Hyrje ne UML

Click here to load reader

download Hyrje ne UML

of 28

 • date post

  15-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  132
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Hyrje ne UML. Te jepen elementet baze te UML Te hyjme ne diagramat kryesore Keto tema trajtohen te thelluara ne kursin “Rapid Application Development” http://www.analisi-disegno.com/a_comai/corsi/sk_rad.htm. Objektivat. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Hyrje ne UML

Introduzione a UML - Adriano ComaiTe hyjme ne diagramat kryesore
Keto tema trajtohen te thelluara ne kursin “Rapid Application Development”
http://www.analisi-disegno.com/a_comai/corsi/sk_rad.htm
UML
Eshte nje gjuhe universale, per paraqitjen e cdo lloj tipi te sistemeve software
Autoret :
Cfare eshte UML (dhe cfare nuk eshte)
Eshte nje gjuhe projektimi dhe jo gjuhe programimi si Java, VisualBasic, C++, …)
Sherben per projektimin e nje sistemi te ri pa u futur ne detaje programimi
Eshte universale per lloje te ndryshme sistemesh
*
Eshte nje gjuhe dhe jo nje metode
Percakton nje shenim standard, te bazuar ne nje metamodel te integruar ne objekte qe perbejne nje sistem software
Nuk pershkruan nje sekuence procesi, nuk thote qe duhet kryer ky aktivitet dhe pastaj tjetri
*
*
Mjaf afersi me modele dhe diagrama mjaft te njohur :
Entity - Relationship
Flow Chart
UML: meta-model dhe diagramat
UML bazohet mbi nje meta-model te integruar, te perbere nga mjaft elemente te lidhur midis tyre sipas rregullave precize
Fale ketyre rregullave eshte e mundur krijimi i modeleve te vecante per aplikacione te vecante per tu projektuar
Shume elemente (p.sh. “klasa”) kane nje ikone qe i perfaqson grafikisht
*
*
Use case : nje modalitet i vecante i perdorimit te sistemit
aktori: perdorues sistemi (njeri ose sistem tjeter , …)
*
Use case : perse sherbejne
Paraqesin modalitetet e perdorimit te sistemit nga ana e disa aktoreve
Pershkruajne nderveprimin midis aktoreve dhe sistemit pa logjiken e brendshme te funksionimit
Shprehen ne menyre tekstuale ne forme te kuptueshme
Mund te percaktohen ne nivele te ndryshme
Zbulojne kerkesat funksionale
Raste
prova
*
perse sherben
Paraqet klasa dhe objekte qe perbejne sistemin dhe atrubutet e operacionet relative
specifikon, nepermjet shoqerimeve fijet qe lidhin klasat
Mund te percaktohen ne faza te ndryshme
Mund te paraqiten tipologji te ndryshme objektesh
*
*
perse sherben
Evidenton menyren ne te cilen nje skenar zgjidhet nga bashkepunimi midis objekteve
Specifikon sekuencen e mesazheve qe objektet shkembejne
*
diagrama collaboration:
perse sherben
Specifikon objektet qe bashkepunojne midis tyre ne nje skenar te dhene dhe mesazhet qe adresojne
*
perse sherben
Specifikon ciklin e jetes te objekteve te nje klase duke percaktuar rregullat qe e udheheqin
*
perse sherben
Paraqet sistemin ne modalitetin workflow, ose logjiken e brendshme te nje procesi
Lejon paraqitjen e proceseve paralele dhe sinkronizimin e tyre
*
*
Per te paraqitur nderveprimet midis proceseve dhe objekteve
Eshte rast i vecante i diagramave te aktiviteteve
Eshte nje flow chart
Evidenton organizimin dhe varesite ekzistuese midis komponenteve
*
Evidenton konfigurimin e nyjeve ne ambiente te ekzekutimit (run-time), dhe komponente, procese dhe objekte te lidhur me keto nyje
*