Ingliz va o’zbek maqollarining lingvokulturologik va ... fileIngliz va o’zbek...

Click here to load reader

 • date post

  18-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  698
 • download

  51

Embed Size (px)

Transcript of Ingliz va o’zbek maqollarining lingvokulturologik va ... fileIngliz va o’zbek...

 • OZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA ORTA MAXSUS TALIM

  VAZIRLIGI

  AL- XORAZMIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

  Qolyozma huquqida

  UDK :811.111+811.512.133

  AXMEDOVA UGILJON KURONBOYEVNA

  Ingliz va ozbek maqollarining lingvokulturologik va semantik

  xususiyatlari

  5 220102 Lingvistika (ingliz tili)

  Magistr

  akademik darajasini olish uchun yozilgan

  dissertatsiya

  Urganch-2014

 • 2

  MUNDARIJA

  Kirish4

  I bob. Ingliz va ozbek maqollari haqida nazariy qarashlar.11

  1.1. Maqollar va ularning umuminsoniy xususiyatlari11

  1.1.1. Maqollarning xalq ogzaki ijodining boshqa janrlariga nisbatan oxshash va

  farqli jihatlari18

  1.2. Ozbek xalq maqollarining ozbek folklorshunosligida organilishi24

  1.3. Ingliz xalq maqollarining ingliz folklorshunos olimlari tomonidan tadqiq

  etilishi33

  I bob boyicha xulosa..................40

  II bob. Ingliz va ozbek maqollarining lingvokulturologik xususiyatlari42

  2.1. Ingliz va ozbek maqollarining lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda til

  va madaniyatning ozaro bogliqligini tasvirlash..42

  2.2.Ingliz va ozbek tillaridagi maqollarning mavzu jihatidan bir-biriga oxshash

  tomonlari...52

  2.3.Ingliz va ozbek maqollarida mentalitet va milliy xarakterning ifodalanishi61

  II bob boyicha xulosa67

  III bob. Ingliz va ozbek maqollarining semantik xususiyatlari69

  3.1. Mehnat va mehnatsevarlik haqidagi ingliz va ozbek maqollarining semantik

  tahlili...69

  3.2. Yaxshilik va yomonlik mavzusiga oid bolgan ozbek va ingliz tillaridagi

  maqollarning ozaro oxshash va farqli jihatlari 74

  3.3. Inson xususiyatlarini korsatuvchi hayvon obrazlari qatnashgan ingliz va

  ozbek maqollarining tahlili82

 • 3

  III bob boyicha xulosa88

  Xulosa.90

  Ilova..94

  Adabiyotlar royhati................100

 • 4

  KIRISH

  Bugun Ozbekiston Respublikasi barcha rivojlangan davlatlar tan olgan va

  dunyo hamjamiyatida oz orniga ega bolgan mustaqil davlatlardan biridir.

  Respublikamizda bolayotgan jamiyatning barcha sohasidagi yangiliklar

  Ozbekistonimizning yanada gullab yashnashiga olib bormoqda. Yurtimizda

  ayniqsa talim jarayoniga katta etibor berilayotgani yoshlar talim-tarbiyasiga

  ozining ijobiy hissasini qoshmoqda. Ayni vaqtda, Ozbekistonda chet tillariga,

  ayniqsa ingliz tiliga, bolgan qiziqish va talabning ortib borishi natijasida talim

  tizimida chet tillarini oqitish boyicha yangi qaror va farmonlarning ijrosi

  davlatimiz miqyosida olib borilmoqda.

  Shu munosabat bilan prezidentimiz I.A.Karimov quyidagilarni takidlaydi:

  ,

  ,

  , ,

  ,

  . .

  ,

  , -

  .

  ( 2012, N-1875- ).

  Muhtaram prezidentimiz I.A.Karimov takidlaganidek, bugungi kunda

  mamlakatimiz uchun malakali kadrlar, shu jumladan malakali tarjimonlar, malakali

  chet tili oqituvchilari davlatimiz uchun juda zarurdir. Shuning uchun Kadrlar

  tayyorlash milliy dasturi asosida maktab, litsey, kollej va oliy oquv yurtlari

  uchun yangi milliy dasturlar, darsliklar, uslubiy qolanmalar yaratildi va

  yaratilmoqda.

 • 5

  Qiyosiy tilshunoslik chet tili oqitishning lingvodidaktik asosini tashkil etadi.

  Shu sababdan yurtimizda xorijiy tillarni ona tili bilan qiyoslab organish va ularni

  tahlil qilish tilshunoslik uchun muhim masalalardan biridir.

  Hozirgi zamon tilshunosligida, shu jumladan qiyosiy tilshunoslikda va

  folklorshunoslikda maqollarni chuqurroq organish bugungi kun qiyosiy

  tilshunoslikda muhim ahamiyat kasb etmoqda.Uning muhim xususiyati shundaki, u

  fanlararo xarakterga ega bolib, ilm-fanning har bir sohasida tadqiq etilmoqda.

  Natijada paremiologiya, yani maqollarni organish tilshunoslikda alohida soha

  sifatida paydo boldi.

  Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi. Maqollar xalq ogzaki ijodining

  katta ahamiyat kasb etadigan janrlaridan biri bolib, bugungi kunda maqollarni

  qiyosiy tilshunoslikda chuqur organish orqali tilshunoslikning yangi qirralari

  ochib berilyapti.Mavzuning eng muhim dolzarb jihatlaridan biri shundaki, bir

  tomonda xorijiy tillarga qiziqishning osishi bolsa, ikkinchi tomondan ingliz va

  ozbek tillaridagi maqollarning lingvokulturologik va semantik xususiyatlarini har

  ikkla tilda qiyosiy organish va ularni oxshash va farqli tomonlarini

  umumlashtirishdir. Ayniqsa, ozbek va ingliz maqollarini qiyosiy organish

  asnosida har ikkala xalqning madaniy va milliy odatlarini tilga qay daraja aks

  etganini ifodalab, xalqlarning mentalitetidagi ozaro oxshash va farqli

  tomonlarini isbotlab beradi. Mazkur masalani organish uchun ingliz va ozbek

  xalqining milliy madaniyatini ifodalovchi maqollarni qiyoslash, milliy mentalitet

  va uni ifodalovchi xususiyatlarini tahlil etish lozim.

  Tadqiqot obyekti sifatida K.M.Karomatova va H.S.Karomatovlarning

  Proverbs. Maqollar. kitobidagi 2000 ga yaqin ingliz va ozbek

  tillaridagi maqollar olindi.

  Tadqiqot predmeti esa ingliz va ozbek tillaridagi maqollarning

  lingvokulturologik va semantik xususiyatlarini kognitiv, lingovamadaniy va

  pragmatik jihatdan tadqiq etishdir.

 • 6

  Tadqiqot maqsadi ozbek va ingliz tillaridagi maqollarning grammatik,

  semantik, uslubiy yosinda koplab ilmiy ishlar qilingan bolishiga qaramay, ingliz

  va ozbek tillaridagi maqollarning lingvokulturologik va semantik xususiyatlari

  qiyosiy, lingovamadaniy va pragmatik jihatdan hali tola-tokis yoritib

  berilmagan. Shunga kora, mazkur tadqiqotda, ingliz va ozbek tillaridagi

  maqollarning lingvokulturologik va semantik xususiyatlarini qiyosiy,

  lingovamadaniy va mavzuviy jihatdan tadqiq etish asosiy maqsad qilib olindi.

  Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim deb

  topildi:

  1. Ingliz va ozbek tillaridagi maqollarning nazariy masalalari, qonuniyatlari va tamoyillarini aniqlab olish;

  2. Maqol terminining folklorshunoslik va tilshunoslikda bogliq holda qollanilish xususiyatlarini aniqlash;

  3. Maqollarni xalq ogzaki ijodining boshqa janrlaridan farqli va oxshash

  jihatlarinikeltirish;

  4. Ingliz va ozbek maqollarining har ikki tilda qay darajada organilganligini

  aniqlash;

  5. Ozbek va ingliz maqollarining lingvokulturologik jihatlarini tahlil qilishda

  til va madaniyatning ozaro bogliqligini tasvirlash;

  6. Ingliz va ozbek xalq mentalitetini ifodalovchi maqollarning qiyosiy

  tahlillarini qilgan holda, ozbek va ingliz tillaridagi oxshashlik va farqli

  jihatlarni organish;

  7. Ingliz va ozbek tillaridagi nutqda ota faol bolgan maqollarni tematik

  guruhlarga ajratib, ularning semantik tahlillarini olib borish.

  Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari:

  1. Maqollar ham folklorshunoslikda ham tilshunoslikda organiluvchi

  paremiologiya sohasining asosiy qatlami bolib, u ongning oziga xos

  kognitiv mikrostrukturasini tashkil etadi. Oz semantikasida madaniyatning

  bir bolagini aks ettiruvchi til birligi-lingvokulturema va axbarotni

 • 7

  saqlovchi, uzatuvchi va qayta ishlovchi kognitiv mexanizm sifatida

  namoyon boladi;

  2. Ingliz va ozbek maqollarida milliy mentalitetni ifodalovchi ayrim maqollar

  ingliz va ozbek tillarida ozining farqli jihatlarini korsatadi. Yani

  lingvokulturologik jihatdan tahlil qilingan ayrim ozbek va ingliz xalq

  maqollari bazan ikki xalq tomonidan bir xil, bazan umuman boshqacha

  ifoda bilan ozining xususiyatlarini ochib beradi;

  3. Ingliz va ozbek maqollarida xalqning otmishidan bugungi kunigacha

  bolgan barcha ozbek va ingliz millatiga xos urf-odatlar oz aksini topgan

  va xalq ogzaki ijodining namunalari sifatida maqollar bu vazifani

  bajarishda yetakchilik qiladi;

  4. Har ikki tildagi maqollarni qiyosiy tahlil qilish jarayonida xalqning

  mentaliteti va milliy xarakteri asosiy yetakchi hisoblanadi. Shu orinda

  ingliz va ozbek xalqining oziga xos mentaliteti va urf-odatlaridan kelib

  chiqqan holda tildagi maqollar ixcham va ifodali tarzda xalqlarning milliy

  ozligini korsata oladi;

  5. Ingliz maqollarini ozbek tiliga yoki ozbek maqollarini ingliz tiliga tarjima

  qilish va maqollarning muqobil variantlarini keltirish jarayonida aynan

  mano mazmunini saqlab qolish juda muhim hisoblanadi.

  Dissertatsiya mavzusi boyicha qisqacha adabiyotlar tahlili. Ishda asosiy

  manba sifatida K.M.Karomatova va H.S.Karomatovlarning Proverbs. Maqollar.

  kitobidan foydalanilgan. Unda ingliz, ozbek va rus tillaridagi 6000

  ga yaqin maqollarning ekvivalentlari keltirib otilgan bolib, ishda aynan shu

  manbadan olingan ozbek va ingliz tillaridagi eng faol mavzudagi maqollarning

  lingvokulturologik va semantik tahlillari qilingan. Bundan tashqari ozbek

  tilshunos olimlaridan Tora Mirzayev, Asqar Musaqulov, Bahodir Sarimsoqovlar

  tomonidan tuzilgan Ozbek xalq maqollari ning oxirgi nashridan ozbek xalq

  maqollari keltirilgan. Sh.Shomaqsudov va Sh.Shorahmdovlarning

  Hikmatnoma,Ma`nolar xazinasi kitoblaridan ozbek xalq maqollarining

  semantik xususiyatlarining ifodalanishi va K.Imomov, T.M