GrandlifeFinancial Holdings Inc. - ? Web viewHet versturen van foto’s van een...

download GrandlifeFinancial Holdings Inc. - ? Web viewHet versturen van foto’s van een verdachte is alleen

of 16

 • date post

  18-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GrandlifeFinancial Holdings Inc. - ? Web viewHet versturen van foto’s van een...

GrandlifeFinancial Holdings Inc.

Veiligheid & Preventie 02/451.45.30

preventie@ternat.be

INBRAAKPREVENTIE Het gebruik van sociale media bij burgerparticipatie.

Een veiligere buurt dankzij WhatsApp

TERNAT

3 deelgemeenten: Lombeek, Wambeek & Ternat 15 000 inwoners

Door de gemeente lopen enkele belangrijke verkeersaders: de spoorlijn tussen Brussel en Denderleeuw, de lijn tussen Brussel en Gent, de provinciale steenweg Asse-Edingen en de E 40 (afrit 20).

Daarenboven bevinden zich in Ternat 3 belangrijke industriezones: een eerste langs de Essenestraat, een tweede langsheen de Assesteenweg en de derde, tevens de grootste industriezone, tussen de E 40 en het grondgebied Asse.

Deze verkeersassen zorgen voor mobiliteit maar ook voor criminaliteit.

Politie/ gemeente ziet niet alles… Zij hebben hulpmiddelen om te voorkomen en te bestrijden… ANPR-camera, ZIN T, DPA, afwezigheidstoezicht, alarmregistratie, fietsregistratie, SMS alert, 1 dag niet...

Wat doe je alvast?

Download de gratis app www.112.be Download de gratis app www.1dagniet.be Geef je GSM nummer en naam door aan

preventie@ternat.be voor verwittiging in geval van

nood.

B

schrijf je gratis in voor SMS-alert in #Ternat

Nieuws Vra;en Ovc0 ons COfltilct

!:IQm!! > • • WljkcO[J[i5§"1J!!al Tomat

Wijkcommissar iaat Ternat

J w jk

mail naar burgerzaken@ternat.be en vermeld naam, geboortedatum en

GSM nummer

17LO Temet

· Te!efoon: 02 454 833 0

· E-mail:

O elet. Het wiJkt omm!S$arlaat v31n Temat ls et;ed agte 'efonlst h bereikbaartu s5en8uen1 6u.

Openingsuren

Vandaag: Gc lotcn

Morgen : 13:0J tct 17:00

Donderdag14 9er,temb-er: 18:0 ·J lo t2000

VnJd ng1 5Sep temtJ.er: Oll" OO tot12 GO Zaterdag10 SCptcmbcr. Ge51oten Zondag 17 September. Gesloten

Wat moet ik doen bij de ingebruikname van een alarminstallatie?

Een alarm aanmelden kan via deze link.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteerons via politie@tarl.beof 053 65 00 65.

Ik wil lawaaihinder (dag/nacht) melden?

Kan je niet slapen door nachtla waai komende van een feestje, onophoude lijk blaffende honden van de buren of word je gek van werkzaamheden aan een naburige werf, meldt dit dan op het moment zelf via 053/65.00.65 (24u/24u). Wij komen vervolgens ter plaatse om de situatie in te schatten .

Hoe vraag ik afwezigheidstoezicht aan?

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelendie je zelf kan nemen, maar ook de politie kan eens langskomen tijdens je at.vezigheid.

Tijdens je at.vezigheid komt je wijkinspecteur een kijkje nemen aan jouw woning. Wanneer problemen of onregelmatighedenworden vastgesteld, verwittigt de politie de contactpersoon die je hebt opgegeven.

Na de at.vezigheid kan de wijkinspecteur contact met je opnemen voor een factultatief feedbackgespre.k

Zorg er ook aub voor dat uw huisnummer ZICHTBAAR is voor de politiediensten, alvast bedankt.

Gelieve ook zorgvuldig onderstaande preventietips te lezen vooraleer de aanvraag te

Een aangifte online doen

Via Pofice-on-web kunt u enerzijds online klacht indie nen voor misdrijven uit onderstaandelijst en een berich t van afwezigheid instellen, en anderzijds uw alarmsysteem aanmelden

Wat de alarmsystemen betreft , wilt u een alarmsysteem creëren of beh eren als burger of vertegenwoordiger van een onderneming, dan nodigen wij u uit onze nieuwe applicatie te testen die beschikbaar is op de website link.

Let wel! Als dringende tussenkomstnodig is, bel dan het nummer 101

Neerleggen van klacht: [l]

Ö Bromfietsdiefstal

Ö Winkeldiefstal

ê) Diverse beschad igingen ê) Graffiti

Aanzet

Verhogen van de preventiegedachte. Preventie werkt! Preventie helpt! Verhogen van de weerbaarheid/ zelfredzaamheid/ verantwoordelijkheid van inwoners.

Een "en" "en" verhaal, geen "of" "of". Bevorderen van het sociaal buurtgevoel. Meldingsgedrag stimuleren.

Regelmatig oproepen “verdachte gedragingen” via 101. Regelmatig inbraken en pogingen tot inbraken.

Nood aan delen essentiële informatie. Nood aan sneller delen van informatie. OPLOSSING voor snel delen info:

Hoe start je een whatsapp groep?

Neem contact op met de dienst Veiligheid & Preventie voor opstart van Whatsapp-groep

Door het organiseren van een INFORMATIEVERGADERING Gebruik Whatsapp volgens het S.A.A.R.-principe: Signaleer - Alarmeer 101 - App gebruik om je melding door te sturen - Reageer.

Uiteenzetting van de voorwaarden en spelregels via het huishoudelijk reglement.

Ondertekening van lidmaatschap.

Aanstelling van een beheerder. Taken: leden toevoegen, berichtgeving opvolgen en waar nodig bijsturen.

Wat is WhatsApp?

Een app(licatie) voor smartphones.

Een gratis communicatiemiddel (berichten). Meerwaarde voor groepsgebruik.

Met 1 bericht bereik je grote groep (tot 256 leden).

Naast tekstberichten kan je ook foto’s en locaties doorsturen. Interactie mogelijk tussen groepsleden.

Met één bericht kan je dus alle mensen binnen een groep verwittigen ( van bv verdacht gedrag).

Is een middel om snel informatie te delen.

Huishoudelijk Reglement WhatsAppBuurtPreventie (WABP)

Het WhatsAppBuurtPreventie (WABP) is een digitaal burgerinitiatief, voor burgers en door burgers. Het is een groep in een app (Whatsapp) waarbij burgers elkaar snel op de hoogte kunnen stellen bij het opmerken van alarmerende situaties, diefstallen... Deze vorm van digitale buurtpreventie wordt toegepast in een afgelijnd gebied en draagt bij aan het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van het sociaal buurtgevoel en het verspreiden van de preventiegedachte. De WABP wordt gecoördineerd door één (of meerdere?) vrijwilliger(s) uit de buurt (beheerder).

De deelname aan de WABP via WhatsApp is volledig gratis.

WABP is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De WABP-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

De leden maken hun lidmaatschap duidelijk door gebruik te maken van de WABP-sticker.

De persoonlijke gegevens van de leden waarover de WABP beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de WABP-werking en dit conform de Wet op de privacy.

De dienst Veiligheid & Preventie ondersteunt de WABP door het opstellen van de huisregels, het beheer van WABP-leden, het geven van advies en expertise…

Het huishoudelijk reglement wordt, samen met het toetredingsformulier, in tweevoud opgemaakt. Een tweede exemplaar blijft in het bezit van het WABP-lid.

Deelnemersvoorwaarden WABP:

1. Minimum 18 jaar.

2. Inwoner van Ternat.

3. WABP is een burgerinitiatief.

4. WABP wordt gebruikt volgens het S.A.A.R principe

· Signaleer => Je stelt een verdachte situatie vast

· Alarmeer => Bel de politie, 101

· App => Breng de andere leden op de hoogte

· Reageer => Laat zien dat je verdachte handelingen/ perso(o)n(en) hebt opgemerkt door bvb licht aan te doen, lawaai te maken, oogcontact te maken met de persoon…De bedoeling is dat de verdachte handelingen/perso(o)n(en) worden stop gezet. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen en zonder risico’s.

5. Bel altijd eerst 101 voor je gaat appen, en vermeld dit in de groep; Het vermijdt te veel meldingen over dezelfde situatie en is duidelijk naar alle buurtbewoners.

6. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 101 wordt gedaan.

7. Er worden uitsluitend spoedeisende meldingen gemaakt d.w.z. dat enkel handelingen die ten laatste 2 à 3 uur geleden zijn gebeurd kunnen worden gemeld.

8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen wetten. Hou geen mobiele telefoons vast achter het stuur.

9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement d.i. wanneer dit voor de melding noodzakelijk en van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

10. WABP is onafhankelijk (geen politieke, religieuze of levensbeschouwelijke doelstellingen).

11. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

1. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot schorsing/ verwijdering uit de groep.

2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de beheerder en de dienst Veiligheid & Preventie.

3. Hou berichten zakelijk.

4. Bedenk de noodzaak van je bericht, berichten laat op de avond maken veel mensen wakker.

5. Stuur geen lollige zaken, daar zit niemand op te wachten.

6. Stuur alleen berichten die voor de hele groep/wijk bedoeld zijn.

De volgende zaken zijn niet toegestaan:

1. Berichten over verloren/gevonden voorwerpen of (huis)dieren.

2. Smileys als reactie op berichten. Deze zijn storend.

3. Geen grof, discriminerend… taalgebruik.

4. Geen namen vermelden in WABP, alleen telefoonnummers

5. Geen krantenartikels

(fJ Aanvraag lidmaatschap

Door ondertekening van dit formulier ve r1 klaa rt:

N aa1m en vo o rn aa1m: ................. .............,... ,.........,.... . .. . .