Hyvät maut ja herkullinen tunnelma kattaa Tapiolan keskuksen! · kuja esimerkiksi kohderyhmän ja...

1
8 ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA Alusasujen erikoisliike Mankkaalla Päivitä alusasut töihinpaluuseen 050 357 9335 www.larassecret.fi TI 12-20, KE-PE 11-18 LA 10-15, SU, MA suljettu Mankkaantie 2-4, Espoo Tukevat, kauniit urheiluliivit Tällä kupongilla saat yllätyslahjan Anita-urheiluliivien ostoksen yhteydessä. (15.9. saakka) Lisätietoa kursseista nettisivuiltamme www.tapiolanautokoulu.fi Tapiolan Autokoulu Heikintori Kauppamiehentie 1 1. krs, p. (09) 463 771 www.tapiolanautokoulu.fi Autokoulu Viheri Viherlaakson ostoskeskus Rajamännynahde 2 p. (09) 595 900 www.autokouluviheri.fi Tapiolan Autokoulu Henkilöauto (B)-kurssit alkavat kahden viikon välein maanantaisin klo 11.00 ja 17.00. Myös mopoauto, mopo ja moottori- pyöräopetusta! Lisätietoa toimistoilta. A U T O K O U L U V I H E R I . T A P I O L A N A U T O K O U L U . FI ESPOO Meiltä saat myös Tähtikuski-club edut. Tuttuun tapaan Tapiolan kes- kuksen ulkoalueelle katetaan pitkiä ruokapöytiä, joihin voi istahtaa nauttimaan Street Food -herkkuja sekä Pienpanimoi- den juomia. Lisäksi rentoa ka- tumusiikkia sekä Espoo-päivän tapahtumia. Tervetuloa Maku- jen Tapiolaan! Street Food Car- nivalin ruokarekat mukana laa- jemmalla kattauksella kuin kos- kaan, ja laaturuokaa tarjolla Län- situulen ja Tuulikinsillan alueella pe 25.8. klo 11–20 ja la 26.8. 11– 18. Street Food Carnivalin ruo- karekat: Naughty Brgr, JJ’s BBQ, Le- vant, Street Gastro, Fisu & Ra- net, The Alexander’s, Social Food, Thai Papaya, Cone’s, Maulito,BBQ on Wheels, Kimchi Wagon, Umaijari, Treffipub on the road, Feri’s Sausages...Tapio- lan keskuksen omat herkkukojut kävelyalueelle tuo: Stockmann Herkku, Ristorante il Fratello, Ra- vintola Kylä sekä Subway. Lisäk- si alueella myös Punnitse ja Sääs- tä – liikkeen herkkuteltta, Gelat- terian jädeauto sekä Kahvi-Ollin makkaragrilli on kuumana! 5 € ja 10 € Tasahintaisia ruokatarjo- uksia löytyy myös Tapiolan kes- kuksen kahviloista ja ravintolois- ta tapahtuman ajan. Nämä löy- tyvät tapahtumaesitteestä (joka jaossa AINOAssa ja Heikinto- rilla 15.8. alkaen) sekä tapiolan- keskus.fi/makujentapiola sivuil- ta.Tule nauttimaan myös Pienpa- nimoalueesta Tuulikinsillalla pe klo 14–22 & la klo 12–22. Toimme Street food Carniva- lin ruokarekat Espooseen 1. Ker- taa kolme vuotta sitten ja nyt tuomme mukaan 1. kertaa myös Pienpanimot! Pääpaino on es- poolaisilla pienpanimoilla, ku- ten juuri perustetulla Espoon Omalla Panimolla, joka tekee debyyttinsä tapahtumassa. Ma- kujen Tapiolan Pienpanimoalu- eella mukana paikalliset Espoon Oma Panimo, Fat Lizard ja Ola- rin Panimo, sekä virolaiset Tan- ker ja Vaat. Maisteltavana pari tusinaa eri- laista olutta! Uutuutena Fat Li- zardin Rib Tickler Rugby Lager, jota siemaillessa voit tavata Es- poo Rugby Clubin pelaajia per- jantaina klo 16–19. Lisäksi juu- ri aloittaneen Espoon Oman Pa- nimon ensimmäiset oluet! Eikä enää tarvitse mennä merta edem- mäs olviretkelle, kun Viron oluet saapuvat Tapiolaan! Pienpanimo- alue (K-18) sijaitsee Tuulikinsil- lalla, ravintola Sandron kupees- sa. Alueelle on vapaa pääsy. La- sipantti 5 €. Myös perinteinen illallinen Ta- piolan taivaan alla järjestetään. Kaikki 300 paikat illallisille on jo varatut. Illallinen järjestetään yh- dessä Espoon kulttuurikeskuk- sen kanssa, osana Espoo-päivää. Suomi 100 -juhlavuoden kunni- aksi Espoo-päivää vietetään kol- men päivän ajan. Myös Tapio- lassa tarjolla runsaasti ohjelmaa ja Makujen Tapiolan kävijöille. Lisätietoja: TapiolaToimii ry: www.tapiolankeskus.fi/ makujentapiola Eva Kivilaakso-Wellmann Makujen Tapiola 25.–26.8.2017: Hyvät maut ja herkullinen tunnelma kattaa Tapiolan keskuksen! Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 48 neliötä + alakerran varasto 15 neliötä. Mahdollista muutoksiin, esim. alakerran yhdistäminen rappusilla samaan tilaan. Yhtiössä tehty juuri kattava putki/sähkö/ilmastointiremontti. Ollut viimeksi silmälasi/optikkoliikkeen käytössä. Puh: 040-517 1509. MYYDÄÄN LIIKEHUONEISTO TAPIOLAN KESKUSTASTA Myydään Tapiolan ydinkeskustassa katutason liikehuoneisto osoitteessa Tapiontori 3 B. Arkeen ja juhlaan! Sello, Emotion p. 010 766 7036 Tapiola, Vesiputoustalo p. 050 597 0575 Entresse, Emotion p. 050 596 9019 Iso Omena, Emotion p. 040 755 1154 Parturi-kampaamo Muiden liikkeiden yhteystiedot ja nettivaraus osoitteessa www.salonklipsi.fi Sininen 5012-2212 Kirkas 5012-2217 Vihreä 5012-2213 Harmaa 5012-2218 Leijona ja Skagen laatukellot. Kauppakeskus Ainoa, Länsituulentie 12, 2. krs katutaso Avoinna: ark. 10–21, la 9–18 Syksy saa tulla... Ihanaa muotia naisille (myös reiluja kokoja) Ainoa kauppakeskus Tapionaukio 9 (Fazerin vieressä) Ruoholahden kauppakeskus Itämerenkatu 21 katutaso www.peuramoda.com Espoolaisten kulttuuritoimijoiden tarjonta lasten ja nuorten ryhmil- le on koottu yhteen osoitteeseen: www.kulttuuriespoo.fi/kulttuu- rikasvatus. Uudet verkkosivut on tarkoitettu opettajien ja kasvatta- jien kulttuurikasvatuksen tueksi ja tiedonhaun välineeksi. Sivus- tolla käyttäjät voivat tehdä ha- kuja esimerkiksi kohderyhmän ja kulttuurinalan perusteella. Ha- kusanalla sisältöjä voi suodattaa myös yksittäisen kulttuuritoimi- jan tai oppiaineen nimen perus- teella. Kunkin tapahtuman si- vulta käyttäjät näkevät kootusti lasten ja nuorten ryhmille tärke- ät lisätiedot. Sivustoa ylläpitää Espoon kau- pungin kulttuurin tulosyksikkö. Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuri- tarjonta yhdessä osoitteessa Tapiolan Lähiseudun Asiakas- lehti myös facebookissa Avointen ovien päivä Espoon käräjä- oikeudessa Avointen ovien päivä Espoon kä- räjäoikeudessa (Vitikka 1, 02130 Espoo) 26.8.2017 klo 10–14. Ta- paa käräjäoikeuden henkilöstöä. Tutustu oikeudenkäyntimenette- lyyn. Tuomioistuinsovittelu – mi- tä se on? Ohjelmaa myös lapsille Tervetuloa! Lisätietoja Espoon kä- räjäoikeuden kotisivuilta! Öppna dörrars dag vid Esbo tingsrätt (Vitikka 1) 26.8.2017 kl. 10-14. Träffa en domare, fråga och diskutera Hur går det till i en rät- tegång? Domstolsmedling, vad är det? Medlingsuppvisning kl. 11 Program även för barnen Väl- komna! Tilläggsinformation från Esbo tingsrätts hemsidor. Espoolaisten kulttuuritoimi- joiden tarjonta lasten ja nuor- ten ryhmille on koottu yhteen osoitteeseen: www.kulttuuriespoo.fi/ kulttuurikasvatus. Uudet verkkosivut on tarkoi- tettu opettajien ja kasvattajien kulttuurikasvatuksen tueksi ja tiedonhaun välineeksi. Sivustolla käyttäjät voivat tehdä hakuja esimerkiksi koh- deryhmän ja kulttuurinalan perusteella. Hakusanalla si- sältöjä voi suodattaa myös yk- sittäisen kulttuuritoimijan tai oppiaineen nimen perusteel- la. Kunkin tapahtuman sivul- ta käyttäjät näkevät kootusti lasten ja nuorten ryhmille tär- keät lisätiedot. Sivustoa ylläpitää Espoon kaupungin kulttuurin tulos- yksikkö. Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuritarjonta yhdessä osoitteessa

Transcript of Hyvät maut ja herkullinen tunnelma kattaa Tapiolan keskuksen! · kuja esimerkiksi kohderyhmän ja...

8

Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

Alusasujen erikoisliikeMankkaalla

Päivitä alusasut töihinpaluuseen

050 357 9335www.larassecret.fiTI 12-20, KE-PE 11-18LA 10-15, SU, MA suljettu Mankkaantie 2-4, Espoo

Tukevat, kauniiturheiluliivit

Tällä kupongilla saat yllätyslahjan Anita-urheiluliivien ostoksen yhteydessä. (15.9. saakka)

Lisätietoa kursseista nettisivuiltamme www.tapiolanautokoulu.fi

Tapiolan AutokouluHeikintoriKauppamiehentie 11. krs, p. (09) 463 771www.tapiolanautokoulu.fi

Autokoulu ViheriViherlaakson ostoskeskusRajamännynahde 2p. (09) 595 900www.autokouluviheri.fi

Tapiolan AutokouluHenkilöauto (B)-kurssit alkavat

kahden viikon välein maanantaisin klo 11.00 ja 17.00.

Myös mopoauto, mopo ja moottori- pyöräopetusta! Lisätietoa toimistoilta.

A

UTOKOULU VIHER

I. TA

PIOLAN AUTOKOULU

.

FIESPOOMeiltä saat myösTähtikuski-club edut. Tuttuun tapaan Tapiolan kes-

kuksen ulkoalueelle katetaan pitkiä ruokapöytiä, joihin voi istahtaa nauttimaan Street Food -herkkuja sekä Pienpanimoi-den juomia. Lisäksi rentoa ka-tumusiikkia sekä Espoo-päivän tapahtumia. Tervetuloa Maku-jen Tapio laan! Street Food Car-nivalin ruokarekat mukana laa-jemmalla kattauksella kuin kos-kaan, ja laaturuokaa tarjolla Län-situulen ja Tuulikinsillan alueella pe 25.8. klo 11–20 ja la 26.8. 11–18. Street Food Carnivalin ruo-karekat:

Naughty Brgr, JJ’s BBQ, Le-vant, Street Gastro, Fisu & Ra-

net, The Alexander’s, Social Food, Thai Papaya, Cone’s, Maulito,BBQ on Wheels, Kimchi Wagon, Umaijari, Treffipub on the road, Feri’s Sausages...Tapio-lan keskuksen omat herkkukojut kävelyalueelle tuo: Stockmann Herkku, Ristorante il Fratello, Ra-vintola Kylä sekä Subway. Lisäk-si alueella myös Punnitse ja Sääs-tä – liikkeen herkkuteltta, Gelat-terian jädeauto sekä Kahvi-Ollin makkaragrilli on kuumana! 5€ ja 10 € Tasahintaisia ruokatarjo-uksia löytyy myös Tapiolan kes-kuksen kahviloista ja ravintolois-ta tapahtuman ajan. Nämä löy-tyvät tapahtumaesitteestä (joka jaos sa AINOAssa ja Heikinto-rilla 15.8. alkaen) sekä tapiolan-keskus.fi/makujentapiola sivuil-ta.Tule nauttimaan myös Pienpa-nimoalueesta Tuulikinsillalla pe klo 14–22 & la klo 12–22.

Toimme Street food Carniva-

lin ruokarekat Espooseen 1. Ker-taa kolme vuotta sitten ja nyt tuomme mukaan 1. kertaa myös Pienpanimot! Pääpaino on es-poolaisilla pienpanimoilla, ku-ten juuri perustetulla Espoon Omalla Panimolla, joka tekee debyyttinsä tapahtumassa. Ma-kujen Tapiolan Pienpanimoalu-eella mukana paikalliset Espoon Oma Panimo, Fat Lizard ja Ola-rin Panimo, sekä virolaiset Tan-ker ja Vaat.

Maisteltavana pari tusinaa eri-laista olutta! Uutuutena Fat Li-zardin Rib Tickler Rugby Lager, jota siemaillessa voit tavata Es-poo Rugby Clubin pelaajia per-

jantaina klo 16–19. Lisäksi juu-ri aloittaneen Espoon Oman Pa-nimon ensimmäiset oluet! Eikä enää tarvitse mennä merta edem-mäs olviretkelle, kun Viron oluet saapuvat Tapiolaan! Pienpanimo-alue (K-18) sijaitsee Tuulikinsil-lalla, ravintola Sandron kupees-sa. Alueelle on vapaa pääsy. La-sipantti 5 €.

Myös perinteinen illallinen Ta-piolan taivaan alla järjestetään. Kaikki 300 paikat illallisille on jo varatut. Illallinen järjestetään yh-dessä Espoon kulttuurikeskuk-sen kanssa, osana Espoo-päivää. Suomi 100 -juhlavuoden kunni-aksi Espoo-päivää vietetään kol-men päivän ajan. Myös Tapio-lassa tarjolla runsaasti ohjelmaa ja Makujen Tapiolan kävijöille.Lisätietoja: TapiolaToimii ry: www.tapiolankeskus.fi/makujentapiola

Eva Kivilaakso-Wellmann

Makujen Tapiola 25.–26.8.2017:

Hyvät maut ja herkullinen tunnelma kattaa Tapiolan keskuksen!

Yhtiöjärjestyksen mukainen pinta-ala 48 neliötä + alakerran varasto 15 neliötä. Mahdollista muutoksiin, esim. alakerran yhdistäminen rappusilla samaan tilaan.

Yhtiössä tehty juuri kattava putki/sähkö/ilmastointiremontti. Ollut viimeksi silmälasi/optikkoliikkeen käytössä.

Puh: 040-517 1509.

MYYDÄÄN LIIKEHUONEISTO TAPIOLAN KESKUSTASTA

Myydään Tapiolan ydinkeskustassa katutason liikehuoneisto osoitteessa Tapiontori 3 B.

Arkeen ja juhlaan!

Sello, Emotion p. 010 766 7036Tapiola, Vesiputoustalo p. 050 597 0575Entresse, Emotion p. 050 596 9019Iso Omena, Emotion p. 040 755 1154

Parturi-kampaamo

Muiden liikkeiden yhteystiedot ja nettivaraus osoitteessa www.salonklipsi.fi

Varmaa klassista Leijona tyyliä.Teräskello 99€

Sininen5012-2212

Kirkas5012-2217

Vihreä5012-2213

Harmaa5012-2218

Leijona ja Skagen laatukellot.

Kauppakeskus Ainoa, Länsituulentie 12, 2. krs katutasoAvoinna: ark. 10–21, la 9–18

Kauppakeskus Ainoa, Länsituulentie 12, 2. krs katutasoAvoinna: ark. 10–21, la 9–18

Syksysaa tulla...Ihanaa muotia naisille(myös reiluja kokoja)

Ainoa kauppakeskusTapionaukio 9 (Fazerin vieressä)Ruoholahden kauppakeskusItämerenkatu 21 katutasowww.peuramoda.com

Espoolaisten kulttuuritoimijoiden tarjonta lasten ja nuorten ryhmil-le on koottu yhteen osoitteeseen: www.kulttuuriespoo.fi/kulttuu-rikasvatus. Uudet verkkosivut on tarkoitettu opettajien ja kasvatta-jien kulttuurikasvatuksen tueksi ja tiedonhaun välineeksi. Sivus-tolla käyttäjät voivat tehdä ha-kuja esimerkiksi kohderyhmän

ja kulttuurinalan perusteella. Ha-kusanalla sisältöjä voi suodattaa myös yksittäisen kulttuuritoimi-jan tai oppiaineen nimen perus-teella. Kunkin tapahtuman si-vulta käyttäjät näkevät kootusti lasten ja nuorten ryhmille tärke-ät lisätiedot.

Sivustoa ylläpitää Espoon kau-pungin kulttuurin tulosyksikkö.

Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuri-tarjonta yhdessä osoitteessa

Tapiolan Lähiseudun Asiakas-lehti myös facebookissa

Avointen ovien päivä Espoon käräjä- oikeudessa Avointen ovien päivä Espoon kä-räjäoikeudessa (Vitikka 1, 02130 Espoo) 26.8.2017 klo 10–14. Ta-paa käräjäoikeuden henkilöstöä. Tutustu oikeudenkäyntimenette-lyyn. Tuomioistuinsovittelu – mi-tä se on? Ohjelmaa myös lapsille Tervetuloa! Lisätietoja Espoon kä-räjäoikeuden kotisivuilta!

Öppna dörrars dag vid Esbo tingsrätt (Vitikka 1) 26.8.2017 kl. 10-14. Träffa en domare, fråga och diskutera Hur går det till i en rät-tegång? Domstolsmedling, vad är det? Medlingsuppvisning kl. 11 Program även för barnen Väl-komna! Tilläggsinformation från Esbo tingsrätts hemsidor.

Espoolaisten kulttuuritoimi-joiden tarjonta lasten ja nuor-ten ryhmille on koottu yhteen osoitteeseen: www.kulttuuriespoo.fi/kulttuurikasvatus.

Uudet verkkosivut on tarkoi-tettu opettajien ja kasvattajien kulttuurikasvatuksen tueksi ja tiedonhaun välineeksi.

Sivustolla käyttäjät voivat tehdä hakuja esimerkiksi koh-

deryhmän ja kulttuurinalan perusteella. Hakusanalla si-sältöjä voi suodattaa myös yk-sittäisen kulttuuritoimijan tai oppiaineen nimen perusteel-la. Kunkin tapahtuman sivul-

ta käyttäjät näkevät kootusti lasten ja nuorten ryhmille tär-keät lisätiedot.

Sivustoa ylläpitää Espoon kaupungin kulttuurin tulos-yksikkö.

Lasten ja nuorten ryhmien kulttuuritarjonta yhdessä osoitteessa