INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN

INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN
INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN
INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN
download INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN

of 3

 • date post

  27-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN

 • INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN 

  Op zoek naar veiligheid  Gastvrij en veelkleurig gemeente-zijn in Roermond 

      Samenvatting  De Protestantse Gemeente Roermond besloot  actief contact te leggen met asielzoekers in  een AZC en zich open te stellen voor  vluchtelingen. Dit loopt vooral via informele  netwerken. Inmiddels telt de gemeente zo’n 40  mensen met een niet-westerse achtergrond.  Dit had de nodige gevolgen voor  geloofsbeleving, eredienst, onderlinge  aandacht en de samenwerking met  andere kerken.     Lees hieronder de bouwstenen voor het  opbouwen van deze contacten.     Bouwsteen 1:​ Wat is de aanleiding om te  starten?  Er zijn meerdere AZC’s in de regio. De  gemeente Roermond heeft contact met het    

                                                      AZC Baexem. In het AZC zijn mensen met  diverse geloofsachtergronden, de meeste  moslims, maar ook christenen of mensen die  belangstelling hebben voor het christelijk  geloof. We vinden het vanzelfsprekend om  actief naar de mensen toe te gaan en onder  andere de kerk door de week open te stellen  voor hen.    Bouwsteen 2:​ Wie is de doelgroep?  We richten ons op de bewoners van het AZC  Baexem. De bewoners hebben zeker een stem.  We betrekken ze bij activiteiten in onze kerk.  Dat kan heel basaal zijn zoals koffie  schenken na de dienst, maar ook meezingen in  de cantorij, de fancy fair, of meewerken  aan en meepraten over “Open Kerk”.       

    KERK IN ACTIE ​//​ INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN ​ //​ PAGINA 1 / 3 

 • Bouwsteen 3:​ Wie voeren de activiteiten uit?  De ‘aanjagers’ zijn onze predikant en het  diaconaal team, bestaand uit diakenen en  diaconale taakdragers (bevestigd, maar  geroepen tot één specifieke taak).   Deze kerngroep betrekt andere gemeente-  leden bij de activiteiten en stimuleert de  onderlinge aandacht. Zo hebben we in de kerk  een ‘vraag en aanbod’ bord staan, waarop  gemeenteleden met kleine briefjes kenbaar  kunnen maken waarbij ze hulp nodig hebben  of anderen willen helpen.   

    Diaken Grieta:   “Ik ben soms jaloers op de kracht van het   geloof van de mensen in het AZC, ondanks   alles of juist door wat ze meemaken.”   

      Bouwsteen 4:​ Met wie werk je samen?  We hebben goede contacten met het COA  over het AZC. Daarnaast zijn er contacten met:  

  ● VluchtelingenWerk Nederland  ● Advocaten  ● Andere kerken c.q. 

  kerkgenootschappen  ● INLIA  ● St. GAVE  ● Commissie Plaisier  ● Prof. van Saane van de UVA  ● Gemeente Roermond en omliggende 

  gemeenten  ● Organisaties die 2e-hands artikelen 

  verkopen  ● Maatschappelijke organisaties  ● Dienstenorganisatie Protestantse Kerk 

  in Utrecht    Als mensen moeten verhuizen naar een ander  AZC, of als statushouders verhuizen naar een  andere plaats, zorgen we voor een warme  overdracht aan een andere kerkelijke  gemeente. We doen ook mee aan het  maatschappelijk platform hier in Roermond.  Daarin werken we als kerken samen met  maatschappelijke organisaties als de  Voedselbank, de woningcorporatie en de  gemeente Roermond. Door de samenstelling  van onze kerkelijke gemeente komen we meer  noden op het spoor dan onze diaconie aankan.   

      Bouwsteen 5:​ Welke middelen heb je nodig?  Je hebt vooral een gastvrij kerkgebouw nodig.  Op dinsdagmiddag hebben we een open kerk  café. Dat hopen we nu te gaan uitbreiden naar  de donderdagmiddag. Je hebt mensen nodig  die bereid zijn om mensen uit het AZC mee te  nemen naar de kerk, want zij hebben  nauwelijks geld voor de bus. Anderen geven  Nederlandse les of Bijbelstudie. Soms vangen  we als gemeente uitgeprocedeerden op. Ook  dat kost natuurlijk geld. En er zijn soms  bijzondere diaconale noden bij vluchtelingen  en statushouders, zoals bijvoorbeeld voor het  begraven van een onverzekerd gemeentelid.  Maar vooral heb je enthousiaste vrijwilligers  nodig die hun vrije tijd willen inzetten voor het  geluk van hun medemens.   

    Diaken Gerben Huberts:   “Mensen openen je ogen voor wat je in je   geloof al wist, maar wat een gewoonte was   geworden. ‘Hé kijk jij zo tegen een bepaalde   bijbeltekst aan?’ Dat is heel bijzonder.” 

      Bouwsteen 6:​ Hoe regel je de communicatie?  Natuurlijk gaat het niet vanzelf. In het begin  waren er mensen die moesten wennen aan de  nieuwe gezichten in de dienst. Toen steeds  meer asielzoekers onze erediensten  bijwoonden, klonk van sommige kerkleden:  “Dit is mijn kerk niet meer”.     Dat geluid is nog niet helemaal verstomd,  maar het is wel veel minder. Het is een  groeiproces.  Ook spelen eenvoudige dingen een rol zoals  het ‘vraag en aanbod’ bord in de kerk.   En de diaconie communiceert ook over haar  andere minder zichtbare taken. 

    KERK IN ACTIE ​ //​ INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN ​//​ PAGINA 2 / 3 

 •   Bouwsteen 7:​ Welke locatie gebruik je?  Het centrum van onze activiteiten is de  Minderbroederskerk in Roermond. Daarnaast  vinden ook activiteiten plaats in het  ontmoetingscentrum naast de kerk en op het  AZC.    Bouwsteen 8:​ Hoe is de interne organisatie?  De kerngroep is de diaconie, bestaand uit  diakenen en diaconale vrijwilligers. Voor ad  hoc zaken is er de whatsapp-groep van de  diaconie of gewoon de telefoon.  Kleine bedragen tot € 50 mag iedere diaken  zelf uitgeven, zonder voorafgaande  toestemming. Per jaar is er 8 x een diaconie  vergadering.         

                   

    Omdat onze gemeente niet zo groot is, zijn de  lijntjes over het algemeen ook kort.     Bouwsteen 9:​ Hoe houd je elkaar scherp?  Bij elke diaconale vergadering, ongeveer 8 per  jaar, staat het werk van het AZC op de  agenda en bespreken we dat. Op die manier  houden we elkaar scherp en als iemand  uitvalt, kan het werk worden overgenomen.    De gehele kerkenraad krijgt elke kerkenraads-  vergadering de geanonimiseerde notulen. Zo  is ook de kerkenraad op de hoogte van wat  we doen en kunnen ze vragen stellen.    Voor meer informatie bekijk de website:  https://pg-roermond.nl/                                                     

    KERK IN ACTIE ​ //​ INSPIRATIEVOORBEELDEN DEEL JE TOEKOMST MET VLUCHTELINGEN ​//​ PAGINA 3 / 3 

  https://pg-roermond.nl/