HR-team ManpowerGroup - P&O Actueel

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HR-team ManpowerGroup - P&O Actueel

 • 7/24/2019 HR-team ManpowerGroup - P&O Actueel

  1/2

  Wewillenopinhoudeli

  jkvlak

  intensievergaan

  samenwerken

  Denise Blonk- van Bokhoven,HR Manager, sociale- en slagkracht

  Mark Torenvliet,HR Analyst, denkkracht

  Wendy Oostvogels,HR Adviseur,

  sociale kracht

  Carien Tebbens,HR Manager, slagkracht

  Kristel van WijngaardeManager HR operations,

  denk- en stuurkracht

  Mariet Talma,HR Manager,

  persoonlijke kracht

  HUMAN CAPITAL

  10 / NOVEMBER 2015 / NR11

 • 7/24/2019 HR-team ManpowerGroup - P&O Actueel

  2/2

  / NOVEMBER 2015 /NR11 11

  TEAMWORK

  Deze maand ontmoet ik

  het HR-team vanManpowerGroup, ver-

  antwoordelijk voor de

  HR van de vaste medewerkers. Man-

  powerGroup helpt haar klanten en

  kandidaten succesvol te zijn in de ver-

  anderende wereld van werk. De groep

  bestaat uit meerdere merken. Elk

  merk heeft zijn eigen focus: uitzen-

  den, detachering, recruitment, assess-

  ments, outsourcing en/of consultancy.

  Wat is kenmerkend voor deze organisa-

  tie? Denise: Hier werken dynamische,

  gedreven types. Kristel: We springen

  op iedere kans. De markt verandert

  continu n snel. We werken hard om

  onze marktpositie te versterken en

  schuiven op van uitzender naar partner

  in HR. Op welke marktontwikkelin-

  gen spelen jullie in? Denise: We zien

  een kanteling van werkgeversmarkt

  naar kandidatenmarkt. Daarnaast

  wordt het searchproces sterk gedigitali-

  seerd. Mark: Een grote groep mensen

  heeft minder behoefte aan bemidde-

  ling. Daarentegen hebben bepaalde

  doelgroepen juist extra hulp nodig om

  aan het werk te komen. Marit: Indeze economie, Te Human Age, is

  menselijk talent d onderscheidende

  factor in organisaties.

  Het team staat voor meerdere opgaven.

  De eerste focus ligt op talentontwikke-

  ling. In de bedrijfsvisie van Manpo-

  werGroup gaat het over talent centraal

  stellen. Hoe doen gebeurt dit in de

  eigen organisatie? Het team geeft

  enthousiast enkele voorbeelden. Zo is

  er aandacht voor medewerkers in een

  nieuwe rol, om te zorgen dat zij hun

  talenten effectief inzetten. Er is een

  talentpool en een diversiteit aan online

  leerlijnen. De interne doorstroom is

  hoog. Ieder jaar worden talentreviewsgehouden en opengesteld aan alle

  medewerkers. Leidinggevenden wor-

  den gestimuleerd in gesprek te blijven

  met hun medewerkers. Inge: We wil-

  len medewerkers een ontwikkelreis

  bieden. We hebben oog voor zowel

  resultaten als werkplezier. Een tweede

  speerpunt is dat HR meer evidenced

  based wordt gevoerd. Mark: De verza-

  melde data geven ons bijvoorbeeld

  zicht op de kenmerken van medewer-

  kers met een hoog verzuim of mede-

  werkers die bij ons succesvol zijn. ot

  slot is het team druk met de moderni-

  satie van de arbeidsvoorwaarden van

  alle labels.

  Kijkend naar de verdeling van de vijf

  krachtvelden is het team in balans. We

  zoomen in op ieders unieke kracht.

  Carien is stabiel en daadkrachtig, een

  echte aanpakker. Marit is leergierig en

  onderzoekend van aard. Inge is opti-

  mistisch en brengt energie in het team.

  Kristel is gedreven en gefocust op con-

  tinue verbetering. Denise is relatiege-

  richt en sterk in het zichtbaar maken

  van individueel talent. Mark is inven-tief in het zien van verbanden en gaat

  graag de diepte in. Wendy is de nieuw-

  ste aanwinst in het team en verdiept

  zich in de drijfveren van mensen.

  Dit HR-team werkt nog niet zo lang

  met elkaar samen, de teamleden zijn

  tot nu vooral druk geweest met hun

  eigen werkzaamheden. Carien: De

  samenwerking is al goed op het inter-

  menselijke vlak. De volgende stap is

  om op inhoudelijk vlak intensiever te

  gaan samenwerken. Kristel: Nu we

  meer zicht krijgen op elkaars talenten

  ontstaat de synergie.

  PeterArnoBroer

  Inge de Jongh,Manager HR services,

  sociale- en slagkracht

  den,

  HR-team

  ManpowerGroupIedere maand brengt consultant Inge van Nispenmet behulp van e-portfolios de unieke talentenbinnen een team in kaart. De krachtvelden

  van Meurs HRM staan hierbij centraal.Deze keer spreekt zij met het HR-team vanManpowerGroup.

  Inge van Nispen, consultant bij Meurs HRM,[email protected]

  Denkkracht: analyses maken, je eigen oordeel

  vormen en dit onderbouwen. Open staan voor

  nieuwe invalshoeken. Stuurkracht:op door-

  tastende en geloofwaardige wijze richting en

  sturing geven aan personen en situaties. Een

  mening of visie uitdragen en tot leven bren-gen. Slagkracht:binnen de gestelde termijn

  resultaten behalen die voldoen aan de gestelde

  kwaliteitseisen. Een zichtbare bijdrage leveren

  aan gestelde doelen. Kansen zien en benutten.

  Sociale kracht:met verschillende mensen rela-

  ties aanknopen en deze onderhouden. In uiteen-

  lopende sociale situaties een passende rol op je

  nemen, posities en belangen juist inschatten en

  hier goed mee omgaan. Persoonlijke kracht:

  je in uiteenlopende omstandigheden staande

  houden, je soepel aanpassen aan mensen en

  situaties. Doen wat je wilt of moet doen. Kalm

  blijven en goed met onzekerheid omgaan.

  KRACHTVELDEN