INDI?I TAL-GAZZETTA TAL-GVERN TA’ MALTA 2006 · PDF file Nru. ta’ Avvi] Pa;na Nru....

Click here to load reader

 • date post

  05-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of INDI?I TAL-GAZZETTA TAL-GVERN TA’ MALTA 2006 · PDF file Nru. ta’ Avvi] Pa;na Nru....

 • INDI?I TAL-GAZZETTA TAL-GVERN TA’ MALTA

  2006 _________

  Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  A A

  ABBOZZI TA’ LI:IJIET - PUBBLIKAZZJONI TA’>

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 59 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà So/jali 29 265

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 60 imsejja[ l-Att ta’ l-2003 dwar is-Securitisation 100 689

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 61 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jirratifika l-Konvenzjoni ta’ Ruma fuq l-Obbligazzjonijiet Kuntrattwali 165 2017

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 62 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar id-Demm Uman u t-Trapjanti 176 2114

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 63 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar l-Intermedjarji fl-Assigurazzjoni u Abbozz ta’ Li;i Nru. 64 imsejja[ Att ta’ l-2005 biex jemenda l-Kodi/i ta’ Organizzazzjoni u Pro/edura ?ivili 198 2253

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 65 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Li;ijiet dwar il-Protezzjoni tal-Konsumatur u Abbozz ta’ Li;i Nru. 66 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Att dwar is-Servizzi ta’ Impieg u Ta[ri; 236 3021

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 67 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 biex jemenda l-Att dwar Dazju tas-Sisa 269 3293

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 68 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta 405 4597

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 69 imsejja[ l-Att ta’ l-2005 li jemenda l-Kodi/i Kriminali 428 4781

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 70 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar l-Adozzjoni ta’ l-Euro 448 4901

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 71 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar il-:arr Stradali Internazzjonali ta’ Merkanzija 466 5149

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 72 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kodi/i ?ivili, Abbozz ta’ Li;i Nru. 73 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Att dwar l-Edukazzjoni u Abbozz ta’ Li;i Nru. 74 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea 494 5485

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 75 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kodi/i tal-Li;ijiet tal-Pulizija 600 6165

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 76 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Att dwar is-Sigurtà So/jali (Emenda Nru. 2) 620 6269

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 77 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kodi/i ta’ Organizzazzjoni u Pro/edura ?ivili (Emenda Nru. 2) 811 8217

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 78 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kostituzzjoni ta’ Malta (Emenda Nru. 2) 844 8501

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 79 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jemenda l-Kodi/i ?ivili< Abbozz ta’ Li;i Nru. 80 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji u Abbozz ta’ Li;i Nru. 81 imsejja[ l-Att ta’ l-2007 li Jimplimenta Mi]uri ta’ l-Estimi 882 9109

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 82 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 dwar il-:ustizzja Amministrattiva u Abbozz ta’ Li;i Nru. 83 imsejja[ l-Att ta’ l-2006 li jirregola l-Infurzar ta’ Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali 901 9238

  Abbozz ta’ Li;i Nru. 86 imsejja[ l-Att biex jemenda l-Att tal-Bank ?entrali ta’ Malta 985 10333

  AFFARIJIET BARRANIN - MINISTERU TA’ L->

  MIXXELLANJA>

  Nominations for the Post of Deputy Director, Communications and Public Affairs Division - 6

  Nominations for the Post of Programme Officer (2 posts), Governance and Institutional Development Division - 6

  Nominations for the Post of Advisor (Anti-Money Laundering), Governance and Institutional Development Division - 7

  Nominations for the Post of Head of Property of Services, Information Technology Section, Corporate Services Division - 7

  Nominations for the Post of Legal Adviser, Justice Section Legal and Constitutional Development Division - 455

  Nominations for the Post of Legal Officer, Justice Section Legal and Constitutional Development Division - 455

  Nominations for the Post of Adviser (Education Specialist) Education Section, Special Transformation Programmes Division - 533

  Nominations for the Post of Communications Officer (Media and Broadcasting) Communications and Public Affairs Division - 534

 • Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  2

  A A

  Nominations for the Post of Economic Adviser (International Finance) Economic Affairs Division - 772

  Nominations for the Post of Evaluation Officer, Strategic Planning and Evaluation Division - 2137

  Nominations for the post of Adviser and Head of Section International Trade and Regional Co-Operation Section Economic Affairs Division - 3254

  Nominations for the post of Finance Controller Finance and Management Information Section Corporate Services Division - 3254

  Nominations for the Post of Head of Printing, Printing Section, Corporate Services Division - 3554

  Nominations for the Post of Planning Officer, Strategic Planning and Evaluation Division - 3555

  Commonwealth Secretariat - Nominations for the post of Head of Human Resources, Corporate Services Division - 4987

  Commonwealth Secretariat - Nominations for the post of Head Advisor (Legal) Economic and Legal Section, Special Advisory Division - 4988

  Nominations for the Post of Adviser and Head of Democracy Section - Political Affairs Division - 6067

  Nominations for the Post of Adviser and Team Leader (IT Systems) - Special Advisory Services Division - 6067

  Nominations for the Post of Director, Governance and Institutional Development Division - 6850

  Nominations for the Post of Adviser and Head of Asia#Europe Section, Political Affairs Division - 8256

  Nominations for the Post of Economic Adviser International Finances and Capital Markets Section - Economic Affairs Division - 8603

  Nominations for the Post of Adviser and Head of Section Small States Environment and Management Section, Economic Affairs Division - 9062

  Nominations for the Post of Head of Health, Social Transformation Programmes Division - 9393

  Nominations for the Post of Head of Gender Equality Social Transformation Programmes Division - 9394

  NOMINI>

  Is-Sur John Inguanez, B.A. (Hons.) Pub. Admin., Dip. Adv. Eur. Studies (Admin.) Bruges ma[tur Direttur :enerali (Affarijiet Politi/i) fil-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin 343 3934

  Is-Sur Carmel Inguanez, B.A. (Hons.) Pub. Admin., M.A. Pub. Mgt. (ULB) ma[tur Direttur :enerali (Affarijiet Ekonomi/i u Ewropej) fil-Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin 344 3934

  OFFERTI>

  7974.

  AFFARIJIET RURALI U L-AMBJENT - MINISTERU G{ALL->

  MIXXELLANJA>

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 281 Approvazzjoni ta’ Programmi Operattivi ta’

  l-G[aqdiet tal-Produtturi 70 439 Approvazzjoni ta’ Programmi Operattivi ta’

  l-G[aqdiet tal-Produtturi 71 440

  Lista ta’ pitkala bil-li/enza u ta’ ?entri tal-Bejg[ Approvati - 2006 - 608

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 777 Taqsima Konservazzjoni u Kontroll tas-Sajd -

  Strument finanzjarju g[all-gwida tas-sajd (SFGS) - Mi]ura 3.3 - Sajd Sotto-Mi]ura 3.3.1. - Flotta - 1906

  Att dwar l-G[ajnuna Finanzjarja lill-Industriji tal- Biedja u tas-Sajd (Kap. 146)< Applikazzjonijiet g[all-g[ajnuna f’]ona fit-Termini tar-Regolamenti dwar l-A;enzija ta’ Pagamenti, 2006 185 2177

  Taqsima tal-Konservazzjoni u Kontroll tas-Sajd - Ri]ultati ta’ l-iskema ta’ g[ajnuna g[all-Immo- dernizzar tal-flotta - 2272

  Vakanza - Koordinatur E]ekuttiv fil-Kummissjoni Nazzjonali g[all-I]vilupp Sostenibbli - 3110

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 3258 Applikazzjoni g[all-G[ajnuna f’}ona fit-termini

  tar-Regolamenti dwar l-A;enzija ta’ Pagamenti, 2006 319 3615

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 3648 Taqsima tal-Konservazzjoni u Kontroll tas-Sajd -

  Ri]ultati ta’ l-Iskema ta’ G[ajnuna g[all-Immo- dernizzar tal-Flotta - Addendum - 3721

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija g[all-membri ta’ l-G[aqda tal-Produtturi Gomriza - 3724

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 3981 Taqsima g[all-Konservazzjoni u Kontroll tas-Sajd -

  Applikazzjoni g[al Rimjiet tas-Sajd - 4722 Taqsima tal-Konservazzjoni u Kontroll tas-Sajd -

  Skema ta’ G[ajnuna g[al Marketing u Pro/essar - 4800 Pjan Nazzjonali g[ar-Ristrutturazzjoni u l-Konver]joni

  tal-Vinji f’Malta - 5191 {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 5660 Jifta[ ir-Re;istru tal-Bastimenti tas-Sajd - 5925 Sistema tas-Sorveljanza bis-Satellita 571 5967 Programm Nazzjonali ta’ Malta fuq l-Apikultura -

  Avvi] g[all-Applikazzjoni ta’ l-G[ajnuna 586 6051 Mnidija kompetizzjoni internazzjonali g[al master

  plan fit-tul biex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 6689

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 6845 Mnidija kompetizzjoni internazzjonali g[al master

  plan fit-tul biex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 6845

 • Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  Nru. ta’ Avvi] Pa;na

  3

  A A

  Mnidija kompetizzjoni internazzjonali g[al master plan fit-tul biex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 7188

  Marda tal-Bluetongue - 7266 Esti]a l-kompetizzjoni internazzjonali g[al master

  plan fit-tul sabiex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 7509

  Esti]a l-kompetizzjoni internazzjonali g[al master plan fit-tul sabiex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 7798

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 7798 Esti]a l-kompetizzjoni internazzjonali g[al master

  plan fit-tul sabiex ji;i rijabilitat il-Mag[tab Waste Management Complex (limiti tan-Naxxar) - 7860

  {inijiet tal-ftu[ tal-Pitkalija - 8131 Skema ta’ sussidju fuq tadam ippro/essat - 85