H«“P ¤¯«â€NG VAY TI£¹U...

download H«“P ¤¯«â€NG VAY TI£¹U D£â„¢NG (D£â‚¬NH CHO TH«â€Œ T£†N D«â„¢NG LINH HO«â€ T ... 1/8 H«“P ¤¯«â€NG

of 8

 • date post

  31-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of H«“P ¤¯«â€NG VAY TI£¹U...

 • 1/8

  HP NG VAY TIU DNG(DNH CHO TH TN DNG LINH HOT CITI /VAY TR GP LINH HOT)

  Bng vic in vo Hp ng ny, Qu khch ng ng k sn phm sau v chu s rng buc bi Hp ng ny v bi Bn Cc iu khon v iu kin ca Th Tn Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Gp Linh Hot (xin nh du () vo Qu khch mun chn): Vay Tiu Dng Linh Hot (trn Th Tn Dng Linh Hot Citi) Vay Tr Gp Linh HotTrong trng hp khon Vay Tr Gp Linh Hot ng k trn y ca Qu khch khng c Citibank chp thun, bng vic in vo Hp ng ny, Qu khch c mun ng k sn phm Vay Tiu Dng Linh Hot (trn Th Tn Dng Linh Hot Citi) theo nhng thng tin v iu kin c nu ti cc mc I, II, III, IV, V, VI v VII ca Hp ng ny, v chu s rng buc bi Hp ng ny v bi Bn Cc iu khon v iu kin ca Th Tn Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Gp Linh Hot khng? C Khng

  Vay Tr Gp Linh Hot v Vay Tiu Dng Linh Hot (trn Th Tn Dng Linh Hot Citi) sau y c gi chung l Vay Tiu Dng.

  Vui lng in ton b cc chi tit bng CH IN HOA, dng du chn () v nh km cc giy t cn thit ng k Vay Tiu Dng. Tt c cc thut ng vit hoa c s dng trong Hp ng Vay Tiu Dng ny nu khng c nh ngha khc i th s c ngha nh c quy nh trong Bn iu Khon v iu Kin Th Tn Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Gp Linh Hot. Theo quy nh ca Lut hin hnh, chng ti c th yu cu cung cp cc loi ha n, ti liu chng minh vic nhn v s dng Khon Vay Tiu Dng.

  Qu khch theo y chp thun khng hy ngang rng trong trng hp s tin Qu khch yu cu vay trn y ln hn hn mc tn dng c cp, s tin vay ca khon Vay Tiu Dng s l s tin do Citibank duyt (ti a bng vi hn mc tn dng c cp) v xc nhn vi Qu khch qua in thoi (S Tin Vay c Duyt).

  I. THNG TIN C NHNDanh xng: ng C B Tin SH v Tn:

  S CMND/ H Chiu: do cp ngy

  S in thoi:

  a ch thng tr:

  II. CHI TIT KHON VAY TIU DNG

  Th Tn Dng Linh Hot Citi:Vay Tr Gp Linh Hot: Th Tn Dng:

  Nu Qu khch c cp Th Tn Dng/Th Tn Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Gp Linh Hot,vui lng cung cp S ti khon:

  S tin Qu khch yu cu vay (Vui lng ghi r): VN

  S tin vay bng ch:

  H Tn

  Phng Qun Tnh/Thnh ph

 • 2/8

  K hn: 24 thng 36 thng 48 thng Khc: Li sut vay: %/nm

  Phng thc Vay Tiu Dng: Vay tr gp.iu kin vay: L Cng dn Vit Nam; t 21 n 60 tui hoc t 21 n 65 tui i vi khch hng Citigold; cc iu kin khc do Citibank quy nh.Citibank s tin hnh thm nh mc ch vay ca khch hng thng qua chng t hoc thng qua kho st thc t. Nu khon vay c s dng cho mc ch khc vi mc ch c khai trn, Citibank s yu cu cc chng t chng minh mc ch vay hoc thu hi khon vay bt c lc no k c vic kha Ti khon Th Tn Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Gp Linh Hot v thu hi ton b s d khon vay v ng cc quan h hin ti gia Khch hng v Ngn hng.Vui lng nh km bn sao Ha n Thu, Hp ng mua bn v chng t chng minh tin tr cho bn th hng, hoc chng t ph hp khc chng minh mc ch vay i vi cc khon vay trn 200 triu ng.Mt s v d v mc ch vay khng c chp nhn:

  III. CH NH THU N T NG Ti ng rng Citibank c quyn ghi n t ng t ti khon thanh ton ca ti ti Citibank

  c nu di y, thanh ton cho cc khon n ca ti i vi Citibank, cho d ang tn ti hoc s pht sinh trong tng lai, lin quan ti (cc) ti khon Vay Tr Gp Linh hot ca ti ti Citibank. Ti khon a Nng (VN) Ti khon Bc Thang (VN)S ti khon:

  (Nu Qu khch cha c ti khon ti Citibank, vui lng ng k m ti khon bng cch in vo Mu n ng K M Ti Khon v ng K Sn Phm Citibank) Ti cha c ti khon v hin ang lm th tc m Ti khon thanh ton vi Citibank (Ti Khon

  ang ng K). Ti theo y y quyn cho Ngn hng cung cp S ti khon ca Ti Khon ang ng K ca ti ti Hp ng ny. Ti ng rng Citibank c quyn ghi n t ng t Ti Khon ang ng K ca ti ti Citibank c Ngn hng cung cp di y, thanh ton cho cc khon n ca ti i vi Citibank, cho d ang tn ti hoc s pht sinh trong tng lai, lin quan ti (cc) ti khon Vay Tr Gp Linh Hot ca ti ti Citibank. Ti khon a Nng (VN) Ti khon Bc Thang (VN)

  Mc ch vay Tiu dng: Phng tin i li trong nc dng, trang thit b gia nh trong nc Hot ng vn ha, th thao trong nc Du lch trong nc Gio dc trong nc Y t trong nc Mua nh Thu nh

  Phng tin i li nc ngoi dng, trang thit b gia nh nc ngoi Hot ng vn ha, th thao nc ngoi Du lch nc ngoi Gio dc nc ngoi Y t nc ngoi Sa nh

  Phc v i sng (Vui lng ghi r):

  C cc/nh bc Mua ngoi t Mua vng khng nhm mc ch tiu dng c nhn (mc ch tiu dng c nhn hp l gm trang sc, qu ci, v.v)

  Tr n vay/th tn dng u t v mua bo him Cho vay

 • 3/8

  Ti ng vi nhng iu khon v iu kin sau:1. Citibank c quyn ghi n (v nu cn, t ng ghi c vo ti khon ca Ti/Chng ti iu

  chnh nhng lnh ghi n b li) cc khon thanh ton v cc khon ph/li hng thng cho (cc) ti khon th tn dng linh hot Citi/vay tr gp linh hot. Vic ngn hng trch n t ti khon nu trn nhm thu nhng khon n lin quan ti cc ngha v ca Ti/Chng ti cho Citibank theo tha thun giao kt ca Ti/Chng ti vi Citibank. Vic ghi n s c thc hin vo ngy n hn thanh ton hoc ngy lm vic tip theo nu ngy n hn thanh ton ri vo ngy khng lm vic. Nh vy, Ti/Chng ti m bo chun b y s tin trong ti khon ti Citibank cho tt c cc khon thanh ton n hn T NHT 2 NGY trc ngy n hn thanh ton. Ti/Chng ti hiu v tha nhn rng Citibank s, vi ton quyn quyt nh ca mnh, khng chu trch nhim thc hin vic Thu N T ng nu ti khon thanh ton ca ti/chng ti khng c s d theo yu cu trn y hoc nu ti khon thanh ton ca ti/chng ti b ng, tm dng, hoc phong ta.

  2. Ti/Chng ti c th hy vic Thu N T ng ny bng cch gi thng bo bng vn bn ti Citibank trong thi gian v phng thc hp l thc hin yu cu. Ti/Chng ti ng v xc nhn rng tt c cc hnh ng v cng vic thc hin bi Citibank k t thi im chm dt hiu lc ca vic y quyn cho Citibank trc n thi im m Citibank bit c s chm dt hiu lc vn c gi tr v gi nguyn hiu lc. Tng t, Citibank cng c th thng bo chm dt s tha thun v vic Thu N T ng ny vi Ti/Chng ti bng vn bn.

  3. Vo ngy n hn thanh ton,Ti/Chng ti ng rng Citibank c th, vi ton quyn quyt nh ca mnh, xc nh th t u tin thanh ton cho cc khon n hn m Ti/Chng ti c ngha v thanh ton theo hp ng gia Ti/Chng ti vi Citibank. Trong trng hp cn chuyn i tin t thc hin vic Thu N T ng, ti/chng ti theo y ng rng t gi hi oi s do Citibank ton quyn quyt nh.

  4. Ti/Chng ti theo y ng chu ton b ri ro, tn tht, thit hi, tin pht, tin ph, tin bi thng thuc mi th loi pht sinh t hoc lin quan n vic Citibank, vi ton quyn quyt nh ca mnh, la chn vic khng thanh ton hoc xc nh th t u tin thanh ton theo quy nh ti iu 1 v iu 3 trn y.

  5. Ti/Chng ti theo y ng v tha nhn rng do nhng chc nng c bit trong h thng k thut ca ngn hng, ty tng thi im, giao dch thanh ton c th mt nhiu thi gian hn bnh thng c ghi nhn, v trong nhng trng hp , vic thanh ton s c hiu lc ngay khi h thng k thut ca ngn hng cho php.

  6. Citibank c quyn, bng vn bn thng bo hoc bt k phng tin thng bo no m Citibank cho l ph hp, vo bt c lc no v v bt k l do g, sa i, b sung, hoc thay th cc iu khon v iu kin p dng i vi vic Thu N T ng. Ti/chng ti theo y hiu v tha nhn rng vic ti/chng ti tip tc s dng c ch Thu N T ng sau c ngha l chng ti ng chu rng buc bi nhng sa i, b sung, hoc thay th ny.

  (Lu : i vi Vay Tiu Dng Linh Hot trn th Tn Dng Linh Hot Citi, hon tt ch nh thu n t ng, Qu khch vui lng in vo n ng K Dch V Thu N T ng)

  S ti khon ca Ti Khon ang ng K (do Ngn hng cung cp, ch cho trng hp khch hng cha c v ang lm th tc m Ti khon Thanh ton vi Citi)

 • 4/8

  Ghi c vo ti khon ca Bn th hng:

  Bn th hng:

  S ti khon: Tn ngn hng:

  Chi nhnh: M ngn hng (nu c):

  Ghi c vo ti khon ca ti:

  S ti khon: Tn ngn hng:

  Chi nhnh: M ngn hng (nu c):

  IV. CH NH THANH TON

  1. Bng vic tham gia chng trnh (Chng trnh) Vay Tiu Dng ca Th Tn Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Gp Linh Hot (Khon Vay Tiu Dng) v ch nh thanh ton ca Qu khch lin quan n Chng trnh (Ch nh Thanh Ton), Qu khch s b rng buc bi bn iu khon v iu kin ny cng nh nhng ni dung khc trong Hp ng ny (Cc iu Khon) v cc lut l, quy trnh hoc ch nh no khc m chng ti, Ngn hng Citibank N.A., Vit Nam v nhng ngi c y quyn a ra vo tng thi im.

  2. Qu khch cng s b rng buc bi Cc iu khon v iu kin ca Th Tn Dng Linh Hot Citi/ Vay Tr Gp Linh Hot p dng cho ti khon Th Tn Dng Linh Hot Citi/Vay Tr Gp Linh Hot ca Qu khch.

  V. CC QUY NH KHC

  Ph tr n vaytrc hn

  4% ca tng d n gc hin ti nu tt ton trong 30 thng u

  Li hng thng c tnh bng cch nhn li sut vi s d n gc cn li v chia cho 12 thng. Nu t ngy gii ngn n ngy ra sao k u tin t hn 30 ngy, li phi tr trong thng s c tnh theo s ngy thc t (da trn c s 365 ngy/nm).

  Khon thanh tonhng thng

  i vi dch v Vay Tiu Dng, Qu khch phi thanh ton ton b Khon thanh ton hng thng, bao gm s tin gc phi tr v li hng thng, vo ngy n hn.

  Xc nhn ca khch hngTi hiu rng khon vay c gii ngn vo ti khon ca ti hoc gii ngn bng tin mt s ty thuc vo li khai trn v ph hp vi cc trng hp c php lut cho php. Ti xc nhn rng nhng thng tin c cung cp trn l ng v chnh xc. Ti xc nhn thm rng ti s chu trch nhim cho bt k cc hnh thc ch ti no (bao gm vic thu hi khon vay ca ti), trong trng hp thng tin c cung cp trn b pht hin l sai s tht.

  Bng vic ch nh ghi c vo ti khon ca ti, ti xc nhn rng ti ng vn t c thanh ton, chi tr cho cc chi ph thuc phng n, d n phc v i sng nh nu ti Mc ch Vay tiu dng mc II.

  Rt tin mt ti quy Ti xc nhn rng bn th hng (khng bao gm php nhn) c ti khon ti ngn hng khc (ch p dng i vi s tin tha thun vay c gi tr khng vt qu 100 triu ng).

  VI. IU KHON V IU KIN

 • 5/8

  3. Hn mc ti thiu ca Khon Vay Tiu Dng l 10 triu ng hoc bt k hn mc no do Citibank ton quyn thay i theo tng thi im.

  4. Khon vay yu cu trong Hp ng ny (bao gm li vay v bt c cc ph dch v thu trc no khc c p dng), v cc Khon Vay Tiu Dng Qu khch ang c vi Citibank khng c vt qu hn mc tn dng c cp cho Ti Khon ca Qu khch.

  5. S tin Vay Tiu D