He Thong Quan Ly ATKSBX VN-Luat-6

Click here to load reader

 • date post

  28-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  3

Embed Size (px)

description

AN TOAN

Transcript of He Thong Quan Ly ATKSBX VN-Luat-6

 • QUN L NH NC V AN TON V KIM SOT BC X H THNG VN BN QUY PHM PHP LUT CA VIT NAM

  CC AN TON BC X V HT NHNa ch: Tng 4, s 70 Trn Hng o, H NiTel.: 04 - 39 428 636; Fax.: 04 - 38 220 298Website: http://www.varans.vn

 • NHNG NI DUNG CHNHPhn I1. Gii thiu chung:Cu trc ca khung php l v An ton v Kim sot Bc x, Ht nhn (AT&KSBXHN)2. H thng qun l v AT&KSBXHNH thng lut phpC quan qun l nh nc

 • NHNG NI DUNG CHNHPhn IIGii thiu vLut nng lng nguyn t ngy 03/06/2008Ngh nh 50/1998/N-CP ngy 16/07/1998 Quy nh chi tit vic thi hnh Php lnh AT&KSBXNgh nh s 111/2009/N-CP ngy 11/12/2009 ca Chnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc nng lng nguyn t;Cc vn bn QPPL lin quan khc

 • VIC S DNG CC NGUN BC XCc ngun bc x c s dng em li nhiu li ch KTXH khng th ph nhn trong nhiu lnh vc: Nghin cu, cng nghip, y hc, bo v mi trng v mt s lnh vc khoa hc v thng mi khc.Tuy nhin mi ngi u cm thy s v nhng tc hi ca tia bc x ion ho v ngoi ra cn lo ngi v kh nng c th xy ra cc s c em li nhng tc hi khn lng cho con ngi. m bo mc tiu y mnh ng dng cc ngun bc x i i vi m bo an ton cho con ngi, cc hot ng s dng ngun bc x, ng dng k thut ht nhn cn phi c nh nc qun l cht ch.

 • RI RO V LI CHTiu chun an ton bc x c bn quc t nu: Vic chp nhn bi x hi v ri ro lin quan n bc x l iu kin i vi cc li ch c th cLun chng v s cn bng gia li ch ri ro l vn ct li.

 • MC TIU QUN L NH NC V AT&KSBXMc tiu c bn ca h thng qun l l a ra tiu chun thch hp nhm m bo an ton v bo v cho con ngi song khng cn tr mt cch khng ng n i vi cc ng dng bc x, ht nhn c th lm tng mc chiu x i vi con ngi. t ra v duy tr cc bin php kim sot bo v hiu qu nhm gi mc liu chiu x di mc qui nh m bo khng xy ra cc hiu ng tt nh v p dng tt c cc bin php c th gim xc sut xy ra cc hiu ng ngu nhin trong dn chng.

 • NGUYN NHN CA CC TAI NNThiu h thng qun l thch hp: Cp phpThanh traX l vi phmThiu vn ho an tonQun lKim tra cht lngNng lc nhn vin v cng tc o to

 • NHIM V QUN L NH NC V AT&KSBX m bo cc tiu chun t ra c tun th cn thit phi thnh lp c quan qun l nh nc kim sot cc hot ng lin quan n s dng cc ngun bc x v trin khai cc ng dng KTHN. C quan qun l phi trin khai mt chng trnh qun l quc gia kim sot cc ngun bc x v cc hot ng bc x, ht nhn

 • CC TIU CHUN C BN V ATBX Mc tiu chung ca vic m bo ATBX l :Ngn chn khng xy ra cc hiu ng tt nh Hn ch xc sut xy ra cc hiu ng ngu nhin mc c th chp nhn cNgn nga khng xy ra cc tai nn, s c v hn ch hu qu n mc thp nht khi xy ra s c, tai nn.

 • CC TIU CHUN C BN V ATBX Cc nguyn l c bn m bo an ton bc x:Nguyn l lun chng: Li ch Tn hi Nguyn l ti u ho: ALARA i vi liu c nhn, s ngi b chiu x, chiu x tim tng Nguyn l gii hn liu: Gii hn liu

 • CC TIU CHUN C BN V ATBX Tiu chun an ton c bn quc t BSS 115 :Xc nh mc tiu ca h thng qun l nh nc Thnh lp v qui nh chc nng ca c quan qun l nh nc Xc nh cc c ch qun l cn thit: Quy nh loi tr, min tr, iu kin c s h tng dch v k thut cn thit cho cng tc qun l, quy nh hnh chnh v t chc ... t c mc tiu an ton bc x v an ninh ngun phng x

 • CC TIU CHUN C BN V ATBX Nhng yu cu chung v trch nhim v t chc Cc yu cu kim sot chiu x ngh nghip Cc yu cu kim sot chiu x dn chngCc yu cu kim sot chiu x y tCc yu cu kim sot chiu x tim tng: An ninh ngun phng xCc yu cu kim sot chiu x trng dinCc yu cu kim sot chiu x trong cc tnh hung s c

 • QUN L AN TON BC XS dng an ton ngun bc xRI ROLI CH

 • H TNG C S CA QUC GIA V AN TON V KIM SOT BC X H TNG C S CA MT QUC GIA BAO GM:H thng php lutC quan qun l

 • H THNG PHP LUTH thng cc vn bn quy phm php lut v AT&KSBX l h thng cc vn bn do c quan nh nc c thm quyn ban hnh theo th tc, trnh t lut nh, trong c cc quy tc x s chung, c Nh nc bo m thc hin, nhm iu chnh cc quan h x hi c lin quan n AT&KSBX

 • H THNG PHP LUT(Thm quyn ban hnh cc vn bn quy phm php lut)

  LUT BAN HNH BI QUC HI PHP LNH NGH NH THNG T HNG DN, QUY NH, TIU CHUN, QUY CHBAN HNH BI U BANTHNG V QUC HIBAN HNH BI TH TNG CHNH PHBAN HNH BI B TRNGBAN HNH BI B TRNG

 • B KHUNG CC VN BN QUY PHM PHP LUT Lut Nng lng nguyn tNgh nh CP Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Nng lng nguyn tNgh nh CP Quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc nng lng nguyn t Thng t v cng tc an ton bc xThng t v qun l cht thi phng x

  Thng t v vn chuyn cht phng xThng t hng dn th tc khai bo, cp php.Cc vn bn hng dn, quy tc, tiu chun v.v v:.An ton bc x trong x tr . An ton bc x trong YHHN.An ton bc x X-quang chn on . An ton bc x trong NDT.An ton bc x trong cng nghip . An ton bc x trong Nghin cuThng t v ph v l ph cp php

 • CC VN BN QUY PHM PHP LUTCHNH BAN HNHLut Nng lng nguyn t ngy 03/06/2008Ngh nh 50/1998/N-CP ngy 16/07/1998 Quy nh chi tit vic thi hnh Php lnh AT&KSBXNgh nh s 111/2009/N-CP ngy 11/12/2009 ca Chnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc nng lng nguyn t;Ngh nh 07/2010/N-CP ngy 25/01/2010 Quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Nng lng nguyn t.Thng t lin tch 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngy 28/12/1999 hng dn vic thc hin an ton bc x trong y tThng t s 14/2003/TT-BKHCN ngy 11/07/2003 v Hng dn Vn chuyn An ton cht phng xThng t s 08/2010/TT-BKHCN ngy 22/7/2010 Hng dn v vic khai bo, cp giy php tin hnh cng vic bc x v cp chng ch nhn vin bc x.

 • CC VN BN QUY PHM PHP LUT CHNH BAN HNHH thng TCVN: ban hnh cc tiu chun:TCVN 6561:1999 Tiu chun ATBX Ion ha ti cc c s X quang y tTCVN 6866:2001 ATBX Gii hn liu i vi NVBX v dn chngTCVN 6867:2001 ATBX Vn chuyn an ton cht thi phng x - Quy nh chngTCVN 6868:2001 ATBX Qun l cht thi phng x - Phn loi cht thi phng xTCVN 6869:2001 ATBX Chiu x y t - Quy nh chungTCVN 6870:2001 ATBX Min tr khai bo, ng k, cp phpTCVN 7077:2002 ATBX Liu k phim dng cho c nhnTCVN 7078:2002 ATBX nh gi nhim bn b mtTCVN 7173:2002 ATBX Ty x cc b mt b nhim x - Th nghim tc nhn ty x cho viTCVN 7174:2002 ATBX Liu k nhit pht quang dng cho c nhn o liu bc x cc u chi v mt

 • C QUAN QUN L NH NC V AT&KSBXHNCn thnh lp mt c quan qun l nh nc v AT&KSBXHN trin khai chng trnh qun l nh nc.Tuy nhin trch nhim qun l v cc kha cnh ATBX, bao gm vn chuyn, mi trng, an ton v sc kho dn chng, an ton ngh nghip s lin quan n mt s c quan nh nc khc nh Hi quan, Cng an, B Y t, B Cng nghip, B Ti nguyn Mi trng...

 • S QUN L NH NC V AN TON V KIM SOT BC X HT NHNQUC HI

  CHNH PHB KH&CNVIN NLNTVNCC ATBXHNB KHC:YT, CA, TBXH, HQ, TNMTV PHP CHTHANH TRA BC S BC X, HT NHNS KHCN

 • MI QUAN H TRONG CNG TC AN TON BC XTR GIP KT, NGHIN CU V AN TON BC X V O TO QUN L AN TON BC X I TNG CHU KIM SOT V AN TON BC X

 • Phn II. Gii thiu v:Lut Nng lng nguyn t ngy 03 thng 6 nm 2008, i chiu Lut NLNT vi Php lnh AT&KSBXNgh nh 50/1998/N-CP ngy 16/07/1998 Quy nh chi tit vic thi hnh Php lnh AT&KSBXNgh nh s 111/2009/N-CP ngy 11/12/2009 ca Chnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc nng lng nguyn tCc vn bn QPPL lin quan khc

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC X Php lnh An ton v Kim sot Bc x c y ban Thng v Quc hi thng qua ngy 25/6/1996, Ch tch Nc k Lnh cng b s 50L/CTN ngy 3/7/1996 v c hiu lc k t ngy 1/1/1997 (Theo iu 38 ca Php lnh). Ton vn Php lnh c ng trn Cng bo s 20 ra ngy 30/10/1996.Php lnh An ton v Kim sot Bc x gm c 38 iu b cc trong 8 chng

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng I. Nhng quy nh chung (iu 1 - iu 8)Quy nh i tng v phm vi p dng Php lnh: Cc hot ng lin quan n bc x ion haCc t chc c nhn c VN v nc ngoi tin hnh cng vic bc x trn lnh th VN

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng I. Nhng quy nh chungNhng nguyn tc c bn bo m an ton bc x Ngi c cp php phi c iu kin: Lun chng ATBX, iu kin k thut v cng ngh, iu kin v nhn lc, iu kin v ti chnh Ngi qun l phi c kin thc ATBXNVBX c o to v ATBX, nm vng cc quy nh ca php lut v c m bo iu kin lm vic an ton

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng I. Nhng quy nh chung Quy nh v kim sot bc x: Xy dng h thng VBQPPL v AT&KSBXXy dng c quan QLNN v AT&KSBXm bo thc hin vic cp php, thanh tra x pht vi phm

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng I. Nhng quy nh chung Qun l Nh nc v AT&KSBX:Thng nht qun l nh nc v AT&KSBX trong ton quc

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng II. Bo m an ton bc x (iu 9 - iu 15)Quy nh iu kin bo m ATBX ca c s: Lun chng, iu kin k thut, iu kin ti chnh, iu kin nhn lc Trch nhim bo m ATBX ca ngi qun l c s bc x: Chu trch nhim cao nht v thc thi mi yu cu php lut v ATKSBXTrch nhim Ngi ph trch ATBX: C nng lc, c b nhim chnh thc, gip ngi qun l c s

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng II. Bo m an ton bc x (iu 9 - iu 15)Trch nhim ca nhn vin bc x: Tun th cc quy nh ca php lut v quy nh ca c sTrch nhim c quan qun l trc tip: Theo di, ch o v m bo kinh ph thc hin ng cc yu cu php lutTrch nhim bo m ATBX khi vn chuyn Trch nhim i vi khu vc c khong sn cha khai thc: B Cng nghip + B KHCN + UBND a phng

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng III. Trch nhim gii quyt s c bc x (iu 16 - iu 21)Ngi qun l c s bc x C quan qun l cp trn trc tipC quan qun l Nh nc AT&KSBXCc b, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn cp tnh

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng IV. Khai bo, cp giy ng k, giy php (iu 22 - iu 27)Quy nh chung v vic khai bo (iu 22), ng k (iu 23), cp giy php (iu 24); thi hn ca giy ng k, giy php (iu 25); vic gia hn, sa i, thu hi giy php (iu 26); ph, l ph ng k, cp giy php (iu 27).

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XChng V. Qun l Nh nc v an ton v kim sot bc x (iu 28 - iu 29)Quy nh ni dung qun l Nh nc AT&KSBX Thm quyn qun l Nh nc AT&KSBX

 • PHP LNH AN TON V KIM SOT BC XThm quyn qun l Nh nc AT&KSBX: Chnh ph thng nht qun l nh nc v ATKSBX trong phm vi c ncB KH&CN l c quan qun l nh nc v AT&KSBX - Cc An ton bc x v ht nhn l c quan thuc B KH&CN chu trch nhim trc tip qun l v an ton kim sot bc x, ht nhn.Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn