Happy new year & merry christmas 2013

of 18 /18
Nhân dịp Noel và chuẩn bị bước sang năm mới xin chúc toàn thể anh, chị, em nhân dân vọng nguyệt xa gần trong và ngoài group Một đêm giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc Những lời tốt đẹp nhất trong năm mới 2013

Embed Size (px)

Transcript of Happy new year & merry christmas 2013

Page 1: Happy new year & merry christmas 2013

Nhân dịp Noel và chuẩn bị bước sang năm mớixin chúc toàn thể anh, chị, em

nhân dân vọng nguyệt xa gần trong và ngoài group

Một đêm giáng sinh vui vẻ, hạnh phúcVà

Những lời tốt đẹp nhất trong năm mới 2013.

Page 2: Happy new year & merry christmas 2013
Page 3: Happy new year & merry christmas 2013
Page 4: Happy new year & merry christmas 2013
Page 5: Happy new year & merry christmas 2013

Happy

New

Year

2013

Merry

Christmas

VONG NGUYET GROUP

Page 6: Happy new year & merry christmas 2013
Page 7: Happy new year & merry christmas 2013
Page 8: Happy new year & merry christmas 2013
Page 9: Happy new year & merry christmas 2013
Page 10: Happy new year & merry christmas 2013
Page 11: Happy new year & merry christmas 2013

Nhân dịp Noel

và chuẩn bị bước sang năm mới xin chúc

toàn thể anh chi emNhân dân Vọng Nguyệt

một đêm giáng sinh vui vẻ, hạnh phúcVà

Những lờitốt

đẹp nhất trong năm mới 2013.

Page 12: Happy new year & merry christmas 2013
Page 13: Happy new year & merry christmas 2013
Page 14: Happy new year & merry christmas 2013
Page 15: Happy new year & merry christmas 2013
Page 16: Happy new year & merry christmas 2013
Page 17: Happy new year & merry christmas 2013
Page 18: Happy new year & merry christmas 2013

Mừng giáng sinh vui vẻ