Hagalund Zon/Zone - HSL · Espoon modernin taiteen museo Esbo moderna konstmuseum Espoo Museum of...

1
Työmaa-alue Byggområde Construction site Kauppakeskus Ainoa Köpcentret Ainoa Shopping Centre Ainoa Espoon kulttuurikeskus Esbo kulturcentrum Espoo Culture Centre EMMA Espoon modernin taiteen museo Esbo moderna konstmuseum Espoo Museum of Modern Art Tapiolan kirkko Hagalunds kyrka Tapiola church Tapiolan terveysasema Hagalunds hälsostation Tapiola HealthCentre Kauppakeskus Heikintori Köpcentret Heikintori Shopping Centre Heikintori Espoon kaupunginteatteri Esbo stadsteater The International Theatre of Finland WeeGee-näyttelykeskus WeeGee utställningscenter WeeGee Exhibition Centre Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkko Den helige Herman av Alaskas kyrka St Herman of Alaska Church Merituulentie Tapiolantie Tapiolantie Pohjantie Nordvägen Etelätuulentie Sunnanvindsvägen Itätuulentie Revontulentie Kauppamiehentie Tapiolan uimahalli Hagalunds simhall Swimming Pool 42 51 41 44 50 1 10 2 3 4 5 6 7 11 32 21 100 m Kaupunkipyöräasema Stadscykelstation City bike station Pyörä- ja kävelytie Gång- och cykelväg Pedestrian and bicycle way Hissi Hiss Lift Portaat Trappor Stairs Lipunmyyntipiste Biljettförsäljningsställe Ticket sales point Pyöräparkki Cykelparkering Bicycle parking Metroasema Metrostation Metro station Lähijuna-asema Närtågstation Commuter train station Bussipysäkki Busshållplats Bus stop Runkolinjapysäkki Stomlinjehållplats Trunk line stop Luiska Ramp Ramp HSL lippuautomaatti HRT biljettautomat HSL ticket machine Liukuportaat Rulltrappor Escalator Taksi  Taxi Metron sisäänkäynti Metrons ingång Metro entrance Kynnyksetön pääsy Ingång utan tröskel Stepless entrance © Linjasto ja ulkonäkö HSL © Linjenät och layout HRT Pohjoinen Norr North Matinkylä Mattby Vuosaari/Mellunmäki Nordsjö/Mellungsbacka Kerros Plan Floor Lippuhalli Biljetthallsplan Ticket hall level Laituritaso Plattformsplan Platform level L 1 U/T/M -1 2 M Katutaso Gatuplan Street level Olet tässä Du är här You are here Ei käytössä Inte i bruk Not in use Ei käytössä Inte i bruk Not in use Hyljelahti Sälviken Kamppi Kampen Kamppi Kampen Leppävaara Alberga Kamppi Kampen Niittykumpu Ängskulla Jorvi Jorv Herttoniemi Hertonäs Bussit Tapiolasta Bussar från Hagalund Buses from Tapiola Yöbussit Nattbussar Night buses Laituri Plattform Platform Laituri Plattform Platform 111 113N 108N 114 118N 119 549 510 5 4 11 Otaniemi Otnäs Leppävaara Alberga Westendinasema Westendstationen Mankkaa Mankans Jorvi Jorv Tillinmäki Tillisbacken Itäkeskus Östra centrum 111 113N 108N 115 118N 124 550 5 2 Matinkylä Mattby Kamppi Kampen Pohjois-Tapiola Norra Hagalund Kamppi Kampen Espoonlahti Esboviken Westendinasema Westendstationen 112 114N 116 125N 125 550 1 2 Leppävaara Alberga Leppävaara Alberga Kauklahti Köklax Suurpelto Storåker Latokaski Ladusved Jupperi Jupper Westendinasema Westendstationen 113 114N 118 118B 125N 548 510 6 3 3 4 Metroa korvaavat bussit Bussarna som ersätter metron Metro replacement buses 11 11 7 7 7 7 7 7 11 11 11 11 11 11 7 7 Tapiola Hagalund 117 Saunalahti Bastvik 124K 2 Latokaski Ladusved 125K 2 11 7 7 7 Hagalund Tapiola  Zon/Zone Vyöhyke B 12.08.2019

Transcript of Hagalund Zon/Zone - HSL · Espoon modernin taiteen museo Esbo moderna konstmuseum Espoo Museum of...

Page 1: Hagalund Zon/Zone - HSL · Espoon modernin taiteen museo Esbo moderna konstmuseum Espoo Museum of Modern Art Tapiolan kirkko Hagalunds kyrka Tapiola church Tapiolan terveysasema Hagalunds

Työmaa-alueByggområdeConstruction site

Kauppakeskus AinoaKöpcentret AinoaShopping Centre Ainoa

Espoon kulttuurikeskusEsbo kulturcentrumEspoo Culture Centre

EMMAEspoon modernin taiteen museoEsbo moderna konstmuseumEspoo Museum of Modern Art Tapiolan kirkko

Hagalunds kyrkaTapiola church

Tapiolan terveysasemaHagalunds hälsostationTapiola HealthCentre

Kauppakeskus HeikintoriKöpcentret HeikintoriShopping Centre Heikintori

Espoon kaupunginteatteriEsbo stadsteaterThe International Theatre of Finland

WeeGee-näyttelykeskusWeeGee utställningscenterWeeGee Exhibition Centre

Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkkoDen helige Herman av Alaskas kyrkaSt Herman of Alaska Church

Merituulentie

Tapiolantie

Tapi

olan

tie

Pohjantie N

ordvägen

Etelätuulentie Sunnanvindsvägen

Itätuulentie

Revontulentie

Kauppamiehentie

Tapiolan uimahalliHagalunds simhallSwimming Pool

42

51

41

44

50

1

10

2 3 4 5 6 7

11

32

21

100 m

KaupunkipyöräasemaStadscykelstationCity bike station

Pyörä- ja kävelytieGång- och cykelvägPedestrian and bicycle way

HissiHissLift

PortaatTrapporStairs

LipunmyyntipisteBiljettförsäljningsställeTicket sales point

PyöräparkkiCykelparkeringBicycle parking

MetroasemaMetrostationMetro station

Lähijuna-asemaNärtågstationCommuter train station

BussipysäkkiBusshållplatsBus stop

RunkolinjapysäkkiStomlinjehållplatsTrunk line stop

LuiskaRampRamp

HSL lippuautomaattiHRT biljettautomatHSL ticket machine

LiukuportaatRulltrapporEscalator

Taksi Taxi

Metron sisäänkäyntiMetrons ingångMetro entrance

Kynnyksetön pääsyIngång utan tröskelStepless entrance

© Linjasto ja ulkonäkö HSL© Linjenät och layout HRT

PohjoinenNorrNorth

Matinkylä Mattby

Vuosaari/Mellunmäki Nordsjö/Mellungsbacka

KerrosPlanFloor

LippuhalliBiljetthallsplanTicket hall level

LaituritasoPlattformsplanPlatform level

L

1

U/T/M

-1

2

M

KatutasoGatuplanStreet level

Olet tässäDu är härYou are here

Ei käytössäInte i brukNot in use

Ei käytössäInte i brukNot in use

Hyljelahti Sälviken

Kamppi Kampen

Kamppi Kampen

Leppävaara Alberga

Kamppi Kampen

Niittykumpu Ängskulla

Jorvi Jorv

Herttoniemi Hertonäs

Bussit TapiolastaBussar från HagalundBuses from Tapiola

YöbussitNattbussarNight buses

LaituriPlattformPlatform

LaituriPlattformPlatform

111

113N

108N

114

118N

119

549

510

5

4

11

Otaniemi Otnäs

Leppävaara Alberga

Westendinasema Westendstationen

Mankkaa Mankans

Jorvi Jorv

Tillinmäki Tillisbacken

Itäkeskus Östra centrum

111

113N

108N

115

118N

124

550

5

2

Matinkylä Mattby

Kamppi Kampen

Pohjois-Tapiola Norra Hagalund

Kamppi Kampen

Espoonlahti Esboviken

Westendinasema Westendstationen

112

114N

116

125N

125

550

1

2

Leppävaara Alberga

Leppävaara Alberga

Kauklahti Köklax

Suurpelto Storåker

Latokaski Ladusved

Jupperi Jupper

Westendinasema Westendstationen

113

114N

118118B

125N

548

510

6

3

3

4

Metroa korvaavat bussitBussarna som ersätter metronMetro replacement buses

11

11

7

7

7

7

7

7

11

11

11

11

11

11

7

7

TapiolaHagalund117

SaunalahtiBastvik124K 2

LatokaskiLadusved125K 2

11

7

7

7

HagalundTapiola 

Zon/ZoneVyöhyke B

12.08.2019