INSTITU¥¢IA PREFECTULUI SATU - Raport...¢  aparatul cardiovascular , aparatul...

Click here to load reader

download INSTITU¥¢IA PREFECTULUI SATU - Raport...¢  aparatul cardiovascular , aparatul respirator ASP, BJR ONG

of 15

 • date post

  30-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  16
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INSTITU¥¢IA PREFECTULUI SATU - Raport...¢  aparatul cardiovascular , aparatul...

 • INSTITUŢIA PREFECTULUI SATU MARE

  BIROUL JUDEŢEAN PENTRU ROMI

  RAPORTUL DE PROGRES conf. H.G nr. 18/2015

  Privind implementarea măsurilor de incluziune a minorităţii romilor la nivel judeţean şi local anul 2017

  Nr.

  crt.

  Obiectiv Activitate Responsabil

  / parteneri

  Indicator

  1. EDUCAŢIE 1. Mediatizarea locurilor speciale pentru elevii de etnie roma la licee, Şcolii profesionale , facultăţii 2. Dezvoltarea unui sistem de de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară într-o formă de.învăţâmnt Monitorizarea cazurilor de abandon şcolar şi intervenţie prin furnizarea de servicii de consiliere elevilor romi aflaţi în risc de abandon şcolar

  - Campanii de informare în şcolii unde există un nr. mare de elevii de etnie roma : Socond, Sărăuad, Carei, Ardud, Tăşnad, Cidreag, Acâş, Craidorolţ, şcoliile din mun Satu Mare - Mediatizarea locurilor speciale pentru Academia de Poliţie Şcolii profesionale facultăţi,prin vizite în comunităţii, şcoli, la şedinţelor Grupului de Lucru Mixt

  IŞJ

  COMISIA DE

  EDUCAŢIE

  BJR, IJP, ONG

  - Nr. locuri ocupate 40 la diferite Colegii teoretice, tehnice , economice - Bază de date cu elevii romi - număr gradiniţe estivale 10 : Carei, Ardud,Tăşnad, Cidreag,Acâş, Dorolţ,Lazuri Hrip,Turulung, Sărăuad Programe a doua şansă :

 • 3. Crearea unor programe distincte dedicate cu precădere copiilor, vizând educaţia preşcolară: de ex. grădiniţe estivale, grădiniţe bilingve. Prevenirea segregării în formarea claselor la început de ciclu 4. Continuarea programelor de tipul: “Şcoală după Şcoală”, A doua şansă privind recuperarea şcolară pentru copii şi tineri care au abandonat şcoala “Educaţie pentru viitor „ After Scoul Asociaţia Maltez

  Consultanţă permanentă cu reprezentanţii minorităţii de etnie roma din judeţ - Organizarea concursului „Diversitate”,doua echipe s-au calificat la faza naţionala : Şcoala Gimnazială Tăşnad şi echipa de la Şcoala nr.1 Carei - Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea programelor: „A doua şansă” şi Grădiniţa estivală - înfinţarea a trei centre educaţionale : Carei, Ardud, Turulung , Cidreag, Cart Sătmărel Susţinerea educaţiei timpurii , a integrarii în sistemul educativ şi dezvoltării abilităţilor de viaţă a copiilor şi tinerilor defavorizaţi Pregătirea a 40 de elevii romi cu meditaţii şi oferirea unei mese calde

  Asociaţia Stea BJR, ISJ

  Satu Mare, Carei,Taşnad, Turulung Prevenirea abandonului şcolar - 50 de copii aflaţi în situaţie de abandon şcolar din Cartierul Sătmărel, parzicipă la activităţi extraşcolare organizate de Asociaţia Stea.Părinţii sunt consiliaţi implicaţi 40 de elevii de etnie roma proveniţi din zona Ostrovului,Satu Mare beneficiază de meditaţii şi o masă calda

 • 2.

  SĂNĂTATE

  Colaborare cu mediatoarele sanitare, mediatori şcolari , experţi locali romi Cursuri de calificare cu mediatoarele sanitare

  Sprijinirea mediatoarelor formate în vederea angajării Catagrafierea medicală a comunităţilor de romi Identificarea persoanelor fără asigurare medicală şi înscrierea acestora la un medic de familie

  Compartimentul Educaţie pentru sănătate din cadrul DSP, a organizat cursuri de educaţie continuă pe diferite teme cu mediatori sanitari : sănătatea reproducerii, aparatul cardiovascular , aparatul respirator

  ASP, BJR ONG Instituţii, Consilii Locale

  - Nr.mediatoare angajate 6 Terebeşti, Tarna Mare, Ardud,Madăras , Stâna , Negreşti Oaş - s-au identificat un nr. de 60 de persoane care nu erau înscrise la medicul de familie,cu ajutorul mediatoarelor sanitare, lideri ONG rome si nerome, aceste persoane au fost îndrumate şi ajutate să se înscrie la medic. Un număr de doua cursuri (a câte 3 ore ) pentru mediatori sanitari romi 1 prelegere priv . alimentaţia sănătoasă şi activitate fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor organizate în cadrul Proiectului naţional : RO19.04 “interveneţiila mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor nenetransmisibile BNT asociate stilului de viaţă în România .

 • 3. OCUPARE

  Identificarea persoanelor fără loc de muncă şi care nu sunt înregistrate la agenţie.şi doresc să ocupe un loc de muncă

  - informarea şi consilierea a persoanelor în căutarea unui loc de muncă .

  - stabilirea şi consolidarea legăturilor de colaborare între toţi factori din comunităţii interesaţi de creşterea gradului de ocupare locală

  Mediatizarea locurilor de muncă Identificarea meşteşugurilor şi a comunităţilor tradiţionale în vederea revigorării acestora identificarea persoanelor fără loc de muncă şi care nu sunt înregistrate la agenţie, dar care doresc sa fie ocupate pe piaţa muncii -informarea şi consilierea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă -diseminarea informaţiilor cu privire la drepturile şi serviciile specifice de care pot beneficia persoanele înscrise în evidenţele agenţiilor teritoriale conform prevederilor legale - stabilirea şi consolidarea legăturilor de colaborare între toţi factorii din comunităţii interesaţi de creşterea gradului de ocuapre locală

  AJOFM, BJR,

  ONG Persoane noi indentificate - 125 Cinci comunităţii de romi informate : Ardud, Carei Medieşul Aurit, Craidorolţ, Apa, Terebeşti,

  Angajaţi 35 din comunitatea Cidreag la Firmele din judeţul Satu Mare Angajaţi în jur de 30 din Supur la ferma de pui din comuna, 30 persoane din Carei şi localităţile apropiate de Carei angajaţi la firma din Carei Continental

  4. LOCUIRE ŞI MICA

  INFRASTRUCTURA 1. Pietruirea drumurilor in comunitatii Săcaşeni, Săuca, Sărauad, cart. din Carei , cart. Satmarel , Tăşnad, Satu Mic , Dorolţ, Peleş, Pelişor, Petea , Bocicău , Săcaşeni, drum

  Electrica APL,Consiliul

  Judeţean

  - drum pietruit, asfaltat,

  reţea energie electrică, reţea de apă în comunităţile

 • asfaltat cartierele din oraşul Ardud - extinderea reţelei de apă, reţeaua electrică, canalizare, drum in comunitatea de romi din Negreşti Oaş . Canalizarea şi extinderea reţelei de apă în comunitatea de romi din Carei -11 apartamente repartizate familiilor de romi din Carei Extinderea reţelei electrice în comunităţile de romi : Terebeşti , Peleş, Tăşnad Extinderea reţelei de apă în Sărăuad (proiect în derulare)

  de romi din judeţ

 • 5.

  CULTURĂ Promovarea culturii tradiţionale rome

  1. Campanii privind drepturile şi

  obligaţiile persoanelor şi autorităţilor

  publice privind noile schimbări

  legislative în domeniul protecţiei

  sociale.

  2. Facilitarea accesului la

  informaţi de inters pentru cetăţeni în

  vederea incluziunii sociale

  Sprijinirea persoaneleor care se confrunta cu marginalizarea si excluziunea sociala Facilitarea accesului la servicii sociale şi de bază al persoanelor dezavantajate, copiiţi tineri la risc , persoane fără adăpost , persoane care se confruntă cu dificultăţi care pot conduce la excluziune socială –

  1. Săbătorirea Zilei Internaţionale a Romilor – 8 Aprilie 2. Festivalului al romilor : 3. Concurs de dansuri tradiţionale rome cu participarea ansanblurilor tradiţionale din judeţ 4.Participarea ansamblului Stelele Careiului la Festivalul Minorităţilor de la Bogdand 5.Participarea copiilor care fac parte din ansamblului de dansuri tradiţionale rome Stelele Careiului la Festivalul Dansul Mărunţeilor -Infintarea unei trupe de teatru cu copii de etnie roma , ansamblu de dansuri traditionale rome la Carei Angajarea a doi instructori romi de dans si muzica

  DJCPN Satu Mare BJR ONG-uri ONG,BJR

  8 aprilie ziua Internaţională a romilor organizat în colaborare cu Consiliul Judeţean şi Centrul Pentru conservarea şi păstrarea tradiţiilor - Balul romilor din Ardud - Ghirbele din Craidorolţ- Balul Romilor din : Beltiug, Tiream - balul lăutarilor din Apa Activitivităţile au fost finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare în colaborare cu primăriile unde s-au derulat aceste ativităţii 50 de copii tineri defavorizaţi în special romi cu abilităţi de viaţă artistice dezvoltate din Carei Cresterea bunastarii cetatenilor si cresterea gradului de incluziune socială

 • 6

  3. Campanii privind

  drepturile şi obligaţiile

  persoanelor şi autorităţilor

  publice privind noile schimbări

  legislative în domeniul protecţiei

  sociale.

  4. Facilitarea accesului la

  informaţi de inters pentru

  cetăţeni în