GO-OUT iOS App

download GO-OUT iOS App

of 13

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GO-OUT iOS App

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  1/13

  Cniv Xkb + Zicb Xy

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  2/13

  L xcb} }k fcwi cbk}fit mc}i xl}f }fi qitzkb Lei} c} }fi dct ncz} blhf}" Lz }fiti c }kkn gkt l};

  F|qk}fizlz

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  3/13

  Lbbkwc}ktz

  Kbnlbi Mc}lbh Cqq cti htic} cbm jkbwlblib} xc|z }k eii} bix gtlibmz" Cjjktmlbh

  }k z}c}lz}lj. 3 ky} kg 7 ecttlim jkyqniz xiti ei} kbnlbi" Fkxiwit. zlbji ekz} kg }fizi

  zitwljiz cti gtii. }fiti cti c nk} kg zqce cbm bkb%zitlkyz qct}ljlqcb}z"

  K`Jyqlm iFctekb|

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  4/13

  Lbbkwc}ktz

  Cqq zyjf cz Gkk}qtlb}z cbm Zkbct jkbbij}im }k }fi qikqni ctkybm |ky d| cbcn|lbh

  |kyt Gkytzsycti. Gcjidkk`. cbm ]xl}}it bi}xkt`z" HQZ dczim cqqnljc}lkbz cti

  jkb}tkwitzlcn }kxctm qtlwcj| zlbji |ky jcbbk} jkb}tkn xfk lz nkk`lbh c} |ky lb }fi

  bi}xkt`"

  Gkk}qtlb}z Zkbct

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  5/13

  Lbbkwc}ktz

  Cqqnljc}lkb nl`i Htkyqkb cbm Nlwlbh Zkjlcn cti wit| yzigyn dijcyzi }fi| qtkwlmi mlitib}

  cj}lwl}liz gkt |ky }k jfkkzi gtke xl}f mlzjkyb}im qtlji" Fkxijwit. ekz} kg }fizi micnz

  cti yzycnn| nlel}im }k kbi qitzkb kbn|"

  Htkyqkb Nlwlbh Zkjlcn

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  6/13

  5

  ;

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  7/13

  Lb}tkmyjlbh"""

  ]flbhz gkt 4

  ]fi Bix Zkjlcn Bi}xkt`lbh Cqq

  }fc} dtlbhz Bix gtlibmz }khi}fit

  xl}f ibmnizz Bix micnz iwit|xii`"

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  8/13

  Yzit Lb}itgcji % Tinc}lkbzflq

  Jkbzyeit ]cthi}?Zlbhni eib cbm

  xkeib xfk nlwi lb

  }fi ytdcb ctic"

  Fkx L} Xkt`z?

  Iwit| qitzkb cmmim

  }k }fi Hk Ky} cqq

  tiqtizib}z c dyddni"

  ]fi HQZ xkynm

  iz}lec}i }fi

  mlz}cbjiz di}xiib

  }fi kxbit cbm

  flz+fit bixgtlibmz"

  ]fiti lz c 8 mc|z

  }leit gkt iwit| bix

  gtlibm" \ky xlnn fcwi

  }k cz` }fi qitzkb

  xfk |ky cti lb}it%

  iz}im xl}flb }fi 8

  mc|z kt }fi dyddnikg }fc} qitzkb xlnn

  mlzcqqict"

  ]tcj|

  Z}kj`

  ]cb|c

  Nii

  Mlni`C|mlbj%

  lkhny

  Ec|]lcb

  Jc}fitlbiJfib

  NlzcZctc

  WitkTcelti

  Bc}cnlcIz}tcmc

  Fcni|Jfkl

  Ce|

  XkbEcthk}Qcsylib

  ]c}lNifecbb

  Htcji

  JfibIeln|]zcl

  NkylziOizqitzib

  CbmticQkelnlk

  Jnctc

  @lmm

  Bcmlc

  Ocdit\ky

  Tinc}lkbzflq Iwib} QytjfczimZictjf

  ]tcj|

  Z}kj`

  ]cb|cNii

  Mlni`C|mlbj%lkhny

  Ec|]lcb

  Jc}fitlbiJfib

  NlzcZctc

  WitkTcelti

  Bc}cnlcIz}tcmc

  Fcni|

  Jfkl

  Ce|

  XkbEcthk}Qcsylib

  ]c}lNifecbb

  HtcjiJfibIeln|

  ]zcl

  NkylziOizqitzib

  CbmticQkelnlk

  Jnctc@lmm

  Bcmlc

  Ocdit\ky

  Tinc}lkbzflq Iwib} Qytjfczim Zictjf

  Fcni| Jfkl

  34 Elby}iz Cxc| gtke \ky

  9 Fkytz Nig} }k Cz` Fit Ky}

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  9/13

  Yzit Lb}itgcji % Iwib}z

  Lbwl}c}lkb?Iwit| xii`. Hk Ky}

  xlnn yqmc}i zitwitcn

  bix cbm mlitib}

  kitz gkt |ky }k

  jfkkzi gtke"

  Iwit| iwib} fcz }k

  fcwi 4 qikqni lb

  ktmit }k dijkei

  qct}ljlqcb}z"

  Qit Zi

  Nkjc}lkb?Mizjtlq}lkb?Qit Zi lz c tiz}cytcb} nkjc}im

  c} Jknyedyz Jltjni lb Bix

  \kt` Jl}|. kb }fi gkyt}f kkt

  kg }fi ]lei Xctbit Jib}it"

  ]fi kxbit lz ]fkecz @innit

  xfk lz cnzk lbwknwim lb }fi

  tiz}cytcb}z Gtibjf Ncybmt|

  Lbwl}i#Micnz Kg ]fi Mc|

  Iwib} Qytjfczim Zictjf

  Nybjf

  41) k

  gkt 4"

  Lbwl}i#Mi}cln

  Mi}cln

  Mi}cln

  Lbwl}i#

  Lbwl}i#

  Qit Zi % Eljfinlb : z}ctz Gtibjf

  Jylzlbi

  Tinc}lkbzflq Iwib} Qytjfczim Zictjf

  Fctt| Qk}}it cbm ]fi Mic}fn|

  Fcnnkxz

  Ncm| Hchc % ]fi Ekbz}it Dcnn

  ]kyt Jkbjit}

  Tinc}lkbzflq Iwib} Qytjfczim Zictjf

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  10/13

  Yzit Lb}itgcji % Qytjfczim+Zictjf

  Tinc}lkbzflq Iwib} Qytjfczim Zictjf

  Qit Zi % Eljfinlb : z}ctz

  Gtibjf Jylzlbi

  Yzi ]flz Lbwl}c}lkb

  Tinc}lkbzflq Iwib} Qytjfczim Zictjf

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  11/13

  Qk}ib}lcn Qct}bitz

  Jkbjit} Ekwli ]fic}it Eyzljcn

  Dct Zqkt}z Hcei Tiz}cytcb}

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  12/13

  Jkeqi}l}ktz

  Zlelnct HQZ%Dczim Mc}lbh Cqqnljc}lkb

  cnticm| ivlz} lb }fi Cqq Z}kti0 fkxiwit.

  }fi| cti bk} cz qtlwc}i cz Hk Ky} zlbji}fi| ec}jf |ky xl}f tcbmke qikqni xfk

  |ky biwit ei} digkti"

  Ektikwit. c nk} kg qikqni kb }xl}}it

  cti tigitlbh }flz }|qi kg cqq cz ecbz cqq

  cz

 • 8/6/2019 GO-OUT iOS App

  13/13

  ]fi Ibm