*i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t '...

of 32 /32
l . * . k . 41N*2SE8!34 RYANIS RYAN 010 f , * 1^ O , : . *,.^.. - - - --- s*fc L . ' - . - ' ' ' ' pin l t " m l | t ' _*i*J5iv n. .^i.jfj'r^.6 , 1 -!!? j-'? 1 .!**^*-* ,._____-*. __ ... "™! - - l __ _ _ -' ;-o -ri i -H' .. r?.*.. - - 1 .' ri - ' - v f ' \'- vo? . jt v; ^-IP F •- ' ' c ' 3 7! * ' ' :. 1.9 C -:..',r ..' •*! *

Transcript of *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t '...

Page 1: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

l

. * . k .

41N*2SE8!34 RYANIS RYAN010

f , * 1^ O , :. *,.^..- - - --- s*fc L . ' -

. - ' ' ' 'pin

l t " m l | t '

_*i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1 -!!? j-'?1.!**^*-* ,._____-*. __ ..."™! - - —

l __ _ _

-' ;-o -ri i -H'

.. r?.*.. - -1 .' ri - ' - vf ' \'- vo? . jt v; ^-IP F

•- ' ' c ' 3 7! * ' ' :.

1.9 C-:..',r ..'

•*! *

Page 2: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

; "- ^("/"V' r*k. . ,. 1^ ^ *.-

J. '-'J! , Jr.:-

U.I'

D; ;-TH

I'M' i H

y r O H w A 1 i O N

•l. .'-*-

'-.l - t-u^i y

''l " v' "' . ; . (. l i -f-~ -

f.-, .-ly .ti- ;-.'...-r c,-,

l- "'. J 'fit "rf U '...f.- jS^vu*t

•lft t '-t J

. 1:4**..-.5rK*

l***.l *c •k . t, l H

NOT TO

f,, nr.f t . r *

L. -i;:::rv; it

C/VEO FROMBE ne;.THE OFFICE OF THii

"Gi;6i.6'Gr5T. ONT. DCPT. OF MINKS

SAULT STE. MARIC. Of T.

S'O '"* *

Page 3: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

•'•'f J t:

r .OPERTY

lV1-7 5 'i

f- 1 of .'.In* JS-

;:,:;D DRILL as c o r. i*•'•'•'•"?.-\*. . . HOU NO. . ?

4

M' M.'NK'OM_ TO. . .. STAkTrl;

O'-/1 ' ULTIMVIh Dff'TH .

DI i'TH

fOAMATlON

:s?-j..-

t..P*.r

•riO'M

NOT

if"^ scr-

S/.Ut T

O BE K

lol'f'f

'

IH).•i rir?

K.MNE

O BE REMOVED

OFFICE O? TH'^ F-C

ONTJ O CPT. O - MINES

SAULT S TE,( WAfUE, 3NT.

ST

FROM

Page 4: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

•; 11

'3IUVW•sis i^nvs

S3NIW JO "IcOC j'- -r

,,K^"Uv -'.-i L'0 SS W JO 3HX

";v;7r-*--'"3-"ei-ioM O3 AO * - - — —

TrTV'f * ' -

r. t-1 -1?.X.

J.

* ''TUU

. 3 V '

N O ' 1 T W H O J

vi-oil 14 x. 41 1

,,"*1,1

i-, 'iiA-i

" ' i

'CH 3"CM

:;VCf C* M-."; V/

Page 5: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

s: ...TT t *- ,- i.- jl l ^ O*. l J .

l 'Ml M;

.1 -'V 'Mi

' v - r r D - ' -

( O M l i l iJ.L) 3.'

t. :. i .*-''. r; i j; r:)

: l*'* ri t* j

•.-IR

f O O M A t l O N

'l ' --r.* 1 ..It- r', li. At 3' .-.I'' 1 j r-- Jn ,'t,..U'V

t * M*1 f Ne

'."r*

C* ••X*, t

.3'--'

-l'i D 1

li-.'-l

. . -C.LL

t; A -j L TL ' *. .- o L. u*

re. ran tt

"———l——"

i t-

HOT TO, BE REMOVED FROM

THE OFFICE OF "HE RESIDENT .

OCOLOCIST. ONT. DCPT. OFl l i

SAULT STE. M.VtlS. ,O! [T. ——

*- : . ' It

.J; t'

Page 6: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

- ''^•^

iM*-i

apfci

*siig

ff i-jp

iBt 'it

^mm

mm

mm

mv

i *

-. i

iu- '

- '.

•'•' -

- "

--''.j

.

'-:"j

,;

W

" !

'-'

"' '

, .

"!:

' "

" ' t

x'-T.

i:

' "

.' -'

ii'V

.1

"l ^B

M^B

M^B

Ml

; *

. -

:'-'

. '

. -

" ' r

: '

' ' . ^^H

\ i r t

H

f

*

f-*

*

r [

:? !

*

t :

| i

J

j i

' j

ii

' '

: '

' '

i'

- i

i :-

' '

*

* 1

l '

: l

''li!

1 j

! i

i1

. i

i i .-

; i

; ;

H ~

i i

i."

.j

'i

~* i

,v

. '

i'

. M

i

i i

; i

j

n-

' cr

~~~"

~^

co.

, i

! i

l'--:

f

"!

i j

-- '

.1 \

ir-

fi l.

i1

t'-

1 .

- t

1r

- ',:.'

!

--- -

C '

t" f

-*

V"\ t *—

!*4

"si

: r

i i:

1W

t-

-4

- "J

i

•t

•. ! t

i j-

8 j

zo

2 o

' w

C m

S :

> S

' c

o o

-4 _

_ —

-r

r w

3 o

-1 'H

*

. :

w o

M m

J' 1

-

v-1

l n

3 o

al —

— ' —

* "**

m

'

S o

H s

;i

> n

x o

; p

2 m

*; ;

1 : ?

S S

__ .J

0

."

'

! Z

^

5

3

'i

r* 1

S S

;'

! 5

H :*

5

. i j

j ;

| s

i i

:3f

P! !

*l^

\

"* *j r

i ;

— - j i

v *

- j*

xf t

j l

f-

;" ~

. :

! j

, '

!i

i '.

' !

' .

' f

'

alsk

UH

'^f

t* i

* p

••j' 'j

^ft *^

^r\

l**

L.

ji

5

-u,

|^.

I.*

***

!* 'i (

^ ?

?- J '^

*:

Vi

V \

- C

^

^"

^

M

"""

^ :

L 5:

J. ^

p. ;

* t-

f. ;^

b" K

C i

;n

b

r*

i?

-^

^

5.

i '

^

j '''^

i/-

l

ir

i

;5 S

L -r

-5 !

s ;

' r-

O

*

J

* V

-i

T U

i

i-*

'^

. ^*

i

i T.

S- t

g i

r-; , -

i 1

*4

^

*"*

' i

i'

k -T

i *

" ' i

\ ir

i* r1

i 4

,

-i r*

hi**

^

ii

!- r

^ K

1!*

S j

F!1

f 1

*™fl

f*7

j I

. It

'it ̂

* t

u*

t

i '! II'

i1!-

i '

: '

; 1

: '

'i|

'k ^ ^

v,

' ^

'^

v..

i ^*

S

*S

,^i

-o

c* ^

*~

?^

't^1

(t3

'^

f

' v

**"

^-*

^^

' '*

i " "

t 'l

' '

i

' 1

i '

-

! '

: '"

-" ;J

" :

i i.,

.1

:j ;T*

ij

-^ T

J b*

^ f

t- f

c ?

i i"

j"

" i*

j*

i 1

i :

j j

i '

i

o jo

o c?

o 'o

-- '--

jc* ir

^;

! ?c

c

P 0

^

x y

t*

fcr- ^

-**i

Cj

2r

•f'

lv*

r *O

f

'•—

r

: '

! i

"\ M

1 *

' ii

!i

j i

j ,

i (

' li*

t i

' t

i i

r j

5 "i

i r

r i

t" p

T "

!. i

i i

. ,

i i

i .

f ;

, |

l i

- !

i i

! i

. i

II..

1 ' -

m\ 1

- 1 -

1'

' --

^B~

H'•'

~" ^

B

•k .5

.^

1*i

M

li

T''

"i

to

~* 1

0 fc i

^r ^*^

^ \

** ™

^ ^

o i '

"" r.

^ r.

z s

- :?

--i

' P

:

l;i*:

i?'

'

1: ;

! s

1 O

l

.—

— i

' \

P-

' 1

,f

j ,

*

* 1

. *

il

i *

l i

*-iH

-

' !

--:*

i i-

jo j

* 9

^f-t

f~

y*N

if*

tl

t, JI

P. -i

^/~

. ^^

"^f

J ^

^

t^

-r:

' '

"**

— 1

-4

C'

1 D

~

n-

4*

l f*

i u

c c

w-

r- j

J *:

-;"S

"*"

f"

"^

' T

- t'

*-(^

.-1

V'

5V*

f;

^M !

i.I

Page 7: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

[

/.'-'- -JJ-', t v t ' * V f Mi U r*

t, 1 ,

SIM ' T NUMFM R

I.ATHVDI . ,. .

OKP* STURl-

! ! I.VATION .

c :-

DATUM

ro

i. c ' i.! lv* 5-

DIP. . . .

i.- f f r Tr D

COV.f LF.TI.D .. ~ J!r" .J*'!*

C'l'OS! D I.M PTH . .., .

O l PT M rill f O M M A T l O N

.^r inl. JU -y.eA-'

r.rvv K

l HUP,, l M*

-J/.''

1 '.l

lil;-

SAU

* v W f * tW. C l

c s*l

_ )

T STE. MARGIST..

•Vi **-f ft T, t

Page 8: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

*'i f- ffiK.' i * I u f*

rr.o; : .rri,M! l r NVMi'I-R SiCriON i KOM .... ™

DATX'M ^ ............ ...

M ION D;P.

KQLE NO. ..... ...?.....

,.. STARTED ' l|;"*.

. . COMi'l.FTED ..J?

ULTJMATb DEf TH .

f'ROrOSFO

.loz*3*

HIT

if r

fORMATION

Uvaro. i J nor w!*.\Ii5 ulnor 1 i J Co l*

V'ol; ;.r/, it rt'.v'.'r '** ttf. Jt

ct cnlclt*

if' i' .'f?..**!'!,-,l V- ;i* "y It ^'. T' jiN.^iS j..v iJ *J w/ t

r

4 .jJVxUoc l U,

t* M?L.I

J[clj^fir. re

ettitv

O* t • OOLO 1

..2*? t

0.06 .fit Qs..

0,10.

o?

4.-i"

_.L. ....L

of

li-.*

--

— i 'T - 1 - :i! .1 t-*. -ir

.

P* Hit P (t

Page 9: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

D;; H. L r: 2 c oil

, \ . ' i 'i

': 'f --::.'M

'7-.'. f

n-,.-ofim-

l' -'* J KOM

M .. ..--

ro... .

-Si*

HO. .......START! O 4 ' V" U C !': ":

OOMf'fJiTKD ... ?* 'L

LUTIMAlf; Df I'TH

PROPOSHD DfPTH ^.

M f UT

47.^-0.7*

rOIMATION

-. :.]j *-..i'.: U..v^;lJ.w:,^' Lo' j;o*j

rtlt-vi-.l l^lirrr-) lo t* r.-. ;.,-tJ**, ,. ..ir.ttlJv* atIi7:' ir. r:UeU*r'iitria: rf - *-wTnV t-t"if.!'i ^!:.7itiU"

tlUMi.-.

r-n4'-8, nri, toft.

TV/

Vul., VAT7

bu

C.OIO (

3.0*3.CJ'

J'VttftlV**0/^6

MOTI TO"B E , RVMOV^ FRO--j i;tS10ENt5

THE OFFICE P-' TH " " ' ^-™E1 —— t~7^f OF MIMS^

^OUCO.ST.-ONT.^EPT^^^

f ^

C;* :tff IT

Page 10: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

l f * r l i l "*i f /" l ' i. *. i i. L. t '. i-; i.r y

r c;. ..i Y i

; .!. i i .".r I Jkl

i l.'* -V 7 i ON

S! (.'J .'C 1 *.' H "AS! -....

DM I'M. .... ._. —t

III'AKING . . ..

DIP... . . .

TO.

.C KO. .'I....STAPiri) ' -' - "'

COMi'LfcTliD --- )

ULTIMA! L niTTH .

DH'TH

.M 1 .

O 1 M A T ION

-iti ," ' — 'f-) .ot-fjajUL.&L.-J-1.J.V

..v-i..

on ra - to bo

lo.il c^rtr,jii^jc.'.-ai VlAj^CJVllcHG

t*H*(.t O' 6010 f

r-TN '•Hr i^j . .

flJ

uof l.s? L' ::-":- vV-g p" 1H2

COv (J

L 07 -*.t,

l

i IE

OF Ml*CEOLOG.ST, ONT..rCFTj

---J;AUI,T s re.WARiP. PNTi

t* ut:

Page 11: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

l l

. . * j" "' "^ J i l " IN r-.-' ;.-' 4 '. ' u b*

s r c;:; ON UOM ....

f : - t S k : -l ' -1,1..* 4 ' *J. . . . . - .

—... S TAKTfO

-

*.'

i : r. AT;ON

tt*'* Ut*

c*' ,.-, '

?V.-1 \.C'

1..0'- .V'.'.-...'.w 1.0*."* *. '~ 'l **- 1•'i*' '-' V '

^^'•^\-'

r?.'.*.^.*

6V.-C?.6*'.V*'-?V.*

-

"-•- OMVM ,. ....... ..... ___ .. . ,. ..

t- | * i m - ' A* /J

' " : - . M:*. PING ••''" . ...... . ... r . ..-.. .....;

,. , . DIP _ ,. ..... ."'\...... .. ___ ___ .

rONHATlON

V.l, V:: 1. .!-J , t Jilt*) Lr, r.-./ *Jcr, fjxt.': ofi- - , .'i-. , '. : ̂ . -. ;-5 ' J ^ UT?.; r I f 9 . j J .^ j- u -frr U t* w rir. 'T *--jt**t ^ 'l,: -, ^.*.i^ cf f^lo-vlU *|*.l burr j U fp-*.

j-^ f u- ;?..*'*'.si: V..:.J!to f UJ *!^Ui W*,;vr r^ssrcl^.

rclrfle; :~:xv cvlw'il* r^lr^^W.fx.', o*v.r^ 3 -; rf ...iji.^.

.•" i *r -ri . . li n ' . B . a. M' BT. HVi m i S^ ^^ JC -*^ a H --r wi -- * *^ fc

IlL^s- ^T- X'tt Rt ^}*7-t'.* flK3 A! ^ f'*l'i t^n*:-dft^r-cnr.tv -s n 4. ?"'*f*.^ -^l 1 isrt : T:-Ji* 5?*'* t' T?.C**V^?.^ ^xr. v./.^U*. rht-r**iilr-4r!tA rv: c' v JOB, -rt L*ftt ^7.1 S rJnar cA/rvMt*, ri'-o- f -.Jrft^s *uin-rti^^•A ar,;' r'-r^**.^ S?^*!i^ r.t 4i'cC'*^ cir-f-r eu"si.r*-trHStti uf*;-?^w!',^ A*. ^"J* ."V A-;/, f. ,1^1^ *' ~" l : '' vv* *i*- I/v^v*-*! {v^9^*

\^S. t '.r- . -U?^, r.-, n* •-.^•M rt^.r. -.rn.

——————————————————————— — — -— —— — — - —————— -- — -

1 1 0*1 f H*

7:^"yf.77-*

7.

. .... -. ~...

r^

GE

— -^ .-

COMPLETED... . .—-.'. ...- 1

ULT.'MATE D H. "Til . . '" . .. . ___ 1

PfiOPCSIO Df.PTH L!*;l . . __ . 1

f)' t* M*, t

C-.1'-J 1"'1 'i-'-V*

..x'-u:

,-1 1i

JOT TO

MS orri3LOGJST,

SAULT

-

OOID t

1^/1

~W

.V- 1

•^•^-''.:QL...t5!Dii:i'.'

S/-LT

BE REM

re o* T;O.NT. DI

STE. M;

- — : — -•-•-

wwOr'^

i-5"'- ——

r , j-

ii

l M nl f)'; l ,. i i i.Ui '

u. r'.i.ii

OVED FR

-IE rtsioi

R1E. ON'

-- —————

J

j

SI

i

5M* j

Nil

f W vw

K

!1i

i

i

-

— 1

" j1

;i*

— i

K f'lito *r

Page 12: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L uf f : 9 i *

SIM f-T St'Mn 1 R

r.:- LATITUDE ..

or I2ii

KF VAT Z ON

f.' i" l ION

DATUM -

DIP..

r* r-C f*''" 1 '"* V i t S* V i it r i -

TO ..... TA^ TrD

. U',0 i/--.*

l'PL' : 'OSfD Df PTH . ___ . ..

riiT r o rt M AT i OM

r.Jnur r.-.L'C' U-* tVJln C.7-\,0', *ti sor

J. ofat

f-xndr.-rt, focurs*. Ch'dco&lU tt ?.R', ''.O', 9.*', lo

l ^ic^irj In cAror s.".*utf In la

ar,.'*j to at-zxru -

nr.d ceJ-dt* ti C^lcit* in c^lTlx, rdratut

C^; ex, Vy fran 50.5* to 60*6', chalcociteto-'. rc,lAcMt? cctwr In ninar cnoor.t* ir fructcred* C;*, tc:*d) to ts-.' ft f*TO'^ lort fjorr.

Lv tOsu-t tt ^.2.t' t ti rJlnorvi Vi lv ir.lt? la f*r.ct;uTT, cilclto ih

0*

O'

T

NOT T

i o t r v i-91

1-ti,.

LE RCJMOVEO PROM:—t ——'

THE OFFICE OF THE RESIDENT

C.eOLOGIST, ONT. .DEPT. OF; —'T—r—*"~'t". ISAULT STE. MARIE, o

MINES

It

Page 13: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

pr.orr/.TY.IV ^

HSU NO.

r NUS* * t j -tt

l AinUDl: __. ,.. /./J".')

l l I.A'ATiON ../. __.-...

SICT1ON FROM

DA1UM ____ .

BLARING --

DIP_____

.TO.....

ULTIMATE Dt.PTH-..103*

bt'TM HIT

'•v;.o-??.f77.S'-C3,rr.;'-C5.

e.p..2-fi6.r-C^.C'-IV

1

f O H M ATION

' 7ftr/ Mt-'v, t^"i5*** To t c^rto.i* ^j:.~.-.-:'.r it ft?.?', ^loc^y it rn*, ft2.o*w*r-.3'

nhj .t*. ?r,^)f fi; .9* ffj*5' U.-.1* lo iwl, oljwrc!--.y*vtlf* and SomitiU.

1 1^**. c*?r^r Cilcit* rtilr-^rj *n4 n,\trlr, cinor ehnlo^clU

Kic^rjTrciw*

-

-.r

j .

•AMPLt M*

C

O. Pt M O' t*M*\l

11

;

NOt TC

THE OF*

OLOCIS1

-*AUL1

• 01 0 t

\ ' i ;

l ' 'J|J en

Ktbio:;;

EE RE

CE OF

, ONT. (

STE. J*

IIVMIfcoit r

.^.^r--^r^.: ;r- i

L'^ 1002

. — ̂ vfc-.-vt-nrt; *.w k-—" - tTf. HfJ'C

*OVED F

HE KC3I1

'EPT,. OF

Attic, or*

nJl-i" T

— -

lat— : —

ROM

EwrMJNEJ

iTi—— f

l—

j

~

DOiLUD I T

uti L..^ ' -, ' i..-i k 1111 i ic x r o

Page 14: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORD1 PROPERTY

SHEET NUMBER .1. ,

LATITUDE 13HOQL

DEPARTURE 360'K Of Lin*

ELEVATION

Hty, T*p

SECTION FROM .

DATUM ............

BEARING ... _.

DIP^ ,. , ...

— HOU NO. .....t?....

TO . .. . STARTED ^ ^

COMPLETED

, —— -., -- ULTIMATE DEPTH

^...___ . PROPOSED DEPTH

. 1962

oirrn rt IT

0-13.2

13.^-19.619.6-26.0

FORMATION

VoltMnio parpll*h gnry, hlrftljr wawlolotdcl emloiU•VCdul** and fracture Itllin^* Sp^cilAzlie in towMgrdnlM.Veleaolo - bM4lt.porptonr - cwartR pKcooK. (lo*K oo.1our*d.

•*V ' .:'-c/ -\ v. ^; ;7-~ x i 7 . Wt ±- .. - /.i r i fc l* t , ^ , u ' , , . , i .. ,.

- r-ir * --_______________________________ Tt--.F- O r "-.

ClLoG\-- v - VoC-1- ,- ———— 9^) w*. :

• AM^Lf M.

.-.vtfs;-'xv- ''''-^

** .

iAi\tt- 1 AA

WIDTH Of **MPLf

'v^v'

^

r^rt C '. ,-. r ' 'T^^4.'. *~'

M .- o^; '^\ --'

OOLO (

'- . . -)

'* ," .

. ^ 1

\t-f

^jt5pl*fc-*

'

ww-

-~rf- --l'

. --

1 ——

N.M P . TORONTO-(TOCK 'OXM NO KX M CV 11/11

DUILICO BY SIONCO,r. Q.

Page 15: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORD

SHKKT NUMBKR

LATITUDE

DEPARTURK 310' W of

bLEVATION .

PROPIRTY

i SECTION FROM

DATUM ... ™

TO

U5(

DIP.. .-60"

HOU NO. -STARTED W 0aubwrl9te

COMPLETED *

ULTIMATE DKPTH

PROPOSED DKPTH

DtrtM rtir

0-20.020. 0-26.0

FORMATION

Volaanie, b^saltie^ purplUh gny nMslv*Porphyry, quart* pbcnoik, fl**h coloured.

tfO f^

. .. .. ... ^.^^-fc.. .^.^itr.

o*t ^ ,- o'-: .r O' :

^^ G\'" v - 0^ iAr""vi^ r,' '--^c,h~

• AMPLf MO

kAjtA

^* ftV'A^e

^t-

WIDTH Or CAMPII OOLO t

.. t"

V- .'

ttMW

•A

\

.'t-1

' '

N.Mr. roKONro-iTOCK foxw NO toi "lv it'll

DRILLED BY SIGNED .

Page 16: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORDPROPIRTY___Eft-4fc l*no*t r*jr. fof.n Twp, ^ HOU NO..—...17-.

SHI-tT NUMBER 1. SECTION PROM , — . ... . TO., ..^.. STARTED 31 Ofltob*T 1962 ^

LATITUDE .. ....4*HA8K . DATUM—..-........ .... . COMPLETED l JtottHta* 09&2-

DEPARTURE OP.! A ?* i-M* 25K BEARING __ ___,.__ .. .__.,....—.. ULTIMATE DEPTH ifl.OL- ——

ia.LVATlON . .. . . DIP_.. __ -&P______._____-..™; PROPOSED DEPTH ...._______

oirtM rifT

0-11. "i

IS .5-40.0

POMMATION

VolflMlifli ^f^li*rl? i*iri'^^ -hi li^ I'll T y mnr^'l^/ie^

oalolu uorudulti.Volcanic no TMiolco, blooVy 17.5-30.fi ^pidoUon tlip f&OM.

. 0-J^.. '^ , ^

f A 0 " v* ? ^-^

^ o^-"",f -^'

- .--. .....,- ..........d?^!-' 1-.-ei-^^

flAMPLt No

,,,o^r ' ^rsfr* —u'' *\'^—— i(AV:

CA -*4^fr. 0^

WIDTH Of .AM*tt

'P

OOLD * JLUDOI OOi.0 f

...J

K.M r . ro*OMTo-(Tocn f on M NO *oi mv it/n

DRILLCO BYUon SIONCO.

F* Q.

Page 17: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORDi -*

SHEET NUMBER

LATITUDE .

DEPARTURE

ELEVATION ...

PROPERTY -*j -* -" *- - l" ' -

TVp" MOLi*IVrWW

W

OT 14l*f JfR

SECTION FROM ^

DATUM,..__...- —.

BEARING__. ———— oncDIP__ "y"

TO.. STARTED l HoTffibfr

COMPLETED 2. BoMnbar 1962

ULTIMATE DEPTH W**0.*. —.

PROPOSED DEPTH . .............. -.

DI PT M rtlT

o-*.o

fi^9.59.5-40.0

CO H M A T ION

Voloardo - prxrjiHth gray botaltle flow, wuMiv*r*ry few MgrfdulM and fire e/ilclt* mini* t*.Calcite and vpldot* Ir. roloanic, slnor wilAOhli*.Volcanic.

•X,^ o^v-;4 cc^

iL-'S ^ **

^ ' . ^ , 0 ..^y .. ff."\ ^ \... 0'^ ̂ ', tf- ^^ rf** . ^v"

~ "o^^jC*- ' - "V

•AM^Lt Ne

^

r̂ .. .

WIDTH Of •AMPLf ooto t JLUpQt

OOLB I

H.W P TO*ONTO-*TOCII rOHM NO *OI "IV

DftlLlCD BY SIGHED F, Q,

Page 18: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORDPanoak* Ugr, Ifran IVp, HOU NO 19

SHEET NUMBER

LATITUDE ..

DEPARTURE

ELEVATION .

Of lin. 35K

SECTION FROM .

DATUM -.—.—

BEARING —.——

DIP___,.—-—

..—-- TO.^.. .. —.. STARTED J iJOTgitxr 1962 —

COMPLETED ^ -NoYcab*r I96i

ULTIMATE DEPTH..

PROPOSED DEPTH .

47,0'

DirrM rctr

.Jftrt^ ., ....25-33

33^7

FORMATION

Volcanic - bMMlif fmrpli*h brow.Volcanic - hi^iljr vocioular, ^017 bloclgr porous and•nyjdaloidftl. F*l*li* veins In fi re t i?') vlnorMlMhite *t d-5 1 .Voleanlc, fm dork chlorite? Mgrgdul**,

•J V

. o ••-" , '^*v""1 ^f^ .,. "OV^b c-'-r ""c * *rfp*-'- u..1 61

6"U

•AMPLI No

0 1^rvr*sv'",... , f ,

of^. 0•t 11

WIDTH Of tAMPLt

*e-?..

OOLO t am-

-- . - .

fc

N.Mr. tOUOSTO-tTOCk 'OHM NO Ml KIV llrtl

DKIUCD BY fICNIP r. Q.

Page 19: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

lv.DIAMOND DRILL RECORD

PROPERTY. 20

SHEET NUMBER

LATITUDE

DEPARTURE .

ELEVATION. ., . .

3L SECTION FROM . 'JO . ST/

U9*60f DATUM

490* irf *f Om J5E BF.A- ;NG ^^

DIP "*0^

DIPVH PUT

:V54.5

row NATION

f olMDU - tMMlt, pwrplirti bn*B, MVf^lM^lMAto s^idO**, *M^ rwy td^ky.

M0vtt.4 nT T Q Ot r\ Tji^ T

1 0FP*cF' O i rtv:.Tl 0GlOT. 0"'T ' D ,-4l

^•E-^^ ̂ * "^ ^ t^ '^ *

-

. . - —• ftlPXf MO

-.

jr^Of"

oF rX^o^*^ *

CO

UL'

PRC

* I3TM OP VAMPlf

^,

\

"kRTED *

MPLETED

flMATE D

5POSED D

SOLO c

'

\ \\ , -- r -\ '

. -\

IkHrMtar 1962

4 ttaNMbor, 1962

EPTH .. . ..

EPTH

**

2m

- \\ ,

•^'vi'

————

, i

.....

— .

--

MM f. TOKONTO-trOCK fOKM NO tOI *IV 11/11

DMILLCO ITF. Q.

SICNCO

Page 20: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOKO DRILL RECORDPROPERTY HOLf

SHEET NUMBER .__.

LATITUDE __-HfeflQUL......

DEPARTURE SIP* W of Llf* Jflt

SHCTION FROM .

DATUM ..™——

.TO__.Mor. ifttt

COMPLETED 1962

BEARING.

DIP———

305 ULTIMATE DEPTH.

PROPOSED

OIPTN rttT

0-30.7

D.7U33,o

FORMATION

Volamio, tenlt parplUb tarn* OTradalolikl Mitt•to i&loclt* Mi/BdttlM *1** raw oalAlU wd afr MI •dinami Molii*? LMi t*r* 25^*.VoloMsU, brUk rad oooUoi fharp *nd 45* *® C* A *AU eon blocky pmrticvtarly IM i U f^t.

40" t 0 Bt "f ^S Rt 'ofp\ce u r t c

T^C ^ 0-;T- 0

Gt0u0 ^T S\C- ^s^0

tAM^Lf Ne

oM

^

^ M&Sf ^*

0 M T -

WIOTMor V AMPI! OOLO *

V

ILUDOf ftOLD f

M.MT. TOftONTO-STOCK fOHM Ne IOI MIV. It/tl

DRILLED BY SIGHED.r* Q.

Page 21: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORDt

SHEET NUMBER __i______...._____ SECTION FROM________TO_______ STARTED. . 5-

LATITIinP HW1XI DATUM

DPPAPTNPP W K Of LllM 25F BF A RING 1ID0

CO

UL'

*W*FI FVATION DIP ••(r PRf

DIPTN rtCT

0^2A

iftajM mO^

FORMATION

felMnit - te^Ii aotiUd fMtfdflh *nd t*rpll*kfwy, hi^Oy MwH?H4nlj mlnw tlmlM*yilio.bondU Md mlMhiU la Mj|^kl*n. Nadi•cdtftU IB uqvAalM Md ftlcoc fk^vteiw.Vo&mdLo* rcditldi brotoia AM MBfipjChiXM AMUPtMdlMt4MMU4.

f flt^ov^ Ot A' 0 U o? "^

fe pFf V" " ^ o.t

OG^' "T tA'^•.^w * v*"

• AMFLf Ne

Q f?*0

fOVoc"' t

Otri V^* *

WIDTHor CAMPLI

[A

^

M***5

T-

MPLETED

FIMATE D

)POSED DJ

OOLD (

6Xo^b^l962

EPTH. 3*-®1

IPTH

jLUDOta OLD f

--

N.H.r. TORONTO -(TOCK fOUM Ne. HI *CV 11/11

DRILLED BY ............'................. .. ................. ........................ SIONIO.............*....:?^^.........^^^^..!..

Page 22: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

DIAMOND DRILL RECORDPROPERTY MOLE

SHEET NUMBER

LATITUDE _-.

DEPARTURE IflQULot J1JM..23K-

ELEVATION .. . . _____—- ... .....

SECTION FROM

DATUM. -

BEARING ———

DIP___ ^

....-TO STARTED ? JOTCMlMf-4*!-

COMPLETED - 8 JhHTMiUg 11

ULTIMATE DEPTH- 86*0*—

PROPOSED DEI

DirrM r tt r FORMATION • AMPLC MA WIDTH Of •AHPLt OOLO * •LUDQf

SOLD f

yeUtaie Sri]t, hlihlT

•k&lMporiiU la ft to

.TrtA^6'NO -^f-

n.mr. To*ONTO-*Toci r o* M HO *ei *tv

OKILLCD BT SI6NCO. f*...ft.

Page 23: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

.i- —-- -

\.V x

S S M. &74BO.

-S*'o*-

ri

too

r NOT T O BE R EMOVED fiROM

THE OFFICE OF THE RESIDENT

OIOLOGIST, ONT, DEPT. OF M INES

' *AULT fTC, JWARIE. ONT.

Page 24: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

-t*

lU)

Page 25: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

(f l i.'4

n t ff rO ; -n v

~\ -

Ppyy

V

o ^ o sZ i pt Of 15 *

ir w*

' --to* f v? a j t .-.* t~'{VtV*-. //^r* , ^ ^fc* ^ i

Page 26: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

l i

Si

JM;

-31S

J.MO

hh

W

.k f

,rr *

i

Page 27: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

r

•"if51*c--*** i v. o*

S S M. 6 y 749

0.,T

SF.F 25 ipg7 u

rLT fire, MARIE

Page 28: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

r\

SSM 62044\

'L'^p 25 UK-2

iiOr-r G EbLOfclST V-AUL: ^i: MARIEAR uu SE' -

-6'

RESIDENT L. nBAULT STE. K;*...-

NOT TO EB REMOVED FROM

THE OFFICE O? THK RESIDENT

CEOLOGIST. ONT. OEPT, OF MINES

STB, MARIE, ONT,

i

Page 29: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

NOT TO BE REMOVEH? STROM

. THE OFFICE OF THS RESIDENT

GEOLOGIST. ONT. DEPT. OF MINES

SAULT STE. MARIE. ONT.

DENISON MINES LIMITED

Page 30: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

ve *--

"- -A-

: . ^"j.**^

Page 31: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

-, ,,.

Page 32: *i*J5ivn. .^i.jfj'r^.6,1-!!? j-'?1.!**^*-*€¦ · r ' ,' i * r, * * r-) p-. --. j i f .. t ; ' t ' t ^ - . , i J lv .. S L u f f : 9 i * SIM f-T St'Mn1 R r.:- LATITUDE ..

, t

8C^ct ^ }r^-'f, - ,,.\V,.J v - f ' '

iit ' \1"'^ - r'.-'.ht* * - ft , e..,':

y\*'vli .\,^ r. VN \t\ T^;.;M. .\ ' \ —\ x".

^At !N ' \ \ \

\ ^ ^:, -AA\ '^. . !V V': '\ --'.' i\ fy V.

*,* p' * * il V l" \

; 5 ^^

r \' \'W: , 'H-

J*J \ "V-awT ^

t' vx * .^..- ^''' l '

\ \" '* V--x. \ '

LEGEND;'^i^, ?rccci* 36

.V-T^r-c-^-.

i Basic Volcanic*, flas*lt,

*K XYMBOLS

Ca// o , 5fc

-s. i 0~rti C

iver or

t'j c i a l Striae.

l Shaft o r Pit

Trenching w it/i

BENISON MIWES

O,it C Vo Aw

ROMAN CORPORATION LIMITEDDIVISION

PANCAKE BAYRYAN TWP.. ALGOMAGEOLOGY

r -sec'Apr., 1964

-. - v ys&t.' T'P'P T'Y

pr*ojr-T Ex. 64 :1

t? W f*. ?

- - - 'i di r '