Independència catalunya

Click here to load reader

download Independència catalunya

of 7

Embed Size (px)

Transcript of Independència catalunya

catalunya independent

catalunya independentLonze de setembre 2015

Marc Lamata

LA Via lliure

L onze de setembre de l any 2015 a Catalunya es va tornar a viure un dia per a la llibertat dels catalans i catalanes, aquest any es va portar a terme la via lliure, va acollir 2 milions de personesQu s?

La vLonze de setembre de 2014 es va conmemorar el tricentenari de lltima defensa de Barcelona per la independncia de Catalunya, aquest any es va dur a terme la V, que va acollir 1.8 milions de personesQu s ?

La via catalanaLonze de setembre de 2013, en honor a la defensa de Barcelona de 1714 es va fer una cadena humana d'uns 400 quilmetres arreu de Catalunya, impulsada per lAssamblea Nacional Catalana, va acollir 1,5 milions de persones.Qu s?

MANIFESTACIONSLany 2012 la gent catalana va comenar a sortir al carrer a manifestar-se a favor de lindependncia de Catalunya, van acudir-hi 600.000 persones.Qu s?

Prensa extrangeraBBCIn the last few years the drive for independence has gained momentum due to three main factors. First are the grassroots movements for self-determination, with popular referenda which started in 2009, and culminated in Barcelona (where I was the spokesperson)This involved over 50,000 volunteers and one million voters, and set the stage for the giant demonstration on 11 September 11 this year - organised by people who had set up the referenda. This movement is non-ethnic, and based mainly on democratic principles and collective rights.En els ltims anys la unitat per la independncia ha cobrat impuls a causa de tres factors principals . En primer lloc hi ha els moviments de base per a l'autodeterminaci, amb referndums populars que es van iniciar el 2009 i van culminar a Barcelona ( on hi havia el portaveu ) Aix va implicar a ms de 50.000 voluntaris i un mili de votants , i establir les bases per a la manifestaci gegant l'11 de setembre 11 aquest any - organitzat per persones que havien establert els referndums . Aquest moviment no s tnica i basada principalment en els principis democrtics i els drets collectius.

Prensa extrangera EL PERIDICOEn este Onze de Setembre convertido en el primer da de la campaa electoral del 27-S, el candidato de Catalunya S que es Pot, Llus Rabell, ha vuelto a justificar su ausencia de la Via Lliure por considerar que se trata de un "acto propagandstico" a favor de la lista de Junts pel S y "de inicio de la campaa de reeleccin de Artur Mas" como presidente de la Generalitat. Aunque ha enviado "un fuerte abrazo" a los manifestantes y ha asegurado que l tambin comparte la necesidad de cambiar la relacin de Catalunya con Espaa, Rabell ha lamentado la "manipulacin" de una fiesta "que pertenece a todos".En aquest Onze de Setembre convertit en el primer dia de la campanya electoral del 27 - S , el candidat de Catalunya S que s Pot, Llus Rabell , ha tornat a justificar la seva absncia de la Via Lliure per considerar que es tracta d'un " acte propagandstic " a favor de la llista de Junts pel S i " d'inici de la campanya de reelecci d'Artur Mas " com a president de la Generalitat . Tot i que ha enviat " una forta abraada " als manifestants i ha assegurat que ell tamb comparteix la necessitat de canviar la relaci de Catalunya amb Espanya , Rabell ha lamentat la "manipulaci " d'una festa " que pertany a tots "