Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle...

of 20 /20
Hoofdstuk 1 Kijken door familie-ogen Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Informatiebrochure 2016-2017

Embed Size (px)

Transcript of Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle...

Page 1: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

Hoofdstuk

1

Kijken door familie-ogen

Nieuwe MavoHavo Junior

Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

Informatiebrochure 2016-2017

Page 2: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

2

Worden wie je bent

Worden wie je bent

Jij mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent

maar nog niet kunt zijn

en je mag het worden

op jouw manier

in jouw tijd

“De Uilenhof biedt eigentijds en zinvol onderwijs in een open en positieve sfeer. Onze christelijke identiteit, kleinschaligheid en begeleiding is absoluut onder-scheidend.”

Page 3: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

3

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof

Ben jij op zoek naar een kleinschalige

school waar je gezien wordt, waar je mag

meedenken, waar we willen weten wie jij

bent? Waar we samen ontdekken hoe jij het

beste leert en jezelf kan ontwikkelen?

De Uilenhof is zo’n school. Met eigentijds

en zinvol onderwijs word je uitstekend be-

geleid en voorbereid op een vervolg-

opleiding op mbo of havo. Zo leer je heel

veel en heb je ook nog eens een geweldige

schooltijd! Omdat de Uilenhof een kleine

school is, voel je je er snel thuis. Je hebt je

eigen mentor(en) die je bij van alles helpt.

Je leert in een veilige omgeving, waarin je je

talenten volledig kunt inzetten. Vernieuwend

onderwijs, sport, creatieve activiteiten,

excursies en schoolfeesten. De Uilenhof

biedt je een boeiend begin van een

succesvolle (school)loopbaan. Wij nodigen

je uit om eens bij ons te komen kijken.

Overtuig jezelf van je mogelijkheden binnen

de Uilenhof. We hopen je snel te zien!

Het team van de Uilenhof

Page 4: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

4

Missie en Visie

Missie en Visie

Een christelijke vmbo die vanuit

relatie werkt aan eigentijds onderwijs

Wij willen naar onszelf kijken als een grote

familie en zien ook graag voor ons dat

anderen dat doen. Bij de Uilenhof ken-

nen we elkaar en worden we gekend.

Of je nu leerling bent, ouder/verzorger,

medewerker, buurtbewoner of een andere

relatie met ons hebt. Iedereen doet er-

toe. Ons familiedenken komt niet zomaar

ergens vandaan. Wij geloven, vanuit het

perspectief van de Bijbel, dat iedereen in

relatie tot God en tot elkaar mag ontdek-

ken wie hij/zij is, dat we waardevol en

uniek zijn. Het streven naar familiebanden

die goed, positief, kwetsbaar en open zijn,

zorgt ervoor dat de Uilenhof al jarenlang

een thuis is voor veel leerlingen. Als je

ervoor kiest om je medemens te zien als

je familie, ga je bewust, onvoorwaardelijk,

helpend en gunnend met de ander om. Wij

steken (on)bewust veel tijd in het leren

kennen van elkaar. Wij willen weten wie de

ander is, waar hij/zij goed in is en verder in

kan groeien. Binnen onze kleinschaligheid,

een groot voordeel, denken we in relaties

“We staan stil bij levens- beschouwelijke onderwerpen, de dingen die ons allen direct of indirect raken.”

Page 5: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

5

Missie en Visie

en niet in posities. Vanuit ieders verant-

woordelijkheid bouwen we aan een familie-

band voor het leven!

Een kleine school

De Uilenhof is een relatief kleine school. Je

leert medeleerlingen en docenten snel ken-

nen. We vinden het belangrijk dat je je bij de

school betrokken voelt. Als je wilt meehelpen

met activiteiten of wilt meedenken met ons

over hoe we de school nog leuker kunnen

maken, dan maken we graag gebruik van

jouw talenten. We doen ons uiterste best

om een zo goed mogelijke, bij jou passende

begeleiding te geven. Docenten, ouder(s)/

verzorger(s) en oudere leerlingen helpen

mee bij de begeleiding. Op die manier kan

je het beste uit jezelf halen. Samen maken

we de school!

Ruimte voor jouw talent

Het is fijn als je op school je talenten kunt

inzetten en ontwikkelen. We nodigen je

van harte uit om mee te werken met school-

activiteiten. Bijvoorbeeld in onze leerlingen-

raad, onze leerlingenvereniging, het dj-

Page 6: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

6

Missie en Visie

team, het leerlingenmentoraat of de redactie

van de schoolkrant. We vinden het heel

leuk als je wilt helpen bij de organisatie

van sportdagen, acties voor goede doelen,

theatervoorstellingen en musicals.

Kernwaarden

De Uilenhof werkt vanuit vier belangrijke

kernwaarden: Vrolijk, Vergevend, Verant-

woordelijk en Verbindend.

· Vrolijk - Het is niet vanzelfsprekend dat

school voor jongeren leuk is… totdat je

ons hebt leren kennen. Wij maken onder-

wijs eigentijds, zinvol en behapbaar zo-

dat we met elkaar een goede tijd hebben.

· Vergevend – Heel veel dingen in onze

school gaan goed, maar opgroeien van

kind naar jong volwassene is niet altijd

gemakkelijk. Soms maken we fouten.

Daarom moedigen wij iedereen aan ver-

gevend en begripvol naar anderen te zijn.

· Verantwoordelijk – Samen met alle

leerlingen, medewerkers, ouder(s)/

verzorger(s) nemen we verantwoordelijk-

heid voor ons handelen. We maken goede

afspraken met elkaar en staan samen

voor het resultaat.

· Verbindend – Binnen onze ‘familie’ is

iedereen per definitie welkom, ongeacht

huidskleur, afkomst of (levens)overtuiging.

Vanuit ontmoeting en verbinding kijken

we door familie-ogen naar elkaar, ook als

we stilstaan bij wat het voorbeeld van

Jezus en de Bijbel ons als familie wil mee-

geven. Samen vormen we een (h)echte

gemeenschap.

Page 7: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

7

Nieuwe Mavo

Nieuwe Mavo

Het onderwijs dat op de Uilenhof aangeboden

wordt, is een mooie mix van de traditionele

mavo en het ontdekkende, uitdagende onder-

wijs van nu. Vakken die met elkaar te maken

hebben zijn samengevoegd in zes leerge-

bieden die wij domeinen noemen. Je krijgt

goede begeleiding in vaklessen en we bieden

je veel onderwerpen aan in de vorm van

practica, projecten en excursies. Binnen de

Nieuwe Mavo kun je op drie verschillende

manieren het diploma behalen: in de ge-

mengde leerweg, in de theoretische leerweg

en in de theoretische leerweg plus-variant.

Bij de gemengde leerweg doe je examen in 6

theoretische vakken en het praktijkvak dienst-

verlening en producten. Bij de theoretische

leerweg doe je examen in 7 theoretische

vakken. Het praktijkvak dienstverlening en

producten is een nieuw vak dat aansluit bij de

leerlijn vaardigheden en vorming in de onder-

bouw. Het levert je een breed pakket kennis

en vaardigheden op dat veel voordeel oplevert

bij je vervolgopleiding. Veel leerlingen behalen

een diploma theoretische leerweg met dienst-

verlening en producten als een achtste, extra

vak. Dat noemen we de plus-variant.

Page 8: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

8

TOT

TOT

De Nieuwe Mavo kent ook een verkorte route

gericht op de ‘zachte’ techniek en technolo-

gische ontwikkelingen. Binnen Talent Ontwik-

keling Techniek (TOT) versnellen we de mavo,

waardoor het mogelijk is om in negen jaar

mavo, mbo en hbo te doorlopen. Dit kost

normaal gesproken twaalf jaar. Daarmee is

de route een mooi alternatief voor het traject

havo-hbo. In de onderbouw van het TOT-

traject volgen de leerlingen een algemeen pak-

ket met de nadruk op wiskunde, natuurkunde

en dienstverlening en producten. In de boven-

bouw hebben de leerlingen het vakkenpakket

Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde,

dienstverlening en producten, economie en

aardrijkskunde. TOT-leerlingen doen gespreid

over klas 3 en 4 examen. Leerlingen onder-

nemen veel activiteiten op het gebied van

techniek en technologie, onder meer het

programmeren van LEGO Mindstorm robots,

digitaal tekenen met het programma Sketch-

up en werken met een 3D-printer. Ook voor

meisjes is het een bijzonder leuk traject. In

verband met het versnelde traject is TOT met

name geschikt voor de betere mavo-leerling.

Tijdens de domeinweken organiseren we

allerlei projecten speciaal voor deze leerroute.

In het afgelopen jaar was het slagings-

percentage bij de TOT-opleiding 100%. De

opleiding staat in de landelijke top 10 van

meest succesvolle vernieuwingstrajecten

binnen het techniekonderwijs.

Page 9: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

9

Havo Junior

Havo Junior

De Uilenhof biedt onderwijs op maat voor

jou! In het eerste jaar start je in een mavo-

havo brugklas. Als je de mavo-stof gemak-

kelijk en snel beheerst, kan je regelmatig

werken met havo-stof. Op die manier krijg

je voldoende uitdaging om het maximale

uit jezelf te halen en kunnen wij goed be-

oordelen of je de mogelijkheid hebt om

vanaf klas 2 havo-onderwijs te gaan volgen.

Aan het einde van de brugklas wordt

besloten welk vervolg het beste is voor

jou: mavo 2 of havo 2. Ga je verder met

mavo, dan kan je je hele opleiding bij ons

volgen tot en met het diploma. Heb je het

advies havo 2 gekregen, dan volg je havo

2 ook binnen de Uilenhof. In leerjaar drie

vervolg je je havo-opleiding binnen Lyceum

Oudehoven (de havo/vwo-locatie van CS

De Hoven). Het onderwijsprogramma op

beide locaties is aan elkaar gelijk. Natuurlijk

kan je ook eerst de mavo afronden en

daarna overstappen naar havo. Op die

manier heb je in zes jaar tijd twee diploma’s

op zak en kan je je carrière vervolgen op

het hbo.

“De Uilenhof biedt onderwijs op maat!”

Page 10: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

10

Leren in domeinen

Leren in domeinen

Met het werken in domeinen (leergebieden)

maken we je bewust van de samenhang

van leerstof. Geen vak staat op zichzelf.

Voor alle domeinen hebben we door middel

van leerlijnen in beeld gebracht welk pro-

gramma er nodig is om een vak goed te kun-

nen afronden. De leerstof van elk vak heeft

te maken met andere vakken. Binnen de

Uilenhof krijg je les binnen de domeinen:

• Talen

• Science

• Mens & maatschappij

• Sport & bewegen

• Kunst & cultuur

• Loopbaanoriëntatie

Page 11: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

11

Leren in domeinen

Elk jaar organiseren de docenten van alle

domeinen met elkaar verschillende pro-

jecten. In domeinweken organiseren we

activiteiten die meer tijd in beslag nemen

en in lesweken met het gebruikelijke rooster

niet zo gemakkelijk zijn te realiseren.

“Geen vak staat op zichzelf. De leerstof van elk vak heeft te maken met andere vakken.”

Domein talen

In de brugklas krijg je lessen Nederlands,

Engels en Frans. Duits krijg je er in klas 2

bij. Bij de talen leer je actief je talen te ge-

bruiken. Regelmatig werken we met kleine

of grote projecten, zoals een Taaldorp. Zo

sta je in het buitenland nooit met een mond

vol tanden!

Page 12: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

12

Leren in domeinen

Domein Science

Over alle onderwerpen die te maken heb-

ben met natuur en techniek leer je bij

Science. Goed leren rekenen en wiskunde

horen ook binnen dit domein. Je werkt

onder andere met thema’s als elektriciteit,

lucht, geluid, menselijk lichaam, voeding,

water, licht en beweging. De docenten

organiseren projecten als CSI en Water.

Science beschikt over een grote lesruimte

met practicumtafels en computers. Science

is ontdekken door zelf te doen!

Page 13: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

13

Leren in domeinen

Domein Mens & Maatschappij

Natuurlijk leer je binnen de Uilenhof ook

alles over het samenleven van mensen nu

en vroeger. Dat doen we in lessen met mooie

verhalen en uitdagende opdrachten bij

geschiedenis. Je leert over culturen, wereld-

steden en de aarde bij aardrijkskunde. Je

voert boeiende gesprekken en werkt aan pro-

jecten bij godsdienst. In klas 2 krijg je ook

lessen economie. De docenten van het domein

werken een aantal keren per jaar samen in

projecten over bijvoorbeeld Mars en China.

“Je leert binnen de Uilenhof alles over het samenleven van mensen nu en vroeger.”

Page 14: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

14

Leren in domeinen

Domein Kunst & Cultuur

In dit domein leer je in de brugklas de basis-

vaardigheden van muziek, handvaardigheid,

drama en tekenen. Je doet projecten over

onder andere ontwerpen, rap, film en dans.

Er zijn ook vaak gastdocenten aanwezig.

Tijdens de domeinweken maak je maak je

eigen tentoonstellingen en een lipdub. In klas

2 maak je samen een grote theatervoorstel-

ling. Je kan vanuit je talent kiezen uit zang,

toneelspel, licht, geluid, decorontwerp, kos-

“Er zijn ook regelmatig gast- docenten aanwezig.”

tuums en PR. De voorstelling wordt uitgevoerd

in een groot theater waarbij uiteraard familie-

leden en belangstellenden worden uitgenodigd.

Alle kunstonderdelen worden aangeboden in

een prachtig groot kunstdomein met een prak-

tijklokaal, een muziekstudio, een ruimte met

werktafels en een klein theater.

Page 15: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

15

Leren in domeinen

Domein Sport & Bewegen

In het domein Sport & Bewegen oefen je

balsporten en turn- en atletiekonderdelen.

Ook maak je kennis met minder bekende

sporten zoals fitness, klimmen en mountain-

biken in het sportoriëntatie-programma.

Regelmatig kun je meedoen met sporttoer-

nooien en competities met andere scholen.

Een aantal lesweken per jaar worden de

lessen gegeven op een sportaccommodatie

vlakbij de school. De school beschikt voor de

winterperiode over twee eigen gymzalen.

“Ook maak je kennis met minder bekende sporten zoals fitness, klimmen en mountainbiken in het sportoriëntatie-programma. ”

Page 16: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

16

Leren in domeinen

Domein Loopbaanoriëntatie

Als je wilt worden wie je bent, is het be-

langrijk dat je goed weet hoe je in elkaar

zit, wat je leuk vindt en in welke beroepen

je geïnteresseerd bent. Daardoor weet je

welke vervolgopleiding je moet kiezen. Op

de Uilenhof leer je veel over beroepen en

opleidingen. Je volgt het vak dienstver-

lening en producten, waarin je kennis

maakt met veel verschillende aspecten

van werk in realistische opdrachten. We

bezoeken regelmatig opleidingenmarkten,

bedrijven en mbo-opleidingen. In klas 2

doe je een maatschappelijke stage. Zo

maak je kennis met vrijwilligerswerk. In

klas 3 loop je twee weken stage binnen

een bedrijf dat te maken heeft met met

een mogelijk toekomstig beroep. In klas 4

maak je een grote afsluitende opdracht in

samenwerking met het mbo.

Page 17: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

17

Goede begeleiding in een rijke leeromgeving

Goede begeleiding in een rijke leeromgeving Je kan pas goed leren als je je helemaal

prettig voelt op school. Daarom begeleiden

we je goed. Je mentor kijkt regelmatig

samen met jou naar hoe het gaat. Zes keer

per jaar houden we leerlingbesprekingen.

Dit gebeurt op een handelingsgerichte

manier. Vanuit signalen in en buiten de klas

kijken we met elkaar welke afspraken nodig

zijn om je zo goed mogelijk te begeleiden.

In het mentoruur besteden we veel aan-

dacht aan huiswerk maken, toetsen leren,

samenwerken en het groepsproces in de

klas. Leerlingen uit de bovenbouw helpen je

in overleg met je mentor, we noemen deze

leerlingen lentoren. De decaan helpt je met

de goede keuzes te maken voor later en als

je extra hulp nodig hebt met taal of rekenen

of bijvoorbeeld faalangstig bent, hebben

we de juiste mensen om je te begeleiden

naar de eindstreep. Voor de grote vakantie

weet je al bij wie je in de klas zit. Op twee

woensdagmiddagen voor de zomervakantie

en bij de introductiedagen in de eerste

week van het brugklasjaar leer je elkaar

goed kennen. We vinden een rijke leer-

omgeving belangrijk. Daarom trekken we

er regelmatig op uit om buiten de school te

leren. In elk leerjaar organiseren we één-

of meerdaagse excursies. In klas 4 kies je

uit een reis naar een Europese stad. De

TOT-leerlingen bezoeken een week lang de

Duitse stad München.

Page 18: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

18

Communicatie met ouder(s)/verzorger(s)

Communicatie met ouder(s)/verzorger(s) We vinden het erg belangrijk om regel-

matig contact te hebben met je ouder(s)/

verzorger(s). Voor de herfstvakantie organi-

seren wij voor elk leerjaar een avond waarop

je ouder(s)/verzorger(s) kennis kunnen

maken met de school en je mentor. Elke keer

als je een rapport krijgt, kunnen je ouder(s)/

verzorger(s) zich inschrijven voor een kort

gesprek op school met je mentor of enkele

leraren. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook

actief meedenken in de ouderraad of mee-

helpen met activiteiten op school. Elke maand

verschijnt ’t Uiltje, een e-mailnieuwsbrief

over onze school. Kort voor elke vakantie

versturen we via e-mail ’t Uiltje Magazine,

met artikelen over onderwijsthema’s en activi-

teiten van onze school. Actuele schoolzaken

worden zo veel mogelijk via e-mail, Facebook

en Twitter gecommuniceerd. Daarnaast vind je

op onze website (uilenhof.csdehoven.nl) veel

actuele informatie.

Open DagKom vooral kijken op onze Open Dag zater-

dag 28 januari 2017 van 10.00 - 13.00 uur.

“Onze leerlingen hebben er recht op dat het contact tussen school en thuis soepel en laagdrempelig verloopt.”

Page 19: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

19

Starten op de Uilenhof

Starten op de Uilenhof

Belangrijke weetjes op een rij: Voor aan-

melding heb je nodig: een goed onderbouwd

mavo (gl/tl) of havo advies van de basisschool.

• Bij verwachte groei naar havo kan de

basisschool het plaatsingsadvies mavo-

havo geven

• We gebruiken bij de toelating ook

informatie uit het LeerlingVolgSysteem

• Je start in een mavo/ havo-brugklas of in

de TOT-klas (Talent Ontwikkeling Techniek)

• Voor de zomervakantie maak je tijdens twee

gezellige startmiddagen kennis met je klas

• Binnen de Uilenhof hebben we lesuren van

zestig minuten. We beginnen om 8.25 uur

• In de Uilenhof combineren we goede in-

structielessen met uitdagende projecten

• Vijf keer per jaar organiseren we een

projectmeerdaagse, we noemen dat

domeinweken

• Na de brugklas kun je binnen de Uilenhof

verder met mavo 2 en havo 2

• We bekijken bij het advies je cijfer-

resultaten, vaardigheden, inzet en inzicht

• Binnen de Uilenhof kun je een mavo-

diploma behalen (gemengde en

theoretische leerweg)

• Havo 3 tot en met 5 volg je op Lyceum

Oudehoven

• Alle mavo-leerlingen doen in principe ook

examen in het vak dienstverlening en

producten, zodat je de mavo verlaat met

een extra certificaat voor je zevende vak

• Het slagingspercentage van onze school

is al jaren erg hoog!

Page 20: Informatiebrochure - Stichting CVO-AV€¦ · Leren in domeinen Domein Science Over alle onderwerpen die te maken heb-ben met natuur en techniek leer je bij Science. Goed leren rekenen

UilenhofNieuwe MavoHavo JuniorTalent Ontwikkeling Techniek (TOT)

Oude Hoven 84205 AK GorinchemT 0183 61 01 20 | F 0183 62 68 01E [email protected] www.csdehoven.nl

Over CS De HovenUilenhof valt als onderdeel van de

Christelijke Scholengroep De Hoven

onder verantwoordelijkheid van Stichting

Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de

regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

(Stichting CVO-AV).

Behalve de hiernaast aangegeven

vestigingen van CS De Hoven horen ook

het Tiener College in Gorinchem en

de vestigingen van het Heerenlanden

College in Leerdam bij deze stichting.

Wij willen er aan bijdragen dat ieder

mens die met ons in aanmerking komt

een levend voorbeeld is voor anderen.

Ze dragen een wereld uit zoals wij

die voor ogen hebben. Ons onderwijs

biedt dan ook meer dan alleen het

leren ontdekken van eigen passies

en talenten en het ontwikkelen van

kennis en vaardigheden: het vormt

mensen die hun toekomst met

vertrouwen tegemoet kunnen zien.

• Calvijn in Hardinxveld-Giessendam

Vmbo gl/ tl,

onderbouw havo/ atheneum,

Techniek havo

• Gilde in Gorinchem

Vakcollege Techniek,

vmbo bb+kb+gl, mbo bbl 2+3,

Techniek havo

• Lyceum Oudehoven in Gorinchem

Havo, atheneum, tweetalig atheneum,

gymnasium, tweetalig gymnasium,

Techniek havo

• Schans in Sleeuwijk

BB/ KB Economie & Ondernemen,

BB/ KB Zorg & Welzijn,

GL/ TL Dienstverlening & Producten

• Uilenhof in Gorinchem

Nieuwe Mavo, Havo Junior,

Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

• Windroos in Gorinchem

Vakcollege Zorg & Welzijn,

Vakcollege Economie & Ondernemen,

Media & Vormgeving

www.csdehoven.nl | www.cvo-av.nl