Grafick karta

download Grafick karta

of 45

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  24
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Grafick á karta. Cieľom je dosiahnuť fotorealistickú kvalitu, aby človek z obrazu a pohybu nedokázal určiť, či sa jedná o reálne, alebo len o vykreslené postavy a objekty. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Grafick karta

 • Grafick karta

 • Ciele dnenej grafickej kartyCieom je dosiahnu fotorealistick kvalitu, aby lovek z obrazu a pohybu nedokzal uri, i sa jedn o relne, alebo len o vykreslen postavy a objekty.

  Dnes je jedinou hnacou silou pre neustly vvoj grafickch kariet hranie potaovch hier, pretoe in ben innosti nedoku vpotov vkon grafickch kariet vyui ani na zlomok percenta. . Dnen grafick karty maj vkon a kapacitu pamte viu, ako cel potae len spred niekokch rokov.

 • Princp grafickej kartykombincia grafickej pamte, grafickho procesora a RAMDAC prevodnkavideoprocesor pravidelne ta obsah grafickej pamte , jej obsah spracuje a vysiela ho na monitor analgovm alebo digitlnym signlom RAMDAC prevodnk zabezpeuje prevod digitlneho signlu na analgov pre starie CRT monitory logika zabezpeujca nekonfliktn prstup CPU potaa a videoprocesora do grafickej pamti

 • o by mala dnen grafika maGrafick pam : DDR2, GDDR3, GDDR4

  Zbernica : AGP 8x, PCIe 16x

 • HistriaPrehad zobrazovacch tandardov:MDA198180*25-14 KBCGA198180*25640*2001616 KBHGC198280*25720*348164 KBEGA198480*25640*35016256 KBIBM 8514198780*251024*768256-MCGA198780*25320*200256-VGA1987720*400640*480256256 KBSVGA198980*251024*7682562 MBXGA199080*251024*76865,5361 MBtandard VGA mus zobrazi kad grafick karta bez naintalovanch ovldaov!

 • Druhy grafickch kariet Jednoduch grafick adaptr, v ktorom sa vetky grafick opercie (naprklad presun okna alebo animcia) vykonvaj pomocou procesora potaa CPU, m sa strca jeho vkon.

  Grafick akcelertor, samotn vykonvaj vinu grafickch opercii, take procesor sa me venova inm innostiam. Procesoru teda sta posla karte jednoduch zkladn intrukcie a prekresovanie obrazu ponech jej.

  grafick procesor GPU (Graphics Processor Unit) v mnohch ukazovateoch nezaostva za mikroprocesorom. GPU vykonva vetky grafick intrukcie a tak nielen etr strojov as mikroprocesora potaa, ale najm zrchuje dostupnos dajov. Tie u toti nemusia pri spracovan v mikroprocesore putova prostrednctvom zbernice do operanej pamte a odtia do grafickej karty. V praxi to teda vyzer tak, e v momente, ke sa v programe vyskytne intrukcia na spracovanie obrazu, t vykon nie CPU, ale GPU.

 • VlastnostiMe ma dve podoby:Integrovan (na zkladnej doske)Samostatn karta pripjaten do slotu matinej doskyDleit parametre:rchlos (bodov frekvencia/riadkov a snmkov frekvencia)rozlenie (poet zobrazench bodov v oboch smeroch)farebn hbka (poet zobrazitench farieb, asto vyjadren potom bitov)vekos pamte, jej typ a rchlos typ zbernice prostrednctvom ktorej je karta pripojen do potaa (PCI, AGP, PCIe)

 • Zbernice pre graf. kartuISA: 16 bitov architektra, 8 MHz, pouvan od 1981, dominantn technolgia v 1980.MCA: 32 bit, 10 MHz. 1987, nekompatibiln s ISA.EISA: 32 bit, 8.33 MHz. 1988, kompatibiln s predchdzajcimi typami.VESA: rozrenie ISA. 32 bit, 33 MHz.PCI: 32 bit, 33 MHz. nahradila vetky zbernice od 1993. Zaviedla rchle dynamick prepojenie medzi zariadeniami na zbernici bez nutnosti nastavovania. Pln podpora PnP.PCI-X zvila PCI na 64 bit a 133 MHz.AGP: Vylenen len pre grafiku, 32 bit, 66 MHz.PCI-Express: 2004, od 2006 PCI 2x.

 • AGP zbernica na zkladnej doske (hore)Grafick karta s AGP rozhranm

 • Zbernice a rozhraniaPCI Express sloty (smerom zhora-dole: x4, x16, x1 a x16) porovnanie s tradinm 32-bit PCI slotom (plne dole)...Grafick karta s PCI Express rozhranm

 • Rchlos zbernice AGP a PCI-ExpresTyp priepustnos:

  AGP1X 266 MB/sAGP2X 533 MB/sAGP4X 1066 MB/sAGP8X 2132 MB/sTyp priepustnos kadm smerom:

  PCI Expres x1 250 MB/sPCI Expres x2 500 MB/sPCI Expres x4 1 000 MB/sPCI Expres x8 2 000 MB/sPCI Expres x16 4 000 MB/sPCI Expres x32 8 000 MB/s

 • Ak vstupy na grafickch kartch poznme ??? VGA DVI S-VIDEO HDMI DisplayPort

 • VGAVGA (Video Graphics Adapter)

  pracuje v rozlen 640 x 480 bodov v 16-tich farbch rozlenie zkladn, ktor mus kad grafick karta zobrazi na akomkovek monitore pripojenom k potau.

 • SVGAtandard (Super VGA) s rozlenm 800 x 600 bodov.

  nutnos dodva ku kadej grafickej karte grafick ovldae k rznym operanm systmom, pretoe vrobcovia dosahovali toto rozlenie rznymi cestami

  vie rozlenia v neprekladanom mde 1024 x 768, 1200 x 1024 a viacej bodov

  poet naraz zobrazench farieb, aby bolo mon o najvernejie zobrazenie v grafickch aplikcich. Starie 8 bitov karty zvldli maximlne 28-256 farieb.

 • S-VIDEO tandard prenosu analgovho video signlu pouvajci na prenos obrazovch dt video signl rozdelen na farbu ajas je omnoho lep ako zkladn kompozitn video signl prenajci cel signl jednou cestoupre prenos S-video signlu sa najastejie vyuvaj 4-vvodov mini-DIN konektory (na obrzku). S-Video je najastejie pouvan na prenos obrazu v tandardnom televznom rozlen. Zvuk sa neprena spolone s obrazom v jednom kbli

 • DVIDigital Video Interface odpadva prevod v karte na analgov signlTypy vstupov DVI

 • V sasnosti len zopr grafickch kariet obsahuje 2x DVI(-I) monitor vstupy, na prepojenie s LCD monitor. Kombincia 1x VGA a 1x DVI(-I) konektoru je astejia . Dualne DVI-I napjanie je budcnos, aj ke v sasnosti sa vinou napjaj analgov monitory pomocou adaptru.Pomocou pecilneho adaptru meme prepoji analgov monitory k DVI-I konektoru. Vinou sa dodva s novmi grafickmi kartami

 • High Definition Media Interface

  HDMI je rozhranie, ktor kombinuje HDTV audio / video signly do jednho kbla bez konverzie digitlneho signlu na analgovHDMI 100 % digitlny signl, prena obraz v tandardnom, rozrenom a HD formte, digitlny viackanlov zvuk aj riadiace dta

  projektovan dtov priepustnos je a 5 Gb/s

  rozlenie 2580 x 1600 pixelov

 • HDMI

  Redukcie na HDMI rozhranie sptne kompatibiln s DVI umouje prenos dt bez straty kvality pri konverzich a prestupoch signlu konektormi a v kbloch. pouitie jedinho rozhrania ako nhrady mnohch inch

  integrovan diakov ovldanie zariaden, priom jedinm tlaidlom mono nakonfigurova cel reazec zariaden zabezpeujcich prehrvanie multimedilnych dt. Vhody rozhrania HDMI

 • Kble a konektory Rozhranie je koncipovan tak, aby vyuvalo klasick meden kble s vekou dkou, ktor vak nie je normou pecifikovan. Vrobcovia predpokladaj dodvky kblov s dkou a 15 m, priom alie zdokonalenie technolgie umon ich predenie. Konektor je 19-plov a m rku iba 14 mm.

 • DisplayPort nov tandardn rozhranie (schvlen v mji 2006, aktulna verzia 1.1 schvlen v aprli 2007) najmodernej prenos digitlneho zvuku/videa tto linka me ma 1, 2 alebo 4 pry/drhy (lanes), ktorch max. prenosov rchlos me by 1.62 alebo 2.7 Gbps, take hlavn linka so 4 prmi me poskytn prenosov kapacitu a 10.8 Gbps.Redukcie na DisplayPort

 • men konektor oproti VGA a DVIvia prenosov kapacita 10.8 Gbps ne m DVI Dual Link. podporuje vie rozlenia ako QXGA (2048x1536) viac ne 24 bitov pre informciu o farbe DisplayPort 1.1 bude podporova aj HDCP verziu 1.3, o umon zobrazi aj ifrovan obsah z HD DVD a Blue-ray diskov Prepojenie zariaden s DVI/HDMI a DiplayPort konektormi bude mon aj pomocou kblovch adaptrov. Pre prepojenie na vie vzdialenosti (napr. s projektormi) sa pouvaj a 15 metrov kble, umoujce podporova minimlne 1080p rozlenie. DisplayPort

 • Kble a konektoryHDMIDVI

 • S-VideoSVGA(D-Sub)

 • Vrobcovia grafickch chipovPre samostatn grafick karty : - nVidia - ATI - Matrox Pre integrovan grafick karty : - Intel - S3 Graphics

 • Prepojenie dvoch samostatnch kariet NVidia : SLI

  ATI : Cross Fire

 • Obidve grafick karty s vysokorchlostne spojen cez zdvojen MIO port, cez ktor bud spolu tie komunikova a renderova vsledn scnu.

  Jedna karta spracovva vrchn as obrazu, druh jeho spodok.Hovor sa o cca 70% vzraste vkonu oproti jednej karte V prpade optimalizovanch driverov dosiahne a 90% zvenie rchlosti rendrovania.Technolgia SLI

 • Cross FireCross Fire XTechnolgia Cross Fire

 • Vrobcovia grafickch karietAsusClub 3DEPoXEVGAGainwardGigabyteHISInno3DLeadtekMSISapphireSparkleXpertvision

 • NovinkyRadeon HD 4850 X2GeForce GTX 280Spolonos AMD/ATI bude vetky svoje grafick procesory podporujce DirectX 11 vyrba 40 nm vrobnm procesom spolonosti TSMC.Radeon HD 5870 X2

 • Novinkyseptember 2009 - spolonos AMD uvdza na trh nov grafick procesory radu ATI Radeon HD 5000 (s jadrom R800) a nsledne aj GPU pre notebooky, teda ATI Mobility Radeon HD 5000.sria ATI Radeon HD 5800 - modely HD 5850 a HD 5870, ktor nahradia v sasnosti predvan HD 4850 a HD 4870. Bud to prv GPU od spolonosti AMD hardvrovo priamo podporujce vizulne efekty technolgi DirectX 11 a OpenGL 3.1. Bud ma 1600 shaderovch jednotiek (takmer dvakrt viac ako predchdzajca genercia ATI Radeon HD 4000).Technolgia ATI Radeon Eyefinity - (podpora troch a viac obrazoviek, zapojench spolu na jednej karte). Dekdovanie, kdovanie a transkdovanie videa na hardvrovej rovni, ako aj podpora CrossFire X pre systmy s viacermi kartami bud samozrejmosti. Na kartch sa bude nachdza 1 GB videopamte GDDR5. ATI Radeon HD 5870 X2 Hemlock - Pre vnivch hrov je to dvojmikroipov karta obsahujca dvojnsobn mnostvo sily, a teda aj 2 GB pamte.

 • Zkladn pojmy grafiky:Pixel : zkladn bod, z ktorho sa sklad obraz , poet je dan rozlenm , napr. 800x600 , 1024x768 , 1600x1200 at. Pixel me by vdy iba jednej farby. Pixel shader : program uren na vykonvanie vpotov svisiacich s pixelmi.Vertex shader : program uren na geometrick vpoty s vrcholovmi uhlami (vertexami), nahradil T&L, ktor sa