GOTO, IF-THEN

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of GOTO, IF-THEN

 • Programiranje 1

  GOTO, IF-THEN

 • Programiranje 2

  VISUAL BASIC GOTO

  GOTO komande omoguuju skakanje na odreene pozicije

  u tvom programu.

  Labele odreuju poziciju u programu odakle e se nastaviti

  izvrenje programa

 • Programiranje 3

  VISUAL BASIC Labela

  "Broj linije" se moe koristiti kao labela.

  Primijeti broj

  linije

  Takoer moe napisati ovakav program

 • Programiranje 4

  VISUAL BASIC IF THEN

  IF uslov THEN

  Naredba A1

  ...

  Naredba An

  END

  uslov

  niz naredbi

  N

  D

 • Programiranje 5

  VISUAL BASIC IF THEN

  uslovi se sastoje od logikih i relacijskih operatora.

  Relacijski:jednako =

  manje

  manje ili jednako =

  razliito

  Logiki: NOT, AND, OR

 • Programiranje 6

  VISUAL BASIC IF THEN

  IF -THEN naredba se koristi radi usporedbe izraza i zatim

  izvoenja nekih zadataka zavisno o tom izrazu.

  Ako unese broj razliiti od 5 MSGBOX se nee izvriti

 • Programiranje 7

  VISUAL BASICznakovi u izrazima

  Moe unijeti i sljedee navode gdje se ne koristi znak

  jednakosti.

  Znakovi se mogu kombinovati i ovako

 • Programiranje 8

  VISUAL BASICznakovi u izrazima

  Moe unijeti i sljedee navode gdje se ne koristi znak

  jednakosti.

  Napravi dijagram toka za ovaj program

 • Programiranje 9

  VISUAL BASIC IF THEN ELSE

  IF uslov THEN

  Naredba A1

  ...

  Naredba An

  ELSE

  Naredba B1

  ...

  Naredba Bm

  END

  Ako je uslov istinit izvravaju se

  naredbe A1-An, a inae B1-Bm.

  niz naredbi_1 niz naredbi_2

  uslovND

 • Programiranje 10

  VISUAL BASIC ELSE, END IF

  Upotrebom ELSE komande, moe se kazati programu da

  napravi drugaiju akciju ako je izraz laan.

  Ne

  END IF dozvoljava postavljanje vie komandi unutar

  IF...THEN navoda, ali oni se unose u liniji iza linije s IF

  navodom. END IF bi se trebao postaviti nakon liste komandi

 • Programiranje 11

  VISUAL BASIC ELSE, END IF

  Sljedei program kombinira ELSE s END IF komandom:

  32

  Napravi dijagram toka za ovaj program

 • Programiranje 12

  VISUAL BASIC ELSEIF

  ELSEIF komanda dozvoljava izvoenje sekundarne akcije

  ako je prvi izraz laan. Za razliku od ELSE, ovaj zadatak se

  izvrava samo ako je specificirani navod istinit.

  Napravi dijagram toka za ovaj program

 • Programiranje 13

  VISUAL BASIC viestruki izrazi

  Moe imati vie od jednog izraza u IF...THEN koritenjem

  OR operatora ili AND operatora.

  OR operator zahtjeva da samo jedan izraz bude istinit kako

  bi ispisao "Da" u sljedeem programu:

  AND operator zahtjeva da oba izraza budu istinita.

  Evo jednog neto sloenijeg primjera

 • Programiranje 14

  VB Stringovi u IF THEN

  I Stringovi se mogu koristiti u IF...THEN komandi.

  Takoer se mogu usporeivati dvije string varijable:

 • Programiranje 15

  Primjer 1

  MSGBOX "Meni

  MSGBOX "Pritisnite 1 za brisanje ekrana ili 2 za pozdrav"

  Izbor =INPUT BOX(Unesite izbor)

  IF izbor = 1 THEN GOTO brisi

  IF izbor = 2 THEN GOTO hello

  brisi: CLS

  MSGBOX "Done."

  END

  hello:

  MSGBOX "Hello, hello, hello!"

  END

 • Programiranje 16

  Primjer 2

  p1=INPUTbox "Unesi p1"

  p2=INPUTbox "Unesi p2"

  MSGBOX "Znam koji je

  vei..."

  MSGBOX "Evo odgovora

  IF p1>p2 THEN

  Rezultat=p1

  ELSE

  Rezultat=p2

  END IF

  MSGBOX "Vei je &Rezultat

  END

 • Programiranje 17

  Primjer 3

  SUB Form_click()

  P1=INPUTBOX("Unesi P1)

  P2=INPUTBOX("Unesi P2)

  IF p1=0 THEN

  END

  ELSE

  MSGBOX p2

  END IF

  END SUB

 • Programiranje 18

  Primjer 5

  Uitati polprecnik i visinu valjka, izraunati njegov obim i volumen iispisati rezultate. Ako je uitana vrijednost poluprcnika ili visine

 • Programiranje 19

  Izraunaj povrinu trokuta pomou Heronove formule (ispitati da liupisane stranice prave trokut, ako ne tvore napisati nije trokut, a inaeizraunati povrinu)

  Primjer 6

  sub form_click()

  MSGBOX "Upiite stranice trokuta

  a=INPUT BOX("a=)

  b=INPUT BOX("b=)

  c=INPUT BOX("c=)

  IF a

 • Programiranje 20

  VISUAL BASIC Vjeba

  Napravi program koji e traiti da unese radijus

  kruga. Ako je radijus kruga manji od nula onda

  ponovi unos, u suprotnom izraunaj opseg kruga i

  ispii ga.

  Napravi program koji e upotrebom jedne varijable

  i naredbe IF THEN ispisati sve brojeve od 1 do

  100.

 • Programiranje 21

  VISUAL BASIC Vjeba

  Napravi dijagram toka i program koji e

  usporeivati dva unesena broja i zavisno o

  usporedbi ispisati sljedee:prvi broj je manji od drugog broja

  prvi broj je jednak drugom broju

  prvi broj je vei od drugog broja

  Napravi dijagram toka i program koji e za uneseni

  radijus kruga izraunati i ispisati opseg i povrinu

  kruga uz uslove:radijus = 0 ispis: krunica je toka

  radijus < 0 ispis: krunica je nemogua

 • Programiranje 22

  ZADACI (dijagram toka i kod programa)

  1. Uitati realan broj. Ako je broj nenegativan, ispisati njegov

  drugi korijen. Ako je negativan, ispisati njegov kvadrat.

  2. Uitati dva realna broja. Uitati +, -, * ili / i izvriti eljenu

  operaciju.

  3. Uitati tri broja, pa ispisati najmanji.

  4. Potrebno je numerike vrijednosti triju varijabli a1, a2 i a3

  pridruiti varijablama b1, b2 i b3 tako da je b1 b2 b3.

  5. Odrediti sjecite dvaju pravaca. Parametre pravaca uitati.

  Ako sjecite ne postoji, ispisati odgovarajuu poruku.

  Koordinate sjecita: x = (b2 - b1) / (a1 - a2)

  y = a1 x + b1

 • Zadatak 1: Sastaviti VB program za izraunavanje povrine

  jednakostraninog trougla.

  Programiranje 23

 • Programiranje 24

 • Zadatak 2: Sastaviti VB program za izraunavanje povrine

  jednakokrakog trougla.

  Programiranje 25

 • Programiranje 26

 • Programiranje 27

 • Dim a As Single, b As Single, h As Single, P As Single

  Private Sub Form_Load()

  a = InputBox("Unesi duzinu strane a")

  b = InputBox("Unesi duzinu kraka b")

  If b

 • Zadatak 3: Sastaviti VB program koji e provjeriti

  da li se taka sa zadanim koordinatama nalazi

  unutar krunice prenika 30mm sa koordinatama

  centra (15,5). Program treba da ispie posebna

  obavjetenja u sluaju da se taka nalazi na

  krunici i u sluaju da se taka poklapa sa centrom

  krunice.

  Programiranje 29

 • Programiranje 30

 • Programiranje 31

 • Dim x As Single, y As Single, L As Single

  Private Sub Form_Load()

  x = InputBox("Unesite x koordinatu tacke")

  y = InputBox("Unesite y koordinatu tacke")

  L = Sqr((x - 15) ^ 2 + (y - 5) ^ 2)

  If L = 0 Then

  MsgBox "Tacka se poklapa sa centrom kruznice"

  ElseIf L < 15 Then

  MsgBox "Tacka se nalazi unutar kruznice"

  ElseIf L = 15 Then

  MsgBox "Tacka se nalazi na kruznici"

  Else

  MsgBox "Tacka se nalazi izvan kruznice"

  End If

  End SubProgramiranje 32

 • Programiranje 33

 • Programiranje 34