Inleiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten deel 1

Click here to load reader

download Inleiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten deel 1

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Inleiding in de zorg voor verstandelijk gehandicapten deel 1

PowerPoint Template

INLEIDING IN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

Page nr.11

PROGRAMMA OVERZICHTINVENTARISEREN WENSEN/ LEERDOELEN JOUW KENNISMAKING MET VERST.GEH./ VISIES DEFINITIE KENMERKEN & OORZAKEN ONTWIKKELINGSFASE VOORZIENINGEN OPDRACHT NABESPREKING

Page nr.22

JOUW KENNISMAKING MET VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Met blijdschapOnze zoon kwam en het is ongelogen,Dan heb je toch nog mensen,Die gewoon vergaten geluk te wensenEnkel vanwege de stand van zijn ogen

Page nr.33

ZORG VISIES OP VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN Het medisch model Het sociologisch modelHet ontwikkelingsmodel Het leertheoretisch modelHet humanistisch modelHet interactie model Het integratiemodelZorg op maatHet emancipatie model. Het ondersteuningsmodel Community care

Page nr.44

GOED KIJKEN IS EEN KUNST TEL HET AANTAL Fs.FEATURE FILMS ARE THE RE-SULT OF YEARS OF SCIENTI-FIC STUDY COMBINED WITHTHE EXPERIENCE OF YEARS.

Page nr.55

DEFINITIE AAMR

"Verstandelijke handicap verwijst naar substantile beperkingen in het huidige functioneren en wordt gekenmerkt door een significant beneden gemiddeldintellectueel functioneren dat gelijktijdig bestaat met daarmee samenhangende beperkingen in twee of meer van de volgende van toepassing zijnde adaptieve vaardigheidsgebieden communicatie, zelfredzaamheid, wonen, sociale vaardigheden, gebruik maken van de samenleving, zelfbepaling, gezondheid en veiligheid, functionele schoolse vaardigheden, ontspanning en werken. De verstandelijke handicap komt voor het achttiende levensjaar tot uiting'.

:

Page nr.66

KENMERKEN VANUIT DEFINITIEAangeboren of vroeg verworven ontwikkelingsstoornis (anders dan bij NAH, dementie)

Verminderde intelligentie (IQ < 70) Zwakbegaafd: IQ 70-85

Beperkte redzaamheid / adaptief gedrag (op alle levensdomeinen) Complexe problematiek, met grote variatie in presentatie en langdurige ondersteuningsbehoefte (levenslang)

Page nr.77

VIJF AANDACHTSPUNTEN BIJ OMSCHRIJVING VERSTANDELIJKE HANDICAP

INTELLIGENTIE ADAPTIEF GEDRAG SOCIALE ROLLEN, INTERACTIE EN PARTICIPATIE GEZONDHEID CONTEXT OF OMGEVING

Page nr.88

Vaak bijkomende problemen(vooral bij EVG)

Zintuiglijke problemen (slecht onderkend) Bemoeilijkte communicatie Motorische problemen Bijzondere medische problemen Psychische en gedragsproblemen (hoge prevalentie, andere presentatie), o.a. veel autistische spectrumstoornissen

Page nr.99

Oorzaken verstandelijke handicap

DRIE MOMENTEN VAN ONTSTAAN: PRENATAAL PERINATAAL POSTNATAAL

Page nr.1010

PRENATAAL

BiomedischSociaalGedragmatigPedagogischChromosoom afwijkingen

Ziekte van de moeder

SyndromenOndervoeding

Onvoldoende toegang tot prenatale zorg

Huiselijk geweldDrugsgebruik ouders

Alcohol gebruik ouders

RookgedragVerwaarlozing

Page nr.1111

PERINATAAL

BiomedischSociaalGedragmatigPedagogischPrematuriteit

Beschadiging bij geboorte

Neonatale aandoeningenOnvoldoende toegang tot neonatale zorgAfwijzen van de zorg voor het kind

Verlaten van het kindGebrekkig gebruik medische zorg

Page nr.1212

POSTNATAAL

BiomedischSociaalGedragmatigPedagogischTraumatische hersen beschadigingen

Ondervoeding

Stoornissen gepaard gaande met toevallenArmoede in het gezin

Onvoldoende stimulering

InstitutionaliserenVerwaarlozing en misbruik van het kind

Onvoldoende veiligheid

GedragsproblemenTe late diagnose

Inadequate gezinsondersteuning

Page nr.1313

CLASSIFICATIE

Niveau van functionerenI.Q grenzenLicht verstandelijke beperkingen50/55 tot ongeveer 70Matig verstandelijk beperkingen35/40 tot 50/55Ernstige verstandelijk beperkingen20/25 tot 35/40Zeer ernstige verstandelijk beperkingenLager dan 20/25

Page nr.1414

ONTWIKKELINGS ASPECTEN

COGNITIEF EMOTIONEEL SOCIAAL LICHAMELIJK SEKSUEEL

Page nr.1515

Ervaringsfasen van Timmers-Huigens:Lichaamsgebonden ervaringsfase (tussen 0 en 1 2 jaar ervaart het kind de wereld alleen maar via zijn eigen lichaam en zijn zintuigen.) Associatieve ervaringsfase (Anderhalf tot 4 jaar, beleeft het kind de wereld steeds meer in eenvoudige ordeningen, associaties: een associatie is dat iets bij iets hoort. Bijv. kop en schotel

Page nr.1616

Ervaringsfasen van Timmers-Huigens:Structurerende ervaringsfase (In de leeftijd van ongeveer (4 5 tot 10 jaar) gaat het om het begrijpen, het kunnen ontleden, en daarmee kunnen ordenen. Je bent in staat te ordenen en een structuur te overzien.)Vormgevende ervaringsfase(In de leeftijd vanaf (10 12 jaar) ontwikkelt het kind de mogelijkheid om buiten de bestaande structuren te treden, het kan dan iets nieuws maken)

Page nr.1717

VOORZIENINGENIntramuraal: Binnen een instelling

Extramuraal: Buiten de instelling

Semimuraal: Houdt het tussen binnen en buiten de muren

Page nr.1818

Waar wonen verstandelijk gehandicaptenWoonvormen voor verstandelijk gehandicapten - Thuis Intramuraal: Binnen een instellingSemimuraal: Houdt het tussen binnen en buiten de murenSociowoningen, ofwel beschermd wonen: woongroepen op of bij het terrein van een instelling-

Page nr.1919

Waar wonen verstandelijk gehandicaptenWoonvormen voor verstandelijk gehandicapten - Extramuraal: Buiten de instelling Gezinsvervangend (te)huis: woongroep van circa tien matig tot licht gehandicapten - Kindergezinsvervangend (t)huis: voor kinderen die overdag naar speciaal onderwijs gaan Transmurale zorg: Over de muren van de instelling heen Begeleid zelfstandig wonen: voor licht gehandicapten, met enkele uren begeleiding per week

Page nr.2020

OPDRACHT :Kernbegrippen in de huidige zorg aan verstandelijk gehandicapten1- Normalisatie & Integratie 2- Emancipatie3- Zorg op maat 4- Acceptatie 5- Gedragingen en hun betekenis 6- Bescherming/veiligheid/geborgenheid7- Relaties & Individualisering8- Community care &BurgerschapVraag Wat vind jij van deze begrippen? Geef je mening weer over bovenstaande uitgangspunten (kernbegrippen),.

Page nr.2121

NABESPREKING Wat leer je door deze bijeenkomst over je eigen handelen m.b.t. je zorgverlening Wat vond je van deze opzet? Waar zouden we,volgen jou, de volgende bijeenkomst aandacht aan moeten besteden?

Page nr.2222

. http://members.home.nl/jan.tonkes/index.html

. http://verstandelijk-gehandicapten.startkabel.nl/

. http://www.kennisportalgehandicaptenzorg.nl/General/

http://www.emgplatform.nl/index.html

. MEER INFO

Page nr.2323