Haba Tindakbalas

download Haba Tindakbalas

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Haba Tindakbalas

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  1/14

  28

  C2H5OH (aq) + 3O2 (aq) 2CO2 (aq) + 3H2O (l)

  Pengiraan :

  = m x c x T

  = 250 x 4.2 x 29.0

  = 30450 J / 30.45 kJ

  Pembakaran 0.0283 mol etanol membebaskan 30.45 kJ tenaga haba.

  30.45 x (1/0.0283)

  = 1076 kJ

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  2/14

  29

  C2H5OH (aq) + 3O2 (aq) 2CO2 (aq) + 3H2O (l) H = -1076 kJ mol-1

  3.4.1 HABA PEMBAKARAN ALKOHOL

  AlkoholJisim

  MolekulRelatif

  Formula MolekulJumlah

  karbon permolekul

  Jumlahhidrogen

  per molekul

  Habapembakaran

  (kJ mol-1)

  Metanol 32 CH3OH 1 4 -728

  Etanol 46 C2H5OH 2 6 -1376

  Propan-1-ol 60 C3H7OH 3 8 -2016

  Butan-1-ol 74 C4H9OH 4 10 -2678

  Pentan-1-ol 88 C5H11OH 5 12 -3332

  Heksan-1-ol 102 C6H13OH 6 14 -3981

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  3/14

  30

  Haba

  Pembakaran

  Alkohol

  Pembakaran

  alkohol adalah

  bersih

  Biasanya boleh

  digunakan untuk

  memasak

  semakin tinggi

  bilangan jisim

  molekular

  relatif, semakin

  tinggi haba

  pembakaran

  semakin tinggi

  bilangan karbon

  semakin tinggi

  haba

  pembakaran

  semakin tinggi

  bilangan

  hidrogen

  semakin tinggi

  haba

  pembakaran

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  4/14

  31

  4.0 ELEKTROKIMIA

  Elektrokimia adalah mengkaji perubahan antara tenaga kimia dan tenaga elektrik. Ia adalah

  mengkaji sifat-sifat dan tindakbalas melibatkan ion didalam larutan dalam proses elektrolisis

  dan sel elektrik.

  4.1 ELEKTROLISIS

  Penguraian elektrolit dalam bentuk larutan akueos atau dalam bentuk lebur melalui laluan

  elektrik yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia.

  Elektrolit kuat adalah seperti asid kuat, alkali dan larutan garam. Kesemuanya adalah

  campuran berion. Elektrolit adalah campuran yang boleh mengalirkan elektik sama adala

  dalam bentuk larutan akueos atau bentuk lebur dan melalui perubahan kimia.

  Aliran elektrik dialirkan melalui ion yang bergerak bebas. Sesetengah ikatan kovalen seperti

  hidrogen klorida, ammonia dan asid etanoik adalah elektrolit yang bertindakbalas dengan air

  menghasilkan ion yang bergerak bebas.

  bahan yang

  mengalirkantenaga elektrik

  PepejalKonduktor seperti

  besi

  Larutan atau cecair

  Elektrolit dalamkeadaan leburseperti Natrium

  Klorida

  Elektrolit lemahseperti asid lemah

  dan alkali

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  5/14

  32

  4.1.1 ELEKTROLISIS CAMPURAN LEBUR

  Persamaan keseluruhan : 2Na+ (l) + 2Cl- (g) Cl2 (g) + 2Na (s)

  Anion (-) bergerak kearah anode (+)Di anode,

  Anion ----------------------> Atom neutralDerma elektron

  Contoh: 2Cl- (l) Cl2 + 2e-

  Kation (+) bergerak kearah katod (-)Di katod,

  Kation ----------------------> Atom NeutralTerima electron

  Contoh : Na+ (l) + e- Na (s)

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  6/14

  33

  4.1.2 ELEKTROLISIS LARUTAN AKUEOUS

  Larutan akueous adalah suatu bahan dilarutkan didalam air. Ia mengandungi 2 jenis kation

  dan 2 jenis anion. Contohnya didalam larutan natrium klorida ada kation Na+ dan H+ dan

  juga anion Cl- dan OH-.

  Katod AnodHidrogen ion ditarik oleh katod

  Ion hidrogen dinyahcaj dengen menerima

  electron untuk membentuk gas hidrogen

  dimana akan menghasilkan bunyi pop

  apabila diuji dengan serpihan kayu

  bernyala

  Ion sulfat dan hidroksida ditarik kea nod

  Ion hidroksida dinyahcaj. 4 ion hidroksida

  dinyahcaj untuk membentuk air dan

  oksigen.

  Daripada asid : H2SO4

  2H+ dan SO42-

  Daripada Air : H2O

  H+ dan OH-

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  7/14

  34

  4.2 ELEKTROPOSITIF

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  8/14

  35

  4.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ELEKTROLISIS

  4.4 APLIKASI ELEKTROLISIS

  Kesan daripada kepekatan ion adalah kepada

  ion selektif dan produk elektrolit dalam larutan

  akueous. Dalam elektrolit pekat, ion yang lebih pekat

  akan lebih berkemampuan dinyahcaj pada anod

  Kepekatan Ion

  Jenis elektrod membezakan tindakbalas yang

  akan berlaku.

  Contohnya, elektrod karbon adalah tidak aktif

  berbanding dengan elektrok kuprum.

  Jenis Elektrod

  Aplikasi

  Elektrolisi

  Mengekstrak

  Logam

  Pemurnian

  Logam

  Penyaduran

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  9/14

  36

  4.5 SEL VOLTAN

  Sel voltan ringkas adalah adalah peranti yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga

  elektrik. Tindakbalas kimia didalam sel tersebut menghasilkan pengaliran elektron maka

  tenaga elektrik terhasil.

  Sel voltan ringkas mengandungi 2 jenis plat logam sebagai elektrod dan elektrolit (asid cair,

  alkali atau larutan garam).

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  10/14

  37

  4.5.1 SEL DANIEL

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  11/14

  38

  4.5.2 SEL KERING

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  12/14

  39

  4.5.3 ASID PLUMBUM AKUMULATOR

  Asid sulfurik digunakan. Maka air akan dihasilkan.

  Asid sulfurik menjadi semakin cair dan ketumpatannya semakin berkurangan.

  Plumbum (III) Sulfat tidak terlarut, hadir dalam bentuk mendakan putih.

  Akumulator ini boleh dicaj semuala dengan melalukan arus dalam arah yang berbeza

  dalam sel tersebut.

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  13/14

  40

  4.5.4 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN JENIS SEL VOLTAN

  Jenis Sel Kelebihan Kekurangan Kegunaan

  Sel Kering

  Murah

  Ringan

  Mudah dibawa

  Tidak boleh dicaj

  semula

  Tidak tahan lama

  Boleh berlaku

  kebocoran

  Jam

  Lampu suluh

  Bateri Alkali

  Tahan lebih lama

  daripada selkering

  Lebih besar dan

  arus lebih

  konsisten

  Mudah dibawa

  Lebih mahal dari

  sel keringTidak boleh dicaj

  semula

  Radio

  Kamera

  Alat permainan

  Sel Merkuri

  Ringan

  Kecil

  Mudah dibawa

  Membekalkan

  voltan yang tetap

  Lebih tahan lama

  Tidak boleh dicaj

  semula

  Mahal

  Jam

  Kalkulator

  Asid-Plumbum

  Akumulator

  Voltan lebih tinggi

  Lebih tahan lama

  Boleh dicaj semula

  Sukar dibawa

  Elektrolit mudah

  tumpah

  Berat

  Kenderaan motor

  Bateri nikel-

  kadmium

  Lebih tahan lama

  Boleh dicaj semula

  Caj tidak hilang

  walaupun tidak

  digunakan

  Lebih kecil

  daripada

  akumulator

  Mahal Telefon bimbit

  Pemain kaset

  Permainan

  elektrik

 • 7/30/2019 Haba Tindakbalas

  14/14

  41

  4.5.5 PERBEZAAN ANTARA SEL VOLTAN DAN SEL ELEKTROLITIK

  Terminal Positif

  Anion membebaskan elektron kepada anod Elektron diterima oleh katod

  Terminal Negatif

  Kation menerima elektron daripada katod Elektron dibebaskan daripada anod

  Jenis Elektrod

  Karbon atau 2 jenis logam yang sama atau

  berbeza2 jenis logam berbeza

  Aliran Elektron

  Positif kepada negatif Negatif kepada positif

  Anod

  Terminal Positif Terminal Negatif

  Katod

  Terminal Negatif Terminal Positif

  Perubahan tenaga

  Tenaga elektrik kepada tenaga kimia Tenaga kimia kepada tenaga elektrik

  Sel Elektrolitik Sel Voltan