Hyrje N« Excel

of 15

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  292
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Hyrje N« Excel

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  1/15

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  2/15

  Çfare eshte MS Excel? Microsoft Excel eshte

  program i paketes Office.

  MS Excel perdoretper:

  Organizimin e te dhenave ne rreshtadhe kollona

  Perllogaritjen etedhenave

  Formimin egrafikeve etj..

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  3/15

  Hapja e Programit Excel Rruga standarte perte

  hapur MS Excel 2010 eshte:

  Klikojme ne Butonin Start

  Ne menune Start zgjedhim All Programs

  Nga lista eprogramevete instaluar zgjedhim Microsoft Office

  Me pas zgjedhim Microsoft Excel 2010

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  4/15

  Komponentet kryesore

  te MS Excel Komponentet kryesore

  te editorit te MS Excel

   jane: Title Bar

  Ribbon

  Quick AccessToolbar

  Formula Bar

   Worksheet

   Workbook

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  5/15

  Title Bar  –

   Shiriti iEmrit Tregon emrin e skedarit, programit dhe butonat

  Minimize, Maximize/Restore dhe Close .

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  6/15

  Ribbon Eshte nje shufërqë përmban shumicen e komandave te

  MS Excel te organizuara ne grupe tendryshme.

  Ribbon shfaq komandat e Tab-it (skedes) te zgjedhur. Ne

  rastin e meposhtem kemi komandat e Tab-it Home.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  7/15

  Quick Access Toolbar Eshte nje shufer qe permban komandat me te

  perdorura, te cilat mund te aksesohen (perdoren) shume shpejt.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  8/15

  Formula Bar Eshte nje shufer qe perbehet nga tre pjese:

  1-) Name Box

  2-) Insert Function

  3-) Formula Bar

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  9/15

  Name Box Tregon adresen

  e

  qelizesaktive. Qeliza

  aktive eshte

  qeliza e zgjedhur.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  10/15

  Insert Function Sherben per te

  futur automatikisht

  funksionet qe ka MS Excel-i.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  11/15

  Formula Bar Sherben per te shkruajtur formulat brenda qelizave,

  ose perte pare formulatqe jane neqelizenaktive.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  12/15

  Formula Bar Ne rastin kur qeliza aktive permban formule vete

  qeliza tregon rezultatin e formules nderkohe qe ne Formula Bar shfaqet formula qe jep kete rezultat.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  13/15

  Formula Bar Ne rastinkurqelizaaktive permban tekstqelizadhe

  formula bar shfaqin te njetininformacion.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  14/15

  Worksheet (fleta punuese) Quajme nje

  faqe te nje

  skedari te pregatitur nga MS

  Excel.

 • 8/18/2019 Hyrje Në Excel

  15/15

  Workbook (Libri punues) Quajmë një

  fajll të

  pregatitur nga MS Excel.