INHOUD TABELLENBOEK - Vrije Universiteit ... 3 6-31 Geplande verkoop van huurwoningen als percentage...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INHOUD TABELLENBOEK - Vrije Universiteit ... 3 6-31 Geplande verkoop van huurwoningen als percentage...

 • 1

  INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK......................................................................................................................................................... 1 6 Marktwerking .................................................................................................................................................................. 18

  6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden..................... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per woning afgezet tegen de vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden WBO 2002, aantallen in klassenverdeling .......................................................................................................................... 18 6-1-b Gemiddelde maandhuur per woning onderscheiden naar klasse in vraag aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden WBO 2002 ............................................................................................................................................. 18

  6-2 Gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding middelgrote woningen .............................................. 18 6-2-a Gemiddelde maandhuur per woning afgezet tegen de vraag-aanbodverhouding middelgrote woningen WBO 2002, aantallen in klassenverdeling ............................................................................................................................................. 18 6-2-b Gemiddelde maandhuur per woning afgezet tegen de vraag-aanbodverhouding middelgrote woningen WBO 2002, aantallen in klassenverdeling ............................................................................................................................................. 19

  6-3 Gemiddelde maandhuur gekruist met leeftijd woningen............................................................................................... 19 6-3-a Gemiddelde maandhuur per woning onderscheiden naar klassen van de gemiddelde leeftijd het woningbezit per corporatie (CFV op omgerekend op grond van indeling in bouwperioden) .......................................................................... 19 6-3-b Gemiddelde huur per woning onderscheiden naar klasse van leeftijd van de woningen (CFV omgerekend op grond van indeling in bouwperioden)............................................................................................................................................ 19

  6-4 Gemiddelde WOZ-waarde gekruist met gemiddelde huur ........................................................................................... 20 6-4-a Gemiddelde maandhuur per woning afgezet tegen de gemiddelde WOZ-waarde per woning, aantallen in klasseverdeling .................................................................................................................................................................. 20 6-4-b Gemiddelde maandhuur per woning onderscheid naar klasse van de gemiddelde WOZ-waarde per woning ...... 20 6-4-c Percentiel waarden gemiddelde maandhuur per woning en gemiddelde WOZ-waarde per woning ...................... 20

  6-5 Lineaire regressieanalyse met gemiddelde maandhuur als afhankelijke en markt- en bezitsvariabelen als onafhankelijke variabelen ...................................................................................................................................................... 21 6-6 Prijs-kwaliteitsverhouding als percentage maximaal redelijke huur gekruist met de vraag-aanbodverhouding voor woningen in centrummilieus (WBO)....................................................................................................................................... 22

  6-6-a Prijs-kwaliteitsverhouding als perc. maximaal redelijke huur afgezet tegen de vraag-aanbodverhouding voor woningen in woonmilieutype stadscentrum, aantallen in klassenverdeling.......................................................................... 22 6-6-b Prijs-kwaliteitsverhouding als perc. maximaal redelijke huur onderscheiden naar klasse voor vraag- aanbodverhouding voor woningen in woonmilieutype stadscentrum................................................................................... 22

  6-7 Prijs-kwaliteitverhouding als percentage maximaal redelijke huur gekruist met vraag-aanbodverhouding voor middelgrote woningen (WBO)................................................................................................................................................ 23

  6-7-a Prijs-kwaliteitverhouding als percentage maximaal redelijke huur afgezet tegen vraag-aanbodverhouding voor middelgrote woningen (WBO), aantallen in klassenverdeling ............................................................................................. 23 6-7-b Prijs-kwaliteitsverhouding als perc. maximaal redelijke huur onderscheiden naar klasse voor vraag- aanbodverhouding voor middelgrote woningen .................................................................................................................. 23

  6-8 Prijs-kwaliteitsverhouding als percentage maximaal redelijke huur gekruist met de vraag-aanbodverhouding voor woningen in centrummilieus (WBO)....................................................................................................................................... 24

  6-8-a Prijs-kwaliteitsverhouding als perc. maximaal redelijke huur afgezet tegen de vraag-aanbodverhouding voor woningen in woonmilieutype stadsrand, aantallen in klassenverdeling ............................................................................... 24 6-8-b Prijs-kwaliteitsverhouding als perc. maximaal redelijke huur onderscheiden naar klasse vraag-aanbodverhouding voor woningen in woonmilieutype stadsrand (WBO)........................................................................................................... 24

  6-9 Prijs-kwaliteitsverhouding als percentage maximaal redelijke huur gekruist met stedelijkheidsgraad werkgemeenten aflopend (CBS)...................................................................................................................................................................... 24

  6-9-a Prijs-kwaliteitsverhouding als gpercentage maximaal redelijke huur gekruist met de stedelijkheidsgraad werkgemeenten aflopend (CBS), aantallen in klassenverdeling.......................................................................................... 24 6-9-b Prijs-kwaliteitsverhouding als gemiddeld percentage maximaal redelijke huur onderscheiden naar stedelijkheidsgraad werkgemeenten aflopend (CBS) ......................................................................................................... 24

  6-10 Gemiddeld aantal punten woningwaardering totaal onderscheiden naar klasse stedelijkheidsgraad........................ 25 6-11 Prijs-kwaliteitsverhouding als percentage maximaal redelijke huur gekruist met de overheersend bouwvorm (d.w.z. bouwvorm met grootste afwijking ten opzichte van de gemiddelde corporatie)....................................................................... 25

  6-11-a Prijskwaliteitsverhouding als perc. max. redelijke huur afgezet tegen onderscheidende bouwvorm, aantallen in klassenverdeling ................................................................................................................................................................ 25 6-11-b Prijskwaliteitsverhouding als gemiddeld perc. max. redelijke huur onderscheiden naar onderscheidende bouwvorm 25

  6-12 Regressieanalyse met het gemiddeld percentage maximaal redelijke huur als afhankelijke variabele en marktomstandigheden en bezitskenmerken als onafhankelijke variabelen............................................................................. 26 6-13 Toename van de gemiddelde percentages maximaal redelijke huur gekruist met het aandeel woningen met een huur onder 50% van de maximaal redelijke huur ........................................................................................................................... 26

  6-13-a Toename van de gemiddelde percentages maximaal redelijke huur gekruist met het aandeel woningen met een huur onder 50% van de maximaal redelijke huur, aantallen in klassenverdeling ................................................................. 26 6-13-b Toename van de gemiddelde percentages maximaal redelijke huur onderscheid per klasse aandeel woningen met een huur onder 50% van de maximaal redelijke huur .................................................................................................. 27

  6-14 Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woning gekruist met de overheersende bouwjaarklasse ........ 27 6-14-a Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woning afgezet tegen de overheersende bouwjaarklasse, aantallen in klassenverdeling ............................................................................................................................................. 27 6-14-b Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woning onderscheiden per overheersende bouwjaarklasse, aantallen in klassenverdeling ............................................................................................................................................. 27

  6-15 Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woningen gekruist met stedelijkheidsgraad werkgemeenten.. 28 6-15-a Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woningen gekruist met stedelijkheidsgraad werkgemeenten, aantallen in klassenverdeling .................................................................................................................. 28

 • 2

  6-15-b Twee-jaarsgemiddelde totale onderhoudskosten per woningen onderscheiden naar stedelijkheidsgraad werkgemeenten.................