GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK TİRME_TEZİ_-_Barış_AKDUR.pdf · PDF file3...

Click here to load reader

 • date post

  31-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK TİRME_TEZİ_-_Barış_AKDUR.pdf · PDF file3...

 • T.C.

  EGE NVERSTES

  MHENDSLK FAKLTES

  MAKNA MHENDSL BLM

  BTRME TEZ

  GNE ENERJS LE HAVA ISITACAK,

  ZOLASYONLU KOMPOZT DUVAR DZAYNI VE

  SMLASYONU

  rencinin Ad ve Soyad:

  Bar AKDUR

  Tezi Yneten:

  Yard. Do. Dr. Turhan OBAN

  Haziran, 2012

  ZMR

 • 1

  SINAV SONU FORMU

  Aada belirtilen bu alma, ... / ... / .... gn toplanan jrimiz tarafndan,

  BTRME TEZ olarak kabul edilmitir / edilmemitir.

  almann Ad: Gne enerjisi ile hava stacak, izolasyonlu kompozit duvar dizayn ve

  simlasyonu

  renci Ad, Soyad : Bar AKDUR

  renci No : 05070009003

  Danmann Unvan, Ad, Soyad : Yard. Do. Dr. Turhan OBAN

  Baar Notu (rakam ve yaz ile) :

  Bakan ye ye

  ONAY

 • 2

  TEEKKR

  Bu almann en bandan itibaren her aamada almay ynlendiren,

  hesaplamalarn yaplmasnda desteini esirgemeyen hocam Yard. Dr. Turhan OBANa

  teekkrlerimi sunarm.

  Bar AKDUR

  zmir, 18.05.2012

 • 3

  ZET

  GNE ENERJS LE HAVA ISITACAK ZOLASYONLU, KOMPOZT DUVAR

  DZAYNI VE SMLASYONU

  AKDUR, Bar

  Tez Danman: Yard. Do. Dr. Turhan OBAN

  Tm dnyada enerji tketiminin hzla artt u gnlerde, konvansiyonel enerji

  kaynaklarnn giderek azalmas insanolunu yenilenebilir enerji kaynaklarndan

  faydalanmaya tevik etmektedir. Bu paralelde, binalarn stma ihtiyacnn karlanmasnda

  gne enerjisinin kullanm, s depolama duvarlar olarak bilinen Trombe Duvar

  almalarnn balamasyla gnmzde olduka yaygn bir hale gelmitir.

  Binalarn gney cephesinde kullanlan Trombe Duvar, gneten gelen nlar, koyu

  renkle kaplanm yzeyi sayesinde emerek depo eder. Bu depolanan sy da doal tanm

  ve duvar boyunca iletim yoluyla odaya transfer eder. Bu projede ise duvar, i yzeyden

  izolasyon malzemesi ile kaplanmtr. Bylelikle duvarn termal direnci arttrlm olup,

  yalnzca doal tanm ile s transferi gerekletirilerek daha kontroll bir s ak

  salanmtr. Bu tipte bir sistem zolasyonlu Trombe Duvar adn almaktadr.

  almamzda; gne, pasif sistemler ve Trombe Duvarlar hakknda genel bilgiler

  verilmi olup, rnek olarak Bornova koullar altnda bir zolasyonlu Trombe Duvar

  tasarlanm ve elde edilen analitik sonular deerlendirilmitir.

  Bu aamadan sonra Trombe Duvarlar zerinde yaplacak almalar daha uzun sreli

  stma ihtiyalar karlanacak ekilde gelitirilmeye aktr. Bu dorultuda, faz deiim

  materyallerinin, Trombe Duvar sistemlerine adapte edilerek kullanlmas mmkn olabilir.

  Anahtar Kelimeler: Trombe Duvar, zolasyonlu Trombe Duvar, Doal Tanm

 • 4

  NDEKLER

  NDEKLER ...................................................................................................................... 4

  TABLO LSTES .................................................................................................................. 7

  EKL LSTES .................................................................................................................... 8

  SEMBOLLER ..................................................................................................................... 10

  Blm I

  GR

  1. GNE VE GNE IINIMI ........................................................................................ 12

  1.1. Gne ............................................................................................................. 12

  1.2. Solar Sabiti .................................................................................................... 13

  1.3. Solar Spektrum .............................................................................................. 15

  1.4. Hava Ktlesi .................................................................................................. 16

  1.5. In Dalma ve Toplam Radyasyon ............................................................. 17

  1.6. Solar Radyasyon Geometrisi ......................................................................... 18

  1.7. Gnele lgili Alar ve Tanmlamalar .......................................................... 19

  1.7.1. Enlem ve Boylam ....................................................................................... 19

  1.7.2. Yzeyin Eimi ........................................................................................... 19

  1.7.3. Yzey Azimut As ................................................................................... 20

  1.7.4. Saat As ................................................................................................... 20

  1.7.5. Gne Zaman ............................................................................................ 20

  1.7.6. Eim (Deklinasyon) As ......................................................................... 21

  1.7.7. Gne Alar ............................................................................................. 22

  1.7.8. Gn Doumu Ve Gn Batm .................................................................... 23

  1.7.9. Yatay Eksende Dnya D Radyasyon ..................................................... 24

 • 5

  1.8. Eimli Yzeylerdeki Solar Radyasyon.......................................................... 25

  1.8.1. Eimli Yzeydeki Saatlik Radyasyon Miktar .......................................... 26

  1.8.2. Eimli Yzeydeki Gnlk Radyasyonun Aylk Ortalamas ...................... 28

  2. GNE ENERJL ISITMA SSTEMLER................................................................ 31

  2.1. Pasif Sistemler ............................................................................................... 32

  2.2. Pasif Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajlar ................................................. 33

  2.3. Pasif Sistem Dizaynnda Bina Yn Seimi ve Hacimlerin Yerletirimi ....... 33

  2.4. Temel Pasif Sistem Dizayn .......................................................................... 35

  2.4.1. Direkt Kazan Sistemleri ........................................................................... 35

  2.4.2. ndirekt Kazan Sistemleri ......................................................................... 37

  Blm II

  ALIMALARIM

  3. ISIL DEPOLAMA KTLELER ................................................................................ 38

  3.1. Trombe Duvarlarnn Tasarm Ve Tipleri .................................................... 39

  3.1.1. Havalandrmasz Trombe Duvar ............................................................... 39

  3.1.2. Havalandrmal (Klasik) Trombe Duvar ................................................... 40

  3.1.3. zolasyonlu Trombe Duvar ....................................................................... 41

  3.1.4. Kompozit Gne Duvar ............................................................................ 42

  4. ZOLASYONLU KOMPOZT DUVAR (ZOLASYONLU TROMBE DUVARI)

  DZAYNI ............................................................................................................................ 44

  4.1. zolasyonlu Trombe Duvarnda Kullanlan Malzemeler .............................. 44

  4.1.1. Cam Malzeme ............................................................................................ 44

  4.1.2. Isl Ktle .................................................................................................... 47

  4.1.3. Selektif Boya .............................................................................................. 50

  4.1.4. Isl Ktle le Cam Malzeme Arasndaki Hava Boluu Mesafesi ............. 51

  4.1.5. Havalandrma Kanallar ............................................................................. 52

 • 6

  4.1.6. zolasyon ve Reflektr Yzey .................................................................... 54

  4.1.7. Koruyucu at ............................................................................................ 56

  4.2. Analitik Hesap ............................................................................................... 59

  4.3. Maliyet Analizi .............................................................................................. 68

  5. JAVA PROGRAMLAMA DL YARDIMIYLA OTOMATKLETRLEN

  HESAPLAMALAR ............................................................................................................. 71

  Blm III

  SONU VE DEERLENDRMELER

  6. SONU ........................................................................................................................ 80

  7. KAYNAKLAR............................................................................................................. 83

  8. EKLER ......................................................................................................................... 85

  8.1. Java Programlama Dilinde Yazlm Programn Kaynak Kodu .................... 85

 • 7

  TABLO LSTES

  Tablo 1.1 Farkl mhendislik birimleriyle solar sabiti Isc deerleri [2] .............................. 14

  Tablo 1.2 Java programlama dili ile hazrlanm her ayn ortasndaki gne ait radyasyon

  miktar (W/m2) ..................................................................................................................... 14

  Tablo 1.3 80 dereceden byk doruk alar iin hava ktlesi [2] ...................................... 17

  Tablo 1.4 1 Ocaktan itibaren Gn saysnn hesaplanmas [2] .......................................... 22

  Tablo 1.5 n H0a eit olduu gnler [2] ..................