H£©STSPILL 2016...¢  2016. 11. 3.¢  Amapola Arr: Naohiro Iwai Arsenal...

Click here to load reader

download H£©STSPILL 2016...¢  2016. 11. 3.¢  Amapola Arr: Naohiro Iwai Arsenal Arr: Jan Van Der Roost Tolga/Os

of 28

 • date post

  02-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H£©STSPILL 2016...¢  2016. 11. 3.¢  Amapola Arr: Naohiro Iwai Arsenal...

 • H Ø S T S P I L L

  HØSTSPILL 2016

  P R O G R A M

  Arrangeres på Quality Hotel Panorama

  Lørdag 5. november

  • Byåsen Musikkorps

  • Flatåsen Musikkorps

  • Flå Musikkorps

  • Glade Musikanters Forening

  • Heimdal Musikkorps

  • Jonsvatnet Brass

  • Klæbu Musikkorps

  • Musikkorpset Tempo

  • Tillerblæsen

  • Tolga/Os Janitsjarkorps

  • Trondheim Politi’s Brassband

  • Ynglingeforeningens Musikkorps

 • POLARIS TRYKK AS

  Norges største trykkerikjede med trykkerier i Trondheim, Ålesund, Harstad og Orkanger

  www.polaristrykk.no

  M ilj

  øl is

  en s

  nr . 2

  41 7

  38

  2

 • Velkommen! 

  Kjære korpsvenner! 

  Velkommen til Høstspill 2016, det 24. i rekken. Som leder for Heimdal Musikkorps er det alltid en  glede å ønske musikanter og musikkvenner til Høstspill. 

  Vi i Heimdal Musikkorps håper alle vil finne seg vel til rette både musikalsk og sosialt. Høstspill er  også ment som en sosial arena hvor bekjentskaper etableres og man har det trivelig sammen. 

  Vi vil dermed ønske alle lykke til med både musikalske og sosiale aktiviteter. 

  Bjørn Segtnan  leder Heimdal Musikkorps  

  www.heimdalmusikkorps.no  

  Årets Høstspillkomite ønsker alle en fantastisk dag her på Quality Hotel Panorama, og  velkommen tilbake lørdag 4. november 2017!!

  Marit Kotsbakk  Esten Bollingmo  Solfrid Rye Skogset    Svein Helge Åsen Ingrid Elisabeth Hovde 

  Velkommen!

  Kjære korpsvenner! Velkommen til Høstspill 2014, det 22. i rekken. Som leder for Heimdal Musikkorps er det alltid en glede å ønske musikanter og musikkvenner til Høstspill. Vi i Heimdal Musikkorps håper alle vil finne seg vel til rette både musikalsk og sosialt. Høstspill er også ment som en sosial arena hvor bekjentskaper etableres og man har det trivelig sammen. Vi vil dermed ønske alle lykke til med både musikalske og sosiale aktivteter. Svein Helge Åsen leder Heimdal Musikkorps

  www.heimdalmusikkorps.no

  Årets Høstspillkomite ønsker alle en fantastisk dag her i Sjetne Bydelshus, og velkommen tilbake lørdag 7. november 2015!!

  Marit Kotsbakk Esten Bollingmo Magnus Hagerupsen Leithe Monica Stokkan

  Velkommen! 

  Kjære korpsvenner! 

  Velkommen til Høstspill 2016, det 24. i rekken. Som leder for Heimdal Musikkorps er det alltid en  glede å ønske musikanter og musikkvenner til Høstspill. 

  Vi i Heimdal Musikkorps håper alle vil finne seg vel til rette både musikalsk og sosialt. Høstspill er  også ment som en sosial arena hvor bekjentskaper etableres og man har det trivelig sammen. 

  Vi vil dermed ønske alle lykke til med både musikalske og sosiale aktiviteter. 

  Bjørn Segtnan  leder Heimdal Musikkorps  

  www.heimdalmusikkorps.no  

  Årets Høstspillkomite ønsker alle en fantastisk dag her på Quality Hotel Panorama, og  velkommen tilbake lørdag 4. november 2017!!

  Marit Kotsbakk  Esten Bollingmo  Solfrid Rye Skogset    Svein Helge Åsen Ingrid Elisabeth Hovde 

  2 3

 • 4

 • PROGRAM 

  Dagens konferansier: Svein Helge Åsen

  Spillerekkefølge: 

  Korps  Oppvarming kl.    Konkurranse kl.  Trondheim Politis Brassband  10.45  11.15  Klæbu Musikkorps  11.15  11.45  Tolga/Os Janitsjarkorps  11.45  12.15  Jonsvatnet Brass  12.15  12.45  Flatåsen Musikkorps  12.45  13.15  Glade Musikanters Forening  13.15  13.45 

  PAUSE 

  Heimdal Musikkorps  14.15  14.45  Musikkorpset Tempo  14.45  15.15  Tillerblæsen  15.15  15.45  Ynglingeforeningens Musikkorps    15.45  16.15  Flå Musikkorps  16.15  16.45  Byåsen Musikkorps  16.45  17.15 

  I år tar vi del i Quality Hotel Panoramas «Nabofæst». Før festen sparkes i gang, inviteres det  til Festmiddag og premieutdeling kl 20.00. 

  Etter festmiddag og premieutdeling starter Nabofæsten hvor det blir dans og moro  til levende musikk til ut i de små nattetimer. 

  Hotellbaren har alle rettigheter! 

  4 5

 • Vu rd

  er er

  d u

  ba nk

  - b yt

  te ?

  D et

  e r

  m ye

  å te

  nk e

  på n

  år d

  u sk

  al v

  el ge

  b an

  k.

  H el

  di gv

  is h

  ar d

  u M

  el hu

  sB an

  ke n

  Tl f 7

  2 87

  8 0

  00 I

  w w

  w .m

  el hu

  sb an

  ke n.

  no

  6

 • Premi   Det blir  premieu   1. prem 2. prem 3. prem Underh Solistpr   Alle gav

  Fagdo   Øystein   Heidi U          

   

  ieutdelin

  premier til  utdeling vil 

  mie:     mie:     mie:     oldningspri is:    

  vekort er lev

  ommere:

  n Baadsvik 

  ddu 

       

  Å

  ng:

  de tre best skje under 

  Gavekor Gavekor Gavekor

  s:  Gavekor Gavekor

  vert av Jaco

  Mid

  Åpnin

  te korpsene festmiddag

  rt kr 1500,‐ rt kr 1000,‐ rt kr 500,‐  rt kr 1000,‐ rt kr 500,‐ 

  o Musikk. 

  dt i He

  ngstid

  e. Offentligg gen. 

  eimd

  der:

  gjøring av p

  dal se

  10 – 1

  lassering, sa

  entru

  17 (15

  amt 

  um

  5)

   

  6 7

  Premieutdeling:

  Det blir premier til de tre beste korpsene. Offentliggjøring av plassering, samt premieutdeling vil skje under festmiddagen. 1. premie: Gavekort kr 1500,- 2. premie: Gavekort kr 1000,- 3. premie: Gavekort kr 500,- Publikumspris: Gavekort kr 1500,- Solistpris: Gavekort kr 500,- Alle gavekort er levert av Jaco Musikk.

  Fagdommere: Knut Lauritzen Vegar Snøfugl

  Publikumsdommere: Marianne Samdahl – Åsheim Skolemusikkorps Ronny Lauten – Sjetne Skolekorps Ketil Aalberg – Flatåsen Skolekorps

  Midt i Heimdal sentrum

  Åpningstider: 10 – 18 (15)

 • Reglement for dommerne   Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for konkurransen: 

  Faglig vurdering: Fagdommerne skal vurdere korpsenes musikalske fremføring ut fra NMF’s standard og  kommentere på musikkfaglig og teknisk nivå. Samme som i NM. Max poengsum er 100.   

  Underholdningspris: Dommerne skal vurdere hva den vanlige publikummer mener om fremføringene.  Vurderingene skal baseres på dommernes subjektive skjønn. Dommerne skal vurdere  korpsenes prestasjoner hver for seg. Poenggivningen skjer ved at hver dommer gir hvert  korps en poengsum på en skala fra 1 – 10. Etter konkurransen skal de to dommernes  poengsummer legges sammen. Beste korps vil være det med høyest poengsum. Vi anbefaler  dommerne å benytte notater under veis i konkurransen. Skulle to eller flere korps ende med  samme poengsum, skal dommerne sammen kåre en vinner blant de med best poengsum. 

  Dommerne er fri til å legge vekt på de kriterier de selv synes er viktig for en fremføring. Som  en hjelp til dette arbeidet har vi satt opp noen stikkord som kan være greie forhold å legge  vekt på i bedømmingen: 

  Underholdningsverdien:  Korpsets spilleglede   Humor og sceneshow   Ikke‐musikalske bidrag fra korpset   Publikumsvennlig repertoar 

  Sceneopptreden:  Valg av antrekk   Hvordan korpset entrer scenen   Hvordan korpset forlater scenen   Hvordan korpsets medlemmer opptrer i løpet av tida på scenen 

  Grupper eller solister i korpset:  Grupper av musikere som utmerker seg positivt for korpsets framtreden   Solister som utmerker seg positivt for korpsets framtreden 

         

  8

 • Omtale og musikalsk program fra deltagende korps:     Trondheim Politis Brassband      Kl 11.15    Trondheim Politis Brassband  (TPBB) ble stiftet i 1976 av 7 ansatte i politiet i Trondheim, med  målsetting bl.a. å fremme miljøet på politihuset.  De første årene var det kun ansatte i  politiet som kunne bli medlemmer, men i 1987 ble det besluttet å åpne korpset også for  andre. Målet om å bygge et brassband med full besetning etter engelsk mønster ble nådd i  starten på 1990‐tallet.  Fra og med 1990 begynte TPBB å delta i konkurranser, både lokale som Høstspill og  Minivalen, og nasjonale som Siddis og NM for Brassband.   Konkurransene benyttes som  delmål i løpet av året, og det er oppnådd flere gode resultater.  Temaprosjekter og  seminarer for skolekorps er ellers faste innslag på programmet.  De siste årene har det vært god rekruttering, da flere som studerer i Trondheim søker til  TPBB.  Med en jevn og god besetning har vi et godt utgangspunkt for videre utvikli