Het verhaal van Yoesoef - Deel 4

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een artikel uit maandblad El Tawheed

Transcript of Het verhaal van Yoesoef - Deel 4

 • opvoeding:

  In de naam van Allaah, de barmhartige, de Genadevolle.

  De vorige keer hebben we gezien hoe Yoesoef (j) uit de put gered werd, mede dankzij de barmhartigheid van Allaah. Hij was door zijn broers voor een zeer geringe prijs verkocht aan een groep reizigers uit Syri, die onderweg naar Egypte waren verdwaald en bij de put waar hij zich bevond terecht kwamen. De reizigers verkochten Yoesoef (j) door aan de hoge hofbeamte Aziz . Dat is degene die de schatkist van Egypte onder zijn beheer had. Zijn echte naam was Atfir Ibn Rohib. Hij besloot samen met zijn vrouw Rail haar titel was Zulaikha, zoals Ibn Kathir vermeldde Yoesoef (j) te adopteren in de hoop later voordeel voor hen hieruit te verkrijgen. Yoesoef (j) groeide op in het paleis van Aziz. Dit keer zullen de pogingen van de

  vrouw van Aziz om Yoesoef (j) te verleiden en zijn weigeringen aanbod komen

  Allaah zegt:

  En, in wiens huis hij was, probeerde hem te verleiden, zij sloot de deuren en zei: Kom op, jij. (Yoesoef 12:23).

  Een nieuwe gebeurtenis en een nieuwe beproeving overkomen Yoesoef (j) weer in zijn leven, maar dit keer als gevolg van het luxe - leven. Een leven van de hoge sociale klasse, die veel genot en begeertes kent. Een leven die veel mensen met geld en macht leiden. Hoewel Yoesoef (j) anders dan hun was, zij kenden in hun leven niks anders dan geld, macht beheersen, overspel plegen en vele verleidelijke vormen van

  Ilias (Ibn Choaib)

  Deel 4

  Het verhaal van Yoesoef

  18MEI 2008

  EL TAWHEEDWWW.ELTAWHEED.NL

 • begeertes waar veel mensen weinig geduld voor hebben. Allaah vermeldde in de heilige koran de pogingen van de vrouw van Aziz om Yoesoef (j) te verleiden. Ze was een hele mooie en rijke jonge vrouw en bovendien was zij zijn meesteres. Ze deed haar mooiste kleren aan, sloot alle deuren en daagde Yoesoef (j) uit om overspel met haar te plegen. Yoesoef (j) kreeg daardoor dit keer te maken met een veel zwaardere beproeving dan alle voorgaande beproevingen. Een beproeving waarin Yoesoef (j) kon kiezen tussen twee dingen, namelijk; vrees voor Allaah of het volgen van zijn menselijke begeertes door zich zelf bloot te stellen aan de pogingen van de vrouw van Aziz. Daartoe had hij (j) vrijwel alle mogelijkheden c.q. aanleidingen. Volgens vele geleerden waren er genoeg aanleidingen beschikbaar die het plegen van overspel door Yoesoef (j)met de vrouw van Aziz mogelijk hadden kunnen maken, waarvan ik in ieder geval tien heb kunnen verzamelen n.l.:

  Mannen verlangen van nature naar 1 vrouwen, en zoals onze profeet (j) heeft gezegd: Voorwaar, ik heb geen fitna na mij achtergelaten dat erger is voor de mannen dan (de fitna van) de vrouwen.

  Hij had inmiddels de geslachtsrijpheid 2 volle mannelijkheid bereikt. Genoot van zijn volle gezondheid en was niet getrouwd. En dit is natuurlijk ook zowel uitdagend als beredeneerd om over te gaan tot het plegen van overspel!

  Hij 2 (j) was een vreemdeling - slaaf - binnen het paleis van Aziz. En zoals algemeen bekend is een mens vaak in staat om in een vreemde omgeving te doen wat hij bijvoorbeeld niet thuis zou kunnen doen in het bijzijn van zijn ouders en broers of familie en vrienden. Zo zie je bijvoorbeeld soms ook mensen in een ander land of stad bedelen zonder schaamte en als ze eenmaal in hun land of stad zijn durven ze dat niet,

  omdat ze anders door bekenden gezien kunnen worden!

  De vrouw van Aziz was een mooie 3 jonge vrouw van de hoge sociale klasse, en tevens de vrouw van de hofbeamte! Een vrouw dus met vrijwel veel superieure eigenschappen; mooi, rijk, met macht en tevens de vrouw van de hoge hofbeamte! Reden genoeg voor vele mannen om hun slag te slaan!

  De vrouw van Aziz was degene die 4 Yoesoef (j) uit ging dagen om overspel met haar te plegen. Allaah zei:Zij grendelde de deuren en zei: kom nu. Als hij geen duidelijke teken had gezien van zijn Heer kon hij zon standvastigheid niet hebben getoond tegenover haar. Bovendien de meeste mannen ook de ontucht pleger zouden niet zomaar aan een vrouw kunnen komen zonder haar eigen wil. De vrouw kan schreeuwen en om hulp roepen en hen zo verraden! Daarom blijkt bij een onderzoek naar de meeste vormen van overspel de vrouw als eerste schuldige daaraan te zijn. Zij is degene die de deuren tot overspel opent, anders kan onmogelijk iemand aan haar komen. Daarom zegt Allaah: azaniatoe wa zanie Allaah noemde de vrouw als eerste en daarna de man. Dit in tegenstelling tot de dieven. Allaah zei: a sarikoe wa sarika hier noemde Allaah de mannen als eerste, omdat de mannen meer betrokken raken bij dit soort incidenten.

  De vrouw van Aziz wilde hem en deed 5 haar uiterste best om hem voor haar te krijgen. Zij verlaagde haar positie voor hem en deed erg wanhopig en opdringerig. In die zin dat de rollen positie zo goed als omgedraaid werden. Hij werd als het ware de Aziz en zij de slaaf! Sterker nog toen dat niet resulteerde naar datgene wat ze van hem verlangde gebruikte ze achteraf geweld en dreigementen!

  Hij 6 (j) was in haar huis, onder haar macht, dwang en volledige beheersing. Zij bedreigde hem zelfs als hij haar niet zou

  19MEI 2008

  EL TAWHEEDWWW.ELTAWHEED.NL

 • gehoorzamen dat hij gevangen en vernederd zal worden. Er zijn bepaalde mensen die ondanks veel lichtere bedreigingen akkoord zouden gaan met dergelijke verzoeken. Ook al weten ze dat de bedreiger misschien niet in staat zal zijn om zijn bedreigingen voort te zetten.

  Er was in zijn geval geen sprake van 7 vrees voor roddels over hem of het ontstaan van eventuele schande als hij had gewild gehoor te geven aan haar verlangen. De vrouw van Aziz was immers de uitdager. Hij hoefde nergens voor te vrezen! Alles was veilig en gemakkelijk te bereiken, daar de vrouw zich zelf sowieso niet kan verraden zeker als vrouw zijnde !

  Niet te vergeten dat Hij 8 (j) een slaaf was. En een slaaf is een mens die aan een ander in eigendom toebehoort en dus geen vrijheid meer heeft. Met andere woorden geen rechten! Alleen maar plichten! Hij mag geen enkele bevelen weigeren van zijn baas. Was dus reden genoeg voor Yoesoef (j) om dit als argument in overweging te nemen en toch overspel te plegen!

  Aziz kende overigens geen jaloezie 9 voor zijn vrouw. Wat betekende dat het onwaarschijnlijk was dat hij wraak zou nemen of Yoesoef (j) kwaad zou doen. De Aziz was vrij gemakkelijk in de omgang met dit soort kwesties, waardoor zijn vrouw de vrijheid kreeg oftewel de mogelijkheden zag om zich te begeven aan dergelijke verboden zaken. Sterker nog toen Aziz er achter kwam dat zijn vrouw Yoesoef (j)probeerde te verleiden liet hij Yoesoef (j) dit uiteraard vr zijn gevangenschap een tijdje in het paleis en wl in de buurt van zijn vrouw zonder - onmiddellijk - gepaste maatregelen te nemen.

  Subhana Allaah, zoveel aanleidingen waren ter beschikking van Yoesoef (j) om over te gaan tot het plegen van overspel en desondanks zegt Yoesoef (j) direct:

  Ik zoek mijn toevlucht bij Allaah. (Yoesoef 12:23)

  Dit is overigens de kortste weg en de veiligste voor de mens in het algemeen en de jongeren in het bijzonder om de strijd tegen de verleidelijke begeertes aan te gaan. De verschillende vormen begeertes die in onze huidige maatschappij bijna overal de kop opsteken, maar die ook in de tijd van Yoesoef (j) actief waren, zeker daar waar het gaat om de verboden bijeenkomsten die onder de definitie van vrijheid weliswaar flirten wordt genoemd tussen de mannen en de vrouwen; de weinig getoonde interesse meer voor het trouwen onder de meeste jongeren, die door het volgen van de vele vormen van verleidelijke begeertes geen prijs meer stellen aan het trouwen; ontucht en de vele half naakte/vol versierde - vrouwen die hun kuisheid onder verboden omstandigheden aanbieden. Kortom zoals eerder gezegd allemaal omstandigheden die in de tijd van Yoesoef (j) ook actief waren. Maar hij (j) vond zijn uitweg door zijn toevlucht bij Allaah te zoeken. Een sterk alternatief dus om afstand te kunnen nemen van de kwaadheid van de verboden begeertes binnen de Islaam en om die te vermijden. En kijk uit voor de fluisteringen van de Satan! Die bij je kan influisteren dat Yoesoef (j) ondanks dat hij in dezelfde omstandigheden verkeerde een profeet was, waardoor hij zijn begeertes kon bemannen. Allaah heeft Yoesoef (j)niet het kwade doen vermijden enkel omdat hij een profeet was, maar zei:

  Zeker, hij was n van Onze uitverkoren, geleide dienaren.(Yoesoef 12:24)

  De nadruk is hier gelegd op de dienaren en niet per definitie op de profeten. Bovendien wie wil niet behoren tot de zeven vrome

  20MEI 2008

  EL TAWHEEDWWW.ELTAWHEED.NL

 • mensen die in de hadith van onze profeet Mohammed (j) genoemd werden en waar gezegd wordt:

  Er zijn zeven vrome mensen over wie Allaah Zijn schaduw zal plaatsen in een tijd waar er geen schaduw is: een rechtschapen heerser, een man die aan Allaah denkt als hij alleen is en wiens ogen zich dan met tranen vullen, een man die aan de moskee verknocht is, zodat hij, wanneer hij de moskee verlaat, meteen weer terugkomt, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allaah, een man die in het geheim aalmoezen geeft, zodat zijn linkerhand niet weet hoeveel zijn rechterhand gegeven heeft, en een man die verleid wordt door een mooie vrouw, maar die haar terugwijst en zegt: Ik vrees Allaah..

  Het moge duidelijk zijn dat onze profeet Yoesoef (j) in ieder geval tot n van die vrome mensen behoort, maar de hadith is gerecht aan alle mensen die qua daden daartoe behoren. De mensen die de onweerstaanbare daden weten te beheersen of het nou begeertes zijn of andere vormen van beproevingen, waarvan bekend is dat ze verboden zijn binnen de Islaam.

  Er is nog een kwestie die de heilige koran ons heeft wijs gemaakt en ons in het bijzonder daarop heeft geattendeerd in het verhaal van Yoesoef (j). Als een d