Implementacija DRR algoritma

download Implementacija DRR algoritma

of 49

 • date post

  23-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  42
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Implementacija DRR algoritma. u svičevima sa baferima na izlazu. Nevena Vratonjić, Maja Matić, Nevena Krsmanović. Mentor: Prof. Dr Aleksandra Smiljanić. ETF, Beograd. Cilj projekta. Implementacija DRR algoritma Ispitivanje performansi arhitekture - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Implementacija DRR algoritma

 • Implementacija DRR algoritmaNevena Vratonji, Maja Mati, Nevena Krsmanovi

  ETF, BeogradMentor:Prof. Dr Aleksandra Smiljaniu svievima sa baferima na izlazu

 • Cilj projektaImplementacija DRR algoritma

  Ispitivanje performansi arhitekturegarantovano kanjenje (saobraaj sa rezervacijama)fer servis (best effort saobraaj)

 • Sadraj :UvodMehanizam rada DRRSimulacijaRezultati KomentariZakljuak

 • Uvod

  Kriterijum mere fer servisaBit-by-bit Round Robin (BR)Apsolutno fer algoritamVrlo teak za implementacijuDeficit Round Robin (DRR)Skoro idealno fer servisJednostavna implementacija

  Motivacija za uvoenje fer servisaOgranieni resursi, agresivni korisnici,....

 • Mehanizam rada DRR

  Rasporeivanje paketa po tokovima

 • Algoritam DRR (1)Formiranje aktivne listeInicijalizacija Inkrementiranje Deficit CounterIspitivanje uslova za slanje paketaSlanje paketaObrada sledeeg toka iz aktivne liste

 • Algoritam DRR (2)Minimalni kvant servisaQuantum > Lmax

  Dodeljivanje prioriteta Quantumi = mi * Quantum

 • Simulacija...Modeliranje arhitektureGenerisanje saobraajaBernoulli (fiksna duina paketa)Poisson (razliite duine paketa)Realizacije saobraajasa rezervacijama (policing)best effort

 • Modeliranje arhitektureArhitektura rutera sa baferima na izlazu

  Programski kod u programskom jeziku C

  Programski paket Matlab 7.0

  Ruter sa 10 ulaza i 10 izlaza

  Posmatran je samo jedan izlaz

 • Saobraaj sa rezervacijamaObezbeuje pouzdan prenos pri potovanju rezervacijaGarantovano kanjenje kontrolom pomou prozora wi FListe za ekanjeListe za obradu po DRRCilj: analiza kanjenja kroz ruteruticaj optereenja linka, veliine paketa, veliine prozora, potovanja rezervacija

 • Best effort saobraajNe obezbeuje potpuno pouzdan prenosNe garantuje se kvalitet servisaJednostavnija implementacijaListe za obradu po DRRCilj: pokazati u kojoj meri je mogue obezbediti fer servisRazliiti scenariji dolaznog saobraaja i prioriteta tokova

 • Rezultati simulacija

 • Saobraaj sa rezervacijamaScenario 1Korisnici potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike Korisnici su istih prioritetaScenario 2Korisnici potuju rezervacijemali i veliki korisniciScenario 3Neki korisnici ne potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike

 • Scenario 1Analiza kanjenja u zavisnosti od optereenjaProseno kanjenje u ruteruProseno kanjenje u listi za ekanjeProseno kanjenje u listi za obraduRaspodela vremena kanjenja u ruteruZa razliite duine paketaZa dva tipa generisanja saobraaja

 • Kanjenja u ruteru (1)

 • Kanjenja u ruteru (2)

 • Raspodela vremena kanjenja90% paketa eka manje od 6, 8, 12 slotova90% paketa eka manje od 8, 14, 25 slotova90% paketa eka manje od 17, 37, 86 slotova

 • Raspodela vremena kanjenja90% paketa eka manje od 8, 11, 12 slotova90% paketa eka manje od 14, 20, 22 slotova90% paketa eka manje od 32, 47, 65 slotova

 • Izbor kvanta servisa za DRR

  Uticaj kvanta servisa za DRR na kanjenje

  Promenom prioriteta menja se kvant servisa za DRR

  Izborom optimalne vrednosti kvanta minimizuje se kanjenje u ruteru

 • Komentar (scenario 1)Poveenjem duine paketa poveava se i proseno kanjenje u ruteruVreme obrade paketa po DRR je kritino za kanjenjeOblici krivih prosenog kanjenja su isti za oba tipa generisanja saobraajaU sluaju Poisson generisanja saobraaja razliite duine paketa uzrokuju vee kanjenje

 • Saobraaj sa rezervacijamaScenario 1Korisnici potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike Korisnici su istih prioritetaScenario 2Korisnici potuju rezervacijemali i veliki korisniciScenario 3Neki korisnici ne potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike

 • Scenario 2mali korisnici: veliina prozora wveliki korisnici: veliina prozora 4wAnaliza kanjenja u zavisnosti od optereenjaProseno kanjenje u ruteruProseno kanjenje u listi za ekanjeProseno kanjenje u listi za obraduRaspodela vremena kanjenja u ruteruZa razliite duine paketaZa dva tipa generisanja saobraaja

 • Kanjenja u ruteru (1)

 • Kanjenja u ruteru (2)

 • Raspodela vremena kanjenja90% paketa eka manje od 13 slotova (kao u scenariju 1)

 • Raspodela vremena kanjenja90% paketa eka manje od 19 slotova (kao u scenariju 1)

 • Komentar (scenario 2)Poveenjem duine paketa poveava se i proseno kanjenje u ruteruVreme obrade paketa po DRR je kritino za kanjenjeOblici krivih prosenog kanjenja su isti za oba tipa generisanja saobraajaKanjenje je isto za male i velike korisnikePri istom optereenju i za iste duine paketa vreme kanjenja je isto kao u scenariju 1

 • Saobraaj sa rezervacijamaScenario 1Korisnici potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike Korisnici su istih prioritetaScenario 2Korisnici potuju rezervacijemali i veliki korisniciScenario 3Neki korisnici ne potuju rezervacijeIsti prozori za sve korisnike

 • Scenario 3agresivni korisnik ne potuje svoju rezervacijuGenerie tri puta vie saobraajaUticaj agresivnog korisnika na :Proseno kanjenje u ruteruBroj odbijenih paketaProcenat zadovoljenja traenog saobraajaZa razliite duine paketaZa dva tipa generisanja saobraaja

 • Komentar (scenario 3)Pri malim optereenjima scenario 3 svodi se na scenario 1 i scenario 2Kritino optereenje :agresivni korisnik ne potuje rezervacijuOdbacuju se paketi Kanjenje raste do vrednosti odreene veliinom prihvatnog baferaVreme provedeno u listi za ekanje postaje kritino Smanjuje se sa porastom duine paketaZa korisnike koji potuju rezervacije nema odbijenih paketa

 • Besteffort saobraajArhitektura rutera se menjaNema garantovanog kanjenjaIspitivanje mere fer servisaUticaj agresivnih i dobrih korisnikaUticaj optereenja linkaUticaj prioriteta korisnika Granina vrednost optereenja

 • Best-effort saobraaj Scenario 1Scenario 2Scenario 3Scenario 4Scenario 5Scenario 6Scenario 7Svi korisnici imaju isti prioritetSvi korisnici imaju isti nivo generisanog saobraaja, manji od granine vrednosti

 • Best-effort saobraajScenario 2Svi korisnici imaju isti prioritetSvi korisnici imaju isti nivo generisanog saobraaja, manji od granine vrednostiKorisnik 9 generie vei nivo saobraaja, manji od graninog

 • Best-effort saobraaj Scenario 3Svi korisnici imaju isti prioritetKorisnici od 0 do 8 generiu isti nivo saobraaja, manji od graninogKorisnik 9 generie vei nivo saobraaja, koji je vei od graninog

 • Best-effort saobraaj Scenario 4Svi korisnici imaju isti prioritetSvi korisnici generiu nivo saobraaja vei od graninogKorisnik 9 generie vei nivo saobraaja od ostalih korisnika

 • Best-effort saobraaj Scenario 5Svi korisnici generiu nivo saobraaja vei od graninogKorisnik 9 generie vei nivo saobraaja od ostalih korisnikaKorisnik 9 ima vei prioritet od ostalihPoveanje prioriteta korisnikaPoveanje kvanta servisa za DRRKorisnik sa prioritetom dobija vei deo kapaciteta izlaznog linka

 • Best-effort saobraaj Scenario 6Svi korisnici generiu nivo saobraaja vei od graninogPoveanje prioriteta korisnikaKorisnik sa prioritetom dobija vei deo kapaciteta izlaznog linkaKorisnik 5 ima vei prioritet od ostalihKorisnici 3 i 5 generiu vei nivo saobraaja od ostalih korisnika

 • Best-effort saobraaj Scenario 7Poveanje prioriteta korisnikaKorisnik sa prioritetom dobija vei deo kapaciteta izlaznog linkaSvi korisnici generiu isti nivo saobraaja, vei od graninogKorisnicima se prioriteti dodeljuju relacijom m[i] = i+1, i-tok korisnika

 • Komentaragresivni korisnici ne ugroavaju dobre korisnikeKapacitet linka se ravnomerno rasporeuje korisnicima koji generiu vei nivo saobraajaPoveanjem prioriteta dodeljujemo vei kapacitet linka zahtevnijim korisnicima

 • Zakljuak (1)Saobraaj sa rezervacijamaOstvaruje se garantovano kanjenje bez odbijanja paketaOblici krivih kanjenja ne zavise od tipa sobraajaBest effort saobraajGarantuje se fer servis svakom korisnikuDodeljeni kapacitet izlaznog linka zavisi od prioriteta

 • Zakljuak (2)Pruanje eljenog kanjenjaVoIP, video streamingGarantovanje fer servisaFTPPotvrene su dobre performanse arhitekture rutera sa baferima na izlazu

 • ?Pitanja ?