HSL Lähialuekartta Matinkylä 820x1220 12122017 · 2017-12-20 · Matinkylä Mattby 3.1.2018 HSL...

1
Matinkylä Mattby 3.1.2018 HSL Asiakaspalvelu HRT Kundservice HSL Customer Service 09 4766 4000 Ma-pe 7-19, la-su 9-17 Mån-fre 7-19, lör-sön 9-17 Mon-Fri 7am-7pm, Sat-Sun 9am-5pm hsl.fi Reitit ja aikataulut Rutter och tidtabeller Routes and timetables reittiopas.fi © Linjasto ja ulkonäkö HSL © Linjenät och layout HRT ©OpenStreetMap Olet tässä Du är här You are here Bussipysäkki Busshållplats Bus stop Metron sisäänkäynti Metrons ingång Metro entrance Metroasema Metrostation Metro station Lähijuna-asema Närtågstation Commuter train station Taksi Taxi Taxi Karttamerkkien selitykset Teckenförklaring till kartan Key to map symbols 20 m Kauppakeskus Iso Omena Iso Omena köpcentrum 24 111 133 Otaniemi Otnäs Henttaa Hemtans Laituri Plattform Leilitie Lägelvägen 532 533 Leppävaara Alberga Järvenperä Träskända Matinristi Mattkorset 25 111 133 138 143 147 157 158 Hyljelahti Sälviken Friisilä Frisans Matinkallio Mattberget Soukanniemi Sökö udd Kivenlahti Stensvik Latokaski Ladusved Tillinmäki Tillisbacken Laituri Plattform Leilitie Lägelvägen 1 112 137 138 134 Tapiola Hagalund Kuitinmäki Kvisbacka Matinkallio Mattberget Tuomarila Domsby 2 136 Tuomarila Domsby 3 143 145 Soukanniemi Sökö udd Suvisaaristo Sommaröarna 4 146 Kivenlahti Stensvik 6 164,V 165 Saunalahti Bastvik Kauklahti Köklax 9 171 172 173,K,Z 174Z Kirkkonummi Kyrkslätt Kantvik Upinniemi Obbnäs Gesterby 10 157 Latokaski Ladusved 7 158 Tillinmäki Tillisbacken 8 Laituri Plattform Matinkylä Mattby 21 532 533 Leppävaara Alberga Järvenperä Träskända Laituri Platform Matinkylä Mattby 22 111 112N 133 137 531 531B Otaniemi Otnäs Kamppi Kampen Henttaa Hemtans Kuitinmäki Kvisbacka Jorvi Jorv Kuitinmäki Kvisbacka Laituri Plattform Matinkylä Mattby 20 111 112N 133 137 531,B 532 533 Hyljelahti Sälviken Friisilänaukio Frisansplatsen Friisilä Frisans Tynnyripuisto Tunnparken Tiistilä Distby Matinkylä Mattby Matinkylä Mattby Laituri Plattform Matinkylä Mattby 28 146N 147N 165N 173N Kamppi Kampen Kamppi Kampen Kamppi Kampen Kamppi Kampen Laituri Plattform Piispansilta Biskopsbron BUSSITERMINAALI BUSSTERMINAL 147 Kivenlahti Stensvik 5 19 133 137 531,B Friisilä Frisans Tynnyripuisto Tunnparken Tiistilä Distby Laituri Plattform Piispanaukio Biskopsplatsen 18 133 134 136 137 145 146 164,V 165 171 172 173,K,Z 174Z 531 531B 532 533 Laituri Plattform Piispanaukio Biskopsplatsen Henttaa Hemtans Tuomarila Domsby Tuomarila Domsby Kuitinmäki Kvisbacka Suvisaaristo Sommaröarna Kivenlahti Stensvik Saunalahti Bastvik Kauklahti Köklax Kirkkonummi Kyrkslätt Kantvik Upinniemi Obbnäs Gesterby Jorvi Jorv Kuitinmäki Kvisbacka Leppävaara Alberga Järvenperä Träskända Metroa korvaavat bussit Bussarna som ersätter metron Metro replacement buses 29 146N 147N 165N 173N Saunalahti Bastvik Kivenlahti Stensvik Kauklahti Köklax Upinniemi Obbnäs Laituri Plattform Piispansilta Biskopsbron 26 Hyljelahti Sälviken 111 Otaniemi Otnäs 111 20 22 Tapiola Hagalund 112 Friisilä Frisans 133 1 20 Henttaa Hemtans 133 Tuomarila Domsby 134 22 2 Tuomarila Domsby 136 3 Soukanniemi Sökö udd 143 Suvisaaristo Sommaröarna 145 4 4 Plattform Laituri Platform Bussarna från Mattby Bussit Matinkylästä Buses from Matinkylä Utgång Uloskäynti Exit Kivenlahti Stensvik 146 6 Kivenlahti Stensvik 147 5 Latokaski Ladusved 157 7 Tillinmäki Tillisbacken 158 8 Saunalahti Bastvik 164,V 9 Kauklahti Köklax 165 9 Kirkkonummi Kyrkslätt 171 10 Kantvik 172 10 Upinniemi Obbnäs 173,K,Z 10 Gesterby 174Z 10 Jorvi/Kuitinmäki Jorv/Kvisbacka 531,B 22 Tiistilä Distby 531,B 20 Leppävaara Alberga 532 21 Järvenperä Träskända 533 21 28 Metroa korvaavat bussit Bussarna som ersätter metron Metro replacement buses

Transcript of HSL Lähialuekartta Matinkylä 820x1220 12122017 · 2017-12-20 · Matinkylä Mattby 3.1.2018 HSL...

Page 1: HSL Lähialuekartta Matinkylä 820x1220 12122017 · 2017-12-20 · Matinkylä Mattby 3.1.2018 HSL Asiakaspalvelu HRT Kundservice HSL Customer Service 09 4766 4000 Ma-pe 7-19, la-su

MatinkyläMattby

3.1.2018

HSL AsiakaspalveluHRT KundserviceHSL Customer Service

09 4766 4000Ma-pe 7-19, la-su 9-17Mån-fre 7-19, lör-sön 9-17Mon-Fri 7am-7pm, Sat-Sun 9am-5pm

hsl.fi

Reitit ja aikataulutRutter och tidtabellerRoutes and timetables reittiopas.fi

© Linjasto ja ulkonäkö HSL© Linjenät och layout HRT

© OpenStreetMap

Olet tässäDu är härYou are here

BussipysäkkiBusshållplatsBus stop

Metron sisäänkäyntiMetrons ingångMetro entrance

MetroasemaMetrostationMetro station

Lähijuna-asemaNärtågstationCommuter train station

TaksiTaxiTaxi

Karttamerkkien selityksetTeckenförklaring till kartanKey to map symbols

20 m

Kauppakeskus Iso OmenaIso Omena

köpcentrum

24 111133

Otaniemi OtnäsHenttaa Hemtans

LaituriPlattform

LeilitieLägelvägen

532533

Leppävaara AlbergaJärvenperä Träskända

MatinristiMattkorset

25 111133138143147157158

Hyljelahti SälvikenFriisilä FrisansMatinkallio MattbergetSoukanniemi Sökö uddKivenlahti StensvikLatokaski LadusvedTillinmäki Tillisbacken

LaituriPlattform

LeilitieLägelvägen

1 112137138134

Tapiola HagalundKuitinmäki KvisbackaMatinkallio Mattberget

Tuomarila Domsby2136 Tuomarila Domsby3143145

Soukanniemi Sökö uddSuvisaaristo Sommaröarna4

146 Kivenlahti Stensvik6

164,V165

Saunalahti BastvikKauklahti Köklax9

171172173,K,Z174Z

Kirkkonummi KyrkslättKantvikUpinniemi ObbnäsGesterby

10

157 Latokaski Ladusved7158 Tillinmäki Tillisbacken8

LaituriPlattform

MatinkyläMattby

21 532533

Leppävaara AlbergaJärvenperä Träskända

LaituriPlatform

MatinkyläMattby

22 111112N133137531531B

Otaniemi OtnäsKamppi KampenHenttaa HemtansKuitinmäki KvisbackaJorvi JorvKuitinmäki Kvisbacka

LaituriPlattform

MatinkyläMattby

20 111112N133137531,B532533

Hyljelahti SälvikenFriisilänaukio FrisansplatsenFriisilä Frisans Tynnyripuisto Tunnparken Tiistilä DistbyMatinkylä Mattby Matinkylä Mattby

LaituriPlattform

MatinkyläMattby

28 146N147N165N173N

Kamppi KampenKamppi KampenKamppi KampenKamppi Kampen

LaituriPlattform

PiispansiltaBiskopsbron

BUSSITERMINAALIBUSSTERMINAL

147 Kivenlahti Stensvik5

19 133137531,B

Friisilä FrisansTynnyripuisto Tunnparken Tiistilä Distby

LaituriPlattform

PiispanaukioBiskopsplatsen

18 133134136137145146164,V165171172173,K,Z174Z531531B532533

LaituriPlattform

PiispanaukioBiskopsplatsen

Henttaa HemtansTuomarila DomsbyTuomarila DomsbyKuitinmäki KvisbackaSuvisaaristo SommaröarnaKivenlahti Stensvik Saunalahti BastvikKauklahti KöklaxKirkkonummi KyrkslättKantvik Upinniemi ObbnäsGesterbyJorvi JorvKuitinmäki KvisbackaLeppävaara AlbergaJärvenperä Träskända

Metroa korvaavat bussit Bussarna som ersätter metronMetro replacement buses

29 146N147N165N173N

Saunalahti BastvikKivenlahti StensvikKauklahti KöklaxUpinniemi Obbnäs

LaituriPlattform

PiispansiltaBiskopsbron

26

Hyljelahti Sälviken111Otaniemi Otnäs 111

20

22

Tapiola Hagalund 112Friisilä Frisans133

1

20

Henttaa Hemtans133Tuomarila Domsby 134

22

2

Tuomarila Domsby 136 3

Soukanniemi Sökö udd143Suvisaaristo Sommaröarna145

4

4

PlattformLaituri

PlatformBussarna från MattbyBussit Matinkylästä

Buses from MatinkyläUtgångUloskäynti

Exit

Kivenlahti Stensvik146 6

Kivenlahti Stensvik147 5

Latokaski Ladusved157 7

Tillinmäki Tillisbacken158 8

Saunalahti Bastvik164,V 9

Kauklahti Köklax 165 9

Kirkkonummi Kyrkslätt 171 10

Kantvik172 10

Upinniemi Obbnäs173,K,Z 10

Gesterby174Z 10

Jorvi/Kuitinmäki Jorv/Kvisbacka531,B 22

Tiistilä Distby531,B 20

Leppävaara Alberga 532 21

Järvenperä Träskända533 21

28Metroa korvaavat bussit Bussarna som ersätter metron

Metro replacement buses