Hướng dẫn chung của khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hướng dẫn chung của khu vực về tham gia cộng đồng trong Đánh

 • Hng dn chung ca khu vc v tham gia cng ng trong nh gi Tc ng Mi trng

  - Campuchia, CNDCND Lo, Myanmar, Thi Lan v Vit Nam-

  16 thng Tm, 2016 31 thng Mi 2016

  D tho Hng dn Khu vc v tham gia cng ng trong nh gi tc ng mi trng (TM) c phi hp xy dng bi Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng gm 25 thnh vin i din cho cc t chc chnh ph v phi chnh ph ca Campuchia, CHDCND Lo, Myanmar, Thi Lan v Vit Nam, v hin c cng khai ng ti ly kin phn hi v ng gp t ng o cc bn lin quan c quan tm. Hng dn khu vc v nh gi tc ng mi trng c xy dng nhm chia s mi quan tm chung v tng cng s tham gia cng ng mt cch c ngha trong qu trnh lp k hoch, trong

  bi cnh ngy cng c nhiu d n u t khu vc M kng. Mc ch ca Hng dn ny l hng dn thc hnh trin khai qui trnh tham gia cng ng mt cch c ngha trong qu trnh nh gi tc ng mi trng khu vc M Kng, nhm nng cao hiu sut v hiu qu qu trnh TM, ng thi gim ri ro cho d n cng nh cc bn lin quan tham gia. Vic vn dng ti liu ny s gip mang li kt qu pht trin cng bng hn, bn vng hn v tt hn. Hng dn ny l cch tip cn thc hnh tt cp khu vc i vi tham gia cng ng trong TM v c k vng s b khuyt cho nhng qui nh lin quan trong h thng lut php v chnh sch ca cc quc gia c hng dn chi tit hn v cch thc hin. i tng s dng Hng dn ny d kin l cc bn xut d n, t vn TM, cc c quan chnh ph, nhng ngi b nh hng, cc t chc phi chnh ph v t chc x hi dn s, v cc i tng khc. Sau khi thnh lp nhm vo thng Tm nm 2015, Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng cung cp mt din n a bn v hp tc khu vc nhm tng cng chnh sch v thc hnh TM cng nh tng cng hp tc pht trin ton din v bn vng trong khu vc. Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng l nhm a dng gm cc thnh vin i din cho chnh ph, t chc phi chnh ph v t chc x hi dn s t 10 c quan b ngnh khc nhau nm nc h ngun sng M Kng. Nhm c s tr gip ca cc c vn k thut trong nc v chuyn gia k thut quc t khc. bit thm thng tin chi tit v Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng v tham vn cng ng trong khu vc sng M kng, vui lng truy cp a ch: https://mekongcitizen.org/about/mpe/rtwg-on-eia/ Hng dn tip cn ti liu D tho Hng dn khu vc v TM hin c bn ting Anh thu thp kin ng gp (v ti v) trn trang website: http://mekongcitizen.org/EIA Khi ng gp kin cho bn d tho Hng dn trn mng, vui lng cung cp thng tin chi tit tiu s ca qu c gi, v in kin ca mnh cnh on ti liu tng ng. Nu l kin nhn xt chung, vui lng cung cp cui chng hoc cui ti liu. Thng tin tiu s ca qu c gi s c lu li trn mng, ch trong trng hp qu v truy cp vo ti liu t cng mt my tnh. Cc chi tit

  https://mekongcitizen.org/about/mpe/rtwg-on-eia/http://mekongcitizen.org/EIA

 • v tiu s ca c gi s c s dng trong qu trnh phn tch cc kin phn hi nhng s khng cng khai. Cc phin bn ca d tho Hng dn ny bng ting Kh-me, Lo, Mianma, ting Thi, v ting Vit hin ang c hon tt v s sm c ng ti trn cng a ch trang web nu trn. Thi gian tham vn T ngy 16/ 8 / 2016 n ngy 31/10/2016 (Gi Bng-cc) Ngoi c hi c tham gia kin trc tuyn, tham vn rng ri vi cng chng cho d tho Hng dn ny s c tin hnh nhm gii thiu d tho v huy ng ng gp v kin phn hi ca cc bn quan tm, bao gm khi doanh nghip t nhn, t vn TM, cc c quan chnh ph, cc t chc phi chnh ph/ t chc x hi dn s, cc vin nghin cu v o to, v cc i tc pht trin. Cc bui hp tham vn cng chng d kin s c t chc trong thng Mi nm 2016: ti Bng cc, H Ni, thnh ph H Ch Minh, Phnom Pnh, Vin-chn, v Yangon. Chi tit thi gian v a im cc s kin ny s c xc nhn v cng b sau. Xin qu v lu rng kin nhn xt ch c chp nhn trn nn trc tuyn v thng qua cc bui hp tham vn cng chng. Chng ti khng tip nhn c cc kin thng qua knh thng tin khc (nh in thoi, th in t, fax hay bu in). Qun l v gii quyt cc kin nhn xt Cui giai on tham vn (ngy 31 thng Mi), mi kin trong d tho Hng dn s c thu thp v tng hp bi Ban Th k ca Nhm cng tc k thut ca khu vc v s c xem xt bi

  cc thnh vin Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng ti cuc hp tip theo t chc vo u thng Mt nm 2017. Mi thng tin v c nhn lin quan n kin ng gp/nhn xt ca cc bn u khng c cng b. Nu kin ng gp c thng tin c nhn, gip xc nh danh tnh ngi gp , hoc bt c thng tin no c kh nng nh hng xu n c nhn hay t chc c th, th cc phn s c g b. Do c th rng ln caqu trnh tham vn ny, chng ti rt mong qu v thng cm rng chng ti khng th phc p li tng kin ng gp ca qu v. Thng tin lin lc Vui lng gi mi thc mc ca qu v n a ch: infompe@pactworld.org i din cho Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng, chng ti mong ch s tham gia ng gp ca qu v trong qu trnh trao i kin!

  Trn trng,

  Christy Owen Chng trnh hp tc gia cc nc tiu vng sng M Kng v Mi trng/ Pact Thi lan

  Ban Th k Nhm cng tc k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng

  -Bng-cc, Thi Lan-

  mailto:infompe@pactworld.org

 • Hng dn ca khu vc v Tham gia cng ng trong

  nh gi tc ng mi trng (TM)

  D tho tham vn v thu thp kin

  Bn tho ngy 16/ 8/ 2016

  Nhm chuyn gia k thut ca khu vc v nh gi tc ng mi trng

 • Li m u Ti liu Hng dn ca khu vc v tham gia cng ng trong nh gi tc ng mi trng (TM) (Hng dn) c phi hp xy dng bi 25 thnh vin Nhm cng tc k thut ca khu vc v TM, i din cho cc t chc c quan chnh ph v phi chnh ph, vi s tr gip ca cc c vn k thut. kin ng gp v phn hi sau khi tip nhn thng qua cc bui hp tham vn quc gia trong giai on t thng Chn n thng Mi nm 2016, vi s tham gia ca cc c quan chnh ph, doanh nghip t nhn, t vn TM, t chc x hi dn s, i tc pht trin v cc bn c quan tm, s c s dng hon thin d tho Hng dn ny.

  Ti liu Hng dn ny c xy dng nh s h tr ho tm ca nhn dn M thng qua c quan Pht trin quc t Hoa K (USAID) trong Chng trnh hp tc gia cc nc tiu vng sng M Kng v Mi trng, do Pact phi hp thc hin vi Mng li tun th v thc thi lut php Mi trng Chu (AECEN). Pact v AECEN, cng cc i tc khc to iu kin thc y v h tr Nhm cng tc k thut ca khu vc v TM xy dng Hng dn ny. Cc ni dung trong ti liu Hng dn ny khng nht thit phn nh quan im ca USAID hay ca Chnh ph M.

 • i

  Mc lc

  1. Gii thiu tng quan v S cn thit ca Hng dn .................................................. 1

  2. MC CH V PHM VI CA HNG DN .................................................................. 3

  3. MC TIU V CC NGUYN TC CA H THNG TM ................................................ 5 3.1. MC TIU CA TM ................................................................................................... 5 3.2. NGUYN TC CHNH CA TM ................................................................................... 6 3.3. VAI TR V TRCH NHIM CA CC BN LIN QUAN CHNH TRONG TM V THAM GIA CA CNG NG ........................................................................................................ 8 3.4. CC BC CHNH TRONG TM V THAM GIA CA CNG NG ........................... 11 3.5. CC VN XUYN BIN GII TRONG TM ............................................................. 12

  4 NGUYN TC CHUHNG THAM VN CA CNG NG C NGHA ....................... 15 4.1.THNG TIN CHUNG V THAM GIA CA CNG NG V LI CH MANG LI ............. 15 4.2. NGUYN TC CHNH CA THAM GIA CNG NG C NGHA ............................... 15 4.3. KHUNG CP THAM GIA CA CNG NG .......................................................... 20 4.4. THAM GIA CA CNG NG BN NGOI QU TRNH TM ..................................... 22

  5. TM TT THAM GIA CNG NG TI CC BC CHNH CA QUI TRNH TM ........ 24

  6. BC 1: THAM GIA CNG NG KHI SNG LC ....................................................... 25 6.1. MC CH CA THAM GIA CNG NG KHI SNG LC ........................................... 25 6.2. D KIN CP THAM GIA CA CNG NG ........................................................ 25 6.3. THNG TIN CN CUNG CP V THU THP ............................................................... 26 6.4. CU HI CHNH DNH CHO THAM GIA CNG NG C NGHA TI BC SNG LC .................................................................................................................................. 27

  7. BC 2: THAM GIA CNG NG KHI XC NH PHM VI ......................................... 29 7.1. MC CH THAM GIA CA CNG NG KHI XC NH PHM VI ............................ 29 7.2. D KIN CP THAM GIA CA CNG NG ........................................................ 29 7.3. THNG TIN CN CUNG CP V THU THP ............................................................... 35 7.4. CU HI CHNH DNH CHO THAM GIA CNG NG C NGHA BC XC NH PHM VI ........................................................................................................................... 35

  8. BC 3: THAM GIA CA CNG NG KHI IU TRA NGHIN CU TM V LP BO CO TM ....................................................................................................................... 37

  8.1. MC CH THAM GIA CA CNG NG KHI IU TRA NGHIN CU TM V LP BO CO TM ................................................................................................................. 37 8.2. D KIN CP THAM GIA CA CNG NG ........................................................ 38 8.3. THNG TIN CN CUNG CP V THU THP ............................................................... 42 8.4. CU HI CHNH DNH CHO THAM GIA CNG NG C NGHA BC IU TRA

  NGHIN CU TM V LP BO CO TM ................................................................ 44

  9. BC 4: THAM GIA CA CNG NG KHI THM NH BO CO TM V K HOCH QUAN TRC V QUN L MI TRNG ......................................................................... 46

  9.1. MC CH THAM GIA CA CNG NG KHI THM NH BO CO TM V K HOCH QUAN TRC V QUN L MI TRNG ............................................................. 46 9.2. D KIN CP THAM GIA CA CNG NG ........................................................ 47 9.3. THNG TIN CN CUNG CP V THU THP ............................................................... 49

 • ii

  9.4. ...... CU HI CHNH DNH CHO THAM GIA CNG NG C NGHA BC THM NH BO CO TM ........................................................................................................ 50

  10. BC 5: THAM GIA CA CNG NG KHI RA QUYT NH V BO CO TM V K HOCH QUAN TR