(i) DIVIDE - apps.water.gov. Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby) ... dan...

download (i) DIVIDE - apps.water.gov. Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby) ... dan penggunaan

If you can't read please download the document

 • date post

  23-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of (i) DIVIDE - apps.water.gov. Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby) ... dan...

komponen komponen komponen komponen jps@komunitijps@komunitijps@komunitijps@komuniti :- :- :- :-

(i) DIVIDE(i) DIVIDE(i) DIVIDE(i) DIVIDE(ii) PRIORITIZE(ii) PRIORITIZE(ii) PRIORITIZE(ii) PRIORITIZE(iii) ASSIGN(iii) ASSIGN(iii) ASSIGN(iii) ASSIGN(iv) DEEP(iv) DEEP(iv) DEEP(iv) DEEP

Sg. SemangSg. SemangSg. SemangSg. SemangSg. SemangSg. SemangSg. SemangSg. Semang

Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)

Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)Estet Tali Ayer (Sime Darby)

Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)Sawah Padi (Kompatment D)

Pekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan SeraiPekan Bagan Serai

DIV

IDE

DIV

IDE

DIV

IDE

DIV

IDE

ISU

DA

N K

EKA

NG

AN

YA

NG

DIH

AD

API

ISU

DA

N K

EKA

NG

AN

YA

NG

DIH

AD

API

ISU

DA

N K

EKA

NG

AN

YA

NG

DIH

AD

API

ISU

DA

N K

EKA

NG

AN

YA

NG

DIH

AD

API

ISU-ISU DALAM SUB LEMBANGANISU-ISU DALAM SUB LEMBANGANISU-ISU DALAM SUB LEMBANGANISU-ISU DALAM SUB LEMBANGAN

1. Masalah banjir pada kawasan penempatan dan jalan raya dimana titik akhir sistem salirannya adalah di Sg. Semang

2. Kualiti air sungai pada tahap III

3. Masalah sistem saliran bagi pembuangan air daripada kawasan pengairan (Komp. D) dan taman perumahan yang arah aliran keluar melalui Sg. Semang

1. Saiz sungai yang tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah air yang masuk dan dipengaruhi oleh air pasang-surut

2. Pembangunan yang pesat dan tidak mematuhi konsep zero-discharge seperti di dalam MSMA (projek pembangunan sebelum tahun 2002)

3. Tiada sistem rawatan/perangkap sampah pada sistem sungai ini ditambah dengan pembuangan air daripada ladang kelapa sawitke sungai ini

4. Terdapat penempatan setinggan di dalam rezab sungai dan utiliti samada yang merentasi atau berada di tebing sungai

CABARAN DAN KEKANGANCABARAN DAN KEKANGANCABARAN DAN KEKANGANCABARAN DAN KEKANGAN

PETA

TA

BU

RA

N A

DU

AN

AW

AM

PETA

TA

BU

RA

N A

DU

AN

AW

AM

PETA

TA

BU

RA

N A

DU

AN

AW

AM

PETA

TA

BU

RA

N A

DU

AN

AW

AM

@daerah.kerian@daerah.kerian@daerah.kerian@daerah.kerian

Petunjuk :-Petunjuk :-Petunjuk :-Petunjuk :-

BanjirBanjirBanjirBanjir

Sumber Air dan Alam SekitarSumber Air dan Alam SekitarSumber Air dan Alam SekitarSumber Air dan Alam Sekitar

Pengairan dan Saliran PertanianPengairan dan Saliran PertanianPengairan dan Saliran PertanianPengairan dan Saliran Pertanian

Saliran BandarSaliran BandarSaliran BandarSaliran Bandar

Sungai dan KoridorSungai dan KoridorSungai dan KoridorSungai dan Koridor

PantaiPantaiPantaiPantai

PRIO

RIT

IZE

PRIO

RIT

IZE

PRIO

RIT

IZE

PRIO

RIT

IZE

JUSTIFIKASI PEMILIHAN

Terdapat pelbagai aktiviti di lembangan Sg. Semang iaitu aktiviti pertanian (padi), perladangan (kelapa sawit), projek pembangunan (perumahan dan perniagaan)

Masalah sistem saliran yang tidak sempurna dan mengakibatkan bajir di penempatan dan kawasan pengairan

Kedudukan sungai berhampiran Jalan Persekutuan 1 yang tiada nilai estetika sebagai sungai yang hidup akibat kualiti air yang rendah (tahap III) dengan air sugai berwarna hitam disebabkan jenis tanah gambut

PEMILIHAN SUB-LEMBANGANPEMILIHAN SUB-LEMBANGANPEMILIHAN SUB-LEMBANGANPEMILIHAN SUB-LEMBANGAN

MASALAH SUB-LEMBANGAN SG. SEMANGMASALAH SUB-LEMBANGAN SG. SEMANGMASALAH SUB-LEMBANGAN SG. SEMANGMASALAH SUB-LEMBANGAN SG. SEMANGM

ASA

LAH

DI

SUB

-LEM

BA

NA

GN

MA

SALA

H D

I SU

B-L

EMB

AN

AG

NM

ASA

LAH

DI

SUB

-LEM

BA

NA

GN

MA

SALA

H D

I SU

B-L

EMB

AN

AG

N

ISUISUISUISU KETERANGANKETERANGANKETERANGANKETERANGAN

Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, Banjir yang berlaku di penempatan, kawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan rayakawasan pengairan dan jalan raya

Sungai dan Sungai dan Sungai dan Sungai dan Sungai dan Sungai dan Sungai dan Sungai dan KoridorKoridorKoridorKoridorKoridorKoridorKoridorKoridor

Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz Pencerobohan rizab sungai, saiz (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat (section) sungai yang tidak dapat menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa menampung jumlah air pada masa sekarangsekarangsekarangsekarangsekarangsekarangsekarangsekarang

PantaiPantaiPantaiPantaiPantaiPantaiPantaiPantai Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan Hakisan pantai, isu penyelenggaraan ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab ban pantai dan pencerobohan rezab pantaipantaipantaipantaipantaipantaipantaipantai

Saliran Saliran Saliran Saliran Saliran Saliran Saliran Saliran BandarBandarBandarBandarBandarBandarBandarBandar

Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi Pembangunan yang tidak mematuhi MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002MSMA sebelum tahun 2002

Sumber Air Sumber Air Sumber Air Sumber Air Sumber Air Sumber Air Sumber Air Sumber Air dan Alam dan Alam dan Alam dan Alam dan Alam dan Alam dan Alam dan Alam SekitarSekitarSekitarSekitarSekitarSekitarSekitarSekitar

Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang Kualiti air dariada parit yang memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memasuki Sg. Semang tidak memuaskanmemuaskanmemuaskanmemuaskanmemuaskanmemuaskanmemuaskanmemuaskan

Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Ramalan dan Amaran BanjirAmaran BanjirAmaran BanjirAmaran BanjirAmaran BanjirAmaran BanjirAmaran BanjirAmaran Banjir

Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran Tiada sistem ramalan dan amaran banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. banjir pada sub lembangan Sg. SemangSemangSemangSemangSemangSemangSemangSemang

Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan Pengairan dan Salirandan Salirandan Salirandan Salirandan Salirandan Salirandan Salirandan Saliran

Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan Isu sistem saliran di kawasan pengairan dan saliran yang tiada pengairan