Informe social ppt

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  289
 • download

  0

Embed Size (px)

description

MI SEGUNDA SIMULACIÓN

Transcript of Informe social ppt

 • 1. INFORME SOCIAL R.I.S.G.A.
  HCTOR GONZLEZ MENOR

2. INFORME SOCIAL
O Informe Social odictamen tcnico que sirve de instrumento documental que elabora e firma con carcter exclusivo un TRABALLADOR SOCIAL.
3. FASES DO INFORME SOCIAL
Estudio psicosocial
Interpretacin e valoracin de la situacin
Plan de actuacin
4. R.I.S.G.A.
RENTA DE INTEGRACIN SOCIAL DE GALICIA
5. ALGNS REQUISITOS
Estar empadroado/a e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autnoma de Galicia.
Ter constitudaunhaunidade de convivencia independente, vinculada econmicamente persoa solicitante.
6. ALGNS REQUISITOS
Ter unhaidade comprendida entre os 25 e os 65 anos.
Dispoer de recursos econmicos inferiores conta da prestacin econmica da RISGA que no seu caso lle corresponda.
Que non existan persoas legalmente obrigadas e con posibilidade real de prestar alimentos
7. MODELO SOLICITUDE
EXEMPLO SOLICITUDE
8. PARTES
DATOS DE IDENTIFICACIN (nome, apelidos, D.N.I.,unidade de convivencia etc)
9. PARTES
Descricin das condicins da vivenda: (habitabilidade, equipamentos...).
10. PARTES
Caractersticas xerais do medio de convivencia (tipo de medio, equipamento e servizos, recursos sociais do contorno...).
11. PARTES
Historial familiar de carcter social.
12. PARTES
Relacins familiares (circunstancias significativas de convivencia familiar, desaxuste, abandono do fogar,explotacin, alcoholismo, conductas asociais....).
13. PARTES
Situacin socio-econmica (descricin da situacin econmica e laboral da/do solicitante e das dificultades e posibilidades en relacin co sistema educativo e o acceso aoemprego).
14. PARTES
Datos sobre capacidades fsicas das persoas integrantes da unidade econmica de convivencia.
15. PARTES
OUTROS DATOS DE INTERESE
16. PARTES
INTERPRETACINEVALORACIN DIAGNSTICA
17. MODELO
EXEMPLO INFORME
18. PROPOSTA DE INTERVENCIN
MODELO
19. ACTIVIDADE
ELABORACIN DUN DIAGNSTICO DUN CASO PRCTICO
20. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
LEI 13/2008 DE SERVICIOS SOCIALES DE GALICIA.
PLAN DE INCLUSIN SOCIAL DE GALICIA(2007-2010)
MATIASS