Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian… · 2020. 7. 13. ·...

316

Transcript of Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian… · 2020. 7. 13. ·...

 • 1

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  ©HOSPITAL SEBERANG JAYA 2018 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian, artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa juga sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Hospital Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang, Malaysia.

 • 2

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  KANDUNGAN SIDANG REDAKSI 3

  PERUTUSAN PENGARAH HOSPITAL 4

  CARTA ORGANISASI 5

  PROFIL HOSPITAL 6

  VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN 7

  LAMBANG KORPORAT 8

  KETUA-KETUA JABATAN / UNIT 9

  HOSPITAL KLUSTER SEBERANG PERAI 10

  LAPORAN JABATAN DAN UNIT

  1.0 JABATAN PENGURUSAN 20

  2.0 JABATAN PERUBATAN 61

  3.0 JABATAN PEMBEDAHAN 74

  4.0 JABATAN ORTOPEDIK & TRAUMATOLOGI 81

  5.0 JABATAN ANESTESIOLOGI & RAWATAN RAPI 88

  6.0 JABATAN KECEMASAN DAN TRAUMA 98

  7.0 JABATAN PEDIATRIK 108

  8.0 JABATAN OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI 117

  9.0 JABATAN PATOLOGI 128

  10.0 JABATAN FARMASI & BEKALAN 140

  11.0 JABATAN DIETETIK & SAJIAN 149

  12.0 JABATAN PAKAR BEDAH MULUT 154

  13.0 JABATAN RADIOLOGI 160

  14.0 UNIT OTORINOLARINGOLOGI 166

  15.0 UNIT FISIOTERAPI 173

  16.0 UNIT PEMULIHAN CARAKERJA 181

  17.0 UNIT KERJA SOSIAL PERUBATAN 188

  18.0 UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN 198

  19.0 UNIT REKOD PERUBATAN 205

  20.0 UNIT HEMODIASLISIS 211

  21.0 UNIT BEKALAN STERIL (CSSU) 220

  22.0 UNIT PENYELIAAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 225

  23.0 UNIT PENYELIAAN KEJURURAWATAN 232

  24.0 UNIT KAWALAN INFEKSI 244

  25.0 UNIT PERUBATAN FORENSIK 257

  26.0 UNIT PENYELIDIKAN KLINIKAL (CRC) 262

  27.0 UNIT KESIHATAN AWAM 275

  28.0 UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN 279

  29.0 UNIT SEKRETARIAT KUALITI 286

  STATISTIK HOSPITAL 298

  PENCAPAIAN HOSPITAL 308

 • 3

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Dr. Mohamad Nazmi Bin Mohamad Hussain

  Ketua Penolong Pengarah Kanan (Perubatan)

  “Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK yang

  terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan

  penerbitan Laporan Tahunan Hospital Seberang Jaya 2018. Semoga

  penerbitan ini menjadi pembakar semangat bersama agar Hospital

  Seberang Jaya dan Hospital Kluster Seberang Perai terus meningkat

  cemerlang”

  Humaira Binti Mohammad Pen. Pengarah Kanan (Pengurusan)

  En. Rajan A/l Yenganaidu Pegawai Teknologi Maklumat

  Malliga Devi A/P K.Rajagopal Penyelia Jururawat

  Goh Chan Shing Pegawai Farmasi

  Ng Poh Ling Pegawai Psikologi

  Dr Judy Ngu Kwong Kee Ketua PenPengarah (Kualiti)

  KETUA EDITOR

  Dr. Veekneesvary A/P Kesavan Ketua Pen. Pengarah (Perubatan)

  Dr. Farihah Binti Md Zain Penolong Pengarah (SMRP)

  Dr. Mohd Mustaqim B. Ab. Latif Penolong Pengarah (Casemix)

  AHLI SIDANG REDAKSI

  Harishardy Bin Ishak Pen. Pegawai Tadbir (Rekod)

  Murni Binti Mohammad Pen. Pegawai Penerangan

  Ramlah Binti Omar Pen. Pegawai Hal Ehwal

 • 4

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Salam Sejahtera.

  Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Tuhan kerana dengan izin dan kurnia-Nya buku

  laporan tahunan bagi tahun 2018 dapat diterbitkan. Sekalung penghargaan dan ucapan Terima

  kasih yang tidak terhingga kepada para sidang redaksi kerana bertungkus lumus menyediakan

  maklumat dan informasi dalam penghasilan buku laporan tahunan ini. Buku laporan ini

  merupakan wadah tradisi yang perlu dikeluarkan untuk setiap tahun bagi merakamkan segala

  peristiwa dan aktiviti-aktiviti jabatan sepanjang tahun tersebut.

  Hospital Seberang Jaya merupakan Lead Hospital bagi Hospital Kluster Seberang Perai dan

  sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat khususnya

  penduduk di sekitar Seberang Perai tanpa mengira agama, kaum dan bangsa. Selain itu, warga

  HSJ juga tidak perlu takut untuk mengikuti arus transformasi untuk menjadikan diri sebagai

  penjawat awam yang terbaik dan sentiasa berdaya saing. Saya mengharapkan agar

  kecemerlangan yang telah dicapai akan dapat diteruskan dan sentiasa bersedia memperbaiki diri

  untuk berada di tahap yang terbaik dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat.

  Tahun 2018 diharungi dengan pelbagai penceritaan suka dan duka. Namun setiap kakitangan

  telah dibekalkan dengan prinsip diri yang utuh dan cekal agar perkhidmatan yang diberikan

  mencapai tahap yang paling maksima dan terbaik supaya para pesakit gembira dan dapat

  meringankan beban kesakitan yang dirasai mereka. Walaubagaimanapun suka saya ingatkan

  disini, kita perlulah sentiasa meningkatkan taraf kecekapan komunikasi yang baik di antara warga

  kerja HSJ dan pesakit agar tidak timbul sebarang salah faham yang mengakibatkan terjadinya

  persengketaan dan seterusnya mencemarkan mutu perkhidmatan kita. Sama-samalah kita

  berlapang dada dan sematkan niat yang ikhlas dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.

  Terima kasih sekali lagi di atas setiap titik peluh yang mengalir, setiap

  saat masa yang dikorbankan, setiap keringat tenaga yang dihulurkan

  dan setiap bakti yang ditaburkan, hanya Tuhan yang mampu

  membalas segala jasa yang tuan / puan hulurkan demi perkhidmatan

  terbaik di Hospital Seberang Jaya ini.

  Dr. Hj. Saiful Azlan B. Hj. Sharif Pengarah Hospital Seberang Jaya

 • 5

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

 • 6

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  PROFIL HOSPITAL

  Hospital Seberang Jaya merupakan sebuah hospital yang dibina dan direka berdasarkan konsep

  Hospital Nukleus. Memulakan operasi pada 01 April 1995 dan dirasmikan oleh Perdana Menteri

  Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 21 April 1995. Hospital Seberang Jaya telah membentuk

  Hospital Kluster Seberang Perai pada tahun 2016 dengan Hospital Bukit Mertajam, Hospital

  Kepala Batas dan Hospital Sungai Bakap. Gabungan ini bertujuan untuk mengoptimakan

  kesemua kemudahan sumber manusia yang terdapat di kedua-dua hospital ini supaya dapat

  menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan dapat memenuhi kehendak pelanggan.

  Hospital Seberang Jaya merupakan hospital rujukan berpakar yang memberikan perkhidmatan

  latihan serta pembelajaran. Sehingga kini Hospital Seberang Jaya telah mempunyai kepakaran

  dalam bidang Perubatan Kecemasan Dan Traumatologi, Perubatan Umum, Pembedahan Umum,

  Perbidanan Dan Sakit Puan, Ortopedik, Anestesiologi, Nefrologi, Pediatrik, Patologi dan

  Pengimejan Diagnostik. Khidmat kepakaran tersebut diperkukuhkan lagi dengan unit sokongan

  lain seperti Jabatan Pengurusan, Jabatan Farmasi, Jabatan Rehabilitasi, Jabatan Sajian dan

  Dietetik, Unit Kualiti, Unit Forensik, Unit Kerja Sosial Perubatan, Unit Pendidikan Kesihatan, Unit

  Rekod Perubatan, Penyelia Perubatan dan Penyelia Kejururawatan.

  Untuk penambahbaikan demi memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat, projek Multi-

  Storey sedang dibina dengan penambahan katil daripada 393 ke 796 buah katil. Diharap dengan

  pembinaan projek baru ini, kualiti perkhidmatan dapat dipertingkatkan demi keselesaan semua

  pihak sama ada pelanggan dalaman dan juga pelanggan luaran.

 • 7

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  MISI i. Menyediakan perkhidmatan rawatan pemulihan, diagnostik, pencegahan dan promosi

  kesihatan yang berkesan dan berkualiti.

  ii. Dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan.

  iii. Serta menghormati hak asasi pesakit.

  VISI “Perkhidmatan Rawatan Optima Dan Penyayang”

  PIAGAM PELANGGAN

  i. Setiap pesakit akan diberi rawatan perubatan sewajarnya yang berkualiti di Hospital ini.

  ii. Setiap pesakit yang memerlukan rawatan khusus yang tidak terdapat di Hospital ini akan

  dirujuk ke Hospital lain yang sesuai.

  iii. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baiki, mesra, bertimbangrasa, hormat, bersopan

  santun, jujur dan ikhlas.

  iv. Setiap pesakit diberi jaminan bahawa kehormatannya akan terpelihara semasa menerima

  rawatan. Segala maklumat mengenai penyakit dan rawatannya akan dirahsiakan dan hanya

  boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinannya tertakluk kepada undang-undang.

  v. Setiap pesakit akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur dan rawatan yang

  dicadangkan termasuk risiko dan pilihan yang lain.

 • 8

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  LAMBANG KORPORAT

  ➢ Keris Tradisional di tengah melambangkan semangat kebangsaan setiap anggota

  perkhidmatan awam Malaysia.

  ➢ Dua ekor ular membelit keris adalah lambang antarabangsa perkhidmatan perubatan

  yang menetapkan garis panduan dan etika perubatan yang kita patuhi.

  ➢ Dua tapak tangan melambangkan sikap terbuka yang diharapkan daripada semua

  anggota HSJ dan sikap mesra serta penyayang yang perlu diberikan kepada pesakit

  mahupun kepada pengguna yang mendapatkan perkhidmatan di sini sepanjang masa.

  ➢ Bulan Sabit melambangkan Kementerian Kesihatan Malaysia yang sentiasa bersinar

  melambangkan perkhidmatan yang diberikan sepanjang masa.

  ➢ Sembilan bunga padi melambangkan sembilan cabaran Wawasan 2020 yang perlu

  dihayati oleh kita semua.

  ➢ Tujuh kelopak bunga raya yang merupakan simbolik bunga perpaduan antara kaum di

  Malaysia melambangkan tujuh prinsip Pengurusan Kualiti Menyeluruh yang menjadi teras

  kepada setiap anggota HSJ.

 • 9

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  KETUA-KETUA JABATAN/UNIT Pengarah Hospital Dr. Hj. Saiful Azlan Bin Hj. Sharif

  Timbalan Pengarah (Perubatan) Dr. Malliga Devi A/P Nagalingam

  Timbalan Pengarah (Pengurusan) Pn. Rodiyah Binti Hashim

  Ketua Penolong Pangarah Kanan (Perubatan) Dr. Mohamad Nazmi Bin Mohammad Hussain

  Penolong Pengarah (Pengurusan) En. Meor Hamzah Bin Abdullah Sani

  Jabatan Perubatan Dr. Anita Bhajan Manocha

  Jabatan Anestesiologi Dr. Rusnah Bt Ab Rahman

  Jabatan Pembedahan Mr. Nagarajan a/l T. Vellasamy

  Jabatan Obstetrik & Ginekologi Dato` Dr. K. Balanathan a/l Kathirgamanathan

  Jabatan Pediatrik Dr. Angeline Yeoh

  Jabatan Ortopedik Mr. Abdul Aziz B. Hj. Yahaya

  Jabatan Kecemasan Dr. Noor Azleen Bt Ayob

  Jabatan Pembedahan Pergigian Dr. Cri Saiful Jordan Melano B. Basri

  Jabatan Farmasi Pn. Norliza Bt Haron

  Jabatan Patologi Dr. Hairulhasliza Bt Harun

  Jabatan Pengimejan Diagnostik Dr. Roslina Bt Abdul Halim

  Jabatan Sajian & Dietetik Pn. Norazira Bt Mohd. Ghazali

  Unit Rekod Perubatan Pn. Nor Salina Binti Abdul Hamid

  Unit Fisioterapi Pn. Chin Mary

  Unit Pemulihan Carakerja Pn. Hanis Nabihah Binti Hilmi

  Unit Kerja Sosial Perubatan Pn. Zam Azani Bt Zakariya

  Unit Sumber Pendidikan Kesihatan Dr. Shamsinar Bt Ahmad

  Unit Kesihatan Persekitaran Dr. Neong Shuet Ching

  Unit Kualiti Dr. Raj Naidu A/L Ramakrishnan

  Unit Kawalan Infeksi Dr. Lim Choo Hau

  Unit Kejururawatan Malini A/P Manogaran

  Unit Forensik Dr. Sujatharan a/l Maniam

  Unit Otorinolaringologi (ENT) Dr. Sow Yih Liang

  Unit Penyelian Penolong Pegwai Perubatan En. Samsudin Bin Ahmad

  Unit Sumber Manusia Pn. Nor Aishah Bt Marzuki

  Unit Pentadbiran Pn. Siti Nor Raihan Bt Mohamed Hata

  Unit Pembangunan En. Zabidi B. Muhamad

  Unit Kewangan En. Mohd Faizi B. Wahab

  Unit Hasil Pn. Masita Bt Omar

  Unit Teknologi Maklumat En. Mohd Zaidi B. Jamaludin

  Unit Kejuruteraan En. Mohd Faizat Bin Husaini

  Unit Keselamatan En. Fazly B. Hussin

  Unit Hal Ehwal Islam Pn. Ramlah Bt Omar

  Unit Perhubungan Awam Pn. Murni Binti Mohammad

  Unit Aset Pn. Siti Zabaniah Binti Mudzrin

  Unit CRC Dr. Looi Irene

  Unit CSSD Pn. Solehah Bt Ahmad

 • 10

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  HOSPITAL KLUSTER

  SEBERANG PERAI

 • 11

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Hospital kluster adalah inisitif Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di mana beberapa hospital

  dikumpulkan berdasarkan lokasi geografi di dalam sesebuah negeri. Setiap kluster terdiri

  daripada satu Lead Hospital dan yang lain adalah Non-Lead Hospital. Inisiatif ini bertujuan untuk

  mewujudkan satu jaringan bersepadu (intergrated network) dan kerjasama yang berterusan

  dalam penambahbaikan penyampaian perkhidmatan perawatan yang berkualiti tinggi kepada

  segenap lapisan masyarakat.

  Daerah Seberang Perai telah dipilih oleh KKM untuk diwujudkan Hospital Kluster Seberang Perai

  pada tahun 2016 menggabungkan Hospital Seberang Jaya sebagai Lead Hospital dan tiga

  hospital awam lain iaitu Hospital Bukit Mertajam, Hospital Kepala Batas dan Hospital Sungai

  Bakap sebagai Non-Lead Hospital.

  Rajah 1: Demografi Hospital Kluster Seberang Perai

  Beberapa wakil daripada setiap hospital telah dipanggil untuk menjalani latihan di Bengkel Action

  Research (Hospital Kluster) bertempat di Institut Pengurusan Kesihatan (IPK), Bangsar dari 25

  hingga 28 April 2016 bagi membincangkan proses penubuhan kluster ini. Pada tanggal 8

  Disember 2016, Hospital Kluster Seberang Perai telah dirasmikan dalam Majlis Kick-off Hospital

  Kluster yang telah disempurnakan oleh Dato’ Dr. Azman Bin Abu Bakar, Pengarah Bahagian

  Perkembangan Perubatan KKM pada ketika itu.

 • 12

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 1: Latar Belakang Hospital Dalam Hospital Kluster Seberang Perai

  Carta A: Organisasi Governing Body (GB) Hospital Kluster Seberang Perai

  Pengarah Kesihatan NegeriDr. Asmayani Binti Khalib

  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan)Dr. Elizabeth a/p Anthony

  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

  (Pengurusan)En. Velan a/l Supramaniam

  Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Farmasi) Pn. Zubaidah bt Che Embee

  Wakil Direktorat

  Direktorat Perubatan

  Dr. Anita Bhajan Manocha

  Direktorat Pembedahan

  Dr. (Mr.) Nagarajan a/l T. Vellasamy

  Direktorat Wanita Dan Kanak-kanak

  Dato’ Dr. Balanathan a/l

  Karthirgamanathan

  Direktorat Perkhidmatan

  Sokongan KlinikalDr. Roslina bt. Abd

  Halim

  Direktorat Kualiti dan Keselamatan

  Dr. Raj Naidu a/l Ramakrishnan

  Ketua KlusterDr. Saiful Azlan bin Hj. Sharif

  Wakil Unit KlusterDr. Maheshvar a/l Balan

 • 13

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Carta B: Organisasi Cluster Management Committee (CMC) Hospital Kluster Seberang Perai (HKSP)

  VISI

  Pembentukan jaringan hospital bersepadu bagi mencapai sistem penjagaan dan perawatan pesakit yang optima serta mesra rakyat

  MISI

  • Berkongsi sumber dan faciliti antara hospital-hospital awam di dalam Daerah Seberang Perai.

  • Mengurangkan kesesakan di hospital-hospital awam di dalam Daerah Seberang Perai.

  • Berusaha mencapai sistem pentadbiran dan kewangan HKSP yang efisien.

  OBJEKTIF

  • Meningkatkan penggunaan semua fasiliti Jabatan Perubatan di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan penggunaan semua fasiliti Jabatan Ortopedik di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan penggunaan semua fasiliti Dewan Bedah dan Rawatan Harian di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan Jabatan Kecemasan di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan perbelanjaan Jabatan Farmasi di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan keberkesanan pentadbiran kewangan di seluruh HKSP.

  • Meningkatkan keberkesan pengurusan HKSP melalui pencapaian Casemix Index (CMI) melebihi 0.9.

  Ketua KlusterDr Hj. Saiful Azlan bin Hj Sharif

  Ketua – Ketua Jabatan Yang Diklusterkan

  Jabatan PerubatanDr. Anita Bhajan Manocha

  Jabatan Kecemasan Dr. Noor Azleen bt. Ayop

  Jabatan OrtopedikMr. Abdul Aziz bin Yahya

  Jabatan PembedahanDr. (Mr.) Nagarajan a/l

  T.Vellasamy

  Jabatan Anestisiologi

  Dr. Rusnah bt. Ab. Rahman

  Ketua Penyelia

  Jururawat Hospital Induk

  Pn. Saparbee bt. Mohamad

  Ketua Penolong Pegawai

  Perubatan Hospital IndukEn. Mohd Akhir bin Barahim @

  Ibrahim

  Timbalan Pengarah

  (Perubatan) Hospital IndukDr. Hj. Mazzan

  B. Md. Issa@Mat Desa

  Timbalan Pengarah

  (Pengurusan) Hospital Induk

  Pn. Rodiyah bt. Hashim

  PengarahHospital Lain

  Dr. Suriani bt.Saaidin

  Wakil Direktorat

  Direktorat PerubatanDr. Anita

  Bhajan Manocha

  Direktorat Pembedahan

  Dr. (Mr.) Nagarajan a/l T.Vellasamy

  Direktorat Perkhidmatan

  Sokongan Klinikal

  Dr. Roslina bt. Abd Halim

  Direktorat Kualiti dan Keselamatan Dr. Raj Naidu a/l

  Ramakrishnan

  Direktorat Wanita danKanak-kanak

  Dato’ Dr. Balanathan a/l Karthirgamanathan

  Ketua Jabatan Farmasi

  Hospital IndukPn. Norliza bt.

  Harun

  Ketua Unit Kejuruteraan

  Hospital IndukEn. Mohd. Faizat

  Husaini bin Mohammad

  Fawzi

  Timbalan Ketua Kluster (I)Dr. Nur Aslina bt. Bahakodin

  Timbalan Ketua Kluster (II)Dr. Norhashimawati bt. Abd Mutalib

  Wakil Unit KlusterI. Dr. Mohamad Nazmi bin Mohamad

  HussainII. Dr. Veekneesvary a/p Kesavan

 • 14

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 2 : Perkhidmatan Hospital Kluster Seberang Perai

  BIL

  PE

  RK

  HID

  MA

  TA

  N

  NL

  H 1

  - H

  OS

  PIT

  AL

  BU

  KIT

  ME

  RT

  AJ

  AM

  (HB

  M)

  NL

  H 2

  – H

  OS

  PIT

  AL

  KE

  PA

  LA

  BA

  TA

  S

  (HK

  B)

  NL

  H 3

  - H

  OS

  PIT

  AL

  SU

  NG

  AI B

  AK

  AP

  (HS

  B)

  1.

  KE

  CE

  MA

  SA

  N D

  AN

  TR

  AU

  MA

  Bersepadu

  Aktiviti : 1) Menambah liputan pakar ke NLH. 2) Meningkatkan latihan bagi Pegawai Perubatan dan anggota Jabatan Kecemasan dan Trauma di NLH. Ringkasan pelaksanaan:

  NLH Liputan Pakar LH Liputan MO LH Dedicated MO di NLH

  HSB 1 Pakar akan melawat pada setiap hari bekerja.

  1 MO LH akan ditempatkan pada setiap hari bekerja.

  9

  HBM Tiada (3 Pakar Resident)

  Tiada 23

  HKB Tiada (2 Pakar Resident)

  Tiada 22

  Pencapaian : 1) Peratusan pesakit politrauma tidak stabil yang dihantar ke LH dalam masa 90 minit mencecah 59.14% (2018). 2) Peratusan pesakit STEMI yang menerima rawatan trombolisis di NLH mencecah 92.24% (2018). 3) Peratus pesakit yang diintubasi di HSB (dewasa/ kanak-kanak) dan dihantar ke LH dalam masa 2 jam mencecah 58.82% (2018).

 • 15

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  2.

  PE

  RU

  BA

  TA

  N

  Bersepadu

  Aktiviti : 1) Satu jadual pakar untuk seluruh kluster. 2) Penubuhan Pusat Rawatan Geriatrik di Hospital Sungai Bakap (HSB). 3) Menambah liputan pakar ke NLH. Ringkasan pelaksanaan:

  NLH Liputan Pakar LH

  Liputan MO LH

  Dedicated MO di NLH

  Rondaan Pakar LH

  Klinik Pakar LH

  HSB 1 Pakar Perubatan Am ditempatkan secara berkala setiap 2 – 3 bulan. 1 Pakar Geriatrik membuat lawatan sekali seminggu.

  Tiada Tiada dedicated Medical MO. Masih menggunakan inpatient MO pool.

  Setiap hari Setiap hari

  HBM 2 Pakar Perubatan Am ditempatkan secara berkala setiap 2 – 3 bulan.

  2 MO ditempatkan secara berkala setiap 2 – 3 bulan.

  18 Setiap hari Setiap hari

  HKB 2 Pakar Perubatan Am ditempatkan secara berkala setiap 2 – 3 bulan.

  Tiada 14 Setiap hari Setiap hari

  Pencapaian : 1) Peningkatan BOR Wad Perubatan di HSB sebanyak 0.88% berbanding sebelum kluster (69.69% (2015) kepada 70.21%(2018)). 2) Peningkatan pesakit luar di Klinik Perubatan HSB sebanyak 42.1%(2018) berbanding sebelum kluster.

 • 16

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  3.

  PE

  NG

  UR

  US

  AN

  Bersepadu Pelaksanaan : 1) Penarafan LH sebagai PTJ2 dan NLH sebagai PTJ3 2) Penubuhan 4 jawatankuasa yang menggabungkan keempat-empat hospital dalam kluster;

  I. Jawatankuasa Kenderaan II. Jawatankuasa Latihan III. Jawatankuasa Aset IV. Jawatankuasa Percetakan

  3)Pembangunan masterplan Hospital Kluster Seberang Perai : I. HSJ : Pusat Trauma II. HKB : Pertambahan bagi perkhidmatan

  pembedahan III. HBM : Pertambahan bagi perkhidmatan perubatan IV. HSB : Pusat Geriatrik dan Penyakit Kronik

  Pencapaian : Semua perjanjian pembekalan dan percetakan telah dikaji dari segi tarikh tamat dan dijangka penyatuan semua kontrak akan dapat dibuat pada penghujung tahun 2021 bagi tujuan penjimatan yang optimum dalam kluster.

  4.

  FA

  RM

  AS

  I

  Bersepadu

  Pelaksanaan : 1) Pembekalan ubat bagi pesakit dalam dan pesakit luar secara kluster. Pencapaian : 1) Satu Formulari Ubat Hospital Kluster Seberang Perai telah berjaya dikeluarkan dan diedarkan pada Mei 2019.

 • 17

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  5.

  PE

  MB

  ED

  AH

  AN

  Koordinasi Aktiviti : 1) Menambah liputan pakar ke NLH. 2) Surgical MO exchange program di antara LH dan NLH (berkala selama 1 bulan). 3) Meningkatkan latihan bagi Pegawai Perubatan dan anggota Jabatan Pembedahan di NLH. 4) Pembedahan elektif dan daycare ditambah di NLH (HKB dan HBM) Ringkasan pelaksanaan :

  NLH

  Liputan Pakar LH

  Surgical MO exchange program

  Dedicated MO

  Rondaan Pakar LH

  Klinik Pakar LH

  OT pakar LH

  HBM

  1 Pakar Pembedahan

  2 MO daripada HBM ke LH, 3 MO daripada LH ke HBM.

  8 Setiap hari

  Sekali seminggu

  Sekali seminggu

  HKB

  1 Pakar Pembedahan

  2 MO daripada HKB ke LH, 2 MO daripada LH ke HKB.

  Tiada (Beroperasi dengan gunasama Ortho-Surgical MO seramai 9 orang)

  Setiap hari

  Sekali seminggu

  Sekali seminggu

  Pencapaian : Peningkatan kes pembedahan daycare di HKB sebanyak 53.1% (2018) berbanding sebelum kluster.

  -

 • 18

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  6.

  OR

  TO

  PE

  DIK

  Koordinasi Aktiviti : 1) Menambah liputan pakar ke NLH. 2) Pembedahan elektif dan daycare ditambah di NLH (HKB dan HBM) Ringkasan pelaksanaan :

  NLH Liputan Pakar LH

  Liputan MO LH

  Dedicated MO

  Rondaan Pakar LH

  Klinik Pakar LH

  OT pakar LH

  HBM

  1 Pakar Pembedahan Ortopedik

  Tiada 10 Setiap hari

  Sekali seminggu

  2 kali seminggu

  HKB

  1 Pakar Pembedahan Ortopedik

  3 MO Tiada (Beroperasi dengan gunasama Ortho-Surgical MO seramai 9 orang)

  Tiada Sekali seminggu

  Sekali seminggu

  Pencapaian : Peningkatan BOR Wad Ortopedik di HBM sebanyak 35.75%(2018) berbanding sebelum kluster.

  -

  Jadual 3 : Kajian dan Penerbitan Hospital Kluster Seberang Perai

  KAJIAN YANG TELAH DITERBITKAN

  TAJUK JURNAL TARIKH

  Using Cluster Hospital Approach to Optimize Medical Bed Utilization in Non-Lead Hospitals

  Penang Hospital Medical Journal

  12 September 2018

 • 19

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

 • 20

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

 • 21

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  1.0 PENGENALAN

  Jabatan Pengurusan Hospital Seberang Jaya (HSJ) terdiri daripada sebelas unit utama iaitu Unit

  Sumber Manusia, Unit Teknologi Maklumat, Unit Kewangan, Unit Pentadbiran, Unit Keselamatan,

  Unit Pembangunan, Unit Aset, Unit Perhubungan Awam, Unit Hal Ehwal Islam, Unit Kaunseling

  & Psikologi dan Unit Kejuruteraan. Kesemua unit tersebut telah diberi mandat untuk menyediakan

  perkhidmatan sokongan yang padu kepada semua bahagian yang terdapat di HSJ. Jabatan

  Pengurusan juga bertanggungjawab untuk merancang, membekal, melaksana, memperkemas

  perkhidmatan sokongan yang lain serta memberi bantuan kepada program-program lain supaya

  dasar dan matlamat HSJ tercapai dan dilaksanakan dengan cekap serta berkesan.

  1.1 OBJEKTIF JABATAN

  Objektif Jabatan Pengurusan adalah untuk menentukan pengurusan pentadbiran pejabat

  berjalan dengan cekap dan teratur dari segi perkhidmatan dan semua rekod kakitangan

  diselenggara dengan sempurna mengikut peraturan-peraturan yang telah dan sedang

  digunapakai.

  1.2 UNIT-UNIT DI BAWAH JABATAN PENGURUSAN

  1.2.1. UNIT PENTADBIRAN

  A. Pengenalan

  Unit Pentadbiran bertanggungjawab ke atas urusan pentadbiran am, perolehan,

  pengurusan kenderaan dan pengurusan stor.

  B. Objektif

  Memastikan urusan pentadbiran hospital berjalan lancar dari segi surat menyurat,

  pergerakan fail yang teratur dan semua arahan dan polisi kerajaan khasnya Kementerian

  Kesihatan Malaysia dilaksanakan. Dari segi perolehan, pengurusan kenderaan dan

  pengurusan stor pula, Unit Pentadbiran sentiasa memastikan setiap tugasan dan kerja

  yang dibuat mengikut tatacara dan Standard Operasi Prosedur (SOP) dan juga mengikut

  pekeliling-pekeliling dengan betul.

 • 22

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  C. Perkhidmatan Yang Disediakan

  i. Pentadbiran am

  ii. Perolehan

  iii. Pengurusan stor

  iv. Pengurusan kenderaan

  D. Aktiviti Yang Dijalankan

  i. Pentadbiran am

  • Menguruskan surat menyurat

  • Pengurusan fail

  • Pengurusan mesin fotokopi

  • Keceriaan pejabat

  • Urusan rekod kehadiran anggota

  ii. Perolehan

  • Mengurus perolehan terus

  • Mengurus perolehan secara sebutharga

  iii. Pengurusan stor

  • Mengurus stor alat tulis

  iv. Pengurusan kenderaan

  • Urusan pergerakan kenderaan

  • Ambulans

  • Penggantian kenderaan

  • Penyeliaan kenderaan Spanco

  • Pemantauan penyelenggaraan kenderaan oleh Edgenta Medi-Serve.

 • 23

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Pencapaian

  i. Pengurusan perolehan peralatan perubatan dan bukan perubatan

  Bagi tahun 2018 sejumlah RM 1,137,350.00 telah diluluskan untuk perolehan

  peralatan perubatan dan perolehan untuk peralatan bukan perubatan adalah

  sebanyak RM 105,752.00.

  ii. Perolehan secara sebut harga Tahun 2018

  JENIS PEROLEHAN JUMLAH NILAI

  PEROLEHAN (RM)

  Bekalan 2,373,525.14

  Perkhidmatan 574,079.04

  Kerja 957,980.00

  iii. Perolehan Sara Alat Pesara

  Bagi tahun 2018 sebanyak RM270,000.00 peruntukan Sara Alat diluluskan kepada

  Pesara. Sebanyak RM229,833.73 perolehan telah dilaksanakan kepada pesara

  kerajaan.

  iv. Sewaan premis

  Penyewaan premis bagi tahun 2018 adalah seperti di Jadual 1.

  Jadual 1: Senarai Butiran Penyewaan Premis Di HSJ

  BIL. RUANG TARIKH

  MULA SEWA TARIKH

  TAMAT SEWA NAMA PENYEWA

  1. Kantin 1.9.2016 27.11.2018 Tradisi Catering

  2. Hospi Mart Shoppe 01.8.2016 31.7.2019 Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia

  3. Hospi Corner 01.7.2016 30.6. 2019 Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia

  4. Taska 1.7.2016 30.6.2019 Taska Mutiara Penyayang

  5. Booth 1.8.2016

  31.7.2019

  Badan Sokongan Pesakit Kanser Sbg. Perai

  6. Mesin ATM (Bank Rakyat)

  1.4.2016 31.3.2019 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

  7. Edgenta Medi-Serve Sdn. Bhd.

  1.4.2016 31.3.2019 Edgenta Medi-Serve Sdn. Bhd.

  8. Mesin Vending 1.8.2016 31.7.2019 Adamo Vending Supply Sdn. Bhd.

  9. Mesin Vending 2.6.2017 1.6.2020 Badan Sokongan Pesakit Kanser Sbg. Perai

  10. Kafeteria 5.11.2018 4.11.2020 Intan Mutiara

 • 24

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  v. Pengurusan stor alat tulis

  Jadual 2: Jumlah Perolehan Stor Alat Tulis di HSJ bagi tahun 2015 – 2018

  vi. Bilangan dan jenis kenderaan yang dimiliki oleh HSJ bagi tahun 2018

  Jadual 3: Jenis-Jenis Kenderaan Yang Dimiliki oleh HSJ Bagi Tahun 2018

  1.2.2 UNIT SUMBER MANUSIA

  A. Pengenalan

  Unit Sumber Manusia melaksanakan aktiviti yang melibatkan urusan Perkhidmatan,

  Perjawatan, Tatatertib, Latihan & Kompetensi dan HRMIS (Human Resource

  Management Information System). Unit ini bertanggungjawab untuk merancang dan

  melaksanakan Pengurusan Sumber Manusia jabatan agar lebih komprehensif dan

  bersepadu kepada semua anggota. Unit ini juga bertanggungjawab dalam

  mengaplikasikan arahan dan pekeliling yang berkuatkuasa selari dengan usaha dan

  matlamat untuk menjadi pemimpin dalam mengurus sumber manusia bagi mencapai

  wawasan kerajaan.

  B. Objektif

  Menentukan Pengurusan Sumber Manusia berjalan dengan cekap dan teratur dari segi

  perkhidmatan dan semua rekod kakitangan diselenggara dengan sempurna mengikut

  peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

  BIL TAHUN JUMLAH (RM)

  1 2015 667,156.95

  2 2016 400,068.40

  3 2017 561,026.55

  4 2018 530,604.70

  BIL JENIS KENDERAAN JUMLAH

  1 Ambulans 13

  2 Penumpang 11

  3 Barang 3

  4 Saloon 2

  5 Jenazah 3

  Jumlah Keseluruhan 32

 • 25

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  C. Perjawatan

  Sehingga 31 Disember 2018, sebanyak 2,016 perjawatan tetap dan 256 perjawatan

  kontrak dengan jumlah keseluruhan 2272 perjawatan telah diluluskan dengan jumlah

  pengisian seramai 2079 orang. Pecahan kategori pengisian yang telah dibuat adalah

  seperti jadual di bawah:

  Jadual 4: Jumlah Perjawatan, Pengisian dan Kekosongan HSJ Mengikut Kumpulan Bagi Tahun 2016 hingga 2018

  KUMPULAN PERJAWATAN PENGISIAN KEKOSONGAN

  2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

  Pengurusan & Professional 553 554 786 532 515 705 21 39 81

  Paramedik & Auksiliari 1014 1016 1020 975 978 967 39 38 53

  Gunasama & Pelaksana 489 475 466 434 426 407 55 49 59

  Jumlah 2056 2045 2272 1941 1919 2079 115 126 193

  Graf A: Jumlah Perjawatan Hospital Seberang Jaya 2016 - 2018

  D. Perkhidmatan Yang Ditawarkan

  i. Pengurusan Perkhidmatan

  Berikut merupakan ringkasan berhubung urusan perhidmatan (urusan pengesahan, taraf

  berpencen, persaraan, perletakan jawatan dan sebagainya) bagi anggota-anggota

  Hospital Seberang Jaya

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  2016 2017 2018

  2056 20452272

  1941 1919 2079

  115 126 193

  Perjawatan

  Pengisian

  Kekosongan

 • 26

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 5: Bilangan Urusan Perkhidmatan Bagi Tahun 2016 – 2018

  Urusan Perkhidmatan 2016 2017 2018

  Pengesahan Lantikan 150 47 15

  Pengesahan Perkhidmatan 211 175 142

  Pemberian Taraf Berpencen 77 125 149

  Pemangkuan & Kenaikan Pangkat 234 214 198

  Urusan Tanggungkerja 14 11 10

  Pengesahan Semula Jawatan 3 0 0

  Perletakan Jawatan 13 16 13

  Pertukaran Masuk/Keluar 463 482 485

  Lawatan ke Luar Negara 322 376 468

  Persaraan Pilihan 9 8 13

  Persaraan Wajib 23 20 20

  ii. Pengurusan Tatatertib

  Sehingga penghujung Disember 2018, terdapat 17 kes tindakan tatatertib di mana

  6 kes telah diselesaikan, 9 kes masih dalam tindakan di peringkat Kementerian Kesihatan

  Malaysia dan 2 kes dalam peringkat Lembaga Tatatertib Hospital Seberang Jaya. Unit

  Sumber Manusia sentiasa memberi pendedahan secara berterusan bagi memberikan

  kesedaran kepada semua kakitangan agar tidak terlibat dalam kes tatatertib pada masa

  yang akan datang.

  iii. Latihan dan Kompetensi

  Unit ini bertanggungjawab dalam melaksakan kursus-kursus dalam perkhidmatan seperti

  Kursus Orientasi, Kursus Pos Basik, Latihan Elektif/Industri, Latihan Peningkatan

  Pembantu Perawatan Kesihatan (SLPAK), Continuing Professional Development (CPD)

  dan hal-hal berkaitan peperiksaan. Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab memastikan

  anggota hospital mencapai sekurang-kurangnya 7 hari berkursus mengikut Pekeliling

  Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 dalam setahun. Bagi tahun 2018, Hospital Seberang

  Jaya hanya mencapai 75.6% anggota yang menghadiri kursus 7 hari berbanding 91.82%

  yang dicapai pada tahun 2017. Dari segi orientasi pula, Hospital Seberang Jaya telah

  berjaya mencapai 87.54% dari jumlah anggota yang disasarkan, melebihi dari sasaran

  80% yang ditetapkan.

 • 27

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Carta A: Peratus Kehadiran Anggota Sasaran Ke Kursus Orientasi 2018

  Graf B: Peratusan Pencapaian 7 hari Berkursus 2016 – 2018

  iv. HRMIS

  Pada tahun 2018, pelaksanaan HRMIS telah diperluaskan dengan penggunaan submodul

  e-Cuti, di samping meneruskan penggunaan sub-modul e-SKT dan e-LNPT. Berikut

  merupakan status pencapaian pengemaskinian untuk modul-modul utama sistem

  tersebut.

  Jadual 6: Status Pengemaskinian Maklumat HRMIS

  MAKLUMAT JUMLAH CO PERATUS

  Data Rekod Peribadi 2044 100%

  Data Profil Perkhidmatan 2044 100%

  Status Isytihar Harta 2044 100%

  Penggunaan e-SKT 2044 100%

  Pengunaan e-LNPT 2044 100%

  Janaan Cuti 2018 2044 100%

  Tahap Penggunaan e-Cuti 2044 100%

  (Sumber Data: EIS, Pangkalan Data HRMIS, JPA)

  HADIR, 87.54%, 88%

  TIDAK HADIR,

  12.46%, 12%

  HADIR

  TIDAK HADIR

  0

  20

  40

  60

  80

  1002016, 96.13

  2017, 91.82

  2018, 75.62016

  2017

  2018

 • 28

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Pencapaian

  Secara keseluruhan Unit Sumber Manusia telah berjaya mencapai sasaran yang telah

  ditetapkan terutamanya dalam aspek pengurusan perkhidmatan, pengurusan tatatertib,

  latihan dan kompetensi serta HRMIS. Unit Sumber Manusia akan terus

  mempertingkatkan mutu perkhidmatan yang cemerlang untuk tahun-tahun yang akan

  datang.

  F. Cadangan Penambaikan

  Unit Sumber Manusia bercadang untuk mewujudkan pangkalan data maklumat

  perjawatan, latihan (LDP) secara ‘intranet’ agar memudahkan semua Ketua Jabatan/Unit

  untuk mendapatkan informasi dengan lebih cepat dan tepat. Penggunaan pelbagai

  aplikasi ICT juga akan dipertingkatkan, bagi meningkatkan mutu penyampaian

  perkhidmatan.

  G. Penutup

  Unit Sumber Manusia mengharapkan kerjsama yang berterusan daripada semua

  kakitangan agar urusan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik pada masa

  yang akan datang.

  1.2.3 UNIT KEWANGAN

  A. Pengenalan

  Unit Kewangan HSJ bertanggungjawab untuk menguruskan Kewangan dan Akaun

  dengan memastikan pematuhan kepada Akta/prosedur kewangan yang telah ditetapkan

  oleh Perbendaharaan, Jabatan Akauntan Negara (JANM) dan Kementerian Kesihatan

  Malaysia (KKM). Selain itu, Unit Kewangan juga bertanggungjawab memastikan

  perbelanjaan dilakukan secara berhemah, tidak melebihi peruntukan dan memproses

  pembayaran dalam tempoh yang ditetapkan.

 • 29

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  B. Objektif

  i. Pengurusan peruntukan yang efisyen adalah untuk memastikan bahawa semua

  perbelanjaan Kerajaan dapat dibiayai oleh kedudukan wang tunai yang kukuh.

  ii. Memastikan pengurusan kewangan berjalan dengan teratur dan berkesan melalui

  pengawalan penggunaan sumber kewangan sedia ada bagi semua aktiviti di

  bawah HSJ.

  iii. Menentukan keberkesanan ABM yang diterima dalam membuat perancangan

  kewangan untuk melaksanakan dasar dan program perubatan.

  iv. Menyimpan rekod-rekod kewangan dengan selamat, teratur dan kemaskini

  mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

  v. Menentukan semua urusan pembayaran dilaksanakan dengan sempurna

  mengikut peraturan yang berkuatkuasa.

  C. Perkhidmatan Yang Disediakan

  i. Seksyen Kewangan (Akaun dan Bayaran)

  a. Seksyen ini mengurus waran peruntukan, urusan perakaunan, pinjaman

  (personel, perumahan, komputer dan kenderaan), waran udara, mengeluarkan

  Pesanan Kerajaan Jabatan Pengurusan,

  b. Seksyen ini juga menguruskan urusan pembayaran gaji bulanan seluruh

  anggota hospital secara sistem ‘payroll’ (sistem bayaran gaji berpusat secara

  HRPAY oleh pihak Jabatan Akauntan Negara Malaysia) seperti emolumen

  bulanan, potongan emolumen, pendahuluan diri terlebih bayar emolumen

  seluruh anggota hospital dan seumpamanya.

  c. Seksyen ini menguruskan semua urusan pembayaran seperti berikut:-

  • Utiliti pukal (elektrik, air, telefon, smartpay, Touch N Go)

  • Emolumen selain ‘payroll’,

  • Elaun Lebih Masa,

  • ‘On-call Doctor’, Bayaran Insentif Pembedahan, Lokum

  • Elaun jahitan & kasut,

  • Pelbagai bayaran balik (Caj bulanan telefon bimbit, pembelian kasut,

  laporan perubatan, subsidi taska, yuran keahlian kelab, bantuan gaji

  pemandu, lesen memandu, dan sebagainya)

 • 30

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  • Tuntutan Elaun Perjalanan, perpindahan dan pertukaran,

  • Tuntutan penceramah/fasilitator,

  • Bayaran kepada pembekal, dan lain-lain pembayaran yang dibenarkan.

  ii. Seksyen Hasil dan Bilik Daftar Masuk (BDM)

  a. Seksyen Hasil menguruskan dan mengakaunkan segala jenis terimaan

  bayaran di Hospital Seberang Jaya.

  b. Manakala Bilik Daftar Masuk (BDM) menguruskan kemasukan pesakit dalam

  serta memastikan setiap pesakit diberi layanan sebaik mungkin semasa

  proses pendaftaran pesakit dalam.

  c. Seksyen inl juga bertanggungjawab menguruskan segala urusan pelaporan

  hasil, tunggakan dan pengecualian bil hospital serta bertanggungjawab ke

  atas pengurusan deposit pesakit dalam.

  d. Pengurusan pemberian pengecualian pesakit kelas 3 dikawal selia oleh

  Unit Hasil agar tidak melebihi dari peratusan yang dibenarkan.

  D. Aktiviti Yang Dijalankan

  i. Bengkel ePerolehan

  a. Unit Kewangan telah menganjurkan Bengkel ePerolehan pada 30 Januari 2018

  bertempat di Bilik Tanjung, Hospital Seberang Jaya.

  b. Objektif bengkel adalah untuk memberi pendedahan mengenai sistem

  ePerolehan yang baru dilaksanakan bermula pada tahun 2018.

  c. Penyertaan bengkel tersebut disasarkan kepada Penyelia di peringkat

  Jabatan/unit dan penyedia di peringkat kewangan.

  d. Bengkel tersebut telah dihadiri oleh 40 orang pegawai seperti berikut:-

  • Kumpulan Pengurusan & Profesional

  o Gred U48, U44 dan W41 – 35 orang

  • Kumpulan Sokongan/ Pelaksana

  o Gred 29 dan ke bawah – 5 orang

  e. Penceramah yang dijemput untuk memberikan taklimat bengkel ini adalah wakil

  dari CDC iaitu En Hazwan bin Che Utama yang sememangnya mahir dan

  berpengetahuan luas dalam e-Perolehan.

 • 31

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  ii. Program Pengukuhan Pasukan

  a. Bowling Jabatan

  • Unit Kewangan telah menganjurkan pertandingan Bowling pada 02 April 2018

  bertempat di Ole-ole Super Bowl, Mydin Mall, Bukit Mertajam

  • Objektif program ini adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama rakan

  sekerja.

  • Penyertaan peserta adalah seramai 18 Orang

  b. Kembara Bukit

  • Unit Kewangan telah menganjurkan program kembara pada 18 Julai 2018

  bertempat di Cherok To’kun, Bukit Mertajam

  • Objektif program ini adalah untuk mengeratkan silaturahim sesama rakan

  sekerja.

  • Penyertaan peserta adalah seramai 50 Orang.

  E. Pencapaian

  i. Perbelanjaan Mengurus

  Peruntukan yang diterima dan prestasi perbelanjaan bagi perbandingan tahun 2018

  dan 2017 mengikut Objek Am 10000 (Emolumen), 20000 (Perkhidmatan & Bekalan),

  30000 (Aset), 40000 (Pemberian/Ganjaran) dan 50000 (Perbelanjaan-perbelanjaan

  Lain) adalah seperti di Jadual 7.

  Jadual 7: Peruntukan Dan Perbelanjaan Mengurus Bagi Tahun 2018 Dan 2017

  OBJEK AM

  TAHUN 2018 TAHUN 2017

  PERUNTUKAN (RM)

  PERBELANJAAN (RM)

  PERUNTUKAN (RM)

  PERUNTUKAN (RM)

  Emolumen 117,820,454 124,173,655 126,614,913 126,614,913

  Perkhidmatan & Bekalan 77,824,715 78,794,371 61,868,815 61,868,815

  Aset 44,695 43,274 - -

  Pemberian/Ganjaran 566,748 566,748 30,791 30,791

  Perbelanjaan Lain

  JUMLAH 196,256,612 203,578,012 188,514,519 188,514,519

  Nota:*Perbelanjaan melebihi peruntukan kerana peruntukan Objek Am 10000 (Emolumen) dan OS 23000 (bayaran pukal utiliti) yang diterima tidak mencukupi.

 • 32

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  ii. Perbelanjaan Pembangunan/ LDP

  Pecahan Perbelanjaan Pembangunan / Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) adalah

  seperti Jadual 8 di bawah.

  Jadual 8: Peruntukan Dan Perbelanjaan Pembangunan / LDP Bagi Tahun 2018 dan 2017

  PERKARA

  TAHUN 2018 TAHUN 2017

  PERUNTUKAN

  (RM)

  PERUNTUKAN

  (RM)

  PERUNTUKAN

  (RM)

  PERBELANJAAN

  (RM)

  LDP 60,000.00 60,000.00 88,100.00 88,100.00

  Pembangunan 1,519,533.00 1,511,240.00 883,375.00 881,374.00

  JUMLAH 1,579,533.00 1,571,240.00 971,475.00 969,474.00

  iii. Pengurusan Hasil

  Kutipan, tunggakan dan pengecualian hasil adalah seperti di Jadual 9.

  Jadual 9: Kutipan, Tunggakkan dan Pengecualian Hasil Tahun 2018 Dan 2017

  iv. Prestasi Pembayaran Bil Bagi Tahun 2018

  HSJ memproses semua bil yang lengkap diterima kurang dari tempoh 14 hari

  sepanjang tahun 2018.

  v. Audit Dan Naziran

  Unit Kewangan telah menerima lawatan audit sepanjang tahun 2018 seperti dalam

  Jadual 10.

  JENIS HASIL

  KUTIPAN HASIL (RM)

  TUNGGAKKAN HASIL (RM)

  PENGECUALIAN (RM)

  2018 2017 2018 2017 2018 2017

  Perkhidmatan Perubatan (Warganegara)

  1,859,554 1,804,778 101,177 69,502 41,142 61,743

  Perkhidmatan Perubatan (Bukan Warganegara)

  3,982,369 3,866,227 607,024 368,153 - -

  JUMLAH 5,841,922.80 5,671,005 708,201.50 437,655 41,142.00 61,743

 • 33

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 10: Lawatan Audit Sepanjang Tahun 2018

  1.2.4 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

  A. Pengenalan

  Unit Teknologi Maklumat merupakan unit yang bertanggungjawab terhadap segala

  peralatan dan perkakasan ICT, menyelenggara sistem rangkaian dan pengoperasian

  serta berusaha untuk memaksimumkan penggunaan ICT di kalangan warga kerja

  Hospital Seberang Jaya.

  B. Objektif

  i. Mengadakan khidmat bantuan dalam membangun dan mengurus sistem

  maklumat yang cekap dan berkualiti.

  ii. Memastikan pembangunan sistem, kualiti, keselamatan dan kesahihan maklumat

  mengikut piawaian yang telah ditetapkan.

  iii. Memastikan kesediaan (availability) infrastruktur ICT berada pada tahap tinggi.

  iv. Memastikan budaya ICT diterapkan ke dalam tadbir urus dan diamalkan oleh

  warga Hospital Seberang Jaya.

  Bil. Tarikh

  Lawatan Skop Pengauditan

  1. 2.

  3. 4. 5. 6.

  24 Jan 2018 12 Feb 2018 21-23 Mei 2018 6-17 Ogos 2018 6 Sept 2018 12-13 Nov 2018

  Pengauditan Pengurusan Rekod Kewangan dan Perakaunan Pengauditan Sampel Dokumen Kewangan (Bulan 11 & 12 2017) Pengauditan Akaun Amanah Laporan Perubatan Audit Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Pengauditan Sampel Dokumen Kewangan Naziran Perolehan JANM

 • 34

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  C. Perjawatan

  Jadual 11: Perjawatan Di Unit Teknologi Maklumat Bagi Tahun 2018

  JAWATAN PERJAWATAN PENGISIAN KEKOSONGAN CATATAN

  Pegawai Teknologi Maklumat F44

  2 2 0

  Pegawai Teknologi Maklumat F41

  1 1 0

  Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan F32

  1 1 (+1) 0 1 Pinjaman dari HBM

  Pen. Peg. Teknologi Maklumat Kanan F29

  1 1 0 1 Dipinjamkan

  ke HBM

  Juruteknik Komputer FT19 (KUP FA29)

  1 1 0

  JUMLAH 6 5 (+1) 0 1 Pinjaman

  D. Perkhidmatan Yang Disediakan

  Perkhidmatan yang disediakan oleh Unit Teknologi Maklumat adalah :-

  i. Menyelaras pelaksanaan program kerajaan elektronik (eG) seperti HRMIS, e-

  SPKB, e-Perolehan, 1GOV*net dan sebagainya.

  ii. Menyelaras implementasi projek aplikasi Kementerian Kesihatan seperti

  Telekonsultansi, SMRP, MyCPD dan sebagainya.

  iii. Menyelaras, mentadbir dan menyelia penyelenggaraan Sistem Pengurusan

  Pesakit Dalam (SPPD) serta sistem-sistem lain yang berkaitan.

  iv. Mengendali ‘backup/recovery’ untuk sistem-sistem kritikal jabatan seperti SPPD,

  SMRP dan sebagainya.

  v. Mengendali meja bantuan (helpdesk), khidmat bantuan teknikal serta operasi

  penyelenggaraan dan pembaikan peralatan ICT.

  vi. Mengkaji, merancang dan menganalisis keperluan peralatan ICT dan melaksana

  perolehan peralatan dan perisian ICT.

  vii. Mengurus dan menyelia pengagihan peralatan ICT dan pelupusan peralatan ICT.

  viii. Merancang, mengurus dan menyelia perolehan, pemasangan dan

  penyelenggaraan sistem dan peralatan rangkaian dalaman.

  ix. Membangun, mentadbir dan mengemaskini laman web jabatan.

  x. Mengurus pinjaman peralatan ICT untuk mesyuarat, bengkel atau seminar.

  xi. Menyedia bahan-bahan taklimat / persembahan powerpoint atau multimedia untuk

  mesyuarat / taklimat khas / majlis rasmi jabatan.

  xii. Merancang dan menyedia latihan dalaman berkaitan ICT kepada kakitangan.

 • 35

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Aktiviti dan Pencapaian

  Sepanjang tahun 2018, Unit Teknologi Maklumat telah melaksanakan pelbagai aktiviti.

  Antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan pencapaiannya adalah seperti berikut :-

  i. Penyelenggaraan Sistem SPPD

  Penyelenggaraan Sistem SPPD melibatkan beberapa aktiviti sepanjang tahun

  dapat diringkaskan seperti dalam Jadual 12.

  Jadual 12 : Penyelenggaraan Sistem SPPD Bagi Tahun 2018

  BIL AKTIVITI PENCAPAIAN

  1 Menganalisis dan menyelesaikan masalah berkaitan aplikasi SPPD serta menjalankan tanggungjawab sebagai Pentadbir Sistem.

  45 kes diselesaikan

  2 Menjalankan aktiviti backup data Server SPPD 2 kali seminggu

  3 Menjalankan aktiviti backup audit-trail SPPD 4 kali

  4 Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah peralatan SPPD

  88 kes diselesaikan

  5 Memantau penyelenggaraan pencegahan (preventive maintainance) peralatan SPPD oleh pihak kontraktor

  1 kali

  ii. Rangkaian dan Operasi

  Hospital Seberang Jaya menggunakan talian internet 1GOV*net berkelajuan

  20Mbps dan menggunakan MicroTik untuk mempertingkatkan keselamatan serta

  memudahkan kawalan rangkaian dalaman. Penyelenggaraan rangkaian dan

  penambahan nod rangkaian bagi tahun 2018 ditunjukkan dalam jadual 13 dan 14.

  Jadual 13 : Penyelenggaraan Rangkaian Bagi Tahun 2018

  BIL AKTIVITI PENCAPAIAN

  1 Menyelesaikan masalah capaian rangkaian dan internet.

  143 kes

  2 Melaporkan masalah talian 1GovNet kepada helpdesk BPM

  1 kes

  3 Memantau operasi di bilik server (mikrotik,wifi,switch)

  Setiap Hari Bekerja

 • 36

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 14 : Penambahan Nod Rangkaian Di Hospital bagi Tahun 2018

  BIL LOKASI

  BILANGAN NOD RANGKAIAN

  1 Makmal Komputer 12

  2 Klinik Pediatrik 1

  3 Klinik Pembedahan 3

  4 Jabatan Radiologi 2

  5 Jabatan Patologi 2

  6 Unit Fisioterapi 2

  7 Unit Perubatan Transfusi 6

  8 Jabatan Kecemasan 5

  9 Klinik Rawatan Harian 1

  10 Unit Rekod Perubatan 1

  11 Wad 5 1

  12 Wad 7 1

  Kos Keseluruhan RM13,800.00

  iii. Khidmat Sokongan dan Bantuan Teknikal

  Khidmat sokongan dan bantuan teknikal Unit Teknologi Maklumat sepanjang

  tahun 2018 secara keseluruhannya dapat diringkaskan seperti dalam Jadual 15 di

  bawah.

  Jadual 15 : Khidmat Sokongan dan Bantuan Teknikal Bagi Tahun 2018

  BIL JENIS SOKONGAN DAN BANTUAN TEKNIKAL JUMLAH

  1 Merekabentuk Slaid Backdrop Untuk Majlis / Kursus / Taklimat / Seminar / Ceramah.

  25 kali

  2 Menyediakan dan Mengendalikan Slaid Perhimpunan Bulanan HSJ.

  12 kali

  3 Menguruskan Pinjaman, Pemulangan dan Pemasangan Komputer Riba.

  1467 kali

  4 Merekod dan meluluskan permohonan ink. 998 kali

  5 Memberi Bantuan Teknikal dan Khidmat Nasihat Berkaitan Peralatan ICT Kepada Anggota Hospital.

  1823 kali

  6 Memantau penyelenggaraan pencegahan (preventive maintenance) perkakasan ICT di bawah 4 kontraktor lantikan KKM

  1 kali bagi setiap kontraktor

  7 Memberikan bantuan teknikal di luar Jabatan. 1 kali

  iv. Menyelaras Implementasi Projek Kerajaan Elektronik dan KKM

  Unit Teknologi Maklumat turut membantu memberikan khidmat rundingan dan

  bantuan teknikal bagi aplikasi-aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian

  Kesihatan Malaysia dan aplikasi-aplikasi Kerajaan Elektronik (eG) seperti myCPD,

  emel 1GOVUC, HRMIS, iGfmas dan ePerolehan. Ianya ditunjukkan dalam jadual

  16.

 • 37

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 16 : Khidmat Sokongan Bagi Aplikasi Kerajaan Bagi Tahun 2018

  BIL APLIKASI KERAJAAN JUMLAH

  1 Sistem HRMIS 2643 kali

  2 Sistem ePerolehan 141 kali

  3 iGfmas 55 kali

  4 Sistem Emel 1GovUC 282 kali

  5 MyCPD 2132 kali

  6 SMRP 75 kali

  7 PhIS 19 kali

  8 ServQual 23 kali

  9 Sistem Casemix 12 kali

  v. Latihan, Kursus dan Taklimat

  Bagi memantapkan lagi pengetahuan ICT di kalangan warga kerja Hospital

  Seberang Jaya, Unit IT telah mengadakan beberapa siri taklimat. Jadual 17

  menunjukkan senarai taklimat yang telah dijalankan oleh Unit IT sepanjang tahun

  2018.

  Jadual 17 : Taklimat yang dijalankan sepanjang Tahun 2018

  BIL NAMA KURSUS/TAKLIMAT SESI

  1

  Memberi latihan/kursus/taklimat berdasarkan topik-

  topik berikut :

  a) myCPD2

  b) HRMIS

  c) Kospen

  d) DME

  e) DKICT

  f) Sistem Ingress

  a) 5 kali

  b) 5 kali

  c) 7 kali

  d) 1 kali

  e) 1 kali

  f) 1 kali

  vi. Pembangunan Sistem dan Penyelenggaraan Portal

  Sepanjang tahun 2018, Unit Teknologi Maklumat dengan kerjasama Jabatan

  Kesihatan Negeri Pulau Pinang telah menaiktaraf versi dan keselamatan portal

  Hospital Seberang Jaya. Di samping itu, kandungan portal juga telah dikemaskini

  sebanyak 82 kali, yakni sekurang-kurangnya 1 kali seminggu bagi memastikan

  kandungan portal sentiasa tepat dan terkini. Unit Teknologi Maklumat sentiasa

 • 38

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  membuat penambahbaikan terhadap Sistem SPRP mengikut keperluan

  pengguna. Sistem ePRS masih dalam proses pengemaskinian mengikut

  keperluan pengguna Jabatan Kecemasan.

  vii. Pengurusan Aset ICT

  Sepanjang tahun 2018, telah membantu menguruskan pelupusan peralatan ICT

  sebanyak 4 kali.

  viii. Aktiviti – Aktiviti Lain

  Sepanjang tahun 2018, Unit Teknologi telah banyak membuat penambahbaikan

  berkaitan peralatan dan rangkaian ICT di Hospital Seberang Jaya. Antaranya

  ialah:

  a. Pemasangan Kamera Litar Tertutup (CCTV) di bilik pelayan komputer,

  Hospital Seberang Jaya. (Kos RM 4,050.00)

  b. Naiktaraf Peralatan Rangkaian ICT melibatkan penukaran 23 switch

  rangkaian di Pelbagai Jabatan/Unit/Wad, Hospital Seberang Jaya. (Kos

  RM19,996.00).

  c. Perolehan 7-unit komputer peribadi untuk pelbagai jabatan / unit di Hospital

  Seberang Jaya (Kos RM32,655.00).

  F. Cadangan Penambahbaikan

  Menaiktaraf peralatan rangkaian sedia ada kepada peralatan rangkaian yang terkini

  selaras dengan perubahan teknologi masakini bagi memastikan infrastruktur rangkaian

  hospital selaras dengan teknologi masa kini. Juga menaiktaraf rangkaian dari

  menggunakan ipv4 kepada ipv6 bagi membolehkan seluruh hospital dapat

  menggunakan rangkaian dengan lebih lancar dan melaksanakan tugas dengan lebih

  cepat, lancar dan teratur.

 • 39

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  1.2.5 UNIT PEMBANGUNAN

  A. Pengenalan

  Unit Pembangunan merancang dan membangunan keperluan jabatan- jabatan di

  hospital dari aspek fasiliti hospital dan kemudahan orang awan yang datang ke hospital

  masa kesemasa. Menguruskan permohonan peruntukan perbelanjaan dan laporan

  keperluan hospital yang diluluskan oleh Pengarah Hospital Seberang Jaya kepada

  Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Unit Pembangunan dibantu oleh Unit

  Kejuruteraan dari aspek teknikal bagi perlaksanaan sesuatu projek pembangunan yang

  telah dikenalpasti.

  B. Objektif

  i. Menyelaras perlaksanaan projek-projek pembanguan mengikut spesifikasi dan

  skop yang diluluskan oleh Unit Kejuruteraan.

  ii. Menguruskan dalam penyediaan belanjaan projek pembangunan hospital.

  iii. Melaksanakan pemantuan projek yang dilaksanakan sepertimana kelulusan

  daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.

  C. Perjawatan

  Jadual 18: Perjawatan Di Unit Pembangunan Bagi Tahun 2018

  D. Perkhidmatan Yang Disediakan

  i. Menyelaras urusan penyediaan permohonan perbelanjaan pembangunan.

  ii. Menyelaraskan keperluan awalan penyediaan spesifikasi.

  iii. Memantau projek-projek pembangunan yang dilaksanakan.

  iv. Menguruskan proses Pengujian & Pengtauliahan sesuatu projek.

  JAWATAN PERJAWATAN PENGISIAN

  Penolong Pegawai Tadbir N32 1 1

  Pembantu Tadbir N19 1 1

  JUMLAH 2 2

 • 40

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  v. Menyediakan laporan dan status kemajuan projek Pembangunan.

  vi. Memantau projek yang telah siap dari aspek kecacatan mengikut kontrak dan

  perjanjian yang ditetapkan.

  E. Pencapaian

  i. Projek-projek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 ditunjukkan dalam jadual

  19.

  Jadual 19: Projek-Projek Yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2018.

  BIL PERUNTUKAN PROGRAM JUMLAH PROJEK

  KOS PERUNTUKAN

  (RM)

  1. Peruntukan Perbelanjaan BP00300 (Program Kemudahan Hospital, Peralatan)

  4 140,400.00

  2. Peruntukan Perbelanjaan Mengurus BP00600 (Naiktaraf, Ubahsuai Dan Pembaikan)

  5 302,083.00

  3. Peruntukan Perbelanjaan Fire Safety Audit 3 698,862.00

  4. Peruntukan Perbelanjaan Sinking Fund 4 89,568.00

  5. Peruntukan Perbelanjaan Mengurus 28000 (Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018)

  18 156,064.44

  6.

  Peruntukan Rancangan Malaysia (RMK -10) RM 400,000,000.00 (Multistorey Block) RM14,343,985.40 (Naiktaraf Hospital Seberang Jaya (Fasa 2) Reka & Bina

  2 414,343,985.40

  JUMLAH 18 415,730,962.84

  ii. Sebahagian gambar projek yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

  Kerja-kerja Membina Bumbung Pada Laluan Penjalan Kaki Sediada Dari Blok Utama Ke Balai Pelawat Dan Surau Di HSJ

  Kerja-kerja penggantian sistem pendingin hawa berpusat, Hospital Seberang Jaya (Fasa 4) serta kerja lain berkaitan. (SCN & LR)

 • 41

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Kerja-kerja Penggantian Cermin Tingkap Jenis Nako Kepada Jenis Sliding Di Ward 1 & Ward 2, Hospital Seberang Jaya

  Kerja-kerja Penggantian Panel Blue Board Sinki Di Pelbagai Wad-Wad

  Kerja-Kerja Naiktaraf Kubikal Hdu Wad 5 Kepada Mini Icu Di Hospital Seberang Jaya

  Kerja-kerja Penggantian Nurse Call dan lain-lain kerja berkaitan (Fasa 1) Wad 3,8, ICU & Dewan Bedah

  Kerja-kerja Penggantian Sistem Pendingin Hawa Berpusat, Hospital Seberang Jaya (Fasa 3) Pakar kanak-kanak, Pakar Pembedahan & ruang yang berhampiran

  Kerja-kerja Penggantian Bumbung Dewan Bedah dan Kerja lain yang berkaitan

  Kerja-kerja Pendawaian semula sistem elektrik dan kerja lain yang berkaitan.

 • 42

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  F. Cadangan Penambahbaikan

  Memerlukan peruntukan yang mencukupi bagi memberi keperluan kepada program dan

  yang sedang dirancang untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada aktiviti

  masyarakat setempat.

  G. Penutup

  Unit Pembangunan akan membantu serta menguruskan segala perancangan yang telah

  dirancangkan oleh Jabatan-jabatan di hospital khasnya dan Jabatan Kesihatan Negeri

  amnya bagi kesejahteraan pesakit yang menerima rawatan perubatan kesihatan dan

  keselesaan kakitangan hospital yang bertugas sepertimana arahan Pengarah Hospital

  Seberang Jaya.

  1.2.6 UNIT ASET

  A. Pengenalan

  Unit Aset & Stor berada dibawah Jabatan Pengurusan. Sejak ditubuhkan Sistem

  Pengurusan Aset & Stor dilaksanakan secara Manual mengikut Pekeliling

  Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 (Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan). Bermula

  penghujung tahun 2014, Kementerian Kewangan telah menaiktaraf Sistem Pengurusan

  Aset (SPA) & Sistem Pengurusan Stor (SPS) secara atas talian (online). Sistem ini

  dibangunkan mengikut kaedah kawalan pengurusan aset dan stor berdasarkan 1

  Pekeliling Perbendaharaan (1PP) – Bidang Pengurusan Aset.

  B. Objektif

  i. Memastikan pengurusan aset alih kerajaan di Hospital Seberang Jaya mematuhi

  1Pekeliling Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

  ii. Memastikan pengurusan stor kerajaan di Hospital Seberang Jaya mematuhi

  1Pekeliling Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor.

 • 43

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  C. Perjawatan

  Jadual 20: Perjawatan Di Unit Aset Bagi Tahun 2018

  D. Aktiviti Dan Pencapaian

  i. Aset alih kerajaan

  Jadual 21: Aset Alih Kerajaan Bagi Tahun 2018

  BIL AKTIVITI LAPORAN

  1. Pengujian Dan Pentauliahan 245 Unit (RM 2,350,462.55)

  2. Kedudukan semasa Aset Alih Kerajaan sehingga 31 Disember 2018

  Harta Modal – 4043 (RM61,872,110.19) Aset Bernilai Rendah – 9267 (RM3,159,835.99)

  3. Hadiah

  Lulus-16-unit aset alih (RM29,499.00) Menunggu kelulusan-124-unit aset alih (33,762.37)

  4. Pemeriksaan Aset Alih

  Harta Modal – 4083 Aset Bernilai Rendah – 9267 Peratus Pemeriksaan – 100 %

  5. Pelupusan Aset Kerajaan

  Kuantiti Pelupusan – 315 Nilai Perolehan Asal – RM1,256,688.75 Hasil Pelupusan – RM1,152.00

  6. Kehilangan dan Hapuskira Tiada

  ii. Stor

  Berikut adalah Kadar Pusingan Stok Tahunan bagi stor-stor utama di Hospital Seberang

  Jaya. Secara keseluruhannya, pengurusan stor utama di Hospital Seberang Jaya adalah

  baik dan memuaskan.

  Jadual 22: Kadar Pusingan Stok Tahunan Bagi Tahun 2018

  BIL STOR UTAMA KADAR PUSINGAN STOK TAHUNAN

  1. Stor Farmasi 10.81

  2. Stor Sajian & Dietetik 10.96

  3. Stor Patologi (Reagen) 7.03

  4. Stor Alat Tulis 6.11

  JAWATAN PERJAWATAN PENGISIAN

  Penolong Pegawai Tadbir N29 1 1

  Pembantu Tadbir N19 2 2

  JUMLAH 3 3

 • 44

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Cadangan Penambahbaikan

  Unit Aset akan melakukan pelupusan bagi semua aset yang dipohon untuk proses BER

  (Beyond Economic Repair). Di samping itu juga, pemeriksaan aset oleh setiap Pegawai

  Pemeriksa Aset akan dipantau dengan lebih baik bagi memastikan peratusan

  pemeriksaan aset adalah seperti yang dijadualkan.

  F. Penutup

  Unit Aset menguruskan aset dari penerimaan, pendaftaran, pemeriksaan,

  penyelenggaraan, pencegahan dan pemulihan aset sehinggalah kepada menguruskan

  pelupusan, kehilangan dan hapus kira mengikut 1Pekeliling Perbendaharaan Tatacara

  Pengurusan Aset Alih Kerajaan.

  1.2.7 UNIT HAL EHWAL ISLAM

  A. Pengenalan

  Unit Hal Ehwal Islam mula beroperasi di Hospital Seberang Jaya pada Januari 2013.

  Ianya berperanan sebagai sebuah unit yang unggul, merancang, mengurus dan

  menyebarkan Islam kearah melahirkan ummah yang menghayati dan berakhlak. Unit

  Hal Ehwal Islam diterajui oleh Ustazah Ramlah binti Omar dari Jabatan Kemajuan Islam

  Malaysia (JAKIM).

  B. Objektif

  i. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan Islam bagi memastikan wargakerja

  dan pesakit mendapat bimbingan kerohanian.

  ii. Meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan melalui penerapan budaya

  Islam dan penghayatan nilai-nilai murni dikalangan wargakerja semasa bertugas

  iii. Memastikan aktiviti hospital yang berkaitan dengan hal ehwal Islam dilaksanakan

  dengan cekap dan efisyen.

 • 45

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  iv. Menyediakan pelbagai kemudahan yang sesuai dengan keperluan dan selaras

  dengan kehendak Syari’e.

  v. Melahirkan wargakerja hospital yang mahir dalam pengurusan dan pengendalian

  ibadah pesakit

  C. Perjawatan

  Jadual 23: Perjawatan Di Unit Hal Ehwal Islam Bagi Tahun 2018

  D. Perkhidmatan yang disediakan

  i. Mengendali, menyelaras dan melaksanakan latihan dan program Penerapan

  Nilai-nilai Islam kepada wargakerja hospital.

  ii. Merealisasikan dasar Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mewujudkan

  konsep Hospital Mesra Ibadah.

  iii. Menyedia dan melaksana perkhidmatan dan kemudahan yang berkaitan Hal

  Ehwal Islam.

  iv. Skop kerja:

  a. Tanggungjawab kepada hospital.

  • Mewujudkan Jawatankuasa Hospital Mesra Ibadah.

  • Bertanggungjawab terhadap semua program dan aktiviti berkaitan Hal

  Ehwal Islam peringkat hospital.

  • Sumber rujukan /penerangan program berkaitan syariah/agama

  b. Perkhidmatan kepada wargakerja hospital

  • Menyelaras dan melaksana program Penerapan Nilai-Nilai Islam secara

  berhikmah, terancang dan berkualiti.

  • Memberi sokongan kerohanian dan khidmat nasihat Syari’e kepada

  wargakerja hospital.

  c. Perkhidmatan kepada pesakit dan waris.

  • Khidmat nasihat dan bimbingan kerohanian kepada pesakit dan waris.

  • Ziarah dan bimbingan pengurusan ibadah pesakit.

  JAWATAN PERJAWATAN PENGISIAN

  Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29

  1 1

  JUMLAH 1 1

 • 46

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Aktiviti Yang Dijalankan

  Jadual 24: Program-Proram Dilaksanakan Sepanjang Tahun 2018

  BIL NAMA KURSUS /AKTIVITI TARIKH/ MASA TEMPAT

  1 Bimbingan Ibadah Pesakit Sepanjang tahun Wad-wad atas rujukan dan wad yang di ziarah

  2 Bicara Ilmu Setiap hari Jumaat Bilik Mawar

  3 Usrah Fiqh Wanita bersama pesakit Sepanjang tahun Wad 4, 9 dan 10

  4 Rujukan pesakit dari wad Sepanjang tahun Unit Hal Ehwal Islam atau Wad

  5 Rujukan Anggota Hospital Seberang Jaya Sepanjang tahun Unit Hal Ehwal Islam

  6 Rujukan pesakit luar Sepanjang tahun Unit Hal Ehwal Islam

  7 Bengkel Pengurusan Jenazah 6 siri untuk sukarelawan Unit Hal Ehwal Islam

  8 Program Ekspresi untuk Ibu kerjasama dgn Unit Psikologi

  04 Mei 2018 Dewan Mutiara

  9 Hari Cinta Rasul 12 Januari 2018 Dewan Mutiara

  10 Sempurna kan Solat mu 10 April 2018 Dewan Mutiara

  11 Ramadhan bulan Top Up pahala 04 Mei 2018 Dewan Mutiara

  12 Rahsia Khusyuk dalam Solat 10 Ogos 20198 Bilik Tanjung

  13 Majlis Saringan Tilawah Al-Quran Peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang

  11 april 2018 Dewan Mutiara

  14 Pemberian Iftar Sepanjang Bulan Ramadhan 1439

  23 Mei,11 Jun dan 21 Jun 2018

  Perkarangan Unit Dietetik

  15 Kerja Berpasukan Menyediakan Bubur Lambuk 31 Mei dan 21 Jun 2018 Perkarangan Unit Pengangkutan

  16 Kerja Berpasukan Menyediakan Bubur Assyura 04 Oktober 2018 Perkarangan Unit Pengangkutan

  17 Kursus Kepimpinan Melalui Teladan sempena Maulidur Rasul

  01 November 2018 Dewan Mutiara

  18 Nasyid antara Jabatan 03 April 2018 Dewan Mutiara

  F. Pencapaian

  Berdasarkan rujukan yang diterima oleh Unit Hal Ehwal Islam pada tahun 2018 ialah 284

  rujukan kes dan sebanyak 571 sesi yang telah dijalankan bagi semua perkhidmatan

  yang ditawarkan. Setiap kes yang dikendalikan akan menjalani sesi bagi tujuan

  meneroka permasalahan dan bagi mendapatkan penyelesaian. Sepanjang tahun 2018

  juga, Unit Hal Ehwal Islam menerima 3 jemputan ceramah dari agensi luar.

  Sepanjang tahun 2018, Unit Hal Ehwal Islam telah mengadakan program baru iaitu Hari

  Bersama Pelanggan bagi memberi pendedahan tentang Hospital Mesra Ibadah kepada

  pengunjung Hospital Seberang Jaya. Ianya diadakan pada 03 September 2018 di ruang

 • 47

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  legar “foyer” hospital. Pada tahun 2018 juga Kementeraian Kesihatan Malaysia telah

  mengadakan pelarasan borang rujukan bagi Unit Hal Ehwal Islam seluruh hospital yang

  mempunyai Kader Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

  G. Rumusan

  Secara keseluruhannya, aktiviti yang di rancang berjalan dengan lancar.

  1.2.8 UNIT PSIKOLOGI & KAUNSELING

  A. Pengenalan

  Perkhidmatan kaunseling secara formal telah bermula dari tahun 1960-an. Tujuan utama

  unit ini ditubuhkan adalah untuk memberikan perkhidmatan kaunseling dan psikologi

  yang menyeluruh kepada pesakit, keluarga serta anggota Hospital Seberang Jaya.

  Perkihdmatan psikologi dan kaunseling untuk membantu pesakit/klien meningkatkan

  kesihatan emosi mereka secara berterusan dan konsisten dalam membantu serta

  melihat potensi individu ke arah memahami diri sendiri dari segi perubahan tingkahlaku,

  perasaan dan pemikiran.

  B. Objektif

  i. Memberikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling yang profesional dan

  holistik berdasarkan prinsip-prinsip psikologi dan kaunseling dalam

  mencegah, merawat dan memulih kehidupan klien agar lebih sejahtera.

  ii. Membimbing klien agar lebih bersikap terbuka dari aspek pemikiran dan

  tindakan agar dapat digunakan untuk membangunkan potensi yang sedia ada

  pada diri klien ke arah kemajuan diri klien tersebut.

  iii. Menawarkan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada klien yang

  memerlukan ke arah mencapai kesedaran kendiri yang optimum.

 • 48

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  C. Perjawatan

  Jadual 25: Perjawatan Di Unit Psikologi & Kaunseling

  JAWATAN PERJAWATAN DIISI KEKOSONGAN

  Pegawai Psikologi S41/44 1 1 0

  D. Perkhidmatan yang disediakan

  Output utama unit ini merangkumi aspek pertumbuhan, aspek pencegahan, intervensi,

  rawatan dan pemulihan psikososial untuk klien dan warga hospital. Perkhidmatan yang

  disediakan di unit ini secara umumnya merangkumi senarai seperti di bawah: -

  i. Mengendalikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling bagi kes-kes seperti

  berikut:

  a) cubaan bunuh diri

  b) rogol/ sexual assault

  c) pra dan pos pembedahan

  d) masalah Emosi / Perasaan seperti tekanan, kemurungan dan

  kebimbangan

  e) rendah keyakinan diri

  f) keganasan rumah tangga

  g) HIV positif

  h) penderaan kanak-kanak

  i) grief & bereavement

  j) adjustment Issues

  ii. Mengendalikan sesi kaunseling individu, keluarga atau kelompok.

  iii. Mengadakan/ menganjurkan aktiviti modal insan seperti bengkel, kursus dan

  CME (Psikologi) untuk anggota hospital serta memenuhi jemputan-jemputan

  ceramah yang berkenaan intervensi psikososial.

  iv. Menyimpan semua rekod sesi yang telah dijalankan untuk tujuan tindakan

  susulan dan statistik.

  v. Mentadbir ujian-ujian / inventori psikoletrik kepada klien dan anggota hospital

  berdasarkan keperluan. Antaranya termasuklah Ujian Personaliti TAJMA,

  Saringan Minda Sihat dan pelbagai ujian yang berkaitan.

 • 49

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  E. Aktiviti dan pencapaian

  Jadual 26: Aktiviti Sepanjang Tahun 2018

  BIL PROGRAM/ AKTIVITI TARIKH

  PROGRAM/ AKTIVITI

  JUMLAH PESAKIT/ STAF TERLIBAT

  1 Ceramah – Motivasi Diri 5/2/2018 40

  2 Ceramah- Halangan Komunikasi Dan Konflik 8/2/2018 40

  3 Ceramah Pengurusan Tekanan 27/2/2018 14

  4 Ceramah: Pengurusan Emosi Dan Komunikasi Berkesan 29/3/2018 47

  5 Kemahiran Komunikasi 22/3/2018 58

  6 DME- Perkhidmatan Kaunseling 12/3/2018 11

  7 Sambutan Hari Kesihatan Sedunia, Ceramah Minda Sihat

  11/4/2018 45

  8 Ceramah: Pengurusan Tekanan 17/4/2018 27

  9 CNE-Pengurusan Tekanan 22/5/2018 23

  10 Ceramah: Tajma, Kolej Kejururawatan, Bertam 21/5/2018 65

  11 Bijak Wang 30/5/2018 43

  12 Pengurusan Emosi 25/6/2018 40

  13 Motivasi 29/6/2018 42

  14 Ceramah: Komunikasi 3/7/2018 25

  15 Ceremah: Grief and Bereavement Counselling- Breaking Bad New

  2/8/2018 60

  16 Ceramah: Komunikasi 14/8/2018 35

  19 Ceramah- Minda Sihat 26/9/2018 44

  20 CNE- Pengurusan Tekanan 16/10/2018 25

  21 Ceramah-Pengurusan Tekanan 23/11/2018 9

  Carta A: Jumlah Sesi Kaunseling Bagi Klien/Pesakit Mengikut Tahun

  10141098

  954

  353 390 388

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

  Bila

  ngan

  JUMLAH SESI KAUNSELING BAGI KLIEN/PESAKIT MENGIKUT TAHUN

  SESI KES

 • 50

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual 27: Jenis Kaunseling Yang Ditawarkan Pada Tahun 2018

  Perkhidmatan Sesi

  Sesi kaunseling individu untuk pesakit dan anggota 994

  Sesi kelompok 0

  Konsultasi 74

  Jumlah keseluruhan 1068

  Jadual 28: Jumlah Mentadbir Ujian-ujian / Inventori Psikoletrik

  Jenis Ujian Psikometrik Jumlah

  Saringan Minda Sihat 214

  Ujian Personaliti 228

  Gaya Daya Tindak 30

  Jumlah keseluruhan 472

  F. Penutup

  Kemajuan bidang psikologi dan kaunseling adalah hasil daripada permintaan masyarakat

  terhadap satu perkhidmatan yang dapat membantu masalah sosial dan peribadi akibat

  kemajuan ekonomi dan teknologi yang pesat serta era perubahan yang pantas dan

  dinamik yang dibawa oleh kuasa globalisasi dan perkembangan komunikasi teknologi.

  Kaunseling merupakan satu perkhidmatan dan pengalaman yang diperlukan oleh setiap

  insan, dalam semua keadaan dan pada mana-mana tahap perkembangannya.

  Kerjasama dari semua jabatan/ unit diperlukan dalam menyediakan perkhidmatan

  psikologi dan kaunseling yang berterusan demi melahirkan modal insan berketrampilan

  dan pemangkin kesejahteraan insan.

  1.2.9 UNIT KEJURUTERAAN

  a. Pengenalan

  Unit Kejuruteraan Operasi Hospital Seberang Jaya merupakan satu unit di bawah Jabatan

  Pengurusan, yang telah diaktifkan semula setelah lama dimansuhkan apabila

  perkhidmatan penyenggaraan fasiliti telah di sumber-keluar kepada syarikat konsesi

  swasta, iaitu Edgenta Mediserve Sdn Bhd. Di awal usaha ini, segala kerja-kerja

  pemantauan terhadap syarikat konsesi tersebut juga telah diswastakan dan seorang

 • 51

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  pegawai teknikal dilantik secara kontrak untuk tujuan pemantauan ini. Badan yang

  membuat pemantauan tersebut dikenali sebagai SIHAT. Kini, fungsi pemantauan

  dikembalikan semula kepada Jurutera skim J, lantikan Kementerian Kesihatan Malaysia.

  b. Objektif

  Memantau segala perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat konsesi dalam

  Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) supaya memenuhi keperluan di dalam

  Concession Agreement di samping menasihati pihak Pengarah dan Pengurusan akan

  perkara-perkara teknikal dan kejuruteraan.

  Perkhidmatan yang dimaksudkan di atas dapat dibahagikan kepada enam servis, iaitu

  seperti berikut:

  BEMS – Biomedical Engineering Management Services

  FEMS – Facility Engineering Management Services

  HWMS – Healthcare Waste Management Services

  LLS – Linen and Laundry Services

  CLS – Cleansing Services

  FMS – Facility Management Services

  Dan satu program khas dikenali sebagai Sustainability Program yang terbahagi kepada 3

  kategori iaitu:

  3R -- Reduce, Reuse & Recycle

  EM – Energy Management

  IAQ – Indoor Air Quality

  c. Perkhidmatan yang Ditawarkan

  Fungsi kerja utama Unit Kejuruteraan adalah memastikan perlaksanaan program

  Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) mematuhi keperluan kontrak dan mengesahkan

  kerja untuk fi bayaran bulanan kepada syarikat konsesi melalui mesyuarat Pre-Validation

  Committee Meeting (Pre VCM) dan Validation Committee Meeting (VCM). Selain itu, Unit

  Kejuruteraan melakukan pemeriksaan berkala ke atas perkhidmatan PSH dan

  Engineering Plant Room serta mengeluarkan ‘Non-Conformance Record - NCR’. Unit

  Kejuruteraan bertanggungjawab menasihati Pengarah Hospital dalam hal-hal teknikal di

 • 52

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  samping menyokong kumpulan perubatan dan pengurusan dari aspek kejuruteraan,

  penyelenggaraan dan pembangunan. Unit Kejuruteraan juga menyediakan spesifikasi

  teknikal untuk projek-projek pembangunan termasuk pemantauan teknikal ke atas projek

  dan proses pengujian & pentauliahan.

  d. Perjawatan Unit

  Jadual 29: Perjawatan Di Unit Kejuruteraan

  JAWATAN PERJAWATAN PENGISIAN KEKOSONGAN

  Jurutera Awam J44 1 1 0

  JUMLAH 1 1 0

  e. Pencapaian

  i. Fee & Deduction

  Rumusan berikut menunjukkan jumlah bayaran fi bulanan dan deduction untuk 6

  servis di bawah PSH.

  Jadual 30: Bayaran Fi Bulanan dan Deduction

  MONTH FEE (RM) DEDUCTION

  (RM) PERCENTAGE

  Jan-18 1,126,136.90 11,299.22 1.0%

  Feb-18 1,072,465.53 6,258.58 0.6%

  Mar-18 1,104,527.33 11,112.50 1.0%

  Apr-18 1,114,627.05 12,842.91 1.2%

  May-18 1,072,465.53 9,768.62 0.9%

  Jun-18 1,072,465.53 18,240.63 1.7%

  Jul-18 1,072,465.53 22,765.20 2.1%

  Aug-18 1,120,600.54 17,316.67 1.5%

  Sep-18 1,116,286.52 15,649.20 1.4%

  Oct-18 1,141,529.77 19,263.12 1.7%

  Nov-18 1,142,451.68 13,500.02 1.2%

  Dec-18 1,151,576.35 13,500.02 1.2%

 • 53

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Graf 1: Jumlah Fee & Deduction Bulana

  Graf 2: Deduction Bulanan

 • 54

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Jadual & graf di atas menunjukkan jumlah pemotongan fi bulanan syarikat

  konsesi hasil pemantauan bersama dengan Liaison Officers dan staf

  hospital yang lain. Penolakan ini disebabkan oleh ketidakpatuhan syarikat

  konsesi dalam mengimplementasikan perjanjian / kontrak konsesi.

  ii. Penjualan Sisa 3R (Reduce, Reuse & Recycle)

  Rumusan berikut menunjukkan hasil penjualan sisa kitar semula yang

  diperolehi melalui program 3R. Sisa 3R dikutip dari tong 3R yang

  ditempatkan di seluruh hospital, diasing dan dijual kepada vendor

  berkelayakan untuk dikitar semula. Program ini juga telah berjaya

  mengurangkan 10% penghasilan general waste bulanan.

  Carta B : Hasil Jualan 3R (Bermula Ogos 2018)

 • 55

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  Graf 3 : Hasil Jualan 3R (Bermula Ogos 2018)

  iii. Penjimatan Tenaga Eletrik Melalui Program Energy Management

  Program ini dijalankan melibatkan elemen seperti penambahbaikan sistem

  (penggantian lampu LED, penggantian penghawa dingin cekap tenaga) dan

  juga kempen kesedaran kepada pengguna. Pengurangan tenaga yang

  signifikan berjaya direkodkan dalam bil eletrik hospital tanpa memberi

  impak kepada perkhidmatan.

  Jadual 31: Penjimatan Tenaga Bagi Tahun 2018

  MONTH

  TOTAL PURCHASE 2018(FLAT

  RATE)

  BASE ON BILL: TOTAL PURCHASE 2018(FLAT

  RATE)

  SAVING IN KWH (2018)

  SAVING IN RM (2018)

  PERCENTAGE SAVING

  OVER BASELINE

  KWH (2018)

  PERCENTAGE SAVING

  OVER BASELINE RM(2018)

  KWH RM KWH RM % %

  Jan-18 696,100.00 354,314.90 112,247.00 75,334.55 13.89% 17.53%

  Feb-18 662,555.00 337,240.50 87,509.00 61,424.79 11.67% 15.41%

  Mar-18 760,693.00 387,192.74 91,158.00 65,579.46 10.70% 14.48%

  Apr-18 748,472.00 380,972.25 82,883.00 60,905.03 9.97% 13.78%

  May-18 753,862.00 383,715.76 71,480.00 30,514.60 8.66% 7.37%

  Jun-18 743,538.00 378,460.84 38,869.00 14,218.55 4.97% 3.62%

  Jul-18 780,546.00 397,297.91 (8,414.00) (9,776.01) -1.09% -2.52%

  Aug-18 764,674.00 389,219.07 49,778.00 43,673.01 6.11% 10.09%

  Sep-18 689,906.00 351,162.15 79,574.00 35,028.59 10.34% 9.07%

  Oct-18 742,027.00 377,691.74 51,179.00 20,408.15 6.45% 5.13%

  Nov-18 726,024.00 369,546.22 34,404.00 12,100.93 4.52% 3.17%

  Dec-18 741,966.00 377,660.69 26,066.00 7,803.27 3.39% 2.02%

  Average Saving

  734,196.92 373,706.23 59,727.75 34,767.91 7.47% 8.26%

  Total Saving

  7,049,546.05 4,484,474.77 716,733.00 417,214.91

 • 56

  LA

  PO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  20

  18

  | H

  osp

  ita

  l S

  eb

  era

  ng J

  aya

  f. Aktiviti Yang Dijalankan

  i. Pengujian dan Pertauliahan Projek-Projek Baru

  Menghadiri sesi Pengujian dan Pertauliahan untuk projek-projek baru dengan

  mengenal pasti sebarang kecacatan pada projek-projek tersebut.

  ii. Field Inspection

  Membuat rondaan-rondaan di seluruh hospital untuk memberikan Non-

  Conformance Record (NCR) kepada syarikat konsesi.

  iii. Engineering Plant Room Inspection

  Pemeriksaan bulan ke atas semua 71 plant room bersama pihak EMS setiap bulan

  termasuk penghasilan NCR & Technical Advice.

  iv. Perlaksanaan Sustainability Program 3R (Reduce, Reuse & Recycle), Energy

  Management dan Indoor Air Quality

  Perlaksanaan menyeluruh melibatkan pengguna dan pentadbir bagi mencapai

  matlamat kelestarian dalam operasi hospital dan memberi manfaat kepada alam

  sekitar.

  g. Penutup

  Perancangan Unit Kejuruteraan & Operasi pada masa hadapan adalah pemberian latihan

  yang sempurna kepada staf hospital akan hak-hak mereka dalam perkhidmatan sokongan

  hospital supaya setiap sen yang dibayar oleh pihak kerajaan adalah lebih bermakna.

  1.2.10 UNIT PERHUBUNGAN A