Grafick prava seminrn­ prce

download Grafick prava seminrn­ prce

of 19

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  159
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Grafická úprava seminární práce. Titulní stránka. lze vybrat některou z titulních stránek nabízených programem Word a upravit při použití vlastní stránky umístěte název práce asi do jedné třetiny stránky od vrchu při víceřádkovém názvu je spodní řádek nejkratší - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grafick prava seminrn­ prce

Grafick prava seminrn prce

Grafick prava seminrn prce Tituln strnka lze vybrat nkterou z titulnch strnek nabzench programem Word a upravit pi pouit vlastn strnky umstte nzev prce asi do jedn tetiny strnky od vrchu pi vcedkovm nzvu je spodn dek nejkrat nzev neodsazujte przdnmi dky, ale pomoc mezer ped a za odstavcem tituln strnka dle obsahuje jmno autora, jmno vedoucho prce, kolu, tdu a koln rok

Formtovn textu Po napsn vt sti prce doporuuji ve oznait a vymazat vechno formtovn slovn nadpis - nadpis 1. rovn zvolme Nadpis 1 a kliknte na vcerovov seznam a v nm zvolte nadpisy

Formtovn textu Popsanm zpsobem se osluj nadpisy i na dalch rovnch. Ve stylu Nadpis 1 jet nastavte Vloit konec strnky ped a u ostatnch styl nadpis si upravte mezery ped a mezery za, vdy zmnou stylu.

Formtovn textu Zkladn text odstavce je po vymazn formtovn ve stylu Normln. Po zmnch v tomto stylu bude naformtovn veker zkladn text prce. Text nastavte podle vzoru

Formtovn textu Okraje strnky nastavte nsledovn:

Budete-li chtt tisknout oboustrann, zvolte jet zrcadlov okraje.

Osnovavzobrazen osnovy lze mnit poad nadpis atextu jejich pesunutm nahoru nebo dol nebo mete snit jejich roveaby bylo mon strukturu dokumentu prohlet vzobrazen osnovy, mus bt dokument formtovn pomoc jednoho zpeddefinovanch styl nadpisu nebo rovn osnovypo piazen rovn osnovy mete nap. pracovat s dokumentem v zobrazen osnovy nebo v rozvren dokumentu.

Osnovavnabdce Zobrazit klepnte na pkaz Osnova. klepnutm na tlatko Zvit rove zvte rove nadpisu.klepnutm na tlatko Snit rove snte rove nadpisupomoc ipek se pesune nadpis nahoru nebo dol, zrove se pesune i text nleejc knadpisu

Tvorba obsahuObsah dokumentu je obvykle tvoen seznamem nzv kapitol doplnnch o slo strnky, na kter konkrtn kapitola zan. Textov procesory um vytvoit obsah dokumentu automaticky, velmi jednodue lze t obsah aktualizovat pi nslednch zsazch do textu.

Tvorba obsahuNstroj na vytvoen obsahu najdeme na kart ReferenceVzhled obsahu lze upravovat pomoc nstroj odstavce.

slovn strnekNa kart Vloen zvolme slo strnky a vybereme si kam slo umstme

slovn strnekPrce je slovna od tituln strnky, ale prvn slo je vidt a na strnce s obsahemZmny v zhlav a zpat doshneme pomoc Konc oddlu na kart Rozloen strnky

Konce oddlu pouvme i k dalm zmnm formtovn strnek nebo strnky v dokumentu

slovn strnekTypy konc oddl Dal strnka - vlo konec oddlu a zahj nov oddl na dal strnce. Tento typ konce oddlu se pouv hlavn ped zatky novch kapitol dokumentu. Prbn - vlo konec oddlu a zahj nov oddl na stejn strnce. Prbn konec oddlu se pouv k proveden zmny formtovn, jako je napklad zmna potu sloupc na strnce.

slovn strnekTypy konc oddlSud strnka nebo Lich strnka vlo konec oddlu a zahj nov oddl na nsledujc sud nebo lich strnce. Pokud chcete, aby kapitoly dokument vdy zanaly na lich nebo na sud strnce, pouijte monost konce oddlu Lich strnka nebo Sud strnka.

slovn strnekOdstrann konce oddlu Pro odstrann konce oddlu kliknte na Zobrazen -Koncept, v nm jsou konce oddl zobrazeny dvojitou tekovanou rou.

Vyberte konec oddlu, kter chcete odstranit a stisknte klvesu Delete

slovn strnekPo vloen sla strnky kliknte si do zpat na zatek druhho oddlu, zde se zobraz Stejn jako minul a odkliknte Propojit s pedchozm

v prvnm oddlu pak slovn odstranme

Poznmky pod arou se zobraz na te strnce, vysvtlivky na konci dokumentu

Poznmky pod arou a vysvtlivky

Po kliknut na obrzek zvolme Vloit titulek

Seznam obrzk

K popisu obr1 zapeme nzev obrzku

Seznam obrzk