INOVASI FINAL2

Click here to load reader

download INOVASI FINAL2

of 109

 • date post

  07-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19.282
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of INOVASI FINAL2

Koleksi Bahan Inovasi1999 -2001Anugerah Guru Inovatif

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KOLEKSI BAHAN INOVASIANUGERAH GURU INOVATIF 1999 - 2001

KOLEKSI BAHAN INOVASI Disusun oleh:Pusat Perkembangan Kurikulum ANUGERAH GURU INOVATIF Kementerian Pendidikan Malaysia 1999 - 2001

Kementerian Pendidikan Malaysia Kuala Lumpur 2002

ISBN 983-40232-0-0 Cetakan Pertama, 2002 Hakcipta Terpelihara Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, gambar dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan apa cara jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.

Diterbitkan di Malaysia oleh: Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Persiaran Duta Off Jalan Duta 50604 Kuala Lumpur MALAYSIA

Kandungan Kandungan Kata Aluan Kata Pengantar 1.0 Koleksi 1999 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 English Through Environment Cemerlang Projek Celik Bacaan Alat Pencampuran Cahaya Berwarna Pengajaran Ciri-Ciri Sisiempat Melalui Origami Laman Bestari Merentasi Kurikulum Bacalah Cikgu Kuiz Minda Bestari Program Keharmonian Bacaan Program BIMO ( Bimbingan Motivasi) Mari Belajar Sambil Menyanyi Kaedah PJK Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu BIO-EKS Program Muafakat Matematik Momentum One Projek Kecemerlangan Bahasa Melayu Rekod Latihan Matematik (RELAMAT)

Muka Surat v vii viii

3 6 11 13 17 19 23 27 32 37 40 45 50 55 60 63 66 70 76 78 80 83

Koleksi 2000

Koleksi 2001 3.1 Kaedah Cepat Baca, Cepat Faham, Cepat Menulis, Tulisan Cantik 3.2 3.3 3.4 3.5 Bahasa Melayu : Mengenal Huruf Dan Perkataan Suku Kata Terbuka Celik Huruf Permainan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kalender Hidup

3.6 3.7 3.8 3.9

Kit Gelombang Pemimpin Kecil Master Mind Master Vocab

86 89 93 97

Kata AluanAnugerah Guru Inovatif yang diadakan setiap tahun sempena sambutan Hari Guru bertujuan memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru atau kumpulan guru yang telah menghasilkan usaha kreatif dan inovatif yang cemerlang bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum di sekolah. Usaha kreatif dan inovatif dibuat dalam pelbagai bentuk aktiviti atau projek meliputi kaedah pengajaran dan pembelajaran, kaedah penilaian dan kemajuan murid, dan pembinaan alat bantu mengajar. Ia perlu didokumenkan supaya boleh menjadi rujukan kepada guru-guru lain, terutamanya guru muda untuk dijadikan panduan. Buku Koleksi Bahan Inovasi ini menghimpunkan 26 hasil inovasi pelbagai jenis dan kategori anugerah iaitu individu rendah, individu menengah dan kumpulan. Hasil inovasi ini merupakan yang terbaik dan mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan rahmat dan keizinanNya, Kementerian Pendidikan dapat menghasilkan buku Koleksi Bahan Inovasi, Anugerah Guru Inovatif sempena sambutan Hari Guru, Tahun 1999 hingga 2001. Semoga penerbitan buku koleksi ini dapat membantu mengisi keperluan para guru khususnya dan keperluan golongan pendidik dalam usaha meningkatkan pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum di sekolah. Saya juga berharap buku koleksi ini dapat dijadikan bahan rujukan dan bacaan yang berguna bagi mereka yang berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Syabas dan tahniah kepada Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) atas inisiatif dan usaha untuk menerbitkan buku ini bagi tatapan umum.

TAN SRI DATO SERI MUSA BIN MUHAMAD Menteri Pendidikan Malaysia

Kata PengantarInovasi diertikan sebagai penghasilan idea-idea baru untuk meningkatkan keberkesanan dan kejayaan sesuatu program dan projek ataupun penggunaan sesuatu peralatan dan bahan. Konsep inovasi bagi Anugerah Guru Inovatif sempena sambutan Hari Guru merujuk kepada usaha penghasilan idea-idea baru dalam pelaksanaan kurikulum dan aktiviti kokurikulum untuk mencapai kecemerlangan dan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Hasil usaha kreatif dan inovatif ini terjelma melalui pendekatan kaedah, teknik, bahan dan peralatan baru yang digunakan oleh guru yang terbukti berjaya meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Buku Koleksi Bahan Inovasi Anugerah Guru Inovatif Tahun 1999-2001 merupakan satu usaha murni untuk menghimpunkan hasil usaha kreatif dan inovatif guru-guru yang diberi pengiktirafan dan penghargaan di peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru tahun 1999, 2000 dan 2001. Hasil usaha yang ditampilkan terdiri daripada pelbagai bentuk inovasi meliputi pelbagai mata pelajaran serta peringkat persekolahan rendah dan menengah. Adalah diharapkan segala idea dan pembaharuan yang dihimpunkan ini dapat menjadi rujukan dan contoh kepada para guru dan seterusnya dimanfaatkan di bilik darjah dan sekolah masing-masing. Semoga idea-idea yang ditampilkan dapat merangsang guru-guru untuk terus meningkatkan usaha dan berikhtiar bagi mencari dan mencuba idea-idea baru yang kreatif dan inovatif ke arah meningkatkan kualiti pendidikan negara. Saya percaya kejayaan menghasilkan penerbitan ini adalah simbol kejayaan sistem pendidikan itu sendiri, hasil kerjasama, permuafakatan dan interaksi yang dijalinkan antara semua pihak.

DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM ENGLISH THROUGH ENVIRONMENT (ETE) (Pemenang Pertama) Indar Jeet Kaur a/p Badan Singh SK Pasir Gajah, Kuala Krai, Kelantan SINOPSIS Program English Through Environment (ETE) bertujuan untuk menimbulkan minat dan memotivasi murid menguasai Bahasa Inggeris melalui objek sebenar yang terdapat di persekitaran murid. Dengan menyentuh dan melihat sendiri objek yang terdapat dalam topik-topik yang dipelajari, murid dapat memahami dan mengingati sesuatu yang dipelajari dengan lebih mudah. Di samping itu, program ini juga mampu menghilangkan rasa jemu murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan bilik darjah dan mengekang pergerakan murid serta menghadkan interaksi di antara mereka.OBJEKTIF

1.

Menimbulkan minat dan memotivasi murid menguasai Bahasa Inggeris melalui objek sebenar yang terdapat di persekitaran;

2.

Membolehkan murid lebih memahami dan mengingati apa yang dipelajari dengan lebih mudah dengan menyentuh dan melihat sendiri objek-objek yang berkaitan dengan topik yang dipelajari;

3.

Menggunakan persekitaran taman sekolah dan bahan terbuang sebagai bahan bantu mengajar sebenar;

4.

Murid dapat mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris dan tidak berasa segan melafazkan sesuatu perkataan dalam Bahasa Inggeris;

5.

Memenuhi waktu terluang murid dengan aktiviti yang berfaedah.

Anugerah Guru Inovatif

3

Koleksi Bahan Inovasi

ASPEK INOVASIPersekitaran sekolah Botol Bunga plastik Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Alat permainan kanakkanak Pakaian Peralatan berkebun Basikal buruk

Kaedah Yang Diguna Untuk Mengendali Program ETE

Kuiz

Proses Pembacaan Peningkatan Perbendaharaan Kata

Aktiviti Nyanyian

Permainan Bahasa

Sudut Jaya Diri

Setiap aktiviti mempunyai lembaran kerja dan buku kerja murid. Penggunaan taman adalah mengikut jadual masa yang telah ditetapkan. Murid digalakkan menggunakan masa pagi sebelum bunyi loceng, masa rehat, masa sebelum masuk ke kelas Pengetahuan Asas Fardu Ain atau apabila murid berpeluang untuk ke taman tersebut bagi menyiapkan lembaran kerja. Insentif dan cenderamata diberi kepada murid yang paling aktif dan mendapat markah tertinggi pada setiap bulan.

4

Anugerah Guru Inovatif

Koleksi Bahan Inovasi

KEJAYAAN Murid lebih memahami sesuatu topik dan dapat mengingatinya bagi jangka masa yang lama. Murid lebih mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris dan tidak berasa malu untuk melafazkan sesuatu perkataan dalam Bahasa Inggeris. Murid dapat memenuhi waktu yang terluang dengan lebih bermakna. Mereka dapat pergi ke taman untuk menyiapkan lembaran kerja yang disediakan oleh guru. Pembelajaran secara kendiri menjadi aktif. Murid bersoal jawab sesama

mereka untuk menjawab soalan yang disediakan, mereka mampu merujuk kamus dan bertanya guru tentang makna sesuatu perkataan. Pencapaian murid Tahun 4 dan 5 menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan. Guru yang mengajar mata pelajaran lain boleh mendapat manfaat dari taman tersebut bagi aktiviti mata pelajaran masing-masing.

Anugerah Guru Inovatif

5

Koleksi Bahan Inovasi

PROGRAM CEMERLANG TAHUN 1M 2000 (Pemenang Kedua) Che Jamaliah Sidek SK Singkir, Bedong ,Kedah.

SINOPSIS Program Cemerlang ini dirancang khas untuk murid Tahun 1M dengan tujuan untuk memberi pendedahan tentang dengan alam persekolahan secara formal. Program ini bertujuan untuk menarik minat murid supaya sentiasa ingin datang ke sekolah. Program ini juga membolehkan mereka berkenalan antara satu sama lain serta dapat memupuk nilai-nilai murni ke arah pencapaian budaya cemerlang sekolah. Menerusi program ini, suasana bilik darjah yang ceria dan cemerlang dari segala aspek diwujudkan untuk merangsang murid belajar. Suasana pembelajaran yang ceria, selesa dan cemerlang di dalam bilik darjah akan menarik minat murid untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Ini seterusnya akan menghasilkan murid yang berdisiplin dan dapat menguasai 3M dengan cemerlang.

OBJEKTIF: Objektif utama program ini ialah untuk : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memberi pendedahan kepada murid tentang alam persekolahan secara formal. Membolehkan murid berkomunikasi dan berkenalan di antara satu sama lain. Melatih murid mengucap ucapan yang bertatasusila. Melatih murid berdisiplin dan menepati masa. Melatih murid mengharg