Inleiding Het Nieuwe Werken

25
‘Het Nieuwe Werken’

description

Inleiding Het Nieuwe Werken, 13 april voor Platform Klantgericht Ondernemen

Transcript of Inleiding Het Nieuwe Werken

‘Het Nieuwe Werken’

Het Nieuwe Betalen

Het Nieuwe Rijden

Het Nieuwe Parkeren

Het Nieuwe Rijk

Het Nieuwe Scrabel

Het Nieuwe Pinnen

Het Nieuwe Eten

Het Nieuwe Zitten

Het Nieuwe Leren

Het Nieuwe Testament

Geef het beestje een naam

Het Nieuwe Tegen

Waar het begon

Patronen veranderen

Noodzaak

Mate van decentralisatie H

H

Gezamenlijk

Resultaat

L

Centralisatie,

bureaucratisch,

gereguleerd

SamenwerkenSamenwerken

+

Discipline

Autonomie, silos

De kloof

1. De-routinization of Work2. Work Swarms3. Weak Links4. Working With the Collective5. Work Sketch-Ups6. Spontaneous Work7. Simulation and Experimentation8. Pattern Sensitivity9. Hyperconnected10. My Place

De toekomst van werk

Organisatie

Fysie

ke O

mg

evin

g

Ontwikkeling

Tech

nolo

gie

Traditioneel Resultaatgericht Verbinden mens & kennis ‘Het Nieuwe Werken’

Flexwerken

Digitaal

werken

Virtueel

werken

Gebaseerd op tranisitiemodel Graves© Diane Dros

Stand van zaken

Huisvesting helpt, enorm

13-04-23 Working Conference Smart Working@T-Mobile

22

De kenniswerker

De schoonmaker

De administratieve kracht

Albert RoelofswaardBureau Doenkers@aroelofswaard

[email protected]+31 6 2165 42 66

Et cetera, et cetera, et cetera