Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie...

11
Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009

Transcript of Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie...

Page 1: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam

Stadsarchief

Ellen Fleurbaaypresentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009

Page 2: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Stadsarchief Amsterdam

Page 3: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Bezoekersaantallen

Fysieke bezoekers 1982 24.027 1988 29.788 1992 27.738 1998 26.598 2002 25.014 2006 17.958 2008 118.312

(96.421+20.891)

Webbezoekers 1982 1988 1992 2001 40.048 2002 224.050 2006 512.592 2008 538.858

Page 4: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Digitalisering 40 km archief

1 meter documenten = ca. 7000 scans 40 km documenten = 280 miljoen scans

Productie 10.000 scans per week Jaarproductie = 520.000 scans

Digitaliseren 40 km = 538 jaar

Page 5: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Doelstelling digitalisering Archiefbank

Alle openbare documenten die klanten willen raadplegen

24 uur per dag overal ter wereld beschikbaar

Snel = binnen 14 dagen Goedkoop = prijs maximaal 0,50 per scan

Page 6: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Realisatie doelstelling Archiefbank

1. De Archiefbank voor klanten

2. Backoffice van de Archiefbank

3. Werkproces productie scans voor Archiefbank

www.stadsarchief.amsterdam.nl

Page 7: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Aanvragen voordigitalisering

Einde

Reproductieproces: overview

Selectiebestand

ToegangsnrInventarisnummer

Selecties SAA

Controle,uitleenregis en

aanmakenorders

Orderbestand

ToegangsnrInventarisnummer

VindplaatsOrdernummer

Niet gehonoreerd

ToegangngnrInventarisnummer

Reden

Orderbonnenmaken

Beoordelingoriginelen

voorbewerkingoriginelen

Logistiekevoorbereiding

Transport

Scanning

Originelenretour depot

Registratiebestandsn

Export EAD

Import enverwerking

Scanrapport

OrdernrAantal scans

Transport

Ordersannuleren

Einde

1

we

ek

1

we

ek

2

da

ge

n

Vo

or

be

re

id

in

gS

ca

nn

in

g

(e

xt

er

n)

Or

ig

in

el

en

r

et

ou

r,

u

pl

oa

d

im

ag

es

e

n

re

gi

st

ra

ti

e

Verwijderenorderbonnenen registratie

ordernrs

Originelen retour

Ordernr

Nietok

Nietok

Ok

Ok

Upload images

Archiefbank

Analoog

Beheer-systemen

Rapportage

Tekstbestand

Extern

Uitleenregisstukken retour

L e g e n d a

Orderbonnen

Totaaloverzicht

Einde

Bericht aanklant

Bericht aanklant

Einde

Bergen DVDsin depot

Page 8: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Archiefbank aanvraag Beheersystemen

A03764000001

Order

Orderbon

Filename

A03764

A03764000001

Order number

Serial number

Range:A03764000001 – A03764999999

Archief 195

Invnr 836

Order

A03764

12 digits

Barcode

Page 9: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.
Page 10: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Archiefbank aanvraag Beheersystemen

A03764000001

Order

Orderbon

Filename

A03764

A03764000001

Order number

Serial number

Scanning order

A03764000001

A03764000002

A03764000003

Range:A03764000001 – A03764999999

Archief 195

Invnr 836

Order

A03764

A03764000004

A03764000005

Scanrapport

A03764000001

A03764000002

A03764000003

A03764000004

A03764000005

12 digits

Barcode

registration

Na registratie komt de betekenis van het ordernummer te vervallen

We kunnen daarom spreken van betekenisloze bestandsnamen

Import

Page 11: Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam Stadsarchief Ellen Fleurbaay presentatie voor PRISSMA, 9 februari 2009.

Grootschalige digitalisering voor Archiefbank Amsterdam

5,6 miljoen scans online

klanten in:

België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Noorwegen,

Israël, Canada, Verenigde Staten, Australië, Indonesië

en China