GRAFICK‰ KARTY

download GRAFICK‰ KARTY

of 18

 • date post

  20-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  3

Embed Size (px)

description

GRAFICKÉ KARTY. Dominik Salai 3.C. Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove. Obsah prezentácie. Čo to grafická karta je? Z čoho sa grafická karta skladá? História - súčasnosť 3D virtuálny obraz na 2D ploche monitora Postup programu pri vytváraní 3D scény - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of GRAFICK‰ KARTY

 • GRAFICK KARTYDominik Salai 3.CGymnzium Jna Adama Raymana v Preove

 • Obsah prezentcieo to grafick karta je?Z oho sa grafick karta sklad?Histria - sasnos3D virtulny obraz na 2D ploche monitoraPostup programu pri vytvran 3D scnyRevolcie vo vvoji spracovania 3D grafikyZver

 • o to grafick karta je?grafick karta je komponent potaa navrhnut na preklad logickej reprezentcie obrazu uloen v pamti na signl pouiten pre vstup do zobrazovacieho mdia (monitoru)

  je to prdavn karta zabezpeujca zobrazenie informci na monitore

  pracuje na princpe zobrazovania pomocou bodov (pixelov)VGA (video graphic array)grafick zobrazovac systm pre PCvyvinut firmou IBM v roku 1987tandard, ktor zabezpeuje minimlne rozlenie 320 x 200 (maximum 640 x 480) a minimlny poet farieb 8-bit (maximum 16-bit)SVGA, XGA novie tandardy zabezpeujce vyie rozlenia a vie mnostvo farieb (napr. 1600 x 1200, 32-bit)

 • Z oho sa sklad grafick karta?

 • Histria - sasnoszhruba pred 10 rokmi, jedinm spsobom ako zvi vkon PC v oblasti 3D grafiky bolo postupn zvyovanie vkonu procesoravtedajie grafick karty podporovali akcelerciu iba 2D grafikyvkon procesorov v tom obdob nebol ani zaleka uspokojujci pre poiadavky 3D grafikypreto sa pristupuje k vrobe pecilnych grafickch kariet umoujcich realizova urit grafick opercie bez zae procesora1996 prchod 3Dfx Voodoo bol to prv grafick ip zameran na prcu s 3D grafikouukzala, e akcelercia 3D grafiky na PC m zmysel1999 prchod nVIDIA GeForce 256in pohad na grafick ip a urchovanie 3D grafiky2001 prchod nVIDIA GeForce3 a ATI Radeon 8500menia revolcia vo vvoji urchovania 3D grafiky2006 prchod AGEIA PhysX/GeForce 7900 SLI Physics grafick karta je zodpovedn u aj za fyziku

 • Prezentcia 3D virtulneho objektu na 2D obrazovke monitoraobjekty s tvoren tzv. sieovm modelom ktor predstavuje iba tvar objektutvar kadho objektu je reprezentovan iba jeho hranami pomocou tzv. polygnov (trojuholnkov)kad polygn je tvoren vertexmi (bodmi v trojrozmernom priestore), pre ktor m dan aplikcia pre dan scnu informcie o umiestnen a farbe

  na tento sieov model sa neskr nana textratextra je vopred pripraven vzorka materilu (napr. truktra dreva, kamea, tehly,...)na textru sa potom nanaj polopriehadn mapy (lightmaps) ktor menia farbu, odlesky a vytvraj tzv. statick tiene v zvislosti od prostredia v ktorom sa nachdzajtomuto javu hovorme multitexturing

 • Postup programu pri vytvran vslednej 3D scnyHern zleitosti pohyb objektov a perespektvou, detekcia kolzi, deformcia objektovPrprava 3D scny urenie vidiench objektov, vber rovne detailov pre objektyTransformcia prevedenie 3D sradnc na 2D sradniceOsvetlenie vpoet osvetlenia a tieovPrprava renderingu vpoet dajov, ktor bude renderovac program potrebovaRendering vpoet farieb jednotlivch pixelov na obrazovke

 • Revolcie vo vvoji spracovania 3D grafikykarty, ktor priniesli pokrokov technolgie v spracovan 3D grafiky3Dfx VoodoonVIDIA GeForce 256nVIDIA GeForce 3 a ATI Radeon 8500nVIDIA GeForce 7900 SLI PhysicsAGEIA PhysX

  vetky ostatn grafick karty s postaven na zklade tchto predchodcov, maj len viac pamte a vie taktovacie frekvencie

 • 3Dfx Voodoo1.krt hovorme o tzv. grafickom akcelertore3Dfx Voodoo zabezpeovala vpoet pre farby jednotlivch pixelov (rendering)dovtedy slila grafick karta iba na preklad logickej reprezentcie objektu na analgov signl pre monitor, vpoty pre farbu jednotlivch pixelov stle zabezpeoval procesornevhody: jedn sa o grafick akcelertor, take je nutn si zaobstara aj grafick kartu, ktor bude zabezpeova 2D obraz

 • nVIDIA GeForce 256GeForce = Geometric Force 1.krt hovorme o GPU (Graphics Processing Unit) a nie o 3D ipetechnolgia T&L (transform & lighting)CPU sa u nestar o transformcie a osvetlenie objektov, namiesto CPU to sprav GPUuetr pribline 30-45% vkonu CPUnevhoda: aplikcia mus tto technolgiu podporova, obmedzen poet efektov na jeden objekt je 8technolgia Fast Writes (rchly zpis)umouje priamu komunikciu medzi CPU a GPU, nie je potrebn aby dta prechdzali fyzickou pamou PC ako doteraznevhoda: CPU a zkladn doska musia tto technolgiu podporova1. krt pouit DDR pamtedvojnsobne rchlej tok dt medzi GPU a grafickou pamou

 • nVIDIA GeForce 3 a ATI Radeon 8500nFiniteFX engine/Charisma engine (T&L third generation)umouje poui neobmedzen poet efektov na jeden objektVertex Shader vykonva manipulciu nad polygnmi vpoty nad deformciou objektov, hmlovmi efektmi, odleskami a podobne vykonva vopred naprogramovaten Vertex shader a nie aplikcia samotnPixel Shader vykonva manipulciu s textrami a vzhadom povrchu za uritch podmienok pomocou tohto shadera meme dosiahnu realistickejie povrchy, alebo realistickejie sveteln efekty. vaka tmto shaderom si me programtor prispsobi grafick kartu tak, ako potrebuje pre svoju aplikciu a dosta z nej naozaj maximumbez Pixel Shaderas Pixel Shaderom

 • nVIDIA GeForce 3 a ATI Radeon 8500LightSpeed Memory Architecturekontroln jednotka riadi prstup do pamte grafickej karty je rozdelen na 4 a kad m k dispozcii zbernicu o rke 64bitov (64*4=128*2=256)podporuje sa paraleln spsob vybavovania poiadaviek na rozdiel od klasickho systmu vybavovania jednej po druhejpri natan mench dt (napr. 64 bitov a menej) sa me priepustnos pamte zvi a 4-krt

 • nVIDIA GeForce 3 a ATI Radeon 8500Anti-AliasingHRAA/FSAA supersampling2x/4x vek degradcia vkonu grafickej kartyQuincunx nVIDIA - multisamplingnajlepia metda (degradcia vkonu ako u 2x supersampling, ale qvalita 5x supersampling)Smoothvision ATI - multisamplingnronejia ako Quincunx, ale aj kvalitnejiaSmoothvisionAntialiasing

 • nVIDIA Geforce 7900 SLI PhysicsSLI - Jedn sa o prepojenie dvoch grafickch kariet nVIDIA GeForce 7900zvi sa vpoetn vkon a vaka programu sa d naprogramova, aby jedeno GPU spracovvalo grafiku a druh GPU potalo fyzikufinanne vemi nron rieenie

 • AGEIA PhysXprdavn karta ku grafickej karte, ktor sli iba na jedin potanie fyziky v aplikcich doteraz tieto zloit vpoty zabezpeoval iba procesorvaka svojmu vkonu v oblasti fyziky umouje implementciu ultrarealistickch fyziklnych zkonov do 3D virtulneho sveta

 • Zver

 • Pouit zdrojewww.pcspace.sktechnick informciewww.level.czako vznik obraz na monitorewww.sector.sk www.games.tiscali.czhardware

 • akujem za pozornosDominik Salai 3.Cwww.gjar-po.sk/~salai3c salai3c@gjar-po.sk GJARV Preove 24. aprla 2006