Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför...

32
Rapport Jonas Persson, 2019-06-10 Högläsning för barn

Transcript of Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför...

Page 1: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Rapport

Jonas Persson, 2019-06-10

Högläsning för barn

Page 2: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Sammanfattning• Drygt 8 av 10 föräldrar som har barn i åldern 0-9 år läser högt för sina barn varje vecka. Den nivån är oförändrad sedan 2012.

Samtidigt ser vi att fler läser oftare - andelen föräldrar som läser högt varje dag ökar från en tredjedel till knappt hälften

• Något fler kvinnor än män läser högt för sina barn. Det är lätt att få intrycket att högläsningen går ner med föräldrarnas stigande ålder, men det är snarare så att den sjunker med barnens stigande ålder. 9 av 10 läser högt för barn i åldern 0-4 år medan endast 4 av 10 läser högt för barn i åldern 10-12 år. För barn i åldern 13-18 år är det bara 1 av 10 föräldrar som läser högt

• Föräldrar läser högt för sina barn av många anledningar. Olika aspekter på barnens utveckling är det som flest lyfter fram och det uttrycks också med stor variation (språkutveckling, ordförråd, läsförståelse, lärorikt etc). Den mysiga stunden tillsammans uppskattas också av många samt att det är roligt och något som man gillar att göra

• Vilken typ av böcker som föräldrar läser för sina barn är starkt kopplat till barnens ålder. De som har yngre barn läser främst sagor och föräldrar som har äldre barn läser främst kapitelböcker eller skönlitteratur. Här ser vi också en överlappning eftersom många föräldrar har barn i olika åldrar

• Den genomsnittliga lästiden per tillfälle är oförändrad sedan 2012. Föräldrar som läser högt för sina barn minst en gång i veckan läser i genomsnitt i 20 minuter per tillfälle. Den genomsnittliga lästiden per tillfälle förändras inte med barnens ålder, men eftersom frekvensen på högläsningen går ner när barnen blir äldre sjunker även den genomsnittliga lästiden per vecka

• Föräldrar tycker att det är viktigt att läsa högt för sina barn och såväl barn som föräldrar gillar högläsningen. Drygt hälften av föräldrarna önskar också att de läste mer för barnen

• Den vanligaste anledningen till att föräldrar inte läser mer för sina barn är tidsbrist. Många säger också att barnen är stora, att man har brist på energi samt att andra aktiviteter kommer före. Bland vanliga fritidsaktiviteter som man gör tillsammans med barnen kommer också, precis som 2012, läsning på tredje plats efter skärmtid (TV, platta, etc) och lek

• Samtidigt som tidsbrist är det vanligaste skälet till att man inte läser mer för sina barn ser vi att läsningen främst sker på vardagar, att den sjunker på helger samt att den är allra lägst under semestrar. Denna tendens förstärks ju äldre barnen blir

2

Page 3: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Bakgrund och syfte

LegiLexi är en stiftelse som arbetar för att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet. Högläsning för barn är viktigt för barnens läsutveckling. För några år sedan genomfördes en undersökning om högläsning för barn och LegiLexi är intresserade av att få kunskap om hur högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling i Sverige över tid

3

Page 4: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Information om undersökningen

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Norstats internetpanel. Norstatpanelen består av cirka 70 000 medlemmar som rekryterats slumpmässigt för att svara på undersökningarInbjudningar till undersökningen har skickats till män och kvinnor i åldern 25-65 år. Urvalspopulationens sammansättning är representativ för befolkningen med avseende på kön, ålder och region

Totalt har 2 400 individer deltagit i undersökningen. Av dem har 1 005 individer barn i åldern 0-18 år och det är den gruppen som är undersökningens målgruppUndersökningen är genomförd av J Analys & utveckling AB i samarbete med Norstat och Qualtrics. Vid publicering av resultat från undersökningen ska dessa organisationer samt LegiLexi stiftelse anges som källa

Intervjuerna är genomförda under perioden 13 maj till 26 maj 2019

4

Page 5: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Barn i hushålletBas: Män och kvinnor i åldern 25 år till 65 år (n=2400)Enhet: Procent

5

8

9

7

11

12

11

9

57

0 25 50 75 100

Ja, barn <1 år

Ja, barn 1-2 år

Ja, barn 3-4 år

Ja, barn 5-6 år

Ja, barn 7-9 år

Ja, barn 10-12 år

Ja, barn 13-15 år

Ja, barn 16-18 år

Inga barn (18 år eller yngre)

Har du barn som bor tillsammans med dig i hushållet?

27 % har barn i åldern 0-9 år

24 % har barn i åldern 10-18 år

57 % har inte barn i åldern 0-18 år

Undersökningens målgrupp består av män och kvinnor i åldern 25 till 65 år som har barn i åldern 0-18 år. De utgör 43 procent av populationen ’män och kvinnor i åldern 25 till 65 år’

5

Page 6: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Aktiviteter tillsammans med barnBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

6

Hur ofta gör du något av följande tillsammans med ditt/dina barn?

38

37

33

25

25

3

5

1

1

0

29

17

20

23

18

17

7

11

5

1

17

12

11

21

16

18

11

19

12

3

5

6

5

12

9

10

8

21

17

7

5

7

6

11

7

14

14

19

35

21

4

10

11

6

11

22

22

22

28

61

2

12

14

3

14

15

34

9

3

6

0% 25% 50% 75% 100%

Ser på skärm (TV, platta etc.)

Leker

Läser

Bakar/lagar mat/fixar hemma

Sjunger / spelar musik

Sportar / tränar

Spelar TV/data-spel

Spelar kort / sällskapsspel

Shoppar

Museum/djurpark/bio etc

Varje dag (365) Flera gånger i veckan, men inte varje dag (156)Någon gång i veckan (52) Flera gånger i månaden, men inte varje vecka (24)Någon gång i månaden (12) Mer sällan än någon gång i månaden (6)Aldrig (0)

Page 7: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Aktiviteter tillsammans med barn (0-9 år)Bas: Har barn i åldern 0-9 år (n=603)Enhet: Procent

7

Hur ofta gör du något av följande tillsammans med ditt/dina barn?

48

56

48

33

35

3

1

6

1

1

29

21

26

27

23

18

14

8

6

1

14

11

11

19

17

21

23

15

14

4

4

5

4

10

8

11

20

9

18

9

2

4

4

6

5

15

16

12

35

25

2

2

4

4

7

19

16

19

24

55

2

2

3

2

6

14

11

31

3

6

0% 25% 50% 75% 100%

Ser på skärm (TV, platta etc.)

Leker

Läser

Bakar/lagar mat/fixar hemma

Sjunger / spelar musik

Sportar / tränar

Spelar kort / sällskapsspel

Spelar TV/data-spel

Shoppar

Museum/djurpark/bio etc

Varje dag (365) Flera gånger i veckan, men inte varje dag (156)Någon gång i veckan (52) Flera gånger i månaden, men inte varje vecka (24)Någon gång i månaden (12) Mer sällan än någon gång i månaden (6)Aldrig (0)

Page 8: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Läsning tillsammans med barn i olika åldrarBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

8

Hur ofta gör du något av följande tillsammans med ditt/dina barn? - Läser

57

52

35

19

10

23

23

33

29

11

8

9

14

17

12

2

6

6

8

7

4

6

5

7

9

3

3

5

13

22

3

1

2

7

30

0% 25% 50% 75% 100%

Har barn 0-4 år (n=365)

Har barn 5-6 år (n=171)

Har barn 7-9 år (n=256)

Har barn 10-12 år (n=296)

Har barn 13-18 år (n=433)

Varje dag (365) Flera gånger i veckan, men inte varje dag (156)

Någon gång i veckan (52) Flera gånger i månaden, men inte varje vecka (24)

Någon gång i månaden (12) Mer sällan än någon gång i månaden (6)

Aldrig (0)

Page 9: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Varför läser föräldrar för sina barn?

9

Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)

Page 10: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Hur läser du för dina barn?Bas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

67

23

10

5

14

0 25 50 75 100

Jag läser högt

Vi läser samtidigt, men i olika böcker

Vi lyssnar på ljudböcker tillsammans

Vi läser samtidigt, tyst för oss själva, i samma bok

Jag läser inte med mina barn

Går vidare till påståenden om läsning

= Basen läser högt för sina barn (följande bilder)

10

Page 11: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Hur läser du för dina barn?Bas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

11

92

93

89

71

36

11

12

23

37

33

9

16

14

12

8

1

6

4

7

3

1

2

7

30

25 50 75 100

Har barn 0-4 år(n=365)

Har barn 5-6 år(n=171)

Har barn 7-9 år(n=256)

Har barn 10-12 år(n=296)

Har barn 13-18 år(n=433)

Jag läser högt

Vi läser samtidigt, men i olika böcker

Vi lyssnar på ljudböcker tillsammans

Vi läser samtidigt, tyst för oss själva, i samma bok

Jag läser inte med mina barn

Page 12: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Läser högt för sina barnBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

12

32

50

31

6

29

35

33

31

27

29

37

57

85

58

15

53

61

59

56

54

53

62

0 25 50 75 100

Alla (n=1005)

25-34 år (n=197)

35-49 år (n=601)

50-65 år (n=207)

Män (n=487)

Kvinnor (n=516)

Storstad (n=337)

Övriga Sverige (n=668)

Låg (n=401)

Medel (n=137)

Hög (n=431)

Varje dag Minst varje vecka

Page 13: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Läser högt för sina barnBas: Har barn i åldern 0-9 år (n=603)Enhet: Procent

13

48

51

47

24

45

50

49

47

41

43

55

82

86

80

60

79

84

81

82

78

78

86

0 25 50 75 100

Alla (n=603)

25-34 år (n=193)

35-49 år (n=385)

50-65 år (n=25)

Män (n=277)

Kvinnor (n=325)

Storstad (n=205)

Övriga Sverige (n=398)

Låg (n=231)

Medel (n=81)

Hög (n=268)

Varje dag Minst varje vecka

Page 14: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

56

52

34

19

8

86

83

76

57

23

0 25 50 75 100

Har barn 0-4 år (n=365)

Har barn 5-6 år (n=171)

Har barn 7-9 år (n=256)

Har barn 10-12 år (n=296)

Har barn 13-18 år (n=433)

Varje dag Minst varje vecka

Läser högt för sina barnBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

14

Page 15: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Läser högt för sina barnBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

15

91

85

77

42

10

0 25 50 75 100

Läser högt för barn 0-4 år (n=365)

Läser högt för barn 5-6 år (n=171)

Läser högt för barn 7-9 år (n=256)

Läser högt för barn 10-12 år (n=296)

Läser högt för barn 13-18 år (n=433)

Page 16: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Vad läser du för dina barn?Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Procent

72

44

42

32

21

6

3

0 25 50 75 100

Sagor

Kapitelbok/skönlitteratur

Bilderbok/pekbok

Faktabok

Serietidning

Tidning

Annat:

16

Page 17: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

81

38

48

32

22

5

1

51

65

19

29

16

9

4

0 25 50 75 100

Sagor

Kapitelbok/skönlitteratur

Bilderbok/pekbok

Faktabok

Serietidning

Tidning

Annat:

Har barn 0-9 år (n=544)

Har barn 10-18 år (n=279)

Vad läser du för dina barn?Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Procent

17

Page 18: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

När läser du för dina barn?Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Procent

94

80

61

0 25 50 75 100

Vardagar

Helger

Semester

18

Page 19: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

96

95

91

93

89

88

87

76

65

69

68

71

60

52

50

0 25 50 75 100

Har barn 0-4 år (n=335)

Har barn 5-6 år (n=160)

Har barn 7-9 år (n=227)

Har barn 10-12 år (n=206)

Har barn 13-18 år (n=151)

Vardagar Helger Semester

När läser du för dina barn?Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Procent

19

Page 20: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

45

42

13

1

0 25 50 75 100

Jag och min partner läser lika ofta

Jag själv

Min partner

Någon annan

Vem i hushållet läser oftast för dina barn?Bas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Procent

20

Page 21: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Lästid per tillfälleBas: Har barn i åldern 0-18 år och läser högt minst någon gång per vecka (n=545)Enhet: Procent

25

27

27

21

0 25 50 75 100

1-10 minuter

11-15 minuter

16-25 minuter

26+ minuter

Genomsnittlig lästid20 minuter

Uppskattningsvis, hur många minuter per tillfälle brukar du läsa för ditt/dina barn?

21

Page 22: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Lästid per tillfälleBas: Har barn i åldern 0-9 år och läser högt minst någon gång per vecka (n=488)Enhet: Procent

26

26

27

21

0 25 50 75 100

1-10 minuter

11-15 minuter

16-25 minuter

26+ minuter

Genomsnittlig lästid20 minuter

Uppskattningsvis, hur många minuter per tillfälle brukar du läsa för ditt/dina barn?

22

Page 23: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

105 103 80 63 480

30

60

90

120

Har barn 0-4 år(n=335)

Har barn 5-6 år(n=160)

Har barn 7-9 år(n=227)

Har barn 10-12 år(n=206)

Har barn 13-18 år(n=151)

Genomsnittlig lästid per veckaBas: Läser högt för sina barn - barn i åldern 0-18 år (n=644)Enhet: Minuter

23

Page 24: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

76

56

59

35

29

14

23

19

22

21

7

13

12

20

27

1

3

3

9

10

1

2

2

9

6

2

3

5

5

6

0% 25% 50% 75% 100%

Det är viktigt att läsa högt för sina barn

Jag tycker om att läsa för mina barn

Mina barn tycker om när jag läser för dem

Jag önskar att jag läste mer för mina barn

Jag är en förebild för mina barn när detgäller läsning

Instämmer helt (5) (4) (3) (2) Instämmer inte alls (1) Ingen uppfattning

Påståenden om läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

24

Page 25: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Hur kommer det sig att man inte läser mer?

25

Bas: Har barn i åldern 0-18 år och skulle vilja läsa mer för dem (n=562)

Page 26: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Påståenden om läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

26

Jag önskar att jag läste mer för mina barn

57

64

57

46

55

59

56

57

55

54

58

35

39

36

27

30

40

38

33

35

31

36

0 25 50 75 100

Alla (n=1005)

25-34 år (n=197)

35-49 år (n=601)

50-65 år (n=207)

Män (n=487)

Kvinnor (n=516)

Storstad (n=337)

Övriga Sverige (n=668)

Låg (n=401)

Medel (n=137)

Hög (n=431)

(4) Instämmer helt (5)

Page 27: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

57

63

63

66

64

49

35

38

40

43

38

32

0 25 50 75 100

Alla (n=1005)

Har barn 0-4 år (n=365)

Har barn 5-6 år (n=171)

Har barn 7-9 år (n=256)

Har barn 10-12 år (n=296)

Har barn 13-18 år (n=433)

(4) Instämmer helt (5)

Påståenden om läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

27

Jag önskar att jag läste mer för mina barn

Page 28: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

58

45

40

21

8

7

9

0 25 50 75 100

Läser digital tidning

Läser bok

Läser papperstidning

Lyssnar på ljudbok

Läser annat

Läser e-bok

Inget av detta

Egen läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

Vad av följande gör du minst en gång i veckan på din fritid?

28

Page 29: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

60

19

13

11

9

4

22

0 25 50 75 100

Läser bok

Lyssnar på ljudbok

Läser digital tidning

Läser papperstidning

Läser annat

Läser e-bok

Inget av detta

Barnens läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

Vad av följande gör ditt/dina barn minst en gång i veckan på sin fritid?

29

Page 30: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

66

2

21

10

5

6

22

59

5

20

15

21

12

18

0 25 50 75 100

Läser bok

Läser e-bok

Lyssnar på ljudbok

Läser papperstidning (dagstidn

Läser digital tidning (dagstid

Läser annat:

Inget av detta

Har barn 0-9 år (n=603)

Har barn 10-18 år (n=599)

Barnens läsningBas: Har barn i åldern 0-18 år (n=1005)Enhet: Procent

Vad av följande gör ditt/dina barn minst en gång i veckan på sin fritid?

30

Page 31: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Vägning av data

31Insamlad data är vägd på variablerna kön, ålder och region innan screening

Page 32: Högläsning för barn - LegiLexi … · högläsningen har utvecklats sedan dess och genomför därför denna undersökning nu i akt och mening att följa högläsningens utveckling

Kontakt

Sofia Norén070-789 20 [email protected]

Jonas Persson0707-75 30 [email protected]

32