He Thong Thong Tin Ke Toan 2

download He Thong Thong Tin Ke Toan 2

of 188

 • date post

  18-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  312
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of He Thong Thong Tin Ke Toan 2

TRNG I HC NHA TRANG KHOA K TON TI CHNH B MN KIM TON

BI GINGH THNG THNG TIN K TON 2(S DNG PHN MM K TON MISA)

Ging vin ging dy

ThS. Nguyn Thnh Cng Ng Xun Ban Bi Mnh Cng Th Ly Phm nh TunLu hnh ni b

1

MC LCGII THIU ............................................................................................................6 BNG K K HIU, KIU CH S DNG TRONG TI LIU ....................10 QUY C V K HIU S DNG TRONG CC S M HNH HA CC HOT NG K TON ............................................................................11 CCH C TI LIU .........................................................................................12 S QUY TRNH LM VIC VI MISA SME.NET 2010 ..........................14 CHNG 01: BT U VI MISA SME.NET 2010 .......................................15 1. Khi ng MISA SME.NET 2010.................................................................15 2. To D liu k ton mi.................................................................................15 3. M D liu k ton ........................................................................................16 4. Thit lp ch t ng sao lu d liu k ton ...........................................17 CHNG 02: CC THAO TC THNG DNG ...........................................18 1. Sao chp chng t ..........................................................................................18 2. nh khon t ng ........................................................................................19 3. Thm nhanh danh mc ...................................................................................20 4. Lc d liu .....................................................................................................21 5. Tm kim ........................................................................................................22 CHNG 03: THIT LP THNG TIN V S LIU K TON BAN U 24 1. Thit lp thng tin v h thng.......................................................................24 2. Khai bo danh mc.........................................................................................25 2.1. Ti khon ................................................................................................25 2.2. Phng ban................................................................................................32 2.3. Chi nhnh. ...............................................................................................33 2.4. Loi Khch hng, Nh cung cp .............................................................33 2.5. Khch hng, nh cung cp ......................................................................34 2.6. Nhn vin ................................................................................................35 2.7. Lng nhn vin .....................................................................................36

2

2.8. Kho..........................................................................................................38 2.9. Loi Vt t, Hng ha, Cng c dng c................................................38 2.10. Vt t, hng ha ....................................................................................38 2.11. Cng c dng c ...................................................................................40 2.12. Loi ti sn c nh ...............................................................................41 2.13. Ti sn c nh ......................................................................................41 2.14. Yu t chi ph ........................................................................................43 2.15. i tng tp hp chi ph .....................................................................43 2.16. C ng .................................................................................................44 2.17. Ngn hng .............................................................................................45 2.18. Ti khon ngn hng .............................................................................46 2.19. Th tn dng ..........................................................................................47 2.20. M thng k ..........................................................................................47 2.21. Khc ......................................................................................................47 3. Nhp s d ban u ........................................................................................52 3.1. S d TK theo di chi tit theo Ti khon ngn hng ............................53 3.2. S d TK theo di chi tit theo Ngoi t ................................................54 3.3. S d TK theo di chi tit theo i tng..............................................55 3.4. S d TK theo di chi tit theo i tng tp hp chi ph.....................56 3.5. S d TK theo di chi tit theo VTHH, CCDC ......................................57 3.6. S d TK khc ........................................................................................58 CHNG 04: QUY TRNH HCH TON K TON TRN MISA SME.NET 2010........................................................................................................................60 1. Ngn sch .......................................................................................................64 1.1. Ni dung..................................................................................................64 1.2. Quy trnh thc hin .................................................................................65 2. K ton Qu ...................................................................................................67 2.1. Ni dung..................................................................................................67

3

2.2. M hnh ha hot ng k ton tin mt.................................................69 2.3. Quy trnh thc hin .................................................................................69 3. K ton Ngn hng .........................................................................................72 3.1. Ni dung..................................................................................................72 3.2. M hnh ha hot ng tin gi ..............................................................74 3.3. Quy trnh thc hin .................................................................................75 4. K ton Mua hng ..........................................................................................81 4.1. Ni dung..................................................................................................81 4.2. M hnh ha hot ng mua hng...........................................................83 4.3. Quy trnh thc hin .................................................................................83 5. K ton Bn hng ...........................................................................................92 5.1. Ni dung..................................................................................................92 5.2. M hnh ha hot ng bn hng............................................................94 5.3. Quy trnh thc hin .................................................................................94 6. K ton Kho .................................................................................................103 6.1. Ni dung................................................................................................103 6.2. M hnh ha hot ng VTHH, CCDC ................................................105 6.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................106 7. K ton Ti sn c nh................................................................................113 7.1. Ni dung................................................................................................113 7.2. M hnh ha hot ng k ton TSC .................................................115 7.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................115 8. K ton Tin lng.......................................................................................122 8.1. Ni dung................................................................................................122 8.2. M hnh ha hot ng Tin lng.......................................................124 8.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................124 9. K ton Gi thnh.........................................................................................128 9.1. Ni dung................................................................................................128

4

9.2. M hnh hot ng K ton gi thnh...................................................131 9.3. Quy trnh thc hin ...............................................................................131 10. K ton Thu ..............................................................................................139 10.1. Ni dung..............................................................................................139 10.2. M hnh ha hot ng .......................................................................141 10.3. Quy trnh thc hin .............................................................................141 11. Hp ng ....................................................................................................144 11.1. Ni dung..............................................................................................144 11.2. Quy trnh thc hin. ............................................................................145 12. C ng ......................................................................................................147 12.1. Ni dung..............................................................................................147 12.2. M hnh hot ng k ton .................................................................148 12.3. Quy trnh thc hin ........................................................