He thong quan Ly _ Giang day va co van hoc tap

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.781
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nguyen Viet Bao _K44 Thong ke kinh doanh

Transcript of He thong quan Ly _ Giang day va co van hoc tap

 • 1. H THNG THNG TIN QUN L ti:Qun l cng tc ging dy C vn hc tpGV: Trn Thi HaThnh vin nhm thc hin:Nguyn Vit Bo L Hong SNguyn L Thanh Nh Ng S Quang MinhVn Thy Kiu UynNguyn Th Ngoc OanhL Phan Thy DngNguyn Th NhiH Th Phng Trang Hong Th Qunh Trm

2. M hnh h thng Qun l cng tc ging dy C vn hc tp ca mt trng i hc: Khoa chuyn mn:Chu trch nhim qun l nhiu cn b ging dy v cc hot ng lin quan n qu trnh o to. Phng t chc: Qun l phn l lch ca tng cn b ging vin trong trng, vi mt s thuc tnh:m cn b, h v tn cn b, chc danh, thm nin cng tc phc v chi hot ngtnh lng cho gio vin ging dy. Gio vin : Tham gia cng tc ging dy trong trng v ngoi trng vi s phn cng nh trng vi cc mn hc khc nhau. Mi gio vin cn c th lm c vn hc tp cho lp chnh quy v k khai hot ng cng tc trong mi k cho b phn gio v tnh tin. Lp hc: Cc lp chnh quy v h ti chc, mi lp c s lng sinh vin v nhiu hnh thc qun l o to khc nhau ph hp ging dy v c vn hc tp. 3. M t cc chc nng: Chc nng Qun l cng tc ging day C vn hc tp c phn chia thnh 6chc nng chi tit l chc nng Qun l l lch, chc nng Qun l ging dy,chc nng Qun l lp hc, chc nng Hng n ti, n nin lun, chcnng C vn hc tp, chc nng Tnh lng cng tc. Mi chc nng trn y li c phn cp chi tit thnh cc chc nng chi tit hn l: Chc nng qun l : c phn chia thnh 3 chc nng Qun l m sv h tn , Qun l chc danh v Qun l thm nin. Chc nng qun l ging dy: c phn chia thanh 4 chc nng c thhn Qun l mn hoc, Qun l lch ging dy, iu chnh khilng ging dy, Quy i khi lng ging dy. 4. Chc nng qun l lp: c chia lm 3 chc nng chi tit Qun l slng sinh vin, Qun l h o to, Bo co khi lng hc tp. Chc nng hng dn ti, n v nin lun: c chi ra thnh 4chc nng c th Ra ti n nin lun, Hng n ti nnin lun, nh gi ti n nin lun, Quy i khi lng cngtc thnh s tit. Chc nng c vn hc tp: bao gm 3 chc nng thnh phn Hngdn hc tp, nh gi kt qu rn luyn , Quy i s tit ging dy. Chc nng tnh lng cng tc bao gm 4 chc nng chi tit Tnhlng h s chc danh, Tnh lng theo s tit cng tc, Kim tra stit cng tc . Bo co lng khi lng cng tc. 5. S chc nng h thng 6. S ng cnh 7. Biu d liu mc nh 8. Phn r chc nng 1.0(Qun l l lch) 9. Phn r chc nng 2.0 (Qun l ging dy) 10. Phn r chc nng 3.0 (Qun l lp) 11. Phn r chc nng 4.0(Hng dn ti n nin lun) 12. Phn r chc nng 5.0( C vn hc tp) 13. Phn r chc nng 6.0(Tnh lng cng tc) 14. Biu thc th mi quan h 15. Bng tng hp phn cng nhim vThnh VinPhn cng thc hinSinh vin t nh giNguyn Vit Bo Tng hp ti liu t thnh vin nhm 90% Tham gia xy dng s chc nngS ng cnhS mc nhPhn r chc nng 2L Hong S Tng hp ti liu t nhm 100%Tham gia xy dng s chc nng Phn r chc nng 3Biu thc th quan hNg S Quang Minh Tham gia xy dng s chc nng 100% Phn r chc nng 5Nguyn L Thanh Nh Tham gia xy dng s chc nng 100% Phn r chc nng 4 S d liu mc nhNguyn Th Ngc OanhTham gia xy dng s chc nng 100% Phn r chc nng 2Nguyn Th Nhi Thu thp ti liu100%Tham gia xy dng s chc nngS chc nng 1L Phan Thy DngTham gia xy dng s chc nng 100% Phn r chc nng 1Hong Th Qunh TrmThu thp ti liu ti100% Phn r chc nng 6Vn Thy Kiu UynTham gia xy dng s chc nng 100% Thu thp ti liu tiH Th Phng Trang Tham gia xy dng s chc nng 100% Thu thp ti liu ti