Immersive Multimedia in Entertainment Video Games 2011

download Immersive Multimedia in Entertainment Video Games 2011

of 18

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  6.269
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Immersive Multimedia in Entertainment Video Games 2011

Transcript of Immersive Multimedia in Entertainment Video Games 2011

t\,

';lr

\,,.

\

W;W

'.

"t*{,B

"\'lt.

'i

liili \\

r",

t6

'ilir ,,1"1 1,,'t

,h,:'i'rlJ1

l

U

i iiit,

l

r'l

Ir.r,:111,,,

:,.i

"llll

j

,itl

i,u

1'.|

llr I

uI i

\! s

wC i.'jiiiliur, l, rrlittllilllttlllilltti

-$'*r,,,1;!:

,asiltrirlffil$]i,r

CrtY streets'

OntY Yo

ilmetnfo

w'lth

. ,, ^a\ru WeaPons heavY

or

5:*ffifr*[H;lj"-xffffil{iffi nffi\BJr::'$ BETHEwS''', **'o'"Brand' Nanos w rth thePS3

P v.u wan,'

aY

torfc'Xeox'

Tltf;:S-Y

r--.

\Iemv-e;tl\=--.-/

eame-d

ji,Tilu.:"n *ru

g:T"""".

r*

*.ud

by the E'RB

\----::--

ffi

1,,

" -- creative endless 'raatiVe i^cnire vou with

ff\

-' 't:t:^c and amuse possibilities "nd

you with luu "'-'

ru::*ff;r: qfiffi**g1illiSims

,ilil*f;:nx::Tl"i;'[:':ff[?''1.*'

:::il",il:TtrJ:T'T:xJ::Jl:il'"'

Developer:TheGenres:

Slr{ol's{i

Brand:

!S. Sexual-themes . Violence

rr.ir*itt"j#;:ilt:"

-:ts

_ ...-..\-.--

carnelnE

ffigfigruru'**#w*ffi// 'ontine

I

:I^i,l::',In=i '"'n 'o''

tn'"t*r"-It,blthe

gsps

/

4s

s

\rwor \rw;ouii",,)'-r--ff#ignT#'ilmilT:ni;l|

;il:fffi::*tt,'urr( ilj.r,-"x*fii,:-'+{';:l'rrr:;$::;"'

'

\

W**$*ffiDeveloper:Genres:

W;:

::'.'

lnto

tr.

"

F*Uffit***,;':r$#'"''"''-t*,it'*#"1'::ffCriterion

ffi^*;::1:l;liil*':-

------'F

canc-ffi

r#:;,Tl*"".*.i [;f:::ru.*."-'"rYone Mitd,rrrrlfJro+ror:

\l\CPr--

:s'*ttim' "rJ

ll\

1

5r.{l"

>

\i\\

-{r

tI'iP.41-t+*"'

\

\\

\\I

\lv\

'*,,,

., r.wr.n r I'i ;n I t lt llt

r'

,

\

\1

{./\Ml lr.ll ( Ii,'rllr' li,rrrri lr.iir, '.ltlr lrl.r.lr J

lri

!lr!i,

!!!!r,iti, lil r r \Allr,,l

ltt

rrrri rrl !t!1,

.., lrr.,tor y, players will be able to experience thc r ir lr tr.rrlit ion of the Mtrslt-r.' t'{,n l(.ttlR12:TheMaStershassomethingfor('v('rVl'(rll {.rnandisthr-'rnrr.'l

!!ir .;,.ir! it. \Al l'.il!trr'. trl . - I tl'r'r {, ilrl

,,1 lli,

r.. lVlltri,

rt

Ilrl l\4,r,,lttrS. TheCaddie EXpt'rit'tltr'. All Ncw(-Jrccr Motlr''Ncw I'l'ryt'tr

1,,.\. I lr.rrrr1,r,,tr'.1il1,

',lurlto IA ItlttttottI !,'llll", tif lt)ll',

l:r.rrr,i

Ir11r't

Wootl'

iFet"

ffi:fff

lr')i,

tr l;,, ir rr,:.: i! ::,il,

'il::l

itii

:l::

;lirj

+.:i:::a-:aiii,

\ \

I

{

u\

i!ii'

l

l, ,ilt,,

l

{iliririr r

'

tr

L J'riijr" +lltftr I lliil' F I li',Uf'

;r)lliri

i$ii;llina$rt.$.$iftB

'r,j w,{b,

|I

$lifilnru;;]l'''

"iil.fl'

* s'rllil'11-

i

l,ilrltl.I

,lln

rili ,,.,

ii'n.

:i-Di:::'

.,-...!l:..I; *'

. _ ,,

t,illt,

riilllllifi