Inhoudsopgave, crmnode getting started 15 juni 2015 Templates in Mandrill Log in op en ga naar...

Click here to load reader

download Inhoudsopgave, crmnode getting started 15 juni 2015 Templates in Mandrill Log in op en ga naar Outbound,

of 29

 • date post

  22-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inhoudsopgave, crmnode getting started 15 juni 2015 Templates in Mandrill Log in op en ga naar...

 • Inhoudsopgave, crmnode getting started 15 juni 2015

  Beginnen met CRM Node ........................................................................................ 1

  Opzoeken, of invoeren van een nieuwe persoon ........................................................ 3

  Navigeren binnen het systeem ................................................................................ 4

  Activeren van Email ............................................................................................... 4

  Webhook instellen in Mandrill Account (automatisch) ................................................. 8

  Mailchimp Account koppelen aan Mandrill ................................................................. 9

  Templates opmaken in Mailchimp en bewaren in Mandrill ..........................................10

  Templates in Mandrill ............................................................................................11

  Sjablonen in CRMNode ..........................................................................................12

  Sjablonen met variabelen ......................................................................................13

  Sjablonen met een logo .........................................................................................14

  Nieuwe gebruikers in CRMNode ..............................................................................15

  Instellen gebruikersrechten....................................................................................15

  Persoonsgegevens ................................................................................................17

  Takenlijst ............................................................................................................20

  Collectieve verwerkingen, selecties en workflows ......................................................21

  Aanpassen van het datamodel ................................................................................25

  Overnemen contactgegevens uit Linkedn .................................................................26

  Inlezen van andere bestanden (spreadsheet) ...........................................................27

 • 1

  Beginnen met CRM Node

  Nadat het CRM systeem voor u is ingericht, gaat u naar de volgende link om het systeem

  te starten:

  HTTPS://UWSERVERDOMEIN/UWBEDRIJF/VIEW_LOGIN

  In het onderstaande voorbeeld is het domein crmnode.org en de bedrijfsnaam

  MULTIREADT.

  U kiest dan voor “Aanmelden als nieuwe gebruiker”.

  Na het invullen van uw gegevens (voorbeeld), ontvangt u een activeringsemailje.

  https://uwserverdomein/UWBEDRIJF/VIEW_LOGIN http://www.crmnode.org/

 • 2

  Activeer uw CRMNode Account

  Geachte heer Schneiders, Zojuist, op 2014-09-01 11:00:58 +02:00 is voor u een account in CRMNode aangemaakt, die op met onderstaande link kunt activeren. Activeren

  Met vriendelijke groeten, Beheerder

  Activeringsemail (voorbeeld), Na “activeren”, kunt uw een wachtwoord invoeren en bent

  u als enige gebruiker “beheerder” van uw systeem.

  De database is nog leeg, maar er is wel een en ander voor u ingericht.

  Rechts boven in het scherm kunt u zien dat u bent ingelogd en wordt onderstaand

  keuzemenu getoond.

  Kies “Profiel” om uw eigen gebruikersprofiel op te vragen.

  Toelichting

  Gebruikers zijn zelf ook een persoon in het systeem aanwezig en de

  communicatiegegevens, zoals verstuurde e-mails en verwerkte bestanden zijn in het

  betreffende personenscherm beschikbaar. U kunt uzelf natuurlijk ook opzoeken, maar op

  dit moment bent u nog de enige persoon in het systeem.

  http://mandrillapp.com/track/click/30009016/localhost?p=eyJzIjoiOHJfUEpsYTdfRjZtMjV2QXlheVdUdnJMSXQ4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAwOTAxNixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbG9jYWxob3N0OjQ5OTE1XFxcL0RCREVNT1xcXC9WSUVXX0xPR0lOP1VTRVJOQU1FPVJ1dWQlMjBTY2huZWlkZXJzJkFDVElWQVRJT05LRVk9MkVFMDE2QkMtOTJEOS00ODQ5LUIwMzctRDYzRTM5MjUxMDAwXCIsXCJpZFwiOlwiYTg1ZjE4MzAxNjA0NDg3OGFkYzM0MDZiODRlNmMxMDZcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJkZDY1ZDFlZjdjMDQzNzkyZGQ1Y2RiYWMwMTk4ODcxZTQ4ZjdjZTk3XCJdfSJ9

 • 3

  Opzoeken, of invoeren van een nieuwe persoon

  Opzoeken of nieuw invoeren van een persoon

  Toelichting

  Nadat u drie letters van de voornaam, de achternaam, of het persoonsnummer hebt

  ingetikt, wordt een keuzelijst getoond om het profiel van de reeds aanwezige persoon te

  selecteren.

  Als u een persoon wilt invoeren, kunt u deze het beste eerst proberen op te zoeken. Klik

  op het knopje met “+” om de persoon in te voeren.

  Invoeren van een nieuwe persoon (voorbeeld)

  Toelichting

  Na het invoeren van een nieuwe persoon wordt een persoonsnummer toegekend en

  wordt het profielscherm van de betreffende persoon getoond.

 • 4

  Navigeren binnen het systeem

  Menu aan de linkerzijde van het scherm (voorbeeld)

  Toelichting

  Alleen opties waarvoor de ingelogde gebruiker bevoegd is, worden getoond. Indien er

  een driehoekje vóór een icoontje bevindt, kunt u het menu verder openklikken. Met het

  knopje < rechtsboven, kunt u het menu verbergen waardoor er meer ruimte aan de

  rechterzijde beschikbaar komt. Met “>” kunt u het menu later weer laten tonen.

  Het eerste scherm dat na het inloggen wordt getoond is het dashboard. Hier worden de

  gegevens die in de database aanwezig zijn op een grafische wijze getoond.

  Voorbeeld van het dashboard

  Activeren van Email

 • 5

  Echter, voordat u email kunt gebruiken, moet u een (gratis) Mandrill © account

  aanmaken en een door Mandrill toegekende “API Key” in CRMNode vastleggen.

  Zolang deze API Key nog niet is ingesteld, wordt na het inloggen niet het dashboard,

  maar het onderstaande “Getting Started” scherm getoond.

  Getting Started “Wizard”, waarmee de API key van Mandrill en de hierna beschreven

  “webhooks” kunnen worden ingesteld.

  Na het aanklikken van het knopje “Mandrill”, komt u op de site van Mandrill. Klik op “Sign

  Up” om een nieuwe account aan te maken.

 • 6

  Website van Mandrill

  Basisscherm in Mandrill na “Sign Up”. Klik op “Settings” om de API Key op te vragen.

 • 7

  Klik op “Get API Keys” en in het vervolgscherm op “+New API Key” om de API Key op te

  vragen.

  Key

  b9hIUXNEZATazQqVcu3HjQ

  Created Aug 23 2014 2:01 pm

  Voorbeeld van een toegekende Api Key. NB de getoonde key is een niet bruikbaar

  voorbeeld.

  Klik nadat de API Key (met knippen/plakken) is ingevoerd op “Volgende Stap” om de

  communicatie met Mandrill te controleren, een default template” in Mandrill aan te

  maken en de webhook automatisch in te stellen.

  Melding die verschijnt als de communicatie met Mandrill correct verloopt. Op dit moment

  is CRMNode in staat om e-mails via Mandrill te versturen en gegevens van geopende,

  geweigerde en aangeklikte e-mails online in uw CRMNode database terug te ontvangen.

 • 8

  Webhook instellen in Mandrill Account (automatisch)

  Om informatie, zoals opens, clicks en bounces van verstuurde email teruggemeld te

  krijgen, is het noodzakelijk dat in Mandrill een, met de internet connectie van uw

  database, corresponderende webhook is gedefinieerd.

  Let op: De onderstaande beschrijving van webhooks, is uitsluitend bedoeld ter

  informatie, omdat de webhook, zoals hieronder beschreven, autmatisch door de “Getting

  Started Wizard” van CRMNode wordt ingesteld.

  Als de naam van uw database MIJNBEDRIJF is, dan is de link van deze webhook als

  volgt:

  WWW.CRMNODE.ORG/MIJNBEDRIJF/EMAILTRACKER

  In Mandrill kan dit worden ingesteld in het menu: Settings, Webhooks, Add Webhook.

  Voorbeeld van de instelling van de Webhook. Merk op dat alle mogelijke events zijn

  aangeklikt, zodat deze events allen worden doorgestuurd.

 • 9

  Mailchimp Account koppelen aan Mandrill

  Mailchimp, het toonaangevende platform om nieuwsbrieven te versturen, is van dezelfde

  leverancier als Mandrill. Indien Mailchimp wordt gebruikt voor het versturen van

  nieuwsbrieven, verloopt de feitelijke bezorging ervan, via Mandrill. Mailchimp biedt een

  professionele template editor om email-sjablonen te maken die ook in Mandrill gebruikt

  kunnen worden. Dit is de reden dat wij alle gebruikers van CRMNode adviseren een gratis

  Mailchimp account aan te maken.

  De te ondernemen stappen zijn als volgt:

   Ga naar www.mailchimp.com en open onder hetzelfde emailadres als Mailchimp

  een account.

   Ga naar My Profile, Integrations en koppel Mandrill

  Koppel Mandrill Account aan Mailchimp

  http://www.mailchimp.com/

 • 10

  Templates opmaken in Mailchimp en bewaren in Mandrill

  Ga naar Mailchimp, Templates, Create Template. U kunt dan kiezen uit verschillende

  thema’s en stijlen. Elke template bevat een zogenaamde “Editable Region” (zie

  onderstaand schermvoorbeel). Het is belangrijk te we