HAYDAR_BOYALI_Restaurant_ve_Endüstriyel_Mutfakların_da vlumbaz sistemlerinin ve egzoz...

Click here to load reader

 • date post

  09-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of HAYDAR_BOYALI_Restaurant_ve_Endüstriyel_Mutfakların_da vlumbaz sistemlerinin ve egzoz...

 • ENDSTRYEL VE TCAR MUTFAKLARINHAVALANDIRILMASI

  MAK. YK. MH. HAYDAR BOYALI

  20.11.2014

 • - YANGIN

  - SALII GVENL

  - EVRENN KORUNMASI VE TOPLUM SALII

  MUTFAK HAVALANDIRMA SSTEMLER

  MUTFAK HAVALANDIRMA SSTEMLER TASARIMI LE LGL KONU BALIKLARI

 • HAVA KALTES

  YER BNA VE EKLENTLERNDE ALINACAK SALIK VE GVENLK NLEMLERNELKN YNETMELK ( alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl: 17Temmuz 2013 say: 28710 )

  KAPALI YERLERNN HAVALANDIRILMASI

  15 - Kapal iyerlerinde alanlarn ihtiya duyacaklar yeterli temiz havannbulunmas salanr. Yeterli hava hacminin tespitinde, alma yntemi, alansays ve alanlarn yaptklar i dikkate alnr.

  16 - alma ortam havasn kirleterek alanlarn salna zarar verebilecekatklarn ve artklarn derhal dar atlmas salanr. Boucu, zehirli veya tahriedici gaz ile toz, buu, duman ve fena kokular ortam dna atacak ekil venitelikte, genel havalandrma sisteminden ayr olarak mekanik (cebri)havalandrma sistemi kurulur.

  17 - Mekanik havalandrma sistemi kullanldnda sistemin her zaman alrdurumda olmas salanr. Havalandrma sisteminin almamas, i sal vegvenlii ynnden tehlikeli ise arzay bildiren kontrol sistemi tesis edilir. Mekanikve genel havalandrma sistemlerinin bakm ve onarmlar ile uygun filtre kullanmve deiimleri yllk olarak yetkili kiilere yaptrlr.

  18 - Pasif (suni) havalandrma sistemlerinde hava akmnn, alanlar rahatszetmeyecek, alanlarn fiziksel ve psikolojik durumlarn olumsuz etkilemeyecek,ani ve yksek scaklk fark oluturmayacak ekilde olmas salanr.

 • HAVA KALTES

  YER BNA VE EKLENTLERNDE ALINACAK SALIK VE GVENLK NLEMLERNELKN YNETMELK ( alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan17Temmuz 2013 ARAMBA say: 28710 )

  Ortam scakl

  19 - yerlerinde termal konfor artlarnn alanlar rahatsz etmeyecek,alanlarn fiziksel ve psikolojik durumlarn olumsuz etkilemeyecek ekilde olmasesastr. allan ortamn scaklnn alma ekline ve alanlarn harcadklargce uygun olmas salanr. Dinlenme, bekleme, soyunma yerleri, du vetuvaletler, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardm odalar kullanm amalarna greyeterli scaklkta bulundurulur. Istma ve soutma amacyla kullanlan aralar,alan rahatsz etmeyecek ve kaza riski oluturmayacak ekilde yerletirilir, bakmve kontrolleri yaplr. yerlerinde termal konfor artlarnn llmesi vedeerlendirilmesinde TS EN 27243 standardndan yararlanlabilir.

  20 - Yaplan iin niteliine gre, srekli olarak ok scak veya ok souk birortamda allmas ve bu durumun deitirilmemesi zorunlu olunan hallerde,alanlar fazla scak veya souktan koruyucu tedbirler alnr.

  21 - yerinin ve yaplan iin zelliine gre pencerelerin ve at aydnlatmalarnn,gne nn olumsuz etkilerini nleyecek ekilde olmas salanr.

 • HAVA KALTES

  Endstriyel ve ya ticari rnler retilen ortamlarda insankaynakl hava kirleticilerinin yannda prosesten kaynaklananhava kirleticiler de ortama yaylmaktadr. Bu kirleticiler insansal iin az tehlikeli veya ok tehlikeli olabilirler.

  Endstriyel ve ticari mutfaklarda piirme ilemi sonucundahavaya zararl gazlar ve tanmla s yaylmaktadr. Yaylan bugazlar ve s alanlarn saln tehdit etmeden ortamdangvenli bir ekilde uzaklatrlmaldr.

  Yanda resmi verilen piirme ekipmannda piirme ilemiyaplmad halde snan havann ykselmesi sonucundaortama yaylan s grlebilmektedir.

  Isnan havann tanmas yoluyla s yayld gibi nm la das yaylmaktadr.

  Davlumbaz ve piirme ekipman

  2007 ASHRAE HandbookHVAC Applications (SI)

 • HAVA KALTES

  Kuehn ve arkadalar 1999 ylnda yaynladklarbir almada baz ticari mutfak cihazlartarafndan yaylan buhar ve ya ihtiva edenpartikl miktarlarn tablo halinde vermilerdir.

  Tablo yanda grlebilmektedir. Bu tabloda grikontraslar yaylan partikl boyutlarnnoranlarn gstermektedir.

  Bu maddelerin solunan hava ierisinde aslkalmas durumunda; solunarak insan vcudunagemesine ve insanlarda kalp damar, cilt,solunum yolu hastalklar gibi bir ok hastalasebep olacaktr.

  2007 ASHRAE HandbookHVAC Applications (SI)Bu kirletici maddelerin sebep olduu hastalklar ve salk riskleriDnya Salk rgt (WHO) tarafndan Health risks of airpollution in Europe HRAPIE Project adl almadayaynlanmtr.

 • ENDSTRYEL VE TCAR MUTFAKLARIN HAVALANDIRILMASI

  Btn bu sebeplerden dolay piirme yaplan tm ortamlardan kirli hava etkili bir ekildeuzaklatrlmal, atmosfere atlmadan nce insan salna zararl olabilecek maddekonsantrasyonlar snr deerlerin altna drlmelidir.

  evre bakanl 6 haziran 2008 tarihinde yaynlad Hava Kalitesi Deerlendirme ve Ynetimi

  Ynetmeliinde poliaromatik hidrokarbonlarn ortam havasnda bulunmas gereken minimum ve

  maksimum deerlerini yaynlamtr. Avrupa Birliinin 96/62/EC, 99/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC ve

  2004/107/EC sayl direktiflerine paralel olarak yaynlanmtr. Buna gre karbonmonoksitin ortam

  havasnda bulunma miktar maksimum 10 mg/m3 olarak belirlenmitir. Ynetmelikte ayrntl tablolar

  mevcuttur.

  (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12188&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

  Yukarda ad geen PartiklMaddeler nedeniyle evreye ky kokular da yaylmaktadr. Bu kokulargenel olarak rahatszlk yaratt gibi ba arsna da sebep olmaktadr.

 • ENDSTRYEL VE TCAR MUTFAKLARIN HAVALANDIRILMASI

  A Piirme alan

  B Davlumbaz

  C Ya filtresi

  D Kaba n filtre

  E nce n filtre

  F Aktif karbon filtreleri

  G Fan / motor nitesi

  H

  Yangn yaltml duvar veya at

  geii

  I Titreim nleyici montaj

  J Susturucu

  K Egzoz k

  Aada ki ekilde mutfak havalandrmas iin kurulmu bir davlumbaz sisteminin standartparalar grlmektedir.

  Sistem piirme cihazlar ve nitelikleri ile balar. Ortamdan ekilen hava miktar piirme cihazlarnn sl kapasiteleri, yzey alanlar, piirilen maddenin zelliklerine gre deiir.

  Mutfak davlumbaz sistemlerinde NFPA ve Yangndan Korunma Ynetmelii ne gre yangn damperi kullanlmamaldr. Yangn srasnda Davlumbaz sistemleri ayn zamanda duman tahliye sistemleri olarak alrlar.

 • ENDSTRYEL VE TCAR MUTFAKLARIN HAVALANDIRILMASI

  TS 3419 -HAVALANDIRMA VE KLMLENDRME PROJELENDRME KURALLARI-

  izelge 14. Mutfaklarda tavsiye edilen hava deiim saylar ve izelge 15. Mutfak cihazlarnn trne ve saysna gre esas alnmas gereken egzoz miktarlar.

 • DAVLUMBAZ SSTEMLER

  Sistemin dier nemli eleman davlumbazlardr.

  Davlumbazlar yapsal ekillerine gre snflandrlrlar. Ada tipi davlumbaz, duvar tipi davlumbaz arka taraf kapal davlumbaz eklinde adlandrlabilirler.

  NFPA 96/2001

  Davlumbazlarn ak kenarlar ne kadar az ise davlumbaz sistemi o kadar verimli alr.

  Havalandrma esnasnda mutfak ortamn negatif basn altnda tutarak mutfak kokularnn ve dumann dier mahallere yaylmas engellenmelidir. Ayrca mutfak ortamna egzoz edilen miktardan daha az miktarda hava verilebilir. Belirli bir miktar hava yemekhaneden veya dier ortamlardan menfezler araclyla transfer edilebilir.

 • DAVLUMBAZ SSTEMLER

  Davlumbazn tezgah yzeyinden ykseklii vekenar akl davlumbaz sistemi verimliliinietkiler. Alttaki ekilde solda ki davlumbaz verimlidizayn edilmitir.

  Hatal tasarm sonucunda davlumbazdan emi yetersiz kalacaktr. Bu durumda gazlar ortama yaylacaktr.

  Davlumbaz malzemesi paslanmaz elik olabilir. (En az 304 kalite).

  Galvaniz tavsiye edilmez.

  Alminyum kesinlikle kullanlmaz.

  Davlumbazn zerinde mutlaka paslanmaz elik ya tutucu filtre bulunmaldr.

 • DAVLUMBAZ SSTEMLER

  Mutfak Havalandrmas ve Yapsal nlemler (TS 3419/Nisan 2002)

 • BACALAR VE EGZOZ KANALLARI

  Kanallar veya baca;

  http://www.drichstoneworkllc.com/chimney.htm

  Ek yerlerinden ya, alev veya duman szdrmamal, ya veya kir birikimlerine sebep olabilecek gzeneklere sahip olmamaldr.

  paslanmaz elikten en az 1,08 mm kalnlnda tamamen kaynakl imal edilmelidirler. (Nfpa)

  Ayrca yksek scakla da dayankl olmaldr.

  Kanal baca sistemi szdrmazlk snfa A olmaldr.

  Kanal-baca sistemi kolaylkla temizlik yaplabilmesi iin szdrmaz temizleme kapaklar ile donatlm olmaldr.

 • BACALAR VE EGZOZ KANALLARI

  Kanallar veya baca;

  Kanal-baca sistemi davlumbaza doru 1/50 eimle denmelidir. Bu ekilde youma veya ykama esnasnda su ak davlumbaza doru olacaktr.

  Mutfak kanal-baca sistemleri yangn bariyerlerinden geirilmemelidir.

  Mutfak kanal-baca sisteminin getii afttan baka hibir sistem gememelidir. Baka hibir sistem mutfak baca sistemine balanmamaldr.

  Kanal ierisindeki hava hz en az 5 m/sn olmaldr.

 • FAN SEM VE YERLETRLMES

  Fanlar;

  Sistem zerinde kolay ulalabilir bir notada, hava koullarndan etkilenmeyecek ekilde yerletirilmelidir.

  Kabin ierisinde hava akmna maruz kalan fan motoru koruma snf IP55 olmaldr.

  Fanlar patlamaya ve ya yangn karmaya sebep olmamaldr.

  Fan balantlarnda esnek balant kullanlmamaldr.

  Fanlar alevlenebilir malzemelerden en az 1,5 metre

  uzakta olmaldr.

  Enerji verimlilik snf EFF1 olan motorlar kullanlmaldr.

 • FAN SEM VE YERLETRLMES

  Fanlar evreyi rahatsz edebilecek derecede grlt yaratmamaldr..

 • FAN SEM VE YERLETRLMES

  Fanlar evreyi rahatsz edebilecek derecede grlt yaratmamaldr..

 • KOKU VE GRLT KONTROL

  Ticari mutfak baca k az 20 metre iindeki binann at mahyasnda 1 metre yukarda dr.

  Bu koulla egzoz havas basit filtre sistemi ile artldktan sonra atmosfere atlabilir. (Davlumbaz filtresi, kaba filtre vb.)

  1.Koul

 • KOKU VE GRLT KONTROL

  1. Koulun salanamad durumda, k az 20 metre mesafe ierisinde ki binann at saandan veya at penceresinden 1 metre yukarda olmaldr.

  Bu koulla egzoz havas ilave filtre sistemi gerektirebilir.

  2.Koul

  Bu iki koulu salamayan tm sistemlerde ilave kirlilik, koku ve grlt nlemleri alnmaldr.

 • EGZOZ ARITMA SSTEMLER ve KOKU NLEME

  Metal Mesh filtre

  Aliminyum veya galvaniz kasa ierisine yerl