Informativni roditeljski sastanak

Click here to load reader

 • date post

  05-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informativni roditeljski sastanak

 • Informativni roditeljski sastanak

  Udruga za sindrom Down Zagreb iHrvatska zajednica za Down sindrom

  30.04.2016.

 • Rana intervencija

  (bebe)

  Fizikalne terapije

  Terapije u bazenu

  NeurofeedbeckLogoped / rehabilitator

  Radni terapeut

 • Predkolarci i kolarci

  Rehabilitator

  Logoped

  Art terapija

  Glazbena terapija

  Sportske radionice

  Plesne radionice

  Senzorna integracija

  Terapijsko jahanje

  Brain Gym radionica

 • Adolescenti

  Rehabilitator /logoped

  Radionica o spolnosti

  Sportske radionice

  Glazbeno-kazalina radionica

  Likovna /glazbena radionica

 • Udruga za sindrom Down-Zagreb Rehabilitator

  Logoped

  Radionica za odrasle (poludnevna)

  Radionica o spolnosti

  Glazbeno - kazalina radionica

  Glazbene radionice

  Likovne radionice

  Sportske radionice

  Plesna radionica

  Brain Gym

  Baby signs edukacije

  Savjetovalite za roditelje

  Stomatoloke sanacije

  Edukacije za roditelje i strunjake

  ADRESA I KONTAKT: Cilieva 10 (Hrgovii 59 nova; Jarun)01/6144-103099/2103-000

 • Centar za rehabilitaciju Zagreb-Slobotina Patronaa (rehabilitator u kui)

  Logoped

  Neurofeedback

  Jahanje

  Slana soba

  Senzorna integracija

  Psihosocijalna podrka

  Struna pomo obiteljima

  Savjetovalite

  ADRESA I KONTAKT: Nikole Andria 3soc. radnica, Ada Filipaj01/6640-166, 01/6640-167

 • Specijalna bolnica Goljak Dijagnostike pretrage

  Specijalistiki pregledi

  Terapijske procedure: fizikalna, logopedska, rehabilitatorska, senzorika integracija

  Dnevna bolnica

  Montessori def. kabinet

  ADRESA I KONTAKT: Goljak 201/4925-202

 • MALI DOM Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladei Rana intervencija

  Senzorna integracija

  Dijagnostika procjena (logoped, rehabilitator i psiholog)

  Kineziterapija

  Terapije u bazenu

  ADRESA I KONTAKT: Batijanova 1d01/6521-096

 • Centar za rehabilitacijuEdukacijsko-rehabilitacijski fakultet Dijagnostiki pregledi: logoped, rehabilitator, psiholog

  Kabineti: senzorna integracijarazvojna procjena i podrkasavjetovalite za roditelje

  NAPOMENE: procjena se radi uz naplatu (cca 250,00 kn)velike liste ekanja (do godinu dana)

  ADRESA I KONTAKT: Borongajska cesta 83f01/2457-560www.centar.erf.unizg.hr

 • Centar za odgoj i obrazovanje Slava Rakaj Predkolski i kolski odgoj

  Rehabilitator

  Logoped

  Radni terapeut

  Kineziterapija

  Senzorika

  Likovne i glazbene radionice

  ADRESA I KONTAKTI: ul. Vladimira Nazora 4701/4821-201

 • Centar za rehabilitaciju Silver Terapija senzorne integracije s psom

  Poludnevni boravak

  Program (re)habilitacija s psom

  ADRESA I KONTAKT: tefanovec 3401/2394-451

 • AngeronaPrivatna edukacijsko-rehabilitacijska praksa Neurofeedback

  Senzorna integracija

  NAPOMENA: privatno plaanje

  ADRESA I KONTAKT: grada Mainza 24091/662-6749095/820-7306

 • IlabUdruga za habilitaciju djece s tekoama u razvoju i cjelokupnu podrku njihovim obiteljimaPrevencija: radionice baby handlinga

  evaluacije motorikog statusa dojenadi

  evaluacija senzorne integracije djece vrtike i kolske dobi

  individualna i grupna psihosocijalna podrka roditeljima djece s

  tekoama u razvoju

  ADRESA I KONTAKT: Alagovieva 22a091/592-0006info@ilab.hr

 • Bolnica sestre Milosrdnice Fizijatrijska ambulatna za djecu

  Fizikalna terapija

  Neuroloki pregledi

  ADRESA I KONTAKT: Vinogradska cesta 2901/3787-593

 • Klinika za djeje bolesti Zagreb

  Centar za zatitu mentalnog zdravlja djece i mladei

  Dijagnostika i terapijski postupci

  Tim strunjaka (psihijatri, psiholozi, defektolozi, logopedi, radni terapeuti ipsihotehniari)

  ADRESA I KONTAKT: Klaieva 1601/4600-111

 • Dom zdravlja Centar Rehabilitator

  Logoped

  NAPOMENA: preko uputnice HZZO

  ADRESA I KONTAKT: Runjaninova 4 (Glavni kolodvor)01/4841-286

 • Stomatoloka poliklinika IMED Stomatoloki pregled

  Stomatoloka sanacija

  ADRESA I KONTAKT: Savska cesta 90adogovor preko Udruge

 • Studio Aurora Privatna fizioterapeutska praksa

  Korektivna gimnastika

  Razvojna gimnastika

  Pauk vjebe - Spider

  Radionice baby handling

  Bobath tehnika

  Fizikalne terapije

  NAPOMENA: besplatni prvi pregled i savjetovanje

  ADRESA I KONTAKT: Kopernikova 94 (Travno)01/6684-285

 • Udruga Leri Logoped

  Rehabilitator

  Radna terapija

  ADRESA I KONTAKT: ul. Prva prigorska 10a (Sesvete)01/2010-043

 • Logopedica Lea DukiTalk tools

  Dijagnostika

  Rad s djecom

  Privatno plaanje

  USD-ZG ima biblioteku talk tools pomagala

  KONTAKT: dogovor preko HZDSDinka Vukovi091/3654-509

 • Sportski programi 1Gimnastiki centar INOVA GIM Avenija Dubrovnik Velesajam, Paviljon 19 Nenad 091/5222-565 lanarina: 250,00 kn (mjeseno)

  Taekwondo klub igra Bleiweisova 24 (Zapadni kolodvor) Danijel 098/833-488 Besplatno preko udruge/program

 • Sportski programi 2Centar za edukaciju i savjetovanje Ti si Sunce

  Albaharijeva 2 (Kneija)

  092/1710-140, 01/3837-837

  Sportska rekreacija u dvorani

  Bazen Mladost i Utrina

  Besplatno preko udruge

  Plivaki klub Natator

  Bazen Utrina, Kombova 4

  091/3030-920

 • Sportski programi 3Centar Aquaeduca

  Savska cesta 120

  Sanja 099/2240-540

  Terapije u bazenu

  Besplatno preko udruge/program

  Svemirko sport

  O. Grigor Vitez, Kruge 46

  Igor 091/5450-539

  lanarina: 200,00 kn (2xtjedno)

 • Down sindrom centar Pula Kineziterapija u bazenu i moru

  Rehabilitator

  Logoped

  Radni terapeut

  Fizioterapeut

  Savjetovanje

  Smjetaj + 3 obroka dnevno

  Djeca - rjeenje preko CZSS

  Pratnja/roditelj djece do 7 godina smjetaj besplatno

  Svi ostali uz plaanje

  ADRESA I KONTAKT: Gajeva 14, Pula052/222-204info@downcentar.hr

 • Ostalo-preglediPedijatri:

  Dr. Ruica Jurlina DZ Jarun

  Dr. Dragica aki DZ Rude

  Dr. Diana Puevski DZ Trenjavka

  Kirurzi:

  Dr. Marko Bogovi KBC Rebro

  Dr. Zoran Bahtijarevi KDB Klaieva

 • Ostalo-preglediKardiolozi:

  Dr. Dalibor ari KBC Rebro

  Dr. Ivan Mali KBC Rebro

  Endokrinolog:

  Dr. Nevena Krni KBC Rebro

  Oftamolog:

  Dr. Neda Striber - KDB Klaieva

 • Ostalo-preglediFizijatar

  Dr. Ervin uko Goljak

  Neuropedijatar

  Dr. Romana Gjergja Srebrnjak

  Stomatolozi

  Dr. Artukovi DZ Centar (Runjaninova)

  Dentalna medicina Perkoveva (projekt Grada Zagreba)

 • Ostalo-preglediHematolozi Dr. Ernest Bili KBC Rebro Dr. Gordana Jakovljevi KDB Klaieva Dr. Aleksandra Bonevski KDB Klaieva

  Genetiar Prof. Ingeborg Barii KDB Klaieva

  Psiholozi Dr. Iva Prvi KDB Klaieva Dr. Marina Grubi KBC Rebro

 • HVALA NA PANJI!