Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet

Click here to load reader

 • date post

  26-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  68
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Hvordan og hvorfor overvåke postoperative sårinfeksjoner i NOIS - og fører det til færre infeksjoner?. Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet. Disposisjon. Hva er NOIS? Hvorfor overvåke; er postoperative sårinfeksjoner et problem? Hvordan overvåker vi infeksjoner i NOIS? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Hanne-Merete Eriksen Seniorrådgiver, Folkehelseinstiuttet

 • Hvordan og hvorfor overvke postoperative srinfeksjoner i NOIS - og frer det til frre infeksjoner?Hanne-Merete EriksenSeniorrdgiver, Folkehelseinstiuttet

 • DisposisjonHva er NOIS?

  Hvorfor overvke; er postoperative srinfeksjoner et problem?

  Hvordan overvker vi infeksjoner i NOIS?

  Resultater av overvkingen

  Frer NOIS til frre infeksjoner og evt hvorfor (ikke)?

  Oppsummering

 • Norsk overvkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)Nasjonalt helseregister, egen forskrift

  OmfatterHelsetjenesteassosierte infeksjoner Konsekvenser av slike infeksjonerAntibiotikabrukSykehus, sykehjem og dagkirurgiske klinikker

  Hva som overvkes fastsettes av HelsedirektoratetFrste modul: postoperative srinfeksjoner etter 5 inngrepAlle sykehus/dagkirurgiske klinikker m delta

  Hovedforml med NOIS: Forebygge infeksjoner

 • Hvorfor ha et omfattende NOIS-overvkingssystem av postoperative srinfeksjoner?

 • Frste kirurgiske inngrepDa lot Gud Herren en dyp svn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjtt ...

  (Genesis 2:1824)

 • Pflgende kirurger ikke (alltid) like guddommeligeMen ogs flere svekkede pasienter ogmer avansert kirurgi

 • Drucker (1909)If you cant measure it, you cant manage itOvervking = et nkkeltiltak i kvalitetsforbedringsarbeid

 • Bakgrunn for overvke postoperative srinfeksjoner20-30% av infeksjoner kan forebygges. Handlingsplanen for forebygge sykehusinfeksjoner

  Infeksjonstype

  Andel av alle sykehusinfeksjoner (%)

  Andel av ekstra liggedgn (%)

  Andel av ekstrakostnader (%)

  Andel som kan forebygges (%)

  Urinveisinfeksjon

  45

  11

  13

  38

  Postoperativ srinfeksjon

  29

  57

  42

  35

  Lugebetennelse

  19

  24

  39

  27 (kirurgiske)

  13 (medisinske)

  Septikemi

  2

  4

  3

  35

  Andre

  6

  4

  3

  N/A

  Kilde: Haley 1995 og 1985

 • Effekt av overvking av postoperative srinfeksjonerFrankrike 1995-2003:5% reduksjon insidensrate per r

  Tyskland: infeksjonsrisiko frste ift tredje r med overvkingRR: 0,7 (0,6-0,8)

  Nederland, sammenligne infeksjonsrisiko frste og r med overvking4 r RR: 0,7 (0,5-0,9) 5 r RR: 0,4 (0,2-0,8)

  Brandt C, et.al. Reduction of surgical site infection rates associated with active surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27:1347-51.Geubbels et. al. Reduced risk of surgical site infections through surveillance in a network. Int J Qual Health Care 2006;18:127-33.Astagneau P,, et al. Reducing surgical site infection incidence through a network. J Hosp Infect 2009;72:127-34.

 • +=+KirurgiOvervkingLykkelig pasientLykkelig direktrOppsummert; hvorfor NOIS

 • Nasjonal NOIS-mal postoperative srinfeksjoner Inkluderer alle pasienter som gjennomgr:Aortokoronar bypass KeisersnittInnsetting av proteser i hofteledd Kolecystektomi Koloninngrep (fra 2009)

  Fra 1.9.2012 helrlig

  Forenelig med europeisk overvkingsmalReferansegruppa for NOIS Norge flger opp pasienter etter utskrivelse

 • Organisering og datainnsamling

  Foretaksledelse er ansvarlig for overvkingenLeger ansvarlig for diagnostiseringSmittevernpersonell ansvarlig for kvalitetskontrollIt-personell datateknisk ansvar

  Pasientbrev 25 dager (1 r) postoperativt

  Elektronisk hsting og overfring av data

 • Metode - overvking av postoperative srinfeksjoner

 • Mlet er god bruk av data fordrer bra kvalitet p dataKvalitet ift andre registre

  Representativitet NPR-NOIS Kjnn og region - BypassLogiske kontroller

 • Resultater NOIS-overvking

 • Nasjonal oppflgingsprosent, 2011

  Inngrep Oppflgings-prosentBypass92Keisersnitt88Hofteprotese-total96Hofteprotese-hemi91Kolecystektomi85Kolon91

 • Nr infeksjon oppstr etter inngrep

 • Insidensandel etter type inngrep 2006-11

 • Type postoperativ srinfeksjon og resultater ift andre europeiske land

 • Trend for insidensandel av postoperative srinfeksjoner etter hofteinngrep, data fra ECDC

 • Hvorfor ser ikke vi nedgang i infeksjonsforekomsten i NOIS?3 mneders overvking for kort?

  Resultater brukes ikke????

 • Hvis data ikke brukes.. ..s er det IKKE overvking!!!

  Hendelse

  Handling

  Data

  Informasjon

  HelsesystemetOvervkingssenterRapporteringTilbakemelding / anbefalingerAnalyse, tolking

 • Tilbakemelding til sykehusene- egne tall ift. nasjonaleOverflatiske POSIDype/organ-hulrom POSI

 • Brukerunderskelse om NOIS:Tid brukt av smittevernpersonell i sykehus p ulike NOIS- oppgaver

  0 dager

  1-2 dager

  3-4 dager

  5-7 dager

  8-14 dager

  15-28 dager

  >28 dager

  N

  Opplring

  29%

  46%

  14%

  3%

  9%

  -

  -

  35

  Datainnsamling

  6%

  11%

  25%

  14%

  22%

  11%

  11%

  36

  Oppflging av pasienter etter utskrivelse

  15%

  18%

  15%

  18%

  21%

  3%

  12%

  34

  Kontrollere datakvalitet

  -

  22%

  17%

  25%

  19%

  8%

  8%

  36

  Utarbeide egne rapporter

  17%

  46%

  17%

  8%

  6%

  6%

  -

  35

  Tolking / bruk av data

  14%

  40%

  29%

  11%

  3%

  3%

  -

  35

  Annet NOIS arbeid

  21%

  33%

  9%

  9%

  15%

  9%

  3%

  33

 • Brukerunderskelse NOIS

 • Eksempel p lokal brukFaste mter kirurgiske- og smittevernavdelinger

  Gjennomgang av rutiner

  Informasjon til pasienter

  Redusert infeksjonsforekomstSystematisk forbedringsarbeidOppdaget og stoppet utbrudd

 • Forbedringsarbeid Vestre Viken, Asker og Brum sykehus

 • Utvikling av insidensandel ved Brum sykehus fr og etter forbedringsarbeidReducing post-caesarean surgical wound infection rate: an improvement project in a Norwegian maternity clinic. Dykorn OA, Kristoffersen M, Walberg M. BMJ Qual Saf 2012;21:206-210

 • Infeksjonsandel ift observasjonsperiode, Haukland universitetssykehusHvit og sort syle: Profylakse med doxycycline og metronidazole Gr syle: cephalothin og metronidazole Baatrup G et. Al. Increased incidence of postoperative infections during prophylaxis with cephalothin compared to doxycycline in intestinal surgery. BMC Surg. 2009 Dec 7;9:17.

 • Eksempler p nasjonal brukFremlagt resultater p konferanserInformert helsemyndigheteneData til Europeisk databaseForskning

 • Infeksjoner etter keisersnitt290 (8,3%) utviklet POSI etter keisersnitt

  Risikofaktor>29 rKontaminert srAntibiotikaprofylakse effektivt??

  54 hadde dyp/organ hulrom infeksjon20 reinnlagt11 reoperertInfeksjoner etter keisersnitt.HM Eriksen ARSther HLLwer SVangen RHjetland HLundmark PAavitsland. TidsskrNorLegeforen 2009;129:618-22

 • Retningslinjer for antibiotikaprofylakse ved keisersnittAvdelingsoverleger ved sykehus som utfrte mer enn 10 keisersnitt i 2008 (n=42), ble invitert til delta

  Svar fra alle 42 (100 %) sykehusene

  38 (90 %) hadde skriftlige retningslinjerAntibiotikaprofylakse ved keisersnitt retningslinjer ved norske fdeavdelinger. HM Eriksen, A Ramberg Sther, I kland, E Langen, Y Sandness, A Bdtker, FE Skjeldestad. Tidsskriftet 23/2011

 • Hva sier retningslinjene om bruk av antibiotikaprofylakse?* Nasjonale anbefalinger# Cochrane anbefalinger

  IndikasjonAntall sykehus (n=38)Alle keisersnitt #4Akutte keisersnitt *33Kun ved spesielle forhold1

 • Hva sier retningslinjene omantibiotikum og dosering? Dosering varierte* Nasjonale anbefalinger

  AntibiotikumAntall sykehus (n=38)Ampicillin *3 Frstegenerasjonskefalosporiner *21Andregenerasjons kefalosporiner12Kombinasjonsprofylakse2

 • Hva sier retningslinjene omtidspunkt for antibiotikaprofylakse? Nasjonale anbefalinger sier ikke noe om tidspunkt for profylakse

  Tidspunkt for profylakseAntall sykehus (n=38)Ved inngrepets start12Etter avnavling26

 • NOIS fremoverFokus p kvalitet p og bruk av data

  Kontinuerlig overvking

  Forskning

 • +=+KirurgOvervkingInkludert brukav dataLykkelig pasientLykkelig direktrOppsummering

 • RisikoindeksMange faktorer ved pasienten og operasjonen pvirker infeksjonsrisikoenNNIS risikoindeks fanger opp de viktigste faktorene (?)

  Risikoindeksen gr fra -1 til 3 poeng. Det gis ett poeng for hver av disse:ASA score> 2Operasjonstid> 75 persentilen Srkontaminasjon > 2Det gis ett minuspoeng ved:Endoskopisk prosedyre

 • Infeksjonsforekomst etter type inngrep og risikopoeng

  Du har skt etter:

  Oppflgingsperiode:

  NOIS 2

  Operasjonsgruppe:

  Hofteleddsprotese

  Foretak:

  Risikopoeng

  Nasjonalt

  Eget foretak

  Antall Infeksjoner

  Antall inngrep

  Antall Infeksjoner

  Antall inngrep

  -1

  0

  0

  0

  0

  0

  24

  674

  3

  19

  1

  23

  403

  3

  26

  2

  4

  38

  1

  3

  3

  0

  0

  0

  0

  Ukjent

  0

  38

  0

  1

  Sum totalt

  51

  1153

  7

  49

  Rapporten startet: 08.01.2008 14:41:00 og brukte: 1 sek.

  ****Peter F Drucker from Austria New York Times referred to him as the man who invented management*Her ser dere en skisse som beskriver flyten og metoden i overvkingen. Sykehus velger flge opp et eller flere av de inngrep som er listet her: ..

  Alle pasienter som gjennomgr det eller de valgte inngrep mellom 1.9 og 30.11 ink