Informe contrato programa 2012 13

download Informe contrato programa 2012 13

of 26

 • date post

  03-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  152
 • download

  4

Embed Size (px)

description

avaliación final do Contrato programa, Ler e Pensar, que se realizou no IES de Ames durante o curso 2012-13

Transcript of Informe contrato programa 2012 13

 • 1. 2013 IES DE AMES LER E PENSAR MEMORIA DO CONTRATO-PROGRAMA (2012-13)

2. 1 Tboa de contido DESCRICIN DAS MEDIDAS DO PROGRAMA......................................2 1 ACCIN: COMPETENCIAS E HBITOS .............................................3 MODIFICACINS DA ACTIVIDADE: .....................................................3 TEMPORALIZACIN:.............................................................................3 AVALIACIN DA ACTIVIDADE..............................................................4 PROPOSTAS DE MELLORA: ..............................................................13 2 ACCIN: APRENDER A APRENDER................................................13 MODIFICACINS DA ACTIVIDADE: ...................................................13 TEMPORALIZACIN:...........................................................................14 AVALIACIN DA ACTIVIDADE............................................................15 PROPOSTAS DE MELLORA ...............................................................16 3 ACCIN: COMPRENDER PARA APRENDER ..................................16 MODIFICACINS NA ACTIVIDADE ....................................................16 TEMPORALIZACIN............................................................................17 AVALIACIN DA ACTIVIDADE............................................................18 PROPOSTAS DE MELLORA ...............................................................22 Descricin dos gastos realizados ............................................................23 Profesorado participante..........................................................................24 3. 2 DESCRICIN DAS MEDIDAS DO PROGRAMA. A. 1 ACCIN: COMPETENCIAS E HBITOS -Reforzar a competencia lectora a travs dun programa de lectoescritura diversificado en funcin das competencias do alumnado. -Seguimento e correccin de traballos en funcin da autonoma do alumando e en colaboracin coas familias. B. 2 ACCIN: APRENDER A APRENDER -Fomento dos traballos de investigacin colaborativos a travs dun tema comn con mltiples diversificacins. -Mellorar a competencia oral mediante exposicins pblicas e presentacin con posters cientficos. C. 3 ACCIN: COMPRENDER PARA APRENDER -Fomentar a investigacin autnoma a travs dos traballos de investigacin individuais -Mellorar a oralidade preparando a participacin en foros de debate. -Introducir o interese pola innovacin cientfica a partir de proxectos de colaboracin con Universidades a travs da aplicacin de novas tecnoloxas. -Fomentar a participacin do alumnado en diferentes olimpiadas e convocatorias autnomicas e nacionales: Olimpiada de Bioloxa, de Qumica, Canguro matemtico, Liga de debates 4. 3 1 ACCIN: COMPETENCIAS E HBITOS MBITO: 1 DE ESO MODIFICACINS DA ACTIVIDADE: Dado a reducin significativa no presuposto de gastos, algunhas das caractersticas do programa tiveron que eliminarse. A dedicacin correccin de traballos escritos limitouse a unha ou das sesins, e foi levada a cabo polo profesorado acompaante. O traballo en grupo adquiriu unha caracterstica mais grupal e menor presenza das actividades individuais. Os agrupamentos flexibles do alumnado, anda que se mantiveron reducronse a 3 en funcin das sas competencias respecto de: a. Autonoma b. Competencia en lectura comprensiva e en expresin escrita d. Dificultades de concentracin TEMPORALIZACIN: A temporalizacin proposta inicialmente no programa cumpriuse No primeiro trimestre realizronse as seguintes accins: - Avaliacin inicial e clasificacin do alumnado por niveis 5. 4 - Comunicacin s familias - Elaboracin e proposta de materiais (polas materias implicadas na actividade) - Criterios de control, cualificacin e avaliacin Decidiuse, en cambio deixar para o inicio do curso entrante a preparacin das xornadas finais No segundo trimestre: - Iniciouse a actividade de lecto-escritura (elixiuse como tema central as obras bsicas da literatura universal, dada a presenza de material no Centro o que permitiu racionalizar o gasto - Supervisin quincenal do diario de lecturas - Actividade de Escritura colaborativa. Terceiro trimestre - Avaliacin da actividade (Maio-Xuo) - Enquisas a profesorado, alumnado sobre os resultados da actividade. - Propostas de mellora para o prximo curso. AVALIACIN DA ACTIVIDADE DATOS Das enquisas do alumnado: 6. 5 A separacin por grupos de competencias deu lugar a agrupamentos especficos que se distriburon dentro de cada grupo do seguinte xeito: cursos 1A 1B 1C 1D 1E 1F Total alumnos 21 22 23 24 21 24 g. autnomo 9 16 16 17 11 12 g. dirixido 7 4 5 5 8 7 G. persoal. 5 2 2 2 3 5 Realizouse unha enquisa ao alumnado propoendo a medida daqueles indicadores que permitiran cualificar a consecucin dos obxectivos propostos polo programa, ademais da valoracin do propio alumnado sobre a actividade. As divdese en 4 apartados: Implicacin do alumnado, implicacin do profesorado, implicacin das familias, aspectos tcnicos da actividade (obxectivos, materiais, metodoloxa, lecturas). Tamn se pediu ao alumnado que escollera algunha modificacin para mellorar a actividade. Peduselle ao alumnado que valorara os tems nunha escala de 1 a 10 tomando o 10 como a escala mis alta de aceptacin e 1 coma a mis baixa. A continuacin podemos ver os resultados nas grficas comparativas. 7. 6 Nivel de asistencia A asistencia actividade polo alumnado alta en todos os agrupamentos, anda que foi interrompida por diferentes actividades escolares o que implicou a perda de horas nalgns grupos. Motivacin do alumnado 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8. 7 Parece claro que a relacin coa actividade desigual, porn hai que resaltar que a motivacin foi mis forte entre o alumnado do grupo dirixido, que eran os que tian maiores dificultades nas competencias bsicas. Atencin diversidade En todos os agrupamentos o alumnado recoeceu o esforzo por atender diversidade de carencias e necesidades que presentaba o alumnado. Implicacin do profesorado. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9. 8 Horarios Duracin da actividade 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10. 9 En xeral pdese conclur que a actividade foi ben acollida pola gran maiora do alumnado participante, tanto no que se refire aos logros coma aos materiais empregados e dedicacin do profesorado. A valoracin sobre os obxectivos acadados pola actividade alta, en calquera dos obxectivos principais perseguidos pola actividade. . mellora da lectura alta media baixa mellora na escritura alta media baixa lecturas elixidas alta media baixa materiais de traballo alta media baixa mtodo de traballo alta media baixa 11. 10 Valoracin das familias A modificacin mis demandada polo alumnado foi a introducin da competencia oral no proxecto ( (49%). 0,00% 20,00% 40,00% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12. 11 Valoracin da actividade polo profesorado implicado O profesorado ao que se lle pediu a sa valoracin da actividade, foi, nun primeiro momento directamente implicado e que pertence ao Centro Educativo. Tamn se recolleu a opinin daquelas nais que estiveron dirixindo as actividades dalgn dos grupos dirixidos. PROFESORADO Total enquisas 9/ entregadas 8 Implicacin alumnado alta 8 media baixa implicacin profesorado alta 5 media 3 baixa obxectivos alta 9 media 1 baixa logro de obxectivos alto 6 medio 2 baixo materiais lectura 90% materiais 90% didctica 70% 13. 12 Entre as dificultades mais salientables est a capacidade de coordinacin entre o profesorado e o tempo dedicado a actividade, por escaso para a consecucin de obxectivos. Resultados contrastables: de resaltar a actividade de escritura cooperativa ao redor dun texto e dirixidos pola profesora Susa de Lopo, que deu como resultado a publicacin dunha obra ao abeiro deste programa: 14. 13 PROPOSTAS DE MELLORA: De entre as propostas de mellora que debern considerarse para unha nova edicin do programa cabe destacar fundamentalmente as seguintes: Introducir outras competencias, como a oral ou a lectura de imaxes. Este aspecto coincidente nas valoracins de alumnado, profesorado e familias. Introducir a actividade dentro do programa normal das materias, de forma que a actividade se leve a cabo na aula normal, sen divisin de grupos e dentro dun proxecto integrado. 2 ACCIN: APRENDER A APRENDER MBITO: 2 DE ESO MODIFICACINS DA ACTIVIDADE: Non houbo modificacins significativas da actividade, salvo na consecucin de obxectivos temporais, ao ter que producirse o peche dos traballos, despois da avaliacin final do curso ordinario. Unha das dificultades que se deben resaltar foi a dificultade para atopar bibliografa suficiente para a realizacin dos traballos sobre O home no seu mundo. 15. 14 TEMPORALIZACIN: No primeiro trimestre realizronse as seguintes accins: Traballo de redaccin: aspectos de presentacin, organizacin, expresin e composicin. - Avaliacin inicial e clasificacin do alumnado por niveis - Elaboracin e proposta de materiais de traballo para o alumnado - Elaboracin das carpetas de traballo - Criterios de control, cualificacin e avaliacin - Establecemento dos procedementos para a preparacin dos traballos. Decidiuse, en cambio deixar para o remate da actividade a preparacin das xornadas finais No segundo trimestre: - Iniciouse a actividade de investigacin con grupos moi reducidos - Supervisin semanal da marcha dos traballos por parte do profesor coordinador - Incorporacin paulatina ao traballo de investigacin por parte do alumnado que acada os niveis adecuados no traballo de redaccin, no que se refire a presentacin e composicin. Terceiro trimestre - Tres niveis de correccin dos traballos: primeiro, no entorno domstico; segundo, na clase por algn compaeiro; e a ltima 16. 15 correccin polo profesor. Este procedemento s se puido aplicar cos primeiros traballos presentados. - Avaliacin da actividade (Xuo. )