Hyrje Ne Shkencat Islame

download Hyrje Ne Shkencat Islame

of 88

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  265
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje Ne Shkencat Islame

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  1/88

  HYRJE NE SHKENCAT ISLAMEMUHAMED IBN MUKBIL ET-TEMIMI

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  2/88

  2

  SALIH IBN MUKBIL ELSALIH IBN MUKBIL ELSALIH IBN MUKBIL ELSALIH IBN MUKBIL EL----USEJMI ETUSEJMI ETUSEJMI ETUSEJMI ET----TEMIMITEMIMITEMIMITEMIMI

  HYRJE N SHKENCAT ISLAMEHYRJE N SHKENCAT ISLAMEHYRJE N SHKENCAT ISLAMEHYRJE N SHKENCAT ISLAME

  THIRRJA N FEN E ALLAHUTTHIRRJA N FEN E ALLAHUTTHIRRJA N FEN E ALLAHUTTHIRRJA N FEN E ALLAHUT

  THIRRJA N FEN E ALLAHUT KONSIDEROHET VEPRA M

  MADHORE DHE M E NDERSHME E NJERIUT. NDAJ, PROFETT E

  ALLAHUT ISHIN T PART Q IU PRKUSHTUAN KSAJ RRUGE.KJO VEPR SHT FISNIKE DHE E NDERSHME, SEPSE KUSHDO

  Q I PRKUSHTOHET, N FAKT I SHT PRKUSHTUAR T

  DREJTS DHE N T NJJTN KOH I FTON NJERZIT PR TE E

  VRTETA ABSOLUTE, ADHURIMI I ALLAHUT NJ E T VETM.

  SEPSE ALLAHU THOT N KURAN: XHINDET DHE NJERZIT IXHINDET DHE NJERZIT IXHINDET DHE NJERZIT IXHINDET DHE NJERZIT I

  KAM KRKAM KRKAM KRKAM KRIJUAR VETM Q T M ADHUROJNIJUAR VETM Q T M ADHUROJNIJUAR VETM Q T M ADHUROJNIJUAR VETM Q T M ADHUROJN EDH-DHARIJAT56. DUKE QEN SE KJO VEPR SHT KAQ FISNIKE DHE KAQ E

  DASHUR TE ALLAHU EDHE SHPRBLIMI PR T SHT BR I

  TILL. PROFETI MUHAMED (PAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUT

  QOFSHIN ME T), I THOSHTE ALIUT (ALLAHU QOFT I KNAQUR

  PREJ TIJ): NSE ALLAHU UDHZON PRMES TEJE QOFT EDHE

  NJ NJERI T VETM, DO T JET SHUM M MIR PR TY SE

  SA T KESH THESARET E KSAJ BOTE 1 . SIGURISHT, NJ

  SHPRBLIM I TILL I TAKON VETM SE NJ VEPRE FISNIKE DHE

  1 E SHNON BUHARIU N LIBRIN MBI BETEJAT ME NUMR 4210 SI DHE MUSLIMI NKAPITULLIN MBI VLERAT E SAHABVE ME NUMR 2406.

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  3/88

  3

  MADHORE. NDAJ I TAKON DO MYSLIMANI T MSOJ DHE T

  DIJ CILAT JAN BAZAT DHE PARIMET E THIRRJES N FEN E

  ALLAHUT DUKE U BAZUAR N RRUGN Q NDOQN

  PARARENDSIT TAN N PUN DHE N MNYR T VEANTTHIRRSIN E PAR T ISLAMIT, FES S VRTET T

  ALLAHUT, MUHAMEDIN (PAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUT

  QOFSHIN ME T), T CILIT ALLAHU I DREJTOHET N KURAN: OOOO

  PROFET! NE T KEMI DRGUAR TY SI DSHMITAR, SJELLS TPROFET! NE T KEMI DRGUAR TY SI DSHMITAR, SJELLS TPROFET! NE T KEMI DRGUAR TY SI DSHMITAR, SJELLS TPROFET! NE T KEMI DRGUAR TY SI DSHMITAR, SJELLS T

  LAJMIT T MIR DHE PARALAJMRUES; NJKOHSISHT (TLAJMIT T MIR DHE PARALAJMRUES; NJKOHSISHT (TLAJMIT T MIR DHE PARALAJMRUES; NJKOHSISHT (TLAJMIT T MIR DHE PARALAJMRUES; NJKOHSISHT (T

  KEMI UAR) SI THIRRS, Q I FTON NJERZIT N RRUGN EKEMI UAR) SI THIRRS, Q I FTON NJERZIT N RRUGN EKEMI UAR) SI THIRRS, Q I FTON NJERZIT N RRUGN EKEMI UAR) SI THIRRS, Q I FTON NJERZIT N RRUGN EALLAHUT ME URDHRIN E TIJALLAHUT ME URDHRIN E TIJALLAHUT ME URDHRIN E TIJALLAHUT ME URDHRIN E TIJ DHE SI PISHTAR NDRIUESDHE SI PISHTAR NDRIUESDHE SI PISHTAR NDRIUESDHE SI PISHTAR NDRIUES EL-

  AHZAB 45, 46.

  MUHAMEDI (PAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUT QOFSHIN ME T), SI

  DHE NDJEKSIT E TIJ FTOJN N FEN E ALLAHUT ME DRITN E

  FAKTEVE DHE T ARGUMENTEVE, SEPSE KSHTU I MSON

  ALLAHU (XH.SH.): THUAJ: KJO SHT RRUGA IME: TTHUAJ: KJO SHT RRUGA IME: TTHUAJ: KJO SHT RRUGA IME: TTHUAJ: KJO SHT RRUGA IME: T FTOJFTOJFTOJFTOJDREJT ALLAHUT ME DITURI T PLOT, UN DHE DOKUSH QDREJT ALLAHUT ME DITURI T PLOT, UN DHE DOKUSH QDREJT ALLAHUT ME DITURI T PLOT, UN DHE DOKUSH QDREJT ALLAHUT ME DITURI T PLOT, UN DHE DOKUSH Q

  M PASON MUA. I PRLVDUAR QOFT ALLAHU; UN NUK JAMM PASON MUA. I PRLVDUAR QOFT ALLAHU; UN NUK JAMM PASON MUA. I PRLVDUAR QOFT ALLAHU; UN NUK JAMM PASON MUA. I PRLVDUAR QOFT ALLAHU; UN NUK JAM

  PREJ IDHUJTARVE!PREJ IDHUJTARVE!PREJ IDHUJTARVE!PREJ IDHUJTARVE!JUSUF 108.

  FTOJM N RRUGN E ALLAHUT :FTOJM N RRUGN E ALLAHUT :FTOJM N RRUGN E ALLAHUT :FTOJM N RRUGN E ALLAHUT :

  1111----PR T PRHAPUR FEN E VRTET DHE ADHURIMIN EPR T PRHAPUR FEN E VRTET DHE ADHURIMIN EPR T PRHAPUR FEN E VRTET DHE ADHURIMIN EPR T PRHAPUR FEN E VRTET DHE ADHURIMIN E

  DENJ, SI DHE PR TI DHN FUND MOSBEDENJ, SI DHE PR TI DHN FUND MOSBEDENJ, SI DHE PR TI DHN FUND MOSBEDENJ, SI DHE PR TI DHN FUND MOSBESIMIT ME TSIMIT ME TSIMIT ME TSIMIT ME T

  GJITHA NGJYRAT DHE FORMAT E TIJ.GJITHA NGJYRAT DHE FORMAT E TIJ.GJITHA NGJYRAT DHE FORMAT E TIJ.GJITHA NGJYRAT DHE FORMAT E TIJ.

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  4/88

  4

  2222----SEPSE KSHTU NDJEKIM DHE PASOJM SHEMBULLIN M TSEPSE KSHTU NDJEKIM DHE PASOJM SHEMBULLIN M TSEPSE KSHTU NDJEKIM DHE PASOJM SHEMBULLIN M TSEPSE KSHTU NDJEKIM DHE PASOJM SHEMBULLIN M T

  PRKRYER, MUHAMEDINPRKRYER, MUHAMEDINPRKRYER, MUHAMEDINPRKRYER, MUHAMEDIN ((((PAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUTPAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUTPAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUTPAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUT

  QOFSHIN ME TQOFSHIN ME TQOFSHIN ME TQOFSHIN ME T)))),,,, I CILI I FTONTE NJERZIT PR N FEN E

  ALLAHUT PA PUSHIM, NAT E DIT. AI U PRPOQ PR FEN EVRTET, ASHTU SI BN EDHE PROFETT E TJER PARA

  TIJ. DUKE NA U DREJTUAR ME FJALT E NUHUT (PAQJA

  QOFT ME T), ALLAHU THOT N KURAN: AI THA: O ZOTIAI THA: O ZOTIAI THA: O ZOTIAI THA: O ZOTI

  IM, UN E THIRRA VRTET POPULLIN TIM NAT E DIT, PORIM, UN E THIRRA VRTET POPULLIN TIM NAT E DIT, PORIM, UN E THIRRA VRTET POPULLIN TIM NAT E DIT, PORIM, UN E THIRRA VRTET POPULLIN TIM NAT E DIT, POR

  THIRRJA IME EDHE M TEPR I LARGOI (NGA E VRTETA)THIRRJA IME EDHE M TEPR I LARGOI (NGA E VRTETA)THIRRJA IME EDHE M TEPR I LARGOI (NGA E VRTETA)THIRRJA IME EDHE M TEPR I LARGOI (NGA E VRTETA)....

  SA HER, Q I THIRRJA PR TI FALUR TI, ATA SHTININSA HER, Q I THIRRJA PR TI FALUR TI, ATA SHTININSA HER, Q I THIRRJA PR TI FALUR TI, ATA SHTININSA HER, Q I THIRRJA PR TI FALUR TI, ATA SHTININGISHTRINJT NGISHTRINJT NGISHTRINJT NGISHTRINJT N VESH DHE MBULOHESHIN ME PETKAT EVESH DHE MBULOHESHIN ME PETKAT EVESH DHE MBULOHESHIN ME PETKAT EVESH DHE MBULOHESHIN ME PETKAT E

  TYRE, DUKE KMBNGULUR ME MENDJEMADHSI (NTYRE, DUKE KMBNGULUR ME MENDJEMADHSI (NTYRE, DUKE KMBNGULUR ME MENDJEMADHSI (NTYRE, DUKE KMBNGULUR ME MENDJEMADHSI (N

  MOSBESIM). PASTAJ I THIRRA ME Z T LART. M PAS UAMOSBESIM). PASTAJ I THIRRA ME Z T LART. M PAS UAMOSBESIM). PASTAJ I THIRRA ME Z T LART. M PAS UAMOSBESIM). PASTAJ I THIRRA ME Z T LART. M PAS UA

  SHPALLA EDHE BOTRISHT, EDHE FSHEHURAZISHPALLA EDHE BOTRISHT, EDHE FSHEHURAZISHPALLA EDHE BOTRISHT, EDHE FSHEHURAZISHPALLA EDHE BOTRISHT, EDHE FSHEHURAZI NUH 5-9.

  KSHTU PRA NUHU (PAQJA QOFT ME T), U PRPOQ ME T

  GJITHA MUNDSIT DHE I FTOI NJERZIT E TIJ

  PANDRPRER N FEN E ALLAHUT. BILE AI KALOI NNT

  QIND E PESDHJET VJET DUKE I THIRRUR ATA, PA NDJER

  ASPAK LODHJE E DSHPRIM. E DUKE QEN SE KJO VEPR

  SHT KAQ E DASHUR DHE KAQ FISNIKE, PROFETI MUHAMED

  (PAQJA DHE BEKIMI I ALLAHUT QOFSHIN ME T), IU

  PRGJIGJ THIRRJES S ALLAHUT: THIRR PTHIRR PTHIRR PTHIRR PR NR NR NR N RRUGRRUGRRUGRRUGN EN EN EN E

  ZOTIT TZOTIT TZOTIT TZOTIT TNDNDNDND, THIRRTHIRRTHIRRTHIRR PRPRPRPR TE ZOTI YT, SEPSE TI JE NTE ZOTI YT, SEPSE TI JE NTE ZOTI YT, SEPSE TI JE NTE ZOTI YT, SEPSE TI JE N RRUGRRUGRRUGRRUG

  TTTT MBARMBARMBARMBAR, THIRR PTHIRR PTHIRR PTHIRR PR TE ZOTI YT DHE MOS U BR TE ZOTI YT DHE MOS U BR TE ZOTI YT DHE MOS U BR TE ZOTI YT DHE MOS U BJ NGAJ NGAJ NGAJ NGA

  POLITEISTPOLITEISTPOLITEISTPOLITEISTTTTT. DHE KSHTU PROFETI MUHAMED, VAZHDOI T

  THRRAS N FEN DHE RRUGN E ALLAHUT DERI SA U NDA

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  5/88

  5

  NGA KJO JET, DUKE E LN KT VEPR POROSI DHE

  TRASHGIMI PR PASUESIT E TIJ: PRCILLNI NGA UN,

  QOFT EDHE NJ VARG KURANOR1

  3333----SEPSE EKZISTENCA ESEPSE EKZISTENCA ESEPSE EKZISTENCA ESEPSE EKZISTENCA E POLITEIZMIT, HERT E VON NDIKONPOLITEIZMIT, HERT E VON NDIKONPOLITEIZMIT, HERT E VON NDIKONPOLITEIZMIT, HERT E VON NDIKONN FEN E ALLAHUT DHE NSE NUK VAZHDON THIRRJA NN FEN E ALLAHUT DHE NSE NUK VAZHDON THIRRJA NN FEN E ALLAHUT DHE NSE NUK VAZHDON THIRRJA NN FEN E ALLAHUT DHE NSE NUK VAZHDON THIRRJA N

  RRUGN E ALLAHUT, PASUESIT E ISLAMIT MUND TRRUGN E ALLAHUT, PASUESIT E ISLAMIT MUND TRRUGN E ALLAHUT, PASUESIT E ISLAMIT MUND TRRUGN E ALLAHUT, PASUESIT E ISLAMIT MUND T

  PAKSOHENPAKSOHENPAKSOHENPAKSOHEN....

  4444----PR T LARGUAR NDSHKIMIN DHE SHKATRRIMIN NGAPR T LARGUAR NDSHKIMIN DHE SHKATRRIMIN NGAPR T LARGUAR NDSHKIMIN DHE SHKATRRIMIN NGAPR T LARGUAR NDSHKIMIN DHE SHKATRRIMIN NGA

  MYSLIMANTMYSLIMANTMYSLIMANTMYSLIMANT:::: ALLAHU THOT N KURAN: RUAJUNIRUAJUNIRUAJUNIRUAJUNI

  NGATRRESAVE, T CILAT NUNGATRRESAVE, T CILAT NUNGATRRESAVE, T CILAT NUNGATRRESAVE, T CILAT NUK I GODASIN VETM ATA QK I GODASIN VETM ATA QK I GODASIN VETM ATA QK I GODASIN VETM ATA QBJN KEQ; DHE TA DINI SE ALLAHU DNON ASHPRBJN KEQ; DHE TA DINI SE ALLAHU DNON ASHPRBJN KEQ; DHE TA DINI SE ALLAHU DNON ASHPRBJN KEQ; DHE TA DINI SE ALLAHU DNON ASHPR EL-

  ENFAL 25. NDRSA ZEJNEBE BINTU XHAHSH, KUR E PYETI

  T DRGUARIN E ALLAHUT, A DO T SHKATRROHEMI EDHE

  DUKE QEN T MIRT MIDIS NESH, AI IU PRGJIGJ: PO, NSE

  SHTOHEN POSHTRSIT2.

  5555----SEPSE NJERZIMI KA NEVOJ IMEDIATE PR FEN ISLAMESEPSE NJERZIMI KA NEVOJ IMEDIATE PR FEN ISLAMESEPSE NJERZIMI KA NEVOJ IMEDIATE PR FEN ISLAMESEPSE NJERZIMI KA NEVOJ IMEDIATE PR FEN ISLAME,

  PR T SHPTUAR NGA KTHETRAT E SKLLAVRIS, PR TU

  DHN ZGJIDHJE PROBLEMEVE ME T CILAT PRBALLET SI

  DHE PR T PRMIRSUAR GJENDJEN E TIJ. T GJITHA KTO

  MUND T GJEJN ZGJIDHJE VETM ME FEN E VRTET.

  ALLAHU THOT N KURAN: KUSHDO Q I KTHEN SHPINNKUSHDO Q I KTHEN SHPINNKUSHDO Q I KTHEN SHPINNKUSHDO Q I KTHEN SHPINN

  KKKKSHILLS SIME, DO T KET JET ISHILLS SIME, DO T KET JET ISHILLS SIME, DO T KET JET ISHILLS SIME, DO T KET JET I MJERUARMJERUARMJERUARMJERUARTA-HA 124.

  1 E SHNON BUHARIU N LIBRIN E PROFETVE, KAPITULLI PR IZRAELITT, MENUMR 3461

  2 E SHNON MUSLIMI N LIBRIN E SPROVAVE DHE SHENJAVE T KIAMETIT, ME NUMRHADITHI 2880.

 • 7/31/2019 Hyrje Ne Shkencat Islame

  6/88

  6

  6666----PR TU BR BALL MISIONA