Groep 8 2011 2012 presentatie

14

description

presentatie op de informatieavond van de kiekendief

Transcript of Groep 8 2011 2012 presentatie

Page 1: Groep 8 2011 2012 presentatie
Page 2: Groep 8 2011 2012 presentatie

Groep 8Groep 8

2011 - 20122011 - 2012

Page 3: Groep 8 2011 2012 presentatie

Een goed beginEen goed begin

Het kamp was Het kamp was fantastisch!fantastisch!

Page 4: Groep 8 2011 2012 presentatie

3 pijlers3 pijlers

kennis vergroten, kennis vergroten, hiaten verkleinenhiaten verkleinen

zelfstandige zelfstandige werkhouding werkhouding verbeteren, verbeteren, samenwerkend leren samenwerkend leren oefenen oefenen

sociale vaardigheden sociale vaardigheden verbeterenverbeteren

Page 5: Groep 8 2011 2012 presentatie

Manier van werken in groep 8Manier van werken in groep 8

Klassikale lessenKlassikale lessen

WeektaakWeektaak

KieskastKieskast

WO projectenWO projecten

Kiek-cultuurbelevingKiek-cultuurbeleving

Page 6: Groep 8 2011 2012 presentatie

Twee nieuwe methodesTwee nieuwe methodes

SchrijvenSchrijven

EngelsEngels

http://www.takeiteasy.nu/

Page 7: Groep 8 2011 2012 presentatie

Een groeps hyveEen groeps hyve

Informatie, agenda, Informatie, agenda, huiswerk via Hyveshuiswerk via Hyves

www.hyves.nlwww.hyves.nl

Page 8: Groep 8 2011 2012 presentatie

Overstap naar VOOverstap naar VO

Advies gebaseerd op:Advies gebaseerd op:

Werkhouding, Werkhouding, leervermogen zoals de leervermogen zoals de leerkracht het ervaart leerkracht het ervaart

LVS leerling volgsysteemLVS leerling volgsysteem

CITO entree toets 7CITO entree toets 7

HAGO Haags Achtste HAGO Haags Achtste Groep OnderzoekGroep Onderzoek

CITO eindtoetsCITO eindtoets

Page 9: Groep 8 2011 2012 presentatie

Oriëntatie op de scholenOriëntatie op de scholen

Bezoek aan het VO Bezoek aan het VO met de hele klas:met de hele klas:

Groevenbeek, Groevenbeek, Spectrum, Spectrum,

RSG Levant, RSG Levant, Groenhorst, Groenhorst,

Corlaer collegeCorlaer college

Open dagenOpen dagen

Page 10: Groep 8 2011 2012 presentatie

Het VOHet VO

Op grond van de CITO scoreOp grond van de CITO score

500 – 520500 – 520 Praktijkschool Praktijkschool

VMBO basis LWOO VMBO basis LWOO

520 – 530520 – 530 VMBO basis/kader VMBO basis/kader

530 – 540530 – 540 VMBO TL (MAVO) VMBO TL (MAVO)

540 – 545540 – 545 HAVO HAVO

545 – 550545 – 550 VWO, Gymnasium, TVWO, VWO, Gymnasium, TVWO, TechnasiumTechnasium

Page 11: Groep 8 2011 2012 presentatie

VO in onze RegioVO in onze Regio

RSG LevantRSG Levant – VMBO TL, HAVO wereldklas, VWO, TVWO, – VMBO TL, HAVO wereldklas, VWO, TVWO, SportklasSportklas

RSG SlingerbosRSG Slingerbos in Harderwijk ,, ,, ,, + ideeklas - technasium in Harderwijk ,, ,, ,, + ideeklas - technasium

Chr GroevenbeekChr Groevenbeek in Ermelo – VMBO basis t/m VWO en TVWO in Ermelo – VMBO basis t/m VWO en TVWO LWOO afdeling in Putten VMBO Handel en verzorgingLWOO afdeling in Putten VMBO Handel en verzorging

Chr SpectrumChr Spectrum in Harderwijk – VMBO basis en kader ook LWOO in Harderwijk – VMBO basis en kader ook LWOO techniek, sport, uiterlijke verzorging, horecatechniek, sport, uiterlijke verzorging, horeca

Chr FocusChr Focus in Harderwijk – VMBO TL in Harderwijk – VMBO TL

Chr College Nassau VeluweChr College Nassau Veluwe – HAVO, VWO plusklas, theaterklas – HAVO, VWO plusklas, theaterklas

Chr CorlaerChr Corlaer in Nijkerk – praktijkonderwijs t/m VWO in Nijkerk – praktijkonderwijs t/m VWO

GroenhorstGroenhorst in Nijkerk – VMBO groen– basis en kader in Nijkerk – VMBO groen– basis en kader

Page 12: Groep 8 2011 2012 presentatie

Na de CITONa de CITO

Verder werken aan Verder werken aan kennis, methodes kennis, methodes doorwerkendoorwerken

Andere weektaakAndere weektaak

Extra uitjes en Extra uitjes en projectenprojecten

MusicalMusical

Page 13: Groep 8 2011 2012 presentatie

OudersOuders

Klassenouder(s)Klassenouder(s)

Begeleiden excursies en VO school Begeleiden excursies en VO school bezoekenbezoeken

Ondersteuning tijdens CITO toetsOndersteuning tijdens CITO toets

Hulp bij de musicalHulp bij de musical

Eind optreden voor de kinderen/ Eind optreden voor de kinderen/ herinnering voor de kinderen herinnering voor de kinderen

Page 14: Groep 8 2011 2012 presentatie

einde