HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM erçeve...

Click here to load reader

 • date post

  28-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM erçeve...

 • T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

  HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

  Ankara, 2011

 • 1

  ÖN SÖZ

  Beslenme, giyinme ve barınma insanoğlunun ilk günden bugüne kadar vazgeçemediği üç temel ihtiyacıdır. Geçmişte var olan, bugün yaşanan ve gelecekte de yaşanacak olan önemli ve değişmez sorunların başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile kıyaslanamaz bir konumdadır.

  İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık

  sektörü; et, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerini sağlayarak ulusal geliri ve istihdamı artırır. Tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına ham madde sağlayarak ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Kırsal alandaki açık ve gizli işsizliği azaltarak kalkınma ve sanayileşme finansmanının öz kaynaklara dayanmasını sağlar. İhracat yoluyla döviz gelirlerini artırmasının yanında göç olaylarını ve bunun ortaya çıkardığı sosyal sıkıntıları azaltmak ve önlemek gibi önemli ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir.

  Hayvanların beslenmesini, bakımını ve üretilmesini yapabilecek ayrıca buna yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir.

  Türkiye’de hayvancılık sektöründe bu alana ait öğretim programlarının

  hazırlanarak eğitime başlanması ile sektörde yıllardır süregelen önemli bir eğitim ve ara eleman açığının kapatılacağı düşünülmektedir.

  Ortaöğretim Projesi kapsamında Hayvan Yetiştiriciliği Alanı altında, “Büyükbaş

  ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği” ve “Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği” dallarında öğretim programı hazırlanmıştır.

  Ortaöğretim Projesi kapsamında Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim

  Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır.

 • 2

  İÇİNDEKİLER

  ÖN SÖZ ....................................................................................................................... 1 GİRİŞ ........................................................................................................................... 3 SEKTÖR ...................................................................................................................... 5 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR ......................................... 6 ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ .............................. 9 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ........................................13 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER.........................................................................14

  1. ORTAK DERSLER ..............................................................................................14 2. ALAN/DAL DERSLERİ ........................................................................................14

  ALAN ORTAK DERSLERİ ...................................................................................14 MESLEKİ GELİŞİM ..........................................................................................14 İŞ VE BARINAK PLANLAMASI ........................................................................15 ÇİFTLİK HAYVANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ .................................15 HİJYEN VE SANİTASYON ..............................................................................16 YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ ......................................................................16 HAYVANLARIN ZAPTURAPT VE ÖLÇÜMÜ ...................................................17

  DAL DERSLERİ ...................................................................................................17 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ .................................................................17 HAYVAN BESLEME ........................................................................................17 HAYVANLARDA ÜREME ................................................................................18 HAYVAN BAKIMI VE KAYIT ............................................................................18 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON ...............................................................18 YEM BİTKİLERİ ...............................................................................................19 SAĞIM VE SÜT İŞLEME .................................................................................19 HASTALIKLARLA MÜCADELE .......................................................................19 HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA.....................................20 KÜMES ORTAMI VE DONANIMLARI ..............................................................20 YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ ..........................................................20 ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ ...............................................21 KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ .....................................................................21 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ...................................................................................22 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI ................................................................22 DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ ........................................................................22 KAZ VE ÖRDEK YETİŞTİRİCİLİĞİ ..................................................................23 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ ........................................................23

  3.SEÇMELİ DERSLER ............................................................................................23 ARICILIK .........................................................................................................23 ATÇILIK ...........................................................................................................24

 • 3

  GİRİŞ

  İnsanoğlunun en eski uğraş alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olan

  hayvan yetiştiriciliği, günümüzde de bu önemini sürdürmektedir. Hayvancılık, insan beslenmesinde zorunlu olan besin maddelerinin kaynağını oluşturarak dengeli beslenmemizi sağlar. Bu alan; bitkisel üretim ve sanayi üretim artıklarının değerlendirilmesini de sağlayan çok yönlü bir üretim sektörüdür.

  Bitkisel üretim açısından hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Toprağın

  verimliliğini arttırmak ve üretimde sürekliliği sağlamak için organik gübre olarak bilinen hayvan gübresi, suni gübrelere oranla daha avantajlıdır. Suni gübrelerin bilinçsiz kullanımı topraktan yararlanmayı olumsuz yönde etkilerken hayvan gübresi toprağın organik madde oranını artırarak daha verimli ve uzun süre kullanılabilir hâle gelmesini sağlamaktadır. Nüfusun artmasına paralel olarak hayvansal ürünlere olan ihtiyacın artması, hayvancılığın ülke ekonomisi içindeki önemini artırarak koruyacağını göstermektedir.

  Tarımın bir kolu olan hayvancılık; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi,

  çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık, tarımın sigortası durumundadır. Hatta zaman zaman iklimdeki ve ekolojideki değişkenlikler tarımı olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz etkileyiş, yağışların kötü olması, hastalık ve zararlılardan dolayı meydana gelen ürün kayıplarıdır. Bu gibi durumlarda da toprakla uğraşan insanlar hayvancılık yapmaya yönelir. Böylece insanlar hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamış olurlar. Tarımın çeşitli sebeplerle sekteye uğradığı durumlarda insanların hayvancılığa yönelmesinin önemli bir sonucu da şehirlere göçün önlenmesidir. Nüfusun yaklaşık yarısının kırsal kesimde yaşadığı ve geçimini tarımsal üretim ile temin ettiği ülkemizde, 4 milyondan fazla tarım işletmesi bulunmakta ve bunların büyük bölümünde bitkisel ve hayvansal üretim bir arada yapılmaktadır. Bundan dolayı tarım ve hayvancılık birbirini destekleyen iki önemli çalışma alanıdır.

  Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi, tüketici ve üreticilerin daha bilinçli hâle gelmesi, ülke politikasına bağlı olarak uluslararası standart ve kaliteyi yakalama gerekliliği üretimin ve üretim kalitesinin yükseltilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ayrıca Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek için geleneksel hayvancılık yerine eğitimli, bilgili, yeni teknik ve bilgilerle donanımlı insanlarla yapılan hayvancılığa ihtiyaç vardır.

  Böylece tarımsal faaliyetin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık alanında da

  nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Hayvan Yetiştiriciliği Alanı Öğretim Programlarının modüler sisteme uygun olarak geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

  Hayvancılık Yetiştiriciliği Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda; 1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 2. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği

  dalları yer almaktadır. Öğretim programlarını hazırlama çalışmaları kapsamında yapılan sektör

  araştırması sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmış ve sap