Hrabia Monte Christo. Tom III - ?· Aleksadner Dumas Hrabia Monte Christo. Tom III Wersja...

download Hrabia Monte Christo. Tom III - ?· Aleksadner Dumas Hrabia Monte Christo. Tom III Wersja demonstracyjna.…

of 28

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hrabia Monte Christo. Tom III - ?· Aleksadner Dumas Hrabia Monte Christo. Tom III Wersja...

AleksadnerDumas

HrabiaMonteChristo.

TomIII

Wersjademonstracyjna.

WydawnictwoPsychoskokKonin2017

AleksanderDumasHrabiaMonteChristo.TomIII

CopyrightbyAleksanderDumas,1929

CopyrightbyWydawnictwoPsychoskokSp.zo.o.2017

Zabraniasirozpowszechniania,kopiowania

lubedytowaniategodokumentu,pliku

lubjegoczcibezwyranejzgodywydawnictwa.

Tekstjestwasnocipubliczn(publicdomain)

ZACHOWANOPISOWNI

IWSZYSTKIEOSOBLIWOCIJZYKOWE.

Skad:Chmielewskiukasz

Projektokadki:KamilSkitek

Druk:DrukarniaLiteracka

Wydawnictwo:BibljotekaRodzinna

Warszawa,1929

ISBN:978-83-8119-033-6

WydawnictwoPsychoskoksp.zo.o.

ul.Spdzielcw3,pok.325,62-510Konin

tel.(63)2420202,kom.695-943-706

http://www.psychoskok.pl/e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl

http://www.psychoskok.pl/mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl

CZSMA.WIELKOWIATOWEROZRYWKI.

ROZDZIAI.

MAJORCAVALCANTI.

Pootrzymaniupowyszych rozkazw,Bertucciouda sidoAuteuil,biorczesobcaarmjsucych.

Wpgodzinyzapojegowyjedzie,przedbrampaacuhrabiegowParyu,stan skromny fiakr jednokonny, z ktrego wysiad mczyzna lat okoopidziesiciu, w bronzowym ongi, a dzi pozieleniaym surduciebrandenburskim.Szerokie,granatowepantalony,butydojeszczecae,ogrubejpodeszwie, lecz poysku do wtpliwym, jelonkowe rkawiczki, nakonieckapelusz, z ksztatu nawet do andarmskiego kaszkietu podobny dopeniaystroju.Osobniktenbojaliwieuderzywdzwonek,pytajcsinastpnie,czyjesttopaacnalecydohrabiegoMonteChro.

Otrzymawszyodpowiedpotakujc,wszed,zamknsamdrzwizasobiudasidziedzicemdopaacu.

Gwka maa, na krtkiej szyi, wosy ubielone, ws gstym szronemprzypruszony, byy wystarczajcymi dla Baptysty wskazwkami, i jest to goprzez hrabiego oczekiwany. Bez najmniejszych wic trudnoci przybyy zostawprowadzonyw gb apartamentw, do gabinetu, w ktrym byli przyjmowaniinteresanci i dostawcy. Po chwili wszed Monte Christo, umiechem witajcniezwykegogocia.

Jake si kochany pan miewa? powiedzia wanie oczekiwaem naniego.

Panhrabiabytakaskawoczekiwanamnie?zdziwisiluceczyk.Ale tak, czekaem.Zawiadomionomnie przecie, e pan bdziesz dzi u

mnie,ogodziniesidmej.

Luceczykzdawasibytrochniespokojnym. Wszak pan jeste rzek Monte Christo margrabi Bartomiejem

Cavalcanti?

Takjest,jestemBartomiejemCavalcantiprzyznaluceczykwesoo.

Majorwojskaustrjackich?Czyjamiabymbymajorem?Tak,tak... jestemnim.I bardzojestemz

tegokontent.

Przybywaszpanodmniezpolecenia?KsidzaBussoni.Aotojegolist.Niezmiernieradjestem.Proszmigopoda.MonteChristowzilistiprzeczytagouwanie.Major tymczasem wielkiemi z podziwu oczyma rozglda si po pokoju,

najbardziejjednakprzygldasiwacicielowipaacu.

To samo, co ju wiedziaem poprzednio. Zacny ksidz pisze: MajorCavalcanti, znakomity patrycjusz Lukki, potomek Cavalcantich z Florencji,posiadajcypmiljonarocznegodochodu...

MonteChristoprzerwaczytanieiskonisigociowi.Pmiljonadochodu!Niechdjabliwezm!Toniearty...zawoa.WicksidzBussoninapisapmiljona?...nieche i tylebdzie!Cho ja,

sowohonorudaj,nigdynieprzypuszczaem,aebytegoatakduobyo!

Bo pan masz intendenta, ktry ci okrada! Ha! c robi, kochany panieCavalcanti?Kadyznaswtemsamemjestpooeniu.

Czego to ja si dowiaduj! odpowiedzia luceczyk natychmiastwypdzzodzieja!

MonteChristowzisiznwdoczytanialistu:...Jednejtylkomubrakujedoszczciarzeczy...Otak!...jednejtylko!...powiedziazwesoemwestchnieniemprzybyy....Chciaby odnale swego syna najukochaszego, ktrego porwamu przed

latyjakinikczemnik!...

Syn mj mia wtedy pi lat zaledwie rzek luceczyk z ponownemwestchnieniem,wznoszcoczydonieba.

Biedny,nieszczliwyojcze!powiedziaMonteChristo,anieotrzymujcodpowiedzi,czytadalej:

...Otjawjegozbolaeserceprzelaemnadziej,ety,hrabio,bdzieszwmonocitegosynamuzwrci...

ZwyrazemnajwikszegoniepokojuspojrzaluceczyknaMonteChristo.Takjest,mog,powiedziahrabia.

Twarzmajorarozjaniasi.Wiclisttenwcaocijestprawdziwy?zapyta.Aletak!zjakiejracjiwtpiwtomoge? Bynajmniej, nie wtpiem o tem nigdy. Jake bowiem czowiek tak

powany,jakksidzBussoni,mgbysobiepozwalanaartytegorodzaju?Tylko,szanownypaniehrabio,tam,zdajesi,jestjeszczedopisek...

Atak,prawdaprzyznaMonteChristojestjeszczeidopisek....AbyuchroniczytadalejMonteChristomajoraCavalcantiodkopotu

przenoszeniaswychfunduszw,przesyamdlaniegoczeknasum2,000frankw,na koszta podry, oraz rewers na 48,000 frankw, ktre mi jeste, hrabio,winien.

Majorrzucinahrabiegowzrokiempenymniepokoju. Dobrze powiedzia spokojnie Monte Christo z ksidzem Bussonim

mamystalerachunki.Niewiem,oczywicie,czyakurat48,000frankwzostaemmu winien, ale to nie zmienia stanu rzeczy. Sum t wypaci panu mognatychmiast.Czytakbardzocijednak,majorze,natemzaley?Juto,prawdpowiedziawszy, takbardzonaksidzaBussoniego liczyem, enie zaopatrzyemsiwinnekapitay.Tote,gdybymtaksumytejnieotrzyma,tobymsiznalaztutajwmiecie,ktregonieznamzupenie,wdoprzykrempooeniu.

Czy taki bogacz, jak pan, znale simoe gdziekolwiekw pieninychkopotach?zapytaMonteChristo.

Aleu djaba, ja tutajnieznamabsolutnienikogo!zawoa,podnoszcgos,luceczyk.

Alepanaznajwszyscy.Ajubankierzyzpewnoci.Tak,zapewne...Wolabymwszelako,gdybypanhrabiasumtzechciami

wypaci.

Aleznajwikszprzyjemnoci!odpowiedziahrabia.Majoroniemiaiosupiaymwzrokiemspojrzanahrabiego.Aleprosz,siadajpanzawoahrabiajakijajestemnieuwany!Od

kwadransarozmawiamy,ajapananiepoprosiemsiedzie!

O, nic nie szkodzi! powiedzia major, lecz wzi natychmiast krzeso iusiad.

Moebysipanczemposiliteraz?...Takszklaneczkporto,alboalikante?Jeeliaska,toproszoalikante,jesttomojeulubionewino.

Mamwaniewcalenieze.Moezbiszkoptemwdodatku?Niechbdzieizbiszkoptem!...jeelipanhrabiatakchceszkoniecznie.MonteChristozadzwoni.AgdywszedBaptysta,podszeddoniegoizapyta

zcicha:

Ic?Modzieniec ten ju przyby oddawna i oczekujew mniejszym salonie

odpowiedziarwniecicholokaj.

Dobrze.Przyniewinaalikanteibiszkoptw.Baptystawyszed,leczprawienatychmiastpowrcizdanymiprzedmiotami.Hrabia nala z omszaej butelki i major wzi si natychmiast do penego

kieliszkaidobiszkoptw.

Otodezwa siMonteChristo jeste oddawnamieszkacemLukki,jeste bogaty, ze znakomitej pochodzisz rodziny, jeste oglnie szanowany...sowemmaszwszystko,cotylkoczowiekajestzdolneuczyniszczliwym.

Wszystko,paniehrabioodpowiedziamajor,poykajcbiszkoptw winieumoczonymamwszystko!

Jednejtylkorzeczybrakujecidoszczcia?...O,tak!...jednejtylko!Pragnbyodnaleswegosyna?...Atak!rzekmajor,biorcczwartybiszkoptinalewajcsobie,porazniewiadomojuktry,wina.

Zacny luceczykwznis,mwicsowate,oczydonieba i chciawestchn,alesitylkozachysnwinem.

Chciabym jednak wiedzie, drogi panie Cavalcanti, jak to byo z tymsynem?Mwionomibowiem,ejestekawalerem?...

Takiebyooglnemniemanie...Jasamnawet...Przy sowach tych luceczvk wyprostowa si, przybierajc min pen

godnoci, lecz spuszczajc jednoczenie oczy z wyrazem zawstydzonejskromnoci.

I chciae nastpnie naprawi popeniony bdmwi Monte Christoprzezwzgldnamatkdziecicia?

A tak. Chciaem naprawi bd, przez wzgld na nieszczliw, anajzupeniejniewinnmatk!...

Pochodziaonapodobnoznajlepszejrodziny?Tak!tak!TobyapatrycjuszkazFiesole,paniehrabio,patrycjuszka!Jakesinazywaa?CzynieOliviaCorsinari?Takwaniesinazywaa.OliviaCorsinari.Margrabianka?Aletak,margrabianka.Iwkocuoeniesipanzni,pomimooporuzestronyrodzicw?Rodzicemoiogromniesiopierali. Papiery, dotyczce zwizku tego, masz pan, oczywicie, wszystkie w

porzdku?

Jakiepapiery?zprzestrachemzapytaluceczvk,odpychajcgwatownietylkoconapenionykieliszekwina.

Akt lubny z Olivi Corsinari i metryk urodzenia dziecka.Mia na imiAndrzej,jeelimniepaminiemyli.Takmisizdaje...wyjkaluceczyk.Jakto: takcisizdaje?...Czybyniebypewientego, jakiema imi twj

najukochaszysyn?

Ach!paniehrabio!Tylelatjuupynoodchwili,gdymigoporwano...Czywicdziwisimona,econiecozapomniaem?

Prawda, e bardzo wiele od tego czasu upyno wody w rzekach, wielerzeczywpamiciludzkiejsizataro!wzamyleniupowiedziaMonteChristopapieryjednakmaszwporzdku?

alemwyzna panu hrabiemumusz, e nie zabraem ich z sob, niebdcpewien,czybdmionepotrzebne?

Tamdodjaba!zawoaMonteChristo,trzaskajcwpalcepapierytesnieodzowne!

Luceczykpotarpotemzroszoneczoo.Skoniecznepowiedziacotuterazzrobi?Ctozanieszczcie,e

jaichniewziem!

Naszczcie,jajemamjuusiebie;ksidzBussonijumijenadesa.Nieoceniony,zaprawd,ztegoksidzaczowiekzawoawtedyuradowany

luceczyk,ktryprzedchwil jusibypoegnazeswemi48.000frankw.Prawdziwe toszczcie;niespodziewaemsi tegoponim!WicksidzBussonisamprzysatepapierypanu?

Oto s!... Zalubie pan, jak si z nich dowiadujemy,Olivi Corsisari wkocielew.Pawa,naMonteCattini.

Prawda, zupena prawda, na honor, zawoa major, z podziwemspogldajcnawiadectwo.

ZatutajotojestmetrykaAndrzejaCavalcanti,wydanaprzezproboszczawSaravazza.

Zawszeutrzymywaempapierytewnajwyszymporzdku.Zacnyksidz,ejezabraiprzesatutaj!

Wewictepapiery,majorze,sonetwojwasnociprzecie,anastpnieoddajjesynowi,bobeznichtrudnebymiaycie.

AterazpodjMonteChristocosityczymatkitegomodzieca...MargrabiankiCorsinari...Tota,oilewiem,juumara? Do dzi jej mier opakuj! Ach, jak ja j kochaem i do dzi kocham

jeszcze!

Crobi?...pocieszazaczMonteChristowszyscyjestemymiertelni.Terazwiniene,panieCavalcanti,wiedzie, iweFrancjinicnikomudotego,epanodpitnastulatbyezsynemrozczony.Wszystkietehistorjeoporywaniudzieci swe Francji bardzo le uwaane,moeszwicmwi, e z synemniewidywaesiod lat, lecztylkodlatego, iprzebywaonwcollegium,tyzapomiercionyodsunesiodtowarzystwaiyewsamotni,zdalaodwiatailudzi.

Alemytutajrozprawiamywnajlepsze,atamprzecie,wdalszychsalonach,czekanaciebietwjsyn,dziecitwojejedyne,twjA