hyrje ne informatike

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of hyrje ne informatike

Ushtrimi 1Nje tregetar blen ne Itali nje sasi te dhene sheqeri me cmim te caktuar. Ne dogane paguan nje shume qe eshte san je perqindje e caktuar e vleftes se mallit. Sheqerin ai e shet ne treg me nje cmim te njohur per kg. tregoni Shumen qe tregetari pagaoi ne dogane dhe fitimin e ralizuar prej tij me shitjen e mallit nqs tatimi ne dogane ndryshon sipas rregullit: Deri ne nje kufi te dhene te vleftes se mallit paguahet nje perqindje e caktuar ndersa Kur kalohet ai kufi I vleftes, per pjesen tej kufirit paguhet nje perqindje tjeter e caktuarZgjidhje: Shenojme: S sasia, CB cmimi I blerjes, CSh cmimi I shitjes, K kufiri, P1 perqindja < K, P2 perqindja > K, F fitimi, V vlefta e mallit.

FundFillimShtyp: D,FVSH=S*CSHVSH=S*CSHD=(P1*V/100)D=(P1*K/100)+(P2*(V-K)/100V0i = 1Lexo N, E(1:N), T(1:N)

i = i + 1

Po

JoAfisho: Po ka element pozitiv

Poi < = N

Jo

Afisho: Nuk ka element pozitiv

Fund

Fillim(b)

FundAfisho: Nuk ka element E1Afisho: Po ka element E1i = i + 1E(i)=E1i = 1Lexo N, E(1:N), T(1:N)i < = N

Po

Po

Jo

(c )

Afisho: E(i)i < = NFundi = i + 1T(i)=0i = 1Lexo N, E(1:N), T(1:N)Fillim

Po

Po

Jo

Ushtrimi 3Eshte dhene N dhe tabela T(1:N). Bazuar ne keto tabela:a) Kopjoni tabelen T ne nje tabele te re.b) Largoni nga tabela T elementin e pare duke krijuar tabele te re.c) Me t gjithe elementet qe zene pozicione cift (indeksi numer cift) ne tabelen T krijoni nje tabele te re.d) Largoni nga tabele T elementin e vetem te saj te barabarte me A (A e dhene)a. Duke krijuar tabele te reb. Pa krijuar tabele te ree) Shtoni ne krye te tabeles T nje element te dhene Aa. Duke krijuar tabele te reb. Pa krijuar tabele te ref) Tregoni nese ka ne tabelen T dy elemente te njepasnjeshem te njejte.g) Tregoni nese permbahen ne tabelen T dy elemente te njejte.

FillimZgjidhje: (a)

FundAfisho: V(1:N)Poi < = Ni = i + 1V(i) = T(i)i = 1Lexo N, T(1:N)

Afisho: V(1:N-1)i = i + 1V(i) = T(i + 1)i = 1Lexo N, T(1:N)Fillim(b)

i < = N - 1PoFund

( c )

A(j) = T(i)j = j + 1i = 2Lexo N, T(1:N)Fillim

i = i + 2i < = NFundAfisho: A(1:j)

Po

(d) Pa tabele te re

FundAfisho: Elementi nuk gjendetAfisho: T(1:N-1)Poi Maxi = 1Max = -10-10Lexo N,M, E(1:M), T(1:M)Fillim(a)

Lexo N,M, E(1:M), T(1:M)Fillimi =1(b)

FundAfisho: Nuk gjendetPoPoPoi = i + 1i < = NAfisho: Jo e verteteAfisho: E verteteT(i) = 0E(i) = E1

i = i + 1Min = T(i)Min = 1010T(i) iE(i) = E4i = 1j = 1E(i) = E3i = 1